Sfeerfoto van Joop
Joop

Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

Ingrid Ramaan

Eyes on Animals
"The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?" Deze redenatie van filosoof Jeremy Bentham verwoordt voor mij de kern waarom ik mij inzet voor verbetering van het welzijn voor dieren. Ik wil opkomen voor de belangen en natuurlijke behoeften van wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Dat maakt voor mij een vanzelfsprekend onderdeel uit van het streven van een duurzamere samenleving. In 2010 ben ik als bestuursvoorzitter begonnen bij de internationaal opererende inspectieorganisatie Eyes on Animals. Inmiddels ben ik (als vrijwilliger) verantwoordelijk voor het on-en offline communicatiebeleid en de portefeuille paardenwelzijn. Van opleiding ben ik journaliste en al heel wat jaren werkzaam aan Tilburg University in diverse functies. Zo was ik eindredacteur van een internationale onderzoekssite rondom m.v.o. & ethisch investeren en valorisatiemanager van het onderzoekscentrum Tilburg Sustainability Center. Sinds vorig jaar ben ik persvoorlichter op het gebied van onderzoek van de faculteit Geesteswetenschappen. Tot slot: vanwege mijn duurzame idealen en inzet voor dierenwelzijn versterk ik vaak de kieslijsten van de Partij voor de Dieren – zo ook in 2015 voor de Provinciale-Statenverkiezingen in Noord-Brabant.

Artikelen