Gasten 2019-2020

Charlotte Bouwman

Charlotte Bouwman (1993) is schrijver en (onderzoeks)journalist. In haar boek 'Wie dit leest is gek' doet ze onderzoek naar de GGZ en interviewt mensen die haar leven hebben gered. Charlotte heeft namelijk 20 zelfmoordpogingen gedaan.

In januari 2020 vroeg ze aandacht voor de actiegroep Lijm de Zorg, een manifest voor een betere jeugdzorg én betere geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Mocht u behoefte hebben om over zelfdoding te praten, bel dan met 0900-0113. Of ga naar de website 113.nl.