Vroege Vogels

Land van Ons

12 jan 2020

Dat onze manier van landbouw ten koste gaat van landschap, natuur en biodiversiteit is algemeen bekend. Maar hoe kun je daar nou zélf wat aan doen? Terwijl minister van landbouw Carola Schouten nog steeds échte stappen moet gaan nemen om tot kringlooplandbouw te komen, hebben twee verontruste burgers een idee bedacht om zelf stukken intensieve landbouwgronden op te kopen en die door boeren die veel ecologischer en duurzamer werken, te laten beheren. Onlangs is de coöperatie ‘Land van ons’, opgericht, waar iedereen lid van kan worden en zo kan bijdragen aan een mooier landschap en meer natuur.

Meer over de uitzending van van 12 januari 2020