Joop

Van armoede kan je geen vrij nemen

  •  
15-01-2014
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De gemeente Amsterdam maakte per ongeluk duizenden euro's over aan minima. Wat zou er gebeuren als zij het geld hadden mogen houden? 
Vorige maand bleek dat de gemeente Amsterdam bij het uitkeren van een woonkostenbijdrage aan minima veel hogere bedragen uitbetaalde dan de bedoeling was. Het betrof hier niet een paar tientjes, maar duizenden euro’s per persoon. Amsterdammers in de bijstand keken met ongeloof naar het bedrag op hun rekening: een honderdvoud van de normale bijdrage was bijgeschreven, dus bijvoorbeeld niet 155 euro, maar 15.500 euro.
‘Blunder maakt minima rijk’ kopte menige krant en de gemeente zette alles op alles om het geld terug te halen. De reacties her en der logen er niet om, het terughalen van het geld was van groot belang want de minima zouden het direct verbrassen. Arme mensen zijn immers dom, ja zelfs onverantwoordelijk. Anders zouden ze niet arm zijn, toch?
Ondertussen heeft de verantwoordelijke wethouder min of meer zijn politiek vege lijf  gered, crisisteams kwamen bij de mensen thuis langs om het geld terug te halen (hoe “achter de voordeur” kan je het hebben?) en van de vermiste 188 miljoen ontbreekt nog 4 miljoen. En toch, een vraag blijft hangen.
Stel nou dat de minima het geld hadden mogen houden? Wat zou er dan gebeuren?
Gratis geld Eerder vorig jaar verscheen een artikel in De Correspondent over sociale experimenten waar mensen met een minimuminkomen gratis geld kregen om te kijken wat voor een effect het had op de kwaliteit van hun leven.  Als voorbeeld wordt een klein experiment opgevoerd met 13 daklozen in Londen. Alle 13 kregen een pot geld en begeleiding. Zij  mochten zelf aangeven wat zij wilden doen van het geld. Moraal van het verhaal is dat 11 van de 13 een grote stap vooruit maakten. Een baan, een huis en ook weer contact met hun familie (een netwerk, om in participatietermen te blijven). Er was uiteraard wat begeleiding nodig, want na veertig jaar op straat leven kan een dergelijk ommezwaai in je levensstijl wel wat paniekaanvallen opleveren.
Een ander voorbeeld is het  experiment genaamd Mincome in Canada, begin jaren zeventig. De 13.000 inwoners van het dorp Dauphin, die eerst elk dubbeltje moesten omdraaien, werden voorzien van een basisinkomen dat de geldzorgen wegnam. Hordes wetenschappers vertrokken erheen om te kijken wat er zou gebeuren. Nog voordat men het experiment kon analyseren, werd door een nieuwe conservatieve regering de stekker eruit getrokken. Te duur, te belachelijk.
Pas in 2009 heeft een wetenschapster zich op alle bewaarde gegevens gestort, met verbluffende conclusies. In het dorp studeerde men sneller en beter af, schoolprestaties verbeterden, ziekenhuisbezoeken daalden, kostwinnaars bleven gewoon werken, er waren minder huiselijk geweld en psychische problemen, kortom de inwoners werden gezonder en dat effect werkte door in de latere generaties.
De discussie over gratis geld of een basisinkomen steekt her en der weer de kop op, maar wordt meestal sceptisch benaderd. Onlosmakelijk ligt de gedachte ten grondslag: arme mensen zijn en blijven arm omdat ze dom zijn en daarom slechte beslissingen nemen. Arm zijn is een gevalletje “eigen schuld, dikke bult.”
“Nee”, schrijven Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir in hun boek ‘Schaarste’.
“Het falen van de armen is onlosmakelijk verbonden met het ongelukkige feit dat ze arm zijn. Onder deze omstandigheden zouden wij allemaal falen.
Schaarste neemt bezit van het denken Bij onderzoek naar armoede wordt meestal alleen gekeken naar de materiële omstandigheden, maar wordt het psychologische aspect vaak genegeerd. In hun boek stellen Mullainathan en Shafir dat schaarste, ongeacht tijd of geld, een unieke psychische gesteldheid opwekt, namelijk tunnelvisie, gebrek aan speelruimte en een afname van de cognitieve capaciteit.  
