BNNVARA

Wij zijn voor

Test je kennis over Pride! Doe mee met de Pride Test op maandag 2 augustus, 20.15 uur, NPO 3.

Diederik Samsom (01-05-2013)

1 mei 2013

Op 12 mei aanstaande komt er een extra ledenraad van de PvdA omdat fractievoorzitter Diederik Samsom verantwoording wil afleggen voor zijn besluit om illegaliteit strafbaar te maken, terwijl zijn partij daar tegen is.

Er is binnen de Partij van de Arbeid veel discussie over het het strafbaar stellen van illegaliteit. Op het partijcongres in Leeuwarden ging Samsom in tegen een overweldigende meerderheid van zijn partijleden, die tegen het plan is. De fractievoorzitter legde een motie tegen het illegaliteitsverbod naast zich neer. Hij houdt zich aan het regeerakkoord, waarin de maatregel is opgenomen. Hij wil zijn partijleden op 12 mei duidelijk maken waarom hij bij het plan blijft.

Partijlid Sander Terphuis, die de motie op het congres indiende, laat het er niet bij zitten. Op zijn site schrijft hij dat hij enkele Tweede Kamerleden heeft gesproken die onaangenaam verrast waren. Terphuis was eerder te gast bij Pauw & Witteman om zijn ongenoegen over het starfbaar stellen van illegaliteit te bespreken.

Diederik Samsom is vanavond te gast bij Pauw & Witteman om in te gaan op het strafbaar stellen van illegaliteit en de reacties binnen zijn partij.