Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

Spectaculaire verlaging energietarieven op Aruba

13-08-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
51 keer bekeken
  •  
beach_03.jpg
De tarieven voor water en elektriciteit op Aruba worden met tientallen procenten tegelijk verlaagd. Dat is de uitkomst van overleg tussen de regering van premier Mike Eman, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Een modaal Arubaans gezin is maandelijks zo'n 30% van het huishoudbudget kwijt aan water en stroom terwijl de hoge energielasten ook belemmerend zijn voor het bedrijfsleven.
Het Kabinet Eman heeft meteen na zijn aantreden verlaging van de energietarieven in het vooruitzicht gesteld door (dure en vervuilende) fossiele brandstoffen te vervangen door natuurlijke energiebronnen. Met de ingebruikneming van een tweede windmolenpark en een zonnepanelenpark is de energievoorziening op Aruba aanzienlijk minder gevoelig voor de (sterk schommelende) olieprijzen op de wereldmarkt. Om het doel de energievoorziening rond 2020 volledig groen te maken is Aruba strategische partnerschappen aangegaan met o.a. TNO, Gasunie en de door Sir Richard Branson opgerichte Carbon War Room.
Een andere factor die het mogelijk maakt de water- en energietarieven fors te verlagen is het besluit van het Kabinet Eman een einde te maken aan de praktijk onder de vorige regering om grote bedragen aan 'dividend' te onttrekken aan de lokale energiebedrijven (overheidsnv's) waardoor de tarieven onnodig hoog waren geworden.
In het kader van de Sociale Dialoog, de Arubaanse variant van het Nederlandse poldermodel, zijn regering, vakbonden en werkgeversorganisaties het eens geworden over een nieuwe sociale tariefsstructuur. Inzet van het Kabinet Eman bij dit overleg was om de minst draagkrachtigen (gezinnen met een inkomen tot 800 euro) het meest te laten profiteren. Voor die categorie - met een verbruik van 13 tot 20 m3 water daalt de prijs met ingang van 1 augustus met 44%. Voor niet huishoudelijk verbruik, bedrijven en de hotels, gaat het tarief met 26% naar beneden. De prijs van elektriciteit gaat per 1 november met gemiddeld 10% omlaag. Voor de minst draagkrachtigen is het voordeel 15%, voor het midden- en kleinbedrijf 6% en voor grootgebruikers gemiddeld 1%. In het door de sociale partners ondertekende energieprotocol is voorts vastgelegd dat de invoerrechten voor energiezuinige apparatuur per 1 januari worden verlaagd tot 2%. Ook komt er een grootschalige bewustwordingscampagne om het doelmatig gebruik van water en stroom te stimuleren.
Minister-president Mike Eman toonde zich na afloop van het overleg verheugd over het resultaat: ,,Een overheid moet niet willen verdienen aan eerste levensbehoeften zoals water en stroom. Dat is een niet transparante vorm van belasting die ik principieel onjuist vind, ook al omdat daardoor de minst-draagkrachtigen het hardst worden getroffen. Door de energiebedrijven niet meer als melkkoe te gebruiken verliest de overheid weliswaar inkomsten maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd. Wij kunnen ons in deze tijden van crisis niet veroorloven Sinterklaas spelen, temeer daar ons streven er op is gericht zo snel mogelijk een begrotingsevenwicht te realiseren. Door de tariefsverlaging neemt de koopkracht van de burgers aanzienlijk toe hetgeen de economie een impuls geeft waardoor er terugverdieneffecten voor de overheid, onder meer door een hogere opbrengst van omzetbelasting maar ook door meer werkgelegenheid, optreden."
,,De stappen die wij nu zetten passen in onze ambitie van Aruba een duurzame samenleving te maken waarin economische groei geen doel op zichzelf is maar een middel om het welzijn te bevorderen. Wij willen niet alleen vijfsterren hotels voor de toeristen maar ook vijfsterren scholen, vijfsterren gezondheidszorg en vijfsterren wijken voor onze burgers. Dat kunnen wij, als klein land, alleen bereiken als wij daar eensgezind de schouders onder zetten. Daarom ben ik blij met de coöperatieve opstelling van de vakbonden en het bedrijfsleven om van de Sociale Dialoog een succes te maken", aldus premier Mike Eman. Eerder werd er al 'polderend' overeenstemming bereikt over een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. ANP
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!