Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Wellicht heeft Ad Bos zijn lesje geleerd

  •  
07-07-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Als je merkt, dat something rotten is in the state of the Netherlands, houd dan in godsnaam je mond
Zijn stem ging een beetje verloren in het gejuich van de Oranjefans. Toch zei Ad Bos, de klokkenluider van de bouwfraude, op het Journaal iets wezenlijks: “Bezint eer gij begint”. Wellicht heeft hij zijn lesje geleerd.
Gisteren bepaalde de Hoge Raad dat Ad Bos zich tóch moet verantwoorden voor het Hof waar zal worden bepaald of hij ook als  dader kan worden aangemerkt in de Bouwfraude. Over de merites van die uitspraak wil ik het niet hebben. Wel dat de zaak nooit zo ver was gekomen als het Openbaar Ministerie niet had besloten om de zaak Bos aan de hoogste rechters van ons land voor te leggen. Kennelijk is  de officieren van justitie er veel aan gelegen om Ad Bos in het pak te naaien.
Waarom wordt er zoveel energie gestoken in het lastig vallen van een man die een van de meest omvangrijkje fraudezaken uit de Nederlandse geschiedenis heeft onthuld – en daar aanvankelijk alleen maar gehoor voor kreeg in de media? Waarom krijgt iemand die laat zien hoe een kongsie van aannemers prijsafspraken maakt ten koste van de belastingbetaler het ene proces na het andere aan de broek? En dat terwijl het Openbaar Ministerie zaken terzijde kan leggen en dat ook doet, omdat er een algemeen belang mee gemoeid is. 
Hoe zit dat? Je zou bijna denken dat in hogere kringen klokkenluiiders als ongewenste spelbrekers worden gezien en dat met Ad Bos een voorbeeld wordt gesteld om anderen te ontmoedigen. Dat zal in ieder geval het praktische effect zijn van de uitspraak die de Hoge Raad gedaan heeft. Als je merkt dat er something rotten is in the State of the Netherlands, houd dan in godsnaam je mond, want ze pakken jou en je gezin. 
Als je de zaak wat breder bekijkt, dan ontdek je dat het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren grote moeite heeft gedaan – en vaak niet zonder succes – om onschuldigen voor jaren en jaren in de gevangenis te krijgen. Lucia de Berk blijkt geen uitzondering te zijn. Kijk ook naar de zaak Ina Post. Het is veel vaker voorgekomen. Tegelijkertijd leest de burger in de krant dat politie en OM niet toekomen aan het uitzoeken en vervolgen van 150.000 aangiften van een misdrijf omdat daarvoor het personeel ontbreekt. 
Appels met peren vergelijken? Niet in de ogen van de burger, van de belastingbetaler, van Jan Modaal die geinteresseerd is in het totaalproduct dat de overheid hem biedt. Appels en peren? Hij neemt een etalage waar vol rottend fruit. Hij krijgt de onuitwisbare indruk, dat er in Nederland misschien wel een groot verschil bestaat tussen wet en récht en dat het verstandig is om daar rekening mee te houden.
Soms lees je op het internet een zin die blijft hangen omdat hij een mooi ritme heeft en een bredere betekenis. Zo’n zin las ik al meer dan een half jaar geleden: “En Jan Lul maar spaarlampen indraaien|”. 
Daar spreekt een levensgevoel uit. De door het Openbaar Ministerie gevraagde uitspraak over Ad Bos heeft dit levensgevoel versterkt: blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Denk aan jezelf, aan je partner, aan je kinderen. Hoed je voor contact met de autoriteiten. Als je ergens een slaatje uit kunt slaan, doe dat dan, maar besef: klokkenluiders worden ondanks alle mooie praatjes keihard aangepakt. Als de hoge heren je te pakken krijgen, dan is het met je gedaan. Niemand zal je helpen. Wees geen heilig boontje. Wees geen Jan Lul.
Het is het levensgevoel van een land in verval.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort7 jul. 2010 - 8:06

Hulde voor deze tekst. Ik kan dit wel onderschrijven ja. Je zou er bijna cynisch van worden.

Yggdrasil
Yggdrasil7 jul. 2010 - 8:06

Iedere maatschappij kent zaken die zij onwelgevallig vindt, jarenlang is de kraakbeweging actief geweest waarbij twee soorten misstanden werd aangetoond. Enerzijds een woningtekort, zelfs een periode van woningnood en anderzijds diverse leegstaande panden. Inmiddels gaat kraken verboden worden. De klokkenluider is ook niet echt welkom want ook die legt misstanden bloot en van misstanden willen wij niet weten in dit fantastische welvarende Nederland. Dus wij gaan als staat de klokkenluider het leven zo zuur maken dat er niemand het ooit nog in zijn hoofd haalt om bepaalde misstanden openbaar te maken. Over een poosje zullen de voedselbanken worden verboden vanwege staatsondermijnende activiteiten. Zij wekken namelijk de indruk dat er armoede bestaat in Nederland. En dat kan simpelweg niet kloppen.

UitDeDroom
UitDeDroom7 jul. 2010 - 8:06

Schrijnend was ook het optreden van Van den Broek nadat Van Buitenen wantoestanden met EU subsidies had aangekaart. Net zo somberstemmend was het compleet negeren van Van Buitenen door de Nederlandse mainstream in het europarlement daarna. Voor mij is Van Buitenen een ECHTE HELD!!

PietPaaltjes
PietPaaltjes7 jul. 2010 - 8:06

Tja. Het rechtssysteem in Nederland is in verval geraakt. Het kan nog jaren duren voordat de rotte appels er uit zijn en vervangen door deskundige rechters met gevoel wat er in de samenleving leeft.

rgeurtsen
rgeurtsen7 jul. 2010 - 8:06

en Tjeenk Willink en naar ik vrees elke regering met VVD erin laten dit rustig doormodderen...

DikBrix
DikBrix7 jul. 2010 - 8:06

Tijd dat Ad Bos naar het Europese Hof stapt. Als de EU-commissie bedrijven die zelf kartelafspraken melden geen boete oplegt, noch de bestuurders vervolgt, ook al hebben ze jarenlang zelf aan deze verboden praktijken meegedaan, waarom zou Bos dan wel worden vervolgd? Die bedrijven zijn net zo goed klokkenluiders.

stolat
stolat7 jul. 2010 - 8:06

Ik ben het geheel eens met Han van der Horst dat de rol van het OM hier zeer bedenkelijk is. Ad Bos was mededader? Volgens mij is het niet zo simpel. Bos zat wel midden in de verrotte bouwerswereld: "Bos werd in 2001 als klokkenluider bekend toen hij met een schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem, toen zijn werkgever, naar de pers stapte. Daaruit bleek dat bouwers al jaren prijsafspraken maakten en ambtenaren omkochten." Als Bos niet mee had gedaan, waren deze praktijken nooit zo duidelijk boven water gekomen. Bos had de stukken zelfs als eerste aangeboden aan het OM, maar die toonde geen enkele belangstelling. Toen het OM er niet meer omheen kon vanwege alle publiciteit, verschool het zich in een ´kokervisie´ en ging het alleen nog om het ´eigen gelijk halen´. Dit zaakje stinkt nog erger dan de bouwfraude. Dit is bureaucratie op zijn best! Ik stel voor om alle overheidsfuncties om te zetten in tijdelijke contracten, zodat daar regelmatig een frisse wind door kan.

popsicle
popsicle7 jul. 2010 - 8:06

Ad Bos heeft met het vrijgeven van het bewijsmateriaal zijn baan en toekomst op het spel gezet. Dat risico heeft hij bewust gelopen omdat hij vond dat wij met z'n allen moesten weten wat er speelde in de bouwwereld. Ad Bos leeft sindsdien in een soort 'voorarrest' en in grote onzekerheid en heeft nagenoeg geen toekomst meer. Als Benno L. voor een veel erger vergrijp 30% strafvermindering kan krijgen voor wat hij het afgelopen jaar heeft moeten doormaken, dan kan de rechter straks, mocht Bos strafbaar blijken, niet anders besluiten dan vrijspraak te verlenen en een schadevergoeding toe te kennen voor de geleden materiële en immateriële schade sinds 2001, veroorzaakt door het OM. Bos heeft immers vergeleken met Benno L. meer dan 'Benno tot de vierde macht' te lijden gehad van de hele affaire... We vermoeden allemaal dat dit soort praktijken in nog veel meer zaken spelen maar kunnen de bewijzen er niet voor boven tafel krijgen... Wordt het niet eens tijd dat de Rekenkamer op basis van de dan geldende tarieven VOORAF becijfert wat een project mag gaan kosten en dit vervolgens uitbesteedt aan de ontwikkelaar die het voor dit bedrag denkt te kunnen uitvoeren? Altijd dat ACHTERAF berekenen om er vervolgens achter te komen dat we miljoenen of miljarden over de balk hebben gegooid zou dan tot de verleden tijd kunnen behoren. En... niet alleen Nederlandse bedrijven laten meedingen, maar ook andere Europese aannemers!

JanB2
JanB27 jul. 2010 - 8:06

Het is het levensgevoel van een land in verval Ook Ad Bos heeft wat boter op zijn hoofd maar de manier waarop met deze man wordt omgegaan kan niet treffender worden verwoord dan met bovenstaande zin. De echte grote vissen worden uiteraard ongemoeid gelaten. Als dit land al niet corrupt is dan doet het OM in ieder geval alle mogelijke moeite het zo te laten lijken.

Opinie2
Opinie27 jul. 2010 - 8:06

Spijker, Van Buitenen, Bos: klokkenluiders die door de overheid afgestraft worden terwijl zij voor de maatschappij van onschatbare waarde zijn geweest. OM en top ministeries hebben een machtspositie waar ze, als het ze uitkomt, maar al te graag gebruik van maken. Het OM vervolgt onterecht zo vaak niet of juist wel. Hetzelfde geldt voor rechters die eerst tot een 'innerlijke overtuiging' moeten komen eer zij een wet toepassen. Het OM lapt haar waarheidsvindingtaak en wettelijke regels regelmatig aan haar laars (gebruik van ongeoorloofde middelen, valse PV's, achterhouden van ontlastend bewijs etc). Crimineel gedrag maar, tenzij het om kinderporno gaat, gaan de verantwoordelijken altijd vrijuit en worden zelfs gepromoveerd. Beklagen kan wel: bij het OM zelf. Uitkomst: het OM seponeert, dankzij haar discretionaire bevoegdheid.

Klaas2
Klaas27 jul. 2010 - 8:06

---[Gisteren bepaalde de Hoge Raad dat Ad Bos zich tóch moet verantwoorden voor het Hof waar zal worden bepaald of hij ook als dader kan worden aangemerkt in de Bouwfraude.]--- Ad Bos had net als de rest de wet overtreden. Hij moet daarvoor voor de rechter verschijnen. Misschien dat die hem ontslaat van vervolging omdat hij zoveel goede dingen heeft gedaan. De straf (of geen straf) is aan de rechter. De rechter zal hem niet onschuldig verklaren. Want hij is niet onschuldig. Ik vind de conclusie "het land is in verval", omdat een misdadiger voor de rechter moet verschijnen erg opmerkelijk.

1 Reactie
maclofty
maclofty7 jul. 2010 - 8:06

@Rouane, bij een te neme beslissing voor vervolging van een verdachte moeten 2 zaken meespelen. 1, Onder welke omstandigheden is het feit gepleegd. 2. De persoon van beklaagde. Dit moet overigens ook in het te wijzen vonnis worden meegenomen. Alleen al op deze gronden had geen vervolging moeten plaatsvinden, anders kunnen we de kroongetuigen, die we zo bejubelen, ook wel opdoeken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 jul. 2010 - 8:06

Ad Bos stapte met de schaduwboekhouding van zijn bedrijf naar het Openbaar Ministerie dat geen actie nam. Vervolgens ging hij naar de media en toen nam het OM wel actie. De rechter verklaarde Bos schuldig, maar legde geen straf op, waarop het OM in beroep ging. Lees dit bericht in NRC Handelsblad voor de achtergronden http://www.nrc.nl/binnenland/article2576989.ece/Klokkenluider_Bos_moet_weer_terechtstaan

1 Reactie
Klaas2
Klaas27 jul. 2010 - 8:06

Je hebt gelijk, zo is het gegaan. De Hoge Raad verwijst de zaak terug, omdat er fouten zijn gemaakt. Niet vanwege straf (of geen straf). Dat is toch correct? Je zou toch niet willen dat de Hoge Raad zich door gevoelens in de maatschappij laat leiden?

DikBrix
DikBrix7 jul. 2010 - 8:06

Vraag is natuurlijk wat iedereen zou roepen als het een cocaïne-importeur betrof die een paar landelijke netwerken had aangegeven. Of, wat extremer: lid van een bende internationale huurmoordenaars, die de anderen aangeeft. Gaat hij dan zelf vrij uit? Mag hij de inkomsten uit zijn 'handel' dan houden? Of stel dat priester X nu aanklopt bij OM dat hij spijt heeft van jarenlang misbruik van tientallen kinderen, inclusief een dossier waarin hij 20 andere priesters met onweerlegbaar bewijs aanbrengt? Gaat hij dan zelf vrij uit? Ofwel, de cruciale vraag: ga je per definitie vrij uit als je spijt krijgt? Blijkbaar niet, gezien het aantal spijtoptanten van diverse misdaden die zichzelf hebben aangegeven en vervolgd wordt. Het is dus eigenlijk niet zo gek dat het OM verduidelijking wil voor de vraag wanneer ze een dergelijke zaak mogen seponeren. Hoe bepaal je wanneer dat maatschappelijk belang groot genoeg is voor de uitruil van niet-vervolging? Mag het OM dat op eigen houtje bepalen? Dan krijg je net zo goed willekeur. Zo niet, op welke gronden mag de rechter dat bepalen?

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 jul. 2010 - 8:06

De heer Bos is geen internationale cocaine-smokkelaar, geen huurmoordenaar en geen misbruiker van kinderen in een priesterkleed. Wat huurmoordenaars betreft, die maken kennelijk deals, zoals blijkt uit het gedoe met Peter la Serpe. Wat heeft het OM tegen Ad Bos? Hij wordt vervolgd omdat hij, aldus de NRC, een keer een topambtenaar van Verkeer en Waterstaat heeft gefeteerd. In 2005 heeft de rechter hem vanwege zijn verdiensten rond de bouwfraude veroordeeld zonder strafoplegging. Daarop ging het OM in hoger beroep en het Hof bepaalde dat het OM hem ten onrechte vervolgde. Daarna stapt het OM naar de hoge Raad. Mij dunkt dat is andere koek dan de misdaden die de heer Brix naar voren brengt. Ik herhaal: het OM is er veel aan gelegen om juist deze man, wiens tips het eerst consequent negeerde tot het niet anders kon, in het pak te naaien.

JanB2
JanB27 jul. 2010 - 8:06

Vraag is natuurlijk wat iedereen zou roepen als het een cocaïne-importeur betrof die een paar landelijke netwerken had aangegeven. Of, wat extremer: lid van een bende internationale huurmoordenaars, die de anderen aangeeft. Iets dergelijks is al aan de orde. Ooit van Peter la Serpe gehoord? Zonder een waardeoordeel uit te spreken over het feit dat het OM deze huurmoordenaar/kroongetuige gunsten verleend in ruil voor het een en ander kun je echter wel stellen dat het OM kennelijk met 2 maten meet als je de zaak la Serpe vergelijkt met de zaak Ad Bos.