Kassa

beoordeling alternatieve geneeskunde

Geplaatst door: teunen op: 13-05-2012 10:18
"Baat het niet dan schaad het niet" is een onjuiste en gevaarlijke uitdrukking hoofdzakelijk gebruikt m.b.t. 'alternatieve' geneeskunde en wordt regelmatig geuit door degene met de minste kennis van zaken. Longen kunnen door een acupunctuur naald worden lek geprikt, kruiden kunnen samen of tegen werken met elkaar of met farmaceutica als je niet goed weet wat je doet. Het lijkt mij dus noodzakelijk dat medici, incl. 'alternatieve', goed opgeleid zijn in hun specifieke discipline. Een Koepelorganisatie heeft de plicht, mijn inziens, hiervoor zorg te dragen door onderzoek in te stellen. "Ik ken het niet ik weet het niet" geeft mij geen goede indruk van die Koepelorganisatie noch van verzekeraars die hun vergoedingen daarop baseren.
Reactie door zwemmer op 13-05-2012 10:52
Ik ben het er helemaal mee eens. De alternatieve geneeswijzen krijgen met zulke vage klachten te maken dat er zeker uitgesloten moet worden dat er niets somatisch aan de hand is of zelfs veroorzaakt wordt. Daarom sta ik achter het idee dat alternatieve geneeswijzers een medische opleiding moeten hebben. Ik was positief verbaasd om tenminste een anaestesiemedewerkster als acupuncturist werkzaam te zien. Zwemmer
Reactie door jorisw op 13-05-2012 11:58
Op het moment dat alternatieve geneeskundigen fatsoenlijk worden opgeleid zijn het gewone geneeskundigen geworden.... Als wetenschappelijk wordt aangetoond dat alternatieve methodes werken, is het ook niet alternatief meer, maar gewoon reguliere geneeskunde.
Reactie door tevredenzijn op 13-05-2012 13:58
Teneerste de vraag, hoe komt het dat er zoveel mensen gebruik maken van alternatieve geneeswijze? m.i. aandachts- en tijdgebrek reguliere geneeskunde. Mijn mening is allereerst afschaffen van de vergoeding, dan komt er vanzelf marktwerking in dit circuit. De reguliere geneeskunde zou meer moeten openstaan voor sommige alternatieve geneeswijzen en niet bij voorbaat het al veroordelen. Een landelijke commissie die bepaalde therapiën beoordeeld op resultaten d.m.v. onderzoek na patiëntenbevindingen. Die kunnen dan alsnog vergoed worden en hiermee wordt het kaf van het koren gescheiden. Want ik ken toch heel veel therapeuten MET HBO medische basiskennis die bv. telefonische consulten geven waarin ze energie door de telefoon doorgeven en daar de helft van het consult voor rekenen. Dus of HBO medische basiskennis de oplossing is, ik betwijfel het.
Reactie door haalgra op 13-05-2012 14:15
Waar het in de uitzending naar mijn mening helemaal aan voorbij ging is dat de grootste groep mensen die in het alternatieve circuit terecht komen reeds een lange weg achter de rug hebben in het reguliere circuit. Daar werden ze van het kastje naar de muur gestuurd zonder geholpen te worden. Al deze behandelingen worden vergoed uit het basispakket. Dan komen ze meestal via via bij een natuurgeneeskundig therapeut terecht die ze wel kan helpen en moet het uit eigen zak bekostigd worden omdat de meeste verzekeringen het niet vergoeden. Is het niet tijd dat de consument weer voor vol wordt aangezien waarin hij zijn eigen keuzes maakt m.b.t. tot een goede gezondheid i.p.v. dat ze gedwongen worden het reguliere circuit te bewandelen waarbij ze volgestopt worden met medicatie die niet of nauwelijks werkt. Want weet dat er tegenwoordig minstens zoveel missers plaatsvinden in de reguliere als de alternatieve sector.
