Kassa

kosten gezondheidszorg

Geplaatst door: henkmarij op: 10-08-2012 17:26
Onze zoon werd verwezen naar een psychiater/psychotherapeut door een psychologe. Hij heeft daar een intakegesprek gevoerd van 45 minuten. Er is met beider instemming geen vervolg aan gegeven. Nu krijgen wij van VGZ een declaratie met daarop een factuur van € 475,- (hiervan is € 200,- voor eigen rekening volgens de wettelijke bepaling) Omdat wij dit toch wel veel vonden VGZ hierover gebeld. Zij konden geen specificatie verstrekken. Op de site van de instelling waar deze psychiater aan was verbonden stond vermeld dat zij sinds 01-01-2008 een nieuwe declaratiestructuur waren aangegaan. De zogenaamde DBC structuur. (Diagnose Behandel Combinatie) waarbij er dus niet meer per sessie wordt gedeclareerd maar voor de totale behandeling van intake tot en met afronding. Dit betekent dus dat voor een gesprek van 45 minuten er een factuur wordt neergelegd van € 475,- terwijl er normaliter veel minder gerekend zou worden. Los van het feit dat wij € 200,- voor eigen rekening moesten betalen vind ik het in deze tijd van bezuinigen op de zorg van de gekke dat er gedeclareerd (en door ons dus betaald) wordt voor werkzaamheden die niet zijn verricht. Als er dan toch bezuinigd moet worden weet ik meteen waarop.
Reactie door stacey op 10-08-2012 22:59
Zou nog even nagaan of dat bedrag wel klopt: --Eigen bijdrage behandelingen tweedelijns ggz Voor de behandeling of diagnostiek in de curatieve tweedelijns-ggz geldt een eigen bijdrage van € 200. Alleen als de zorgverlener minder dan 100 minuten aan de behandeling of diagnostiek besteedt, is de eigen bijdrage € 100. U betaalt geen eigen bijdrage voor indirecte tijd (DBC). Dit is de tijd die uw behandelaar aan uw behandeling besteedt zonder dat er sprake is van direct contact zoals voorbereiding en verslaglegging-- Weet niet hoe oud je zoon is: --Geen eigen bijdrage voor tweedelijns ggz De volgende personen hoeven geen eigen bijdrage te betalen: jongeren onder de 18 jaar;-- InfoInfo
Reactie door kamphuysen op 11-08-2012 02:01
De zorg is onbetaalbaar dat wist u toch al langer? Wat denk U wat een advocaat per uur U zou kosten dus ook geen beetje. U kunt bezwaar maken bij de zorg autoriteiten.
Reactie door festinger op 11-08-2012 03:05
Het probleem is de arrogantielus. Heb je zorg nodig of niet?.In ieder geval declareren met verzekeraars die bepalen. En dat is nou juist het probleem. Verzekeraars die bepalen over soms leven of dood. En artsen en medische wereld die voor hun eigen inkomen declareren, waarbij de standaarden excessief hoog zijn door bureaucratie. Mensen hebben helemaal geen benul wat er gebeurd als ze een afspraak met een huisarts maken. Alleen die afspraak gaat al kosten. Dan wacht je in de kamer en dan wacht je in de kamer en uiteindelijk spreek je die man of vrouw die met tijdsdruk binnen een paar minuten moet beslissen wat er speelt. En teneinde eigen falen uit te sluiten gaat men verwijzen en testen aanvragen En dat gaat verder bij nog kostbare ziekenhuizen. Je krijgt de hele show met voor de zekerheid testen en behandelingen . Dat kost geld en maakt de zorg onbetaalbaar duur naast de gemiste gekozen marktwerking.
Reactie door kamphuysen op 11-08-2012 09:55
De zorg heeft voor zijn eigen Hoofdpijn dossier gezorgd, en daar nog steeds geen afdoende medicijnen voor uitegvonden, nu mijnheer ab Klink weer met zijn waan idee te gaan korten op de zorg, straks is het beter geen zorgverzekering te hebben Verplicht want die verplichting slaat nergens meer op!
Reactie door tdehond op 11-08-2012 14:06
Weer een voorbeeld van uitpersen van patiënt. Bedroevend.
Reactie door samba op 13-08-2012 13:55
Mensen die in geestelijke nood komen moeten daar vlink voor betalen, als je alles eet,overgewicht drinkt en rookt, blowt, wat slecht is , krijg je alles vergoed, mag je meer, zoals naar de dieetist, sportschool, pedicure, ja waar is Nederland mee bezig
Reactie door bassie16 op 01-10-2012 16:33
Gelukkig hoor ik net dat er besloten is de eigen bijdrage in de GGz te schrappen, misschien eindelijk eens een goed kabinet???
Reactie door howldar op 03-10-2012 13:36
Advies: 1. Specificatie opvragen bij de behandelend psychiater. Zij laten (dag)behandelingen langer doorlopen met de mededeling "contacten huisarts". Indien dat het geval is bij de huisarts de data informeren dat er contact is geweest. In uw geval is het contact na 1 gesprek direct beëindigd. 2. De eigenbijdrage van 200 euro voor zogenaamde dagbehandeling is een bijdrage op jaarbasis. Dit bedrag dient herrekend te worden naar die ene behandeling. 3. Ook rekening houden met de eigen risico zorgverzekering dat moet worden betaald. Succes
Reactie door willewill op 07-11-2012 21:02
Door de VGZ is een afspraak gemaakt met dergelijke hulpverleners, dat deze eerst de mensen op de kosten moeten wijzen, voordat er met de intake wordt begonnen,zodat men de overweging kan maken, of men dit betalen kan of niet. Is dit niet gebeurd, dan kun je een klacht bij VGZ neerleggen en tevens het verzoek om de te betalen kosten kwijt te schelden, aangezien de behandelaar zich niet aan het protocol gehouden heeft. Willewill

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!