Gasten archief DWDD

Het Klein Leerorkest

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie voor kinderen en ontstond in 2006 in Amsterdam Zuidoost. Initiatiefnemer Marco de Souza geeft hiermee kinderen een kans om onder schooltijd een muziekinstrument te leren bespelen. Sommige kinderen met het talent en de motivatie wilden en konden meer, waardoor in 2009 het Klein Leerorkest ontstond met als dirigent Michael Hesselink. Dit leerorkest biedt kinderen op de Amsterdamse basisscholen Samenspel, Bijlmerdrie en Wereldwijs ook naschools een talentorkest. De kinderen van het Klein Leerorkest hebben dankzij een uitwisselingsproject al opgetreden in Barcelona met jeugdorkesten uit Estland en Spanje. Ook traden de talentvolle muzikantjes op met het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Boston Youth Orchestra en tijdens het afscheidsfeest van Koningin Beatrix. In het Klein Leerorkest oefenen de leerlingen, na school, wekelijks één uur met hun eigen instrumentgroep en één uur allemaal samen, in het orkest. In 2016 bestaat het Leerorkest tien jaar, wat 9 maart gevierd wordt met een bijzonder concert in De Gashouder te Amsterdam.