Sfeerfoto van Kassa
Kassa
Kassa

Iedere zaterdag 19.05 uur op NPO1

Het consumentenplatform van BNNVARA met Vraag & Beantwoord, dossiers en het laatste nieuws. Bekijk actuele onderwerpen en uitzending gemist online!
Kassa

Te veel kredietrente betaald? Laat het er niet bij zitten!

18 sep 2021
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
3584 keer bekeken
  •  

In onze uitzending praten we verder over de compensatieregeling van ABN AMRO, waarop we op 10 september 2021 al in zijn gegaan. Denk je dat je ook te veel rente hebt betaald over je doorlopende krediet met variabele rente? Dan lees je hier wat jouw mogelijkheden zijn.

ABN AMRO

Ben je klant bij ABN AMRO? Dan kun je je aanmelden bij de bank om voor compensatie in aanmerking te komen. De compensatieregeling geldt ook voor klanten van dochterondernemingen van de bank, waaronder ALFAM en ICS. Hieronder zie je welke ondernemingen onder de bank vallen. Het gaat om leningen met een variabele rente, creditcardschulden en betaalrekeningen met de optie tot rood staan. 

abn amro dochterondernemingen 1127

Houd er wel rekening mee dat de compensatie niet alle gevallen gunstig uitpakt. Dat komt omdat dat ABN AMRO de compensatieregeling vooralsnog niet volledig in lijn met uitspraken van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitvoert. Ze berekent de geautomatiseerde rentevergoeding slechts vanaf 2008 in plaats van over de hele looptijd, zoals gewenst door het Kifid.

Er is een vangnetregeling waaruit blijkt dat mensen zelf aan de bel moeten trekken als ze een contract hebben van voor 2008. In dat geval zal een hogere compensatie worden uitgekeerd over de hele looptijd. Maar let dus wel op: hier moet je zelf achteraan!

De bank heeft Kassa verteld echter niet van plan te zijn om de teveel betaalde rente-op-rente terug te geven aan de klant, terwijl Rabobank en Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) dit wel teruggeven aan klanten die te veel betaalden. Hierdoor kunnen mensen helaas heel veel geld mislopen. Wil je ook de rente-op-rente terug? Dan zou je dat via het Kifid kunnen proberen. Onderin dit artikel vind je daarover meer informatie.

In de vorige uitzending ging Kassa in op de compensatieregeling van ABN AMRO. Bekijk hier de uitzending van 10 september 2021 en lees meer informatie.

Wat is rente-op-rente?

ABN AMRO houdt er in haar compensatieregeling volgens deskundigen ten onrechte geen rekening mee dat over een kleinere schuld rente zou zijn betaald als de juiste, lagere rente in rekening was gebracht. Dit wordt ook wel het rente-op-rente-effect genoemd. Doordat de bank te veel rente in rekening bracht, liepen mensen met een wurgkrediet geld mis dat ze niet konden gebruiken om hun schuld kleiner te maken. Hierdoor betaalden zij jarenlang een torenhoge rente over een bovendien veel te hoge schuld. Hierover lopen momenteel procedure bij het Kifid. Wij ontvangen signalen dat diverse banken deze zogenoemde rente-op-rente niet terug geven. Daardoor kun je als je veel geld mislopen, afhankelijk van onder meer de looptijd van je product en het uitstaande bedrag. Krijgt je de rente-op-rente niet terug van de bank? Dan heeft u via het Kifid op dit moment de meeste kans om dat geld wel terug te krijgen. Hierover vind je verderop in het artikel meer informatie.

Rabobank

Ook Rabobank maakte onlangs bekend klanten te willen compenseren. Hoe de compensatieregeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat de bank - in tegenstelling tot ABN AMRO - rekening zal houden met het zogenoemde rente-op-rente-effect, waardoor de compensatie als het goed is gunstiger uitpakt.

Of de bank ook over de hele looptijd rente zal vergoeden, dus niet pas vanaf 2008, zoals ABN AMRO, is nog niet bekend.

Hollandsche Disconto Voorschotbank

Ook deze bank werd in een einduitspraak van het Kifid op de vingers getikt omdat zij te veel rente heeft berekend. Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel van Vesting Finance) zegt klanten die te veel hebben betaald op individuele basis te benaderen om tot een regeling te komen. 

Santander

Ook deze bank werd in een einduitspraak van het Kifid op de vingers getikt, omdat zij te veel rente heeft berekend. Vooralsnog heeft de bank geen compensatieregeling voor al haar klanten aangekondigd. Consumentenbond Claimservice, de claimorganisatie van de Consumentenbond, probeert dit geregeld te krijgen. 