Als iemand een groot deel van de ruimte in zijn hoofd – zij noemen dit ‘bandbreedte’ – besteedt aan schaarste, vermindert de denkkracht voor andere dingen. Deadlines of geldgebrek kunnen mensen vindingrijk of doelgericht maken. Maar uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat schaarste ook voor blinde vlekken zorgt en zelfs het denkvermogen beperkt. In uiteenlopende experimenten tonen de auteurs aan dat iemands intelligentie drastisch daalt als hij bijvoorbeeld geldzorgen heeft. Als iemand schaarste ervaart blijkt zijn IQ met 14 punten te dalen. Anders gezegd: schaarste grijpt je aandacht en laat minder ruimte over om aan andere dingen te denken.
De welvarende mensen met teveel projecten en deadlines (tijdschaarste) hebben nog altijd wel de keuze en vrijheid om tijd in te kopen. Geld is inwisselbaar om deze vorm van schaarste te bestrijden. Je huurt iemand in om je huis schoon te maken, je kan een maaltijd laten bezorgen of je neemt vakantie. Die keuze en vrijheid fungeren als een soort van veiligheidsklep.
Van armoede kan je echter niet zomaar vrij nemen. Iemand met een minimuminkomen kan niet op een dag besluiten om even voor een tijdje niet arm te zijn. In die situatie vervalt de veiligheidsklep en zijn de gevolgen op langere termijn funest: vergeetachtigheid, slapeloosheid, uitholling van de zelfbeheersing, minder vermogen om nieuwe informatie te verwerken en meer moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Stuk voor stuk zaken die juist nodig zijn om weer op lange termijn te kunnen denken en wel “verstandige” beslissingen te kunnen nemen.
De eerder genoemde sociale experimenten onderschrijven dit. De daklozen kozen voor nieuwe tanden of een cursus, zaken die bijdroegen naar een significante verbetering van hun leefsituatie. Keuzes die zij niet zouden maken of konden maken toen ze geen geld hadden. De angst dat er geld over de balk wordt gesmeten, sluiten de experimenten met een basisinkomen ook al uit.
Bij het bepalen van armoedebeleid zou men eigenlijk meer naar de psychologische aspecten moeten kijken en er beducht op zijn dat de interpretatie van de problematiek niet gekleurd wordt door vooroordelen of een negatief stereotype van de “armen”.
Armoedevrij In dat opzicht heeft de gemeente Amsterdam zichzelf een unieke kans ontzegd. In het licht van de bovengenoemde onderzoeken, hoe vernieuwend en verstandig zou het wel niet zijn geweest als de wethouder tegen de minima had gezegd: “Houd het geld maar! Jullie krijgen wel professionele begeleiding, want jullie schrikken je natuurlijk nu helemaal een hoedje, maar ga je gang! Kom uit de schulden. Pak die cursus of studie op. Breng je kind naar de opvang zodat jij wel die baan kan nemen. Doe! Leef! En maak je voorlopig even geen zorgen over geld en de eindjes die maar niet aan elkaar geknoopt kunnen worden.” Het zou interessant zijn hoeveel minima na een jaar uit de problemen zouden zijn.
Kinga Visser is coördinator van Stichting Platform Minima Organisaties Haarlem en bestuurslid van Paleis van de Verdraagzaamheid. Dit opiniestuk verscheen eerder op de website van PMO en op Amsterdam Centraal, was geadresseerd aan Haarlemse politici, maar gaat net zo goed op voor Amsterdam.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (29)

BillieXXX
BillieXXX15 jan. 2014 - 15:41

Helaas zitten in den Haag nauwelijks mensen die deze feiten uit ervaring kunnen onderschrijven, de enkeling daargelaten. Ze hebben geen idee wat armoede betekent. Als je het ze vraagt dan komen ze waarschijnlijk allemaal uit een "kansarm" milieu maar door doorzettingsvermogen en doordat ze de kansen die Nederland ze biedt met beide handen aangegrepen hebben zijn ze succesvol geworden. Bij doorvragen blijken ze dan bijna allemaal uit minimaal de middenklasse te komen met goed opgeleide ouders. Ik baseer dit op basis van mijn ervaringen als bestuurslid van een studentenvakbond toen ik als student daarin actief was, en dat zijn de mensen die nu in Den Haag zitten. Goede bedoelingen maar een paternalistische benadering van problemen die ze zelf niet kennen. En daarnaast het onvermogen om zich te kunnen verplaatsen in mensen die het slechