Joop

Jeroen Dijsselbloem

Tweede Kamerlid PvdA
Jeroen Dijsselbloem studeerde onder meer landbouw-economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij werkte als medewerker van de PvdA-fractie in het Europarlement, voordat hij hetzelfde werk ging doen in de Tweede Kamer. In die tijd was hij ook gemeenteraadslid in Wageningen. Vanaf 1996 werkte Dijsselbloem op het ministerie van LNV tot hij in 2000 in de Tweede Kamer werd gekozen.Inmiddels is hij er vice-voorzitter van de PvdA-fractie.

Artikelen