Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Opzeggen hosting contract

Geplaatst door: leo49 op: 06-12-2011 22:36
Ik wil mijn hosting contract van mijn website opzeggen. In de voor waarden van de provider staat volgende :***Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door (firmanaam) slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.. *** Naar mijn mening is dit in strijd met een wet die op 1 juli 2009 is aangenomen, dat een doorlopend contract een stilzwijgend verlengd contract is en daarvoor dan geldt dat die op elk moment met een opzegtermijn van 1 maand per email opgezegd kan worden. Is dit contract conform de wet of moet hij zijn voorwaarden aanpassen?
Reactie door ikbenik op 06-12-2011 22:57
Webhosting valt niet onder die wet, dus is die niet van toepassing.
Reactie door tdehond op 07-12-2011 10:25
Quote: ikbenik schreef op dinsdag 6 dec 2011, 22:57: Webhosting valt niet onder die wet, dus is die niet van toepassing.einde Quote De wet van Dam is van toepassing op webhosting. De wet geldt voor: 1. Het regelmatig leveren van diensten. Het bekendste voorbeeld is het abonnement op de sportschool. Een abonnement op een betaalde website of het afnemen van hosting voor een website door een consument valt hier ook onder. Als u via een website of ander kanaal overeenkomsten sluit, dan moet het voor de wederpartij ook mogelijk zijn om via datzelfde kanaal de overeenkomst te beëindigen. De Wet van Dam geldt met terugwerkende kracht ook voor bestaande overeenkomsten. De algemene voorwaarden dienen aangepast te worden aan de Wet Van Dam. U zou dus kunnen opzeggen zoals u aangemeld bent, maar let er dan wel op dat minimaal via e-mail bevestigd wordt dat uw opzegging geaccepteerd en verwerkt is. Krijgt u geen bevestiging binnen uiterlijk 14 dagen, dan zou mijn voorkeur uitgaan naar alsnog een aangetekende brief sturen. Kopie brief + verzendbewijs goed bewaren. Bevestiging opzegging: afdrukken en minimaal 5 jaar bewaren.
Reactie door ikbenik op 07-12-2011 10:37
Met alle respect, maar de Wet van Dam is hier niet van toepassing, omdat het om een huurovereenkomst gaat. Tot deze conclusie kom ik na bestudering van de wijziging van wetgeving.
Reactie door leo49 op 07-12-2011 10:40
Bedankt tdehond Dit leek mij ook hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Ik kon echter, ook niet op consuwijzer.nl, een lijst vinden waarin webhostingbedrijven expliciet benoemd werd. Ik ga nu zeker door, wat ik heb ook nog bij een andere hostingbedrijf een website (wel naar volle tevredenheid), maar die heeft nog "slechtere" voorwaarden om een contract op te zeggen.
Reactie door leo49 op 07-12-2011 10:45
Hallo ikbenik, naar mijn mening koop ik een dienst en of het hostingbedrijf zelf nu serverruimte inhuurt of in bezit heeft gaat mij helemaal niet aan. Hetzelfde geld voor telefonie: ik koop de dienstverlening en de provider verleent mij die dienst.
Reactie door ikbenik op 07-12-2011 10:55
Quote: leo49 schreef op woensdag 7 dec 2011, 10:45: Hallo ikbenik, naar mijn mening koop ik een dienst en of het hostingbedrijf zelf nu serverruimte inhuurt of in bezit heeft gaat mij helemaal niet aan. Hetzelfde geld voor telefonie: ik koop de dienstverlening en de provider verleent mij die dienst. einde Quote Bij telecom zorgt de provider voor de telecomverbinding en is ook de telecomwet van toepassing. Bij hosting is dat niet het geval. De officiële tekst: [quote: dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;einde Quote bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-789.html Bij hosting is het zo dat men een ruimte op een server huurt. De website moet de gebruiker zelf maken, plaatsen, onderhouden enz. De hosting doet daar niet actief in mee. Zou de hosting de website ook bijwerken, updaten (dus de functie van een webmaster), dan zou de Wet van Dam daar wel onder vallen. Maar dat is niet het geval.
Reactie door tdehond op 07-12-2011 11:08
Quote: ikbenik schreef op woensdag 7 dec 2011, 10:37: Met alle respect, maar de Wet van Dam is hier niet van toepassing, omdat het om een huurovereenkomst gaat. Tot deze conclusie kom ik na bestudering van de wijziging van wetgeving.einde Quote Uit mijn Factsheet blijkt dat webhosting wel onder de wet valt. De schuin gedrukte alinea's komen uit Factsheet Wet van Dam. In dit pdf file staat dat webhosting onder deze wet valt.
Reactie door ikbenik op 07-12-2011 11:21
Quote: tdehond schreef op woensdag 7 dec 2011, 11:08: Quote: ikbenik schreef op woensdag 7 dec 2011, 10:37: Met alle respect, maar de Wet van Dam is hier niet van toepassing, omdat het om een huurovereenkomst gaat. Tot deze conclusie kom ik na bestudering van de wijziging van wetgeving.einde Quote Uit mijn Factsheet blijkt dat webhosting wel onder de wet valt. De schuin gedrukte alinea's komen uit Factsheet Wet van Dam. In dit pdf file staat dat webhosting onder deze wet valt. einde Quote Ik ken die factsheet, alleen is die niet rechtsgeldig. Iedere persoon kan schrijven wat die wilt. En als een jurist bepaalde uitspraken doet, wilt dat nog niet zeggen dat aan die uitspraken rechten aan ontleent kunnen worden. ICTRECHT en blog.iusmentis.com/ zijn de juristen die de factsheet onder hun eigen naam uitbrengen. Een webhosting levert geen goederen en verricht ook niets. De website moet door de gebruiker zelf worden gemaakt.
Reactie door leo49 op 07-12-2011 11:28
Ik ben blij met deze factsheet en weet me gesteund door een grotere organisatie. Ik zal deze doorsturen naar beide hostingbedrijven en hun antwoord afwachten. In de kop van deze staatsbrief staat: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat lidmaatschappen, abonnementen en overeenkomsten binnen redelijke termijn kunnen worden opgezegd en dat daartoe een aantal bepalingen betreffende opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging in Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dienen te worden gewijzigd; En dus denk ik ook dat sowieso de interpretatie van de wet ook moet gelden voor webhostingbedrijven.
Reactie door ikbenik op 07-12-2011 11:41
Quote: leo49 schreef op woensdag 7 dec 2011, 11:28: En dus denk ik ook dat sowieso de interpretatie van de wet ook moet gelden voor webhostingbedrijven. einde Quote De vraag of zij daar werkelijk onder vallen. Naar de activiteiten kijkend, niet.
Reactie door tdehond op 07-12-2011 11:50
Een webhosting levert geen goederen en verricht ook niets. De website moet door de gebruiker zelf worden gemaakt. M.i. verleent Webhosting een dienst. 23. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst. bron: a.v. van een webhost.
Reactie door leo49 op 07-12-2011 12:19
Uit de definities van de Algemene vpprwaarden van mijn provider: Diensten: de door PM Networking te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviseren, installeren, implementeren, opleiden en verhuren. En het artikel: Levering van diensten: Voor de levering van internet diensten, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) webhosting en domeinnaam registraties geldt er een opzegtermijn van 3 maanden voor de laatste factuurdatum, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ik dank beide heren voor deze zeer interessante discussie en hoop op nog een reactie van een andere deskundige. Laat zeker zsm horen wat het antwoord is van beide providers.