Reactie door tevredenzijn op 13-05-2012 14:57
Haalgra, ik ben het bijna helemaal eens, er worden ook teveel fouten gemaakt in het reguliere circuit. Heb het zelf helaas ondervonden had een knobbeltje en voelde dat het fout was, gesmeekt bij de arts om een punctie, het zat tussen de oren. Het jaar daarop inderdaad kanker met uitzaaiingen. Ben ook het beste geholpen met de verwerking door hypnotherapie uit eigen zak betaald. Maar het neemt niet weg dat er heel veel kaf tussen het koren zit.
Reactie door bioinbalans op 13-05-2012 17:24
Niet te vergeten, dat er alternatieve medici zijn die een reguliere artsenopleiding hebben. Laat het reguliere circuit m.n. de specialisten eens wat meer tijd nemen voor de persoon die tegen over hem of haar plaats neemt, in plaats van een recept uit te schrijven met de mededeling probeert u die maar eens.(Ik zie u over 6weken graag weer terug).De manager Zorginkoop heer Marc Janssen van VGZ heeft zeker nog geen gesprek met zijn collega mevrouw Vogels gehad.Hier mag blijken dat je als consument bent overgeleverd aan de willekeur van. Laat VGZ eerst de opleidingseisen voor het alternatieve circuit is duidelijk vaststellen, dat is toch niet zo moeilijk?Zelf de zaken niet op orde hebben, daar de consument de dupe van laten worden en op televisie vertellen, waarom je consulten niet vergoedt hier zakt mijn broek van af. Neem een voorbeeld aan Menzis de BATC heeft een databank voor therapeuten met HBO MBK op de site. Daar kan iedereen diploma's inzien welke therapeut in zijn/haar omgeving voldoet aan de eisen. Een goed voorbeeld doet goed volgen, hoop ik dan maar.
Reactie door j.petermeijer op 14-05-2012 10:44
Ik vind het jammer dat er over alternatieve geneeskunde nog steeds zo denigrerend wordt gedaan. Waarom worden er twee therapieën geïntroduceerd die nauwelijks bekend zijn, waarom worden ze gelabeld als "dubieus" - alsof niet alleen deze twee maar alle alternatieve therapieën dubieus zijn? Men had ook artsen kunnen nemen die werken met homeopathie of acupunctuur. Dat zou nog steeds alternatieve geneeskunde zijn, maar een stuk minder "dubieus". Ik zou het mooi vinden als reguliere en alternatieve geneeskunde naast elkaar zouden kunnen bestaan. En dan ook echt, respectvol van de één naar de ander en van de ander naar de één. Waarom jarenlang hormoonzalf smeren op atopisch eczeem, terwijl dat niet helpt, of in ieder geval alleen als je smeert. Is het niet beter naar de oorzaak van de klacht te kijken? Ik vond in de uitzending de zin "je laat je op je huid zitten" heel verhelderend. In zo'n situatie zou alternatieve geneeskunde heel goed kunnen werken, terwijl in geval van een hartstilstand natuurlijk voor de reguliere geneeskunde wordt gekozen. Ik weet zeker dat kostenbesparing in de gezondheidszorg heel goed zou kunnen door alternatieve zorg in te zetten als een soort preventie voor grotere problemen. Alternatieve geneeskunde kijkt: waar komt iets vandaan? Pak de oorzaak aan en de symptomen zullen verdwijnen. De reguliere geneeskunde is niet gewend zo te kijken. Met als resultaat dat de deskundige tijdens de uitzending reageerde: "Je komt binnen met eczeem en je gaat weg met een laag zelfbeeld." Jammer, onbegrip. Natuurlijk ben ik voor goede behandelaars, in zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde. Maar een goede behandelaar is voor mij niet per sé alleen iemand met een universitaire opleiding. Zo iemand kan goed zijn, maar dat is geen garantie. Leren luisteren, de tijd nemen, aandacht geven, zijn net zulke belangrijke zaken. Ik hoop niet dat door deze uitzending nog meer alternatieve therapieën uit de vergoedingenlijsten zullen verdwijnen. Want heel veel mensen hebben heel veel baat bij goede alternatieve zorg. En nogmaals: goede alternatieve zorg, net zo toegankelijk voor de patiënt als reguliere zorg, zou op termijn kostenbesparend werken.