ING

ING heeft nog niet besloten om haar klanten te compenseren. De bank is hierover in gesprek met Consumentenbond Claimservice.

SNS Bank

Deze bank geeft aan klanten die te veel hebben betaald op individuele basis te benaderen om tot een regeling te komen. 

Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, waaronder de labels, Interbank, Ribank, De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank vallen, heeft voor de compensatieregeling mijnrentevergoeding.nl in het leven geroepen. Let wel op: CACF berekent niet over de hele looptijd van het contract een vergoeding, maar vanaf het jaar 2008. Hierdoor kan de compensatie lager uitvallen. CACF past echter wel het rente-op-rente-effect toe, wat weer wel gunstig is. 

Consumentenbond Claimservice

De claimorganisatie van de Consumentenbond probeert via bemiddeling banken die te veel rente hebben berekend zo ver te krijgen klanten te compenseren. De organisatie is met diverse banken in gesprek. Klanten kunnen ook via deze weg compensatie proberen te krijgen van banken die nog geen compensatieregeling hebben getroffen.

ABN AMRO-klanten kunnen zich hier inmiddels niet meer aansluiten, omdat deze bank inmiddels met een eigen regeling is gekomen.

De organisatie ontvangt een no-cure-no-pay-percentage van 10 procent van de afgesproken compensatie per klant. Als er geprocedeerd moet worden, loopt dat percentage op tot 20 procent. Lees hier meer over de service. Let wel op: het is aan te raden om de algemene voorwaarden van Consumentenbond Claimservice helemaal door te lezen voordat je je aanmeldt!

Qollect

Twijfel je of het te compenseren bedrag hoog genoeg is? Via de organisatie Qollect kun je een herberekening laten uitvoeren van het te compenseren bedrag. Deze organisatie wil jou helpen om de te veel betaalde rente terug te krijgen. Stichting Geldbelangen die samen met Kassa al sinds 2016 aandacht vraagt voor de problemen met wurgkredieten, is de adviseur van Qollect. Qollect stelt dat de compensatie van ABN AMRO te laag is en wil het onderste uit de kan halen voor deze klanten. 

Ook klanten van andere banken met een wurgkrediet met variabele rente kunnen zich bij de organisatie aanmelden. Zij wil ook proberen om ondernemers te helpen. Denk aan de rekening courant van ondernemingen, leningen voor bedrijfsvastgoed of investeringen, maar ook leasecontracten van auto’s of bedrijfsmiddelen. Hoeveel bedrijven benadeeld zijn en hoe groot die schade is, moet nog worden uitgezocht. Naar verwachting gaat het daarbij volgens Qollect om nog grotere bedragen. In een andere uitzending hebben we daarover meer verteld.

Qollect rekent een no-cure-no-pay percentage van 10 procent van het behaalde resultaat als er niet geprocedeerd hoeft te worden en 20 procent van het behaalde resultaat mocht een procedure volgen. Let wel op: veertien dagen na inschrijving zit je vast aan een inschrijving bij Qollect. Wil je de samenwerking stopzetten? Dan ben je aan Qollect een bedrag verschuldigd ter hoogte van de 'succesfee' die je verschuldigd zou zijn indien je claim volledig zou zijn voldaan.

Ook staat het volgende in de algemene voorwaarden van Qollect: "Omdat er meerdere claim-initiatieven lopen, is het mogelijk dat jouw claim geheel of gedeeltelijk wordt voldaan op een manier waarbij niet kan worden vastgesteld of dat (mede) komt door de inspanningen van Qollect. Om die reden is, als jij een vergoeding ontvangt, de succesfee door jou altijd aan Qollect verschuldigd, ongeacht of de voldoening verband houdt met de inspanningen van Qollect." Dit betekent volgens de initiatiefnemer van Qollect echter niet dat dat je bij meerdere organisaties een succesfee verschuldigd bent.

Per mail laat Qollect Kassa het volgende weten: "Als je bij ons deelneemt, gaan we ervan uit dat je dit alleen bij ons doet en niet mede bij andere claimorganisaties ingeschreven bent. Mocht dat anders zijn, neem dan contact op zodat we dat kunnen oplossen, want het is natuurlijk niet de bedoeling. Verder ben je geen succesfee verschuldigd over compensatie die je eventueel ontvangt op basis van compensatieregelingen die er al waren voordat Qollect haar actie startte (12 september 2021). Voor de duidelijkheid: het is prima om over te stappen van een andere claimorganisatie naar Qollect en dit leidt niet tot extra kosten. Als dit voor jou van toepassing is stuur dan een mail naar info@qollect.nl."

