Joop

Ghazal Yousefi

Journalist
Ghazal Yousefi (1985, Iran) is journalist met een specialisatie in maatschappelijke thema’s. Ghazal volgde een master in Journalistiek aan de Allame Tabatabai universiteit in Teheran, Iran en werkte voor verschillende Iraanse dagbladen. Sinds 2019 woont Ghazal in Nederland en is in afwachting van een officiële status. Voor RFG Magazine schrijft ze over haar ervaringen in het AZC.

Artikelen