Reactie door tdehond op 14-05-2012 10:53
Alternatieve geneeskunde kan wel degelijk schaden als de gedupeerden wordt geadviseerd om zich niet te laten behandelen voor een vorm van b.v. kanker waar tegenwoordig goede overlevingskansen te behalen zijn in de reguliere geneeskunde. Dan ga je dood omdat je jezelf niet de kans gegeven hebt te overleven.
Reactie door teunen op 14-05-2012 12:42
Het belang van goede opleidingen in het specifieke medische beroep wordt duidelijk gemaakt door de onderzoeken naar schade veroorzaakt door acupunctuur en Chinese medicijnen in Australië eind jaren negentig. Hieruit bleek overduidelijk dat veel fouten gemaakt worden door goed opgeleide huisartsen met geen/slechte opleiding in Traditioneel Chinees geneeskunde(TCM). Nu is TCM een geregistreerd medisch beroep en iedere arts TCM moet als basisopleiding een Bachelor TCM hebben. Als geregistreerd arts TCM (in Victoria) heb ik o.a. ‘n patiënt met Depo-Provera gerelateerde anafylactische shock met een brief terug naar de eigen huisarts gestuurd die het medicijn al 14 jaar toediende. Er zit overal ‘kaf tussen het koren’ vandaar dat het Tuchtcollege bestaat. Het bedroefd mij dan ook dat Kassa hun voorbeeld voor ‘alternatieve’ geneeskunde koos ondanks (of juist omdat?) ze uit de beroepsvereniging was gezet.
Reactie door inekel1953 op 14-05-2012 12:53
Alternatieve geneeskunde = Kwakzalverij= Levensgevaarlijk! Al denk je alleen terug aan Silvia Millecam, welke het advies kreeg geen chemo kuur te ondergaan... de toverheks vertelde zelfs dat ze helemaal geen Kanker had. Deze mensen zijn dan extra kwetsbaar en grijpen naar elke stomhalm die geboden wordt. Al weet je dat bv Kanker dodelijk "kan" zijn, dan ben je wat labiel en wil je graag geloven als iemand dat anders probeert je het tegendeel wijs te maken. Deze toverheks... euhhh vrouw van de alternatieve geneeskunde is in mijn ogen schuldig aan de dood van Silvia Millecam staat voor mij als een paal boven water. Ook bv die Jomanda is ook zo'n toverheks, die ook al het nodige op haar geweten heeft. Alternatieve geneeswijzes, ook wel in de volksmond kwakzalvers, gekken, extremisten, bedriegers worden genoemd. Het zijn beoefenaars waarvan wettelijk geen enkele proeve van bekwaamheid behoeven af te leggen. En is dus geen erkende arts zijn zoals in Nedeland de bevoegdheid heeft gekregen om zich arts te noemen. Heb je het leven lief, al wetende dat echte artsen ook maar mensen zijn en niet alles kunnen, vertrouwen hebben, geven en krijgen is iedereen het beste af met een arts uit de reguliere geneeskunde.
Reactie door tevredenzijn op 14-05-2012 14:31
Inekel1953, Ik was gelijktijdig ziek met Sylvia Millecam.Ik voelde dat ik kanker had, maar werd niet geloofd door het reguliere circuit. Syvia was er "zelf" van overtuigd dat ze geen kanker had en wilde zelf geen behandeling (zie rechtspraak).Ik was gelijktijdig in behandeling in hetzelfde ziekenhuis.Mij overkwam hetzelfde maar dan juist door het reguliere circuit maar dat ging de doofpot in en was zelf te moe door de uiteindelijke behandelingen om te vechten. Maar er is duidelijk iets mis met de hele gezondheidszorg, maar vooral met de hele instelling van de mens.
Reactie door teunen op 14-05-2012 21:48
Begrijp aub (Inekel1953 en dergelijke meninghouders) dat het juist gaat om bevoegdheden die worden onderbouwd door degelijke diploma's die behaald zijn in goed onderwijs. Dan kom je er niet met een 'gemiddelde' voldoende want juist dan staan de problemen op de loer. Vele halen gemakkelijk een gemiddeld dmv een hoog cijfer in bijv. pathologie en een laag cijfer in acupunctuur punten locatie en je prikt zomaar door iemands long; een heel goed cijfer hebben in oncologisch diagnostiek maar als je onvoldoende kennis hebt van biologische systematiek maakt je patiënt weinig kans. J.Petermeijer zou het mooi vinden als reguliere en alternatieve geneeskunde naast elkaar zouden kunnen bestaan. Respect voor elkaar, als je op een goede achtergrond van beide kan vertrouwen, is natuurlijk het ideaal. Nou, dat zal pas veel leed en geld uitsparen. Maar ja, met Koepelorganisaties van " ik weet het niet-ik ken het niet' met de onkunde zorgvuldig onderzoek te doen, plus de overhand van de multi-national farmaceutica en de persoonlijke arrogantie van ieder is een serieus zorgbeleid nog een toekomstbeeld.
Reactie door jpm op 15-05-2012 14:42
Ik denk dat een goede opleiding alternatieve geneeskunde moet kunnen helpen. Het maakt mij niet uit of iemand geneeskunde beoefent onder het labeltje alternatief of regulier, belangrijker is dat de behandelaar medisch goed geschoold is. Indien alternatieve geneeswijzen goed zouden worden onderzocht zouden toegelaten behandelingen uiteindelijk ertoe moeten leiden dat veel behandelingen die nu in de reguliere zorg plaatsvinden, (ook) in de alternatieve geneeskunde mogen plaatsvinden. Als uiteindelijk al het goede van twee kanten bij elkaar gevoegd zou worden (in opleiding en praktijk) dan zou ook gekeken kunnen worden naar de economische voordelen. Als vervolgens deze voordelen weer in zakken terechtkomen van mensen die al te gemakkelijk graaien, dan denk ik dat we deze koppeling (bezuiniging) maar beter kunnen vergeten. Het voorbeeld van een acupuncturist die door de long van een patiënt prikt lijkt mij (maar wie ben ik) een beetje onwaarschijnlijk. Ik dacht dat die naald toch echt niet zó diep wordt ingebracht?
Reactie door inekel1953 op 15-05-2012 15:46
Beste jpm, iemand die zegt aan alternatieve geneeskunde te doen, heeft absoluut geen medisch opleiding genoten, dat maakt het ook zo verwarrend voor veel mensen. Zodra het woord geneeskunde wordt benoemd, denkt men onterecht met één of andere wetenschapper te maken te hebben. Je kunt iemand vergelijken zoals Jomanda, die mensen volgens haar kon genezen met leiding water, hoe verzint iemand dat?! Om bovenstaande redenen vind ik het levensgevaarlijk dat deze mensen zich uitgeven onder de titel geneeskunde. Daar ze totaal niet medisch geschoold zijn, volgens de Nederlandse voorschrifen! Geloof niet dat de Chinees geneeskunde iets anders is dan Foe Yong Hai. Zo was er iemand die nog meer wist met allerlei oplapmiddeltjes uit de vroegere jaren...misschien weet u het nog, Klazien Rotstein uit Zalk. Zij vertelde een tip bij een flinke verkoudheid, neem dan een warme grog ga dan naar bed om te slapen met een gesneden ui op je nachtkastje. Hier kun je wat mee doen, toch ging mevrouw Klazien Rotsstein uit Zalk nooit op de stoel van een arts zitten, daar heb ik altijd bewonderding voor gehad. M.vr.gr., Ineke L.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!