Gasten 2019-2020

Ionica Smeets

Ionica Smeets is Hoogleraar wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden). Ze twijfelde tussen journalistiek, toneelschool en wiskunde, en koos uiteindelijk voor Technische Wiskunde in Delft. Haar liefde voor zowel bèta, -als alfa maakt dat zij een brug kan slaan tussen beiden.

Smeets studeerde in januari 2005 cum laude af. Daarna begon ze aan een promotieonderzoek in de zuivere wiskunde aan de Universiteit Leiden. Sinds oktober 2009 doet Smeets de helft van de week samen met Bas Haring onderzoek naar publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. De rest van de week schrijft ze artikelen, geeft ze voordrachten en presenteert ze wetenschapsdagen. Samen met Jeanine Daems maakte ze furore als één van 'De Wiskundemeisjes'. Hun gelijknamige weblog trekt duizenden bezoekers per dag en werd meermaals bekroond.
In 2018 was ze een van de organisatoren van het 'Getal van het Jaar'. 
(foto: Ype Driessen)