Gasten archief DWDD

Matthijs Botman

Matthijs Botman is plastisch chirurg en arts internationale gezondheidszorg bij het VUmc in Amsterdam. Daarvoor was hij tropenarts in Congo en Tanzania. Hij is initiatiefnemer van 'Into The World', een campagne die aandacht vraagt voor het feit dat de 'arts internationale gezondheidszorg' (voorheen tropenarts) wegens bezuinigingen dreigt te verdwijnen, terwijl daar in deze tijd van vrij verkeer van personen en goederen juist veel behoefte aan is. Tropische ziekten stoppen niet bij de grens.
Bij de campagne 'Into the World’ verscheen een boek met de verhalen van twaalf Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Zij vertellen over hun werk, hun ervaringen en hun visie op de internationale én Nederlandse gezondheidszorg.