Het is aan te raden om de algemene voorwaarden van Qollect in zijn geheel goed te lezen voordat je je aanmeldt!

Ondernemerskrediet

Heb je een ondernemerskrediet en denk je dat je teveel rente hebt betaald? Dan kun je je ook aansluiten bij de organisatie Shureluck die een collectieve claim wil starten om dat geld terug te krijgen. In een andere uitzending hebben we daarover meer verteld.\

Hypotheekkrediet

Er lopen bij het Kifid momenteel verschillende vergelijkbare rentezaken over zogeheten flexibele hypotheekkredieten van verschillende aanbieders. Deze zomer deed het Kifid een uitspraak over het flexibele hypotheekkrediet van ABN AMRO (Uitspraak 2021-0633A).

De uitspraak heeft waarschijnlijk gevolgen voor meer klanten, maar het Kifid gaat de andere klachten pas behandelen als de geschillencommissie in de huidige zaak een einduitspraak heeft gedaan. 

Dit voorjaar deed het Kifid al een vergelijkbare uitspraak over het flexibele hypotheekkrediet van Roparco (uitspraak 2021-0531). Deze hypotheekverstrekker is nu onderdeel van Rijnlandse en Nederlandsche HypotheekBank (RNHB), maar was toen onderdeel van Rabobank.

Kifid

Je kunt overwegen om gratis een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat heeft aangegeven vergelijkbare klachten te behandelen volgens de lijn, zoals recent uitgezet door de Commissie van Beroep. Dat betekent dat over de hele looptijd van het krediet een vergoeding zal worden berekend.

Bij het Kifid lopen momenteel meerdere klachtenprocedures over het niet berekenen van de rente-op-rente in de compensatie van banken. Het is nog wachten op de uitspraak. Als de betreffende klagers in gelijk worden gesteld, kun je via deze weg je rente-op-rente terug krijgen. Als er nieuws over deze procedure, laten we je dat  weten.

Via deze route heb je op dit moment de meeste kans om de teveel betaalde rente over de hele looptijd terug te krijgen, dus ook van oudere contracten van voor 2008, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ABN AMRO die rekent vanaf 2008. Ook heb je kans dat je via Kifid de teveel betaalde rente-op-rente terug krijgt.

Opties voor juridische ondersteuning

Als je naar het Kifid of de rechter wilt stappen om een (hogere) compensatie af te dwingen, dan kan het handig zijn om juridische ondersteuning in te schakelen. Behalve bij Qollect kun je daarvoor bijvoorbeeld ook terecht bij advocaat Rob Leijssen van Damsté advocaten. Hij schoof diverse keren aan in uitzendingen van Kassa en vertegenwoordigt verschillende klanten van dochterondernemingen van Crédit Agricole in procedures bij de rechter. Het is ook mogelijk om zelf een andere advocaat uit te zoeken of een beroep te doen op de rechtsbijstandsverzekering.

Ga jij proberen om de te veel betaalde rente terug te krijgen? Dan is het fijn als je ons daarvan op de hoogte wilt houden via kassa@bnnvara.nl o.v.v. 'te veel betaalde rente'.

Hoe belangrijk is de looptijd in de compensatieberekening?

Op veel doorlopende kredieten met variabele rente is nauwelijks afgelost en vrijwel alleen maar rente betaald. Veel banken verhoogden de rente op de kredieten na 2008, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op dat moment juist fors verlaagde vanwege de financiële crisis. Die stijging was in 2011 nog gaande, terwijl de Ombudsman van het Kifid toen al opmerkte dit niet wenselijk te vinden.

Uit uitspraken van het Kifid is echter gebleken dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. Het zijn baanbrekende uitspraken geweest die banken uiteindelijk op hun knieën dwongen om mensen hun teveel betaalde rente terug te geven. Veel banken geven de te veel betaalde rente nu echter alleen terug vanaf 2008, omdat op dat moment de grootste renteverschillen ontstonden. Dat klopt inderdaad, maar dat neemt niet weg dat uit uitspraken van het Kifid blijkt dat de rente over de hele looptijd vergoed moet worden. Krijg jij geen vergoeding over de hele looptijd van de bank? Via het Kifid krijg je die als het goed is wel!

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar