Gasten 2019-2020

Herman Pleij

In 1979 promoveerde Herman Pleij op 'Het gilde van de Blauwe Schuit, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen'. Deze studie gaat in het bijzonder over carnavalsteksten en de betekenissen van ‘tijdelijke omgekeerde werelden’. Pleij was van 1980 tot zijn emeritaat in 2008, hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Hij bekijkt de hedendaagse samenleving geheel op eigen wijze en hij schuwt het maatschappelijk debat niet.