Reactie door jpm op 07-12-2011 15:09
@leo49. Geloof me, de verandering door de Wet van Dam is weldegelijk van toepassing op webhosting. Deze dienst wordt door uw provider geleverd onder de voorwaarde dat met inachtneming van 3 maanden kan worden opgezegd. Dit nu is veranderd, het is 1 maand geworden. De algemene voorwaarden van uw provider zullen binnenkort worden gewijzigd, zo niet dan zegt dit niets over de rechtszekerheid die uw provider daaraan (nog steeds) denkt te ontlenen. Veel aanbieders van diensten zijn druk bezig om hun algemene voorwaarden te veranderen, dit hadden ze beter eerder kunnen doen. Zegt het iets over hun kwaliteit van dienstverlening? Nee, niet direct, maar slordig is het wel. Overigens zijn er genoeg aanbieders die al wel hun algemene voorwaarden hebben aangepast, dus het kan wel.
Reactie door ikbenik op 07-12-2011 20:27
Quote: jpm schreef op woensdag 7 dec 2011, 15:09: @leo49. Geloof me, de verandering door de Wet van Dam is weldegelijk van toepassing op webhosting. einde Quote Wat is je bron die dit bevestigd?
Reactie door leo49 op 07-12-2011 23:55
E&K Solutions de site waar ik naar volle tevredenheid mijn site host zal de voorwaarden aanpassen. De provider waar ik weg wil heeft nog niks van zich laten horen, maar zal zeker niet kunnen achterblijven. Het antwoord van E&K Solutoins: Bedankt voor de melding betreffende de voorwaarden. Op dit moment zijn wij onze Algemene Voorwaarden nog aan het aanpassen om ook te voldoen aan de Wet van Dam. De opzegtermijn zal bij ons ook veranderd worden naar 1 maand en het opzeggen kan bij ons schriftelijk, telefonisch maar ook via het klantenpaneel. Ik verwacht dat de nieuwe voorwaarden eind deze week op de website staan. Voor mij einde discussie, bedankt voor het meedenken en de reacties.
Reactie door jpm op 08-12-2011 10:08
Afkomstig van Open Provider, een bedrijf dat de hostingbedrijven voorziet van haar juridische kennis: “Wet Van Dam” verbiedt stilzwijgende verlenging Permalink Gepubliceerd op 12-10-2011 in Algemeen, Domeinregistratie. Per 1 december 2011 treedt de "Wet Van Dam" in werking. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten of diensten. Omdat veel hostingbedrijven werken op basis van een stilzwijgende verlenging, is het zaak om vóór 1 december uw algemene voorwaarden onder de loep te nemen en waar nodig deze voorwaarden of zelfs uw bedrijfsvoering af te stemmen op de regels in deze wet. Ik denk dat dit voldoende moet zijn om aan te tonen dat webhosting wel degelijk valideert onder de Wet Van Dam. Ook ik wil er op wijzen dat dit slechts geldt voor particulieren, dus consumenten die een website laten hosten. Verenigingen en bedrijven etc. zullen zich met de 3-maandsregeling tevreden moeten stellen.
Reactie door leo49 op 08-12-2011 10:53
Beste jpm Dan komen we nu op het volgende punt. Deze website onderhoud ik namens een vereniging. Ik heb even gegoogled op definitie consument en kom terecht bij het Gruber arrest en daar wordt gesteld: "Dat oprekken kan geschieden door de consumentenbescherming ook van toepassing te verklaren op sommige door stichtingen en verenigingen, of eenmanszaken en firma’s gesloten overeenkomsten, met name indien deze overeenkomsten niet de normale bedrijfsuitoefening betreffen, en de desbetreffende stichting of eenmanszaak dus niet over meer deskundigheid beschikt dan de gemiddelde consument." Dus ik ben niet eens met jouw conclusie, dat voor verenigingen een 3 maand periode zou gelden.
Reactie door jpm op 09-12-2011 14:25
@leo49. Ik zocht niet naar mijn gelijk, ik reageerde alleen maar. En als u het begrip consument wilt oprekken vind ik dat prima, maar u zult de overheid daartoe ook nog moeten overhalen vermoed ik. Daarmee wens ik u veel succes. Een groet, jpm.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!