BNNVARA
Een eerlijk en gelijkwaardig Nederland. Wij zijn voor. Jij ook?

Docu 'Jesse' wordt niet uitgezonden

BNNVARA en de NPO ZENDEN FILM ‘JESSE’ NIET UIT
De film ’Jesse’ van maker Joey Boink over Jesse Klaver tijdens het verkiezingsjaar van GroenLinks, heeft de afgelopen dagen stof doen opwaaien.  Zoals eerder in een reactie van BNNVARA gemeld, hebben we gemeend onze onafhankelijke positie voldoende te borgen door op voorhand scherpe journalistieke voorwaarden te stellen: BNNVARA heeft toegang tot al het ruwe materiaal en heeft de volledige eindredactionele verantwoordelijkheid. GroenLinks heeft geen toegang tot de montage, en de maker maakt zichzelf en zijn relatie met de partij en Klaver bekend aan het begin van de documentaire. Hierover is met de makers overeenstemming bereikt. En dat heeft BNNVARA en de NPO ertoe doen besluiten deze documentaire te willen realiseren en programmeren. 
BNNVARA en NPO kunnen desondanks niet uitsluiten dat er twijfel kan ontstaan rond de journalistieke onafhankelijkheid van de film. Wij menen dat er over de onafhankelijkheid van BNNVARA en de NPO geen enkele twijfel mag bestaan. Daarom hebben BNNVARA en de NPO besloten de film niet uit te zenden.