Kassa

Geen bijstand van Achmea Rechtsbijstand

Geplaatst door: reijnold op: 17-07-2015 13:06
Achmea Rechtsbijstand geeft aan 'De beste jurist op uw zaak' te zijn. Daar heb ik anders niets van gemerkt. Begin maart is er door een tegenpartij schade gemaakt aan mijn bedrijfsbus. Tegenpartij heeft schadeformulier ingevuld, maar wilde deze niet ondertekenen. Wel heeft de tegenpartij woordelijk (met getuigen!) toegegeven schuldig te zijn, wilde in ruil voor onze zakelijke diensten wel ondertekenen en bovendien komt de schade op haar auto overeen met de schade aan mijn bus. Achmea gaf na 6 weken aan, dat de tegenpartij niet over zal gaan tot vergoeding, omdat formulier niet ondertekend was en er onvoldoende bewijs zou zijn. Achmea berustte hier al snel in en vond het niet nodig om langs te komen, zodat ze zelf konden zien dat de schade veroorzaakt moet zijn door de tegenpartij (hart van mijn schade komt overeen met auto van tegenpartij). Ook de optie dat ik langs zou komen bij hen was onnodig. Ik een advocaat ingeschakeld. Deze concludeert dat het opgemaakte dossier door Achmea Rechtsbijstand onduidelijk en gebrekkig is en dat hij aangeeft dat beter onderzoek mijn kansen aanzienlijk zou kunnen verbeteren. En wat doet Achmea Rechtsbijstand? Mij een mail sturen waarin ze aangeven op basis van deze conclusie het dossier te willen sluiten!! Ik krijg maar weinig BIJSTAND van mijn Achmea Rechtsbijstandsverzekering... De tegenpartij is trouwens verzekerd bij Centraal Beheer Achmea. Wat googelen op de combinatie van Achmea Rechtsbijstand en Centraal Beheer voor tegenpartij levert nare berichten op: Het lijkt of ze onder één hoedje spelen en niet overgaan tot vergoeding, al is er genoeg bewijs. Dit is bijvoorbeeld te lezen op sites als deze. Hoe is het mogelijk dat je in een land als Nederland van je Rechtsbijstand geen rechtsbijstand meer verleend krijgt?
Reactie door tijger1 op 17-07-2015 13:19
En waarom wilde die tegenpartij het formulier niet ondertekenen? En wat voor zakelijke diensten zou u moeten verlenen voor het wel ondertekenen? Te gek voor woorden. Maar afgezien daarvan is het niet relevant of een partij schuld erkent, de verzekeraar maakt in principe uit wie asnsprakelijk is. Als ik u was zou ik een klacht indienen bij het Kifid, want de tegenpartij is verplicht de schade te melden bij zijn verzekeraar doir middel van een getekend formulier en CB moet dat bij hun verzekerde opeisen.
Reactie door edrick3 op 17-07-2015 17:47
Volgens mij moet je je schade /meldenclaimen bij je Autoverzekering en niet bij je rechtsbijstandverzekering.
Reactie door reijnold op 24-07-2015 12:37
De tegenpartij wilde niet ondertekenen omdat dit ten koste zou gaan van No Claim. edrick3: we hadden de schade gemeld bij de autoverzekering (interpolis), maar die besteedt dit uit aan Achmea Rechtsbijstand. Ik had bovenstaand bericht ook op facebook geplaatst en Achmea heeft toen contact opgenomen en zou nog eens naar dossier kijken. Dit is inmiddels gebeurd en er is besloten om tot vergoeding van de complete schade over te gaan. Jammer dat facebook nodig was, maar uiteindelijk toch blij met het resultaat en de snelle actie die ondernomen werd.
Reactie door tijger1 op 24-07-2015 13:01
Nou snel? Dat valt wel mee. Maar mooi dat het tot tevredenheid is afgewikkeld. Afgezien van alles is het verstandiger een rechtsbijstand verzekering te hebben bij een zelfstandige maatschappij zoals Das of Arag, dan is er geen belangenverstrengeling.
Reactie door edrick3 op 24-07-2015 13:37
@reijnold, ..... er is besloten om tot vergoeding van de complete schade over te gaan...... Mooi zo. Eind goed, al goed. Goed weekend.
Reactie door aurora1 op 24-07-2015 17:08
Hetgeen @tijger1 meldt over een zelfstandige maatschappij en geen belangenverstrengeling zou ik zeker in overweging nemen.
Reactie door hänschen klein op 26-07-2015 15:40
Dochtermaatschappijen van Achmea kunnen/mogen helemaal niet via hetzelfde rechtsverzekeringskantoor in Tilburg tegen elkaar claimen.......lees de rechtsbijstandsvoorwaarden eens beter door! Tevens kan men ook helemaal legaal zèlf een advocaat op kosten van de rechtsbijstand nemen.....en een klacht indienen. De schadeveroorzakende tegenpartij die het schadeformulier niet wilde ondertekenen en ook niet doorstuurde naar de eigen verzekeraar, werd door diezelfde verzekeraar (Delta Llyod) te grazen genomen in eenzelfde geval bij mij! De schade werd binnen veertien dagen met een schadebedrijf geregeld incl. leenauto! Er is dus nog hoop, dat er eerlijke verzekeraars zijn!! Oneerlijke klanten worden tegenwoordig systematisch op een zwarte lijst gezet, met gevolgen, ook bij het overstappen naar een volgende verzekeraar!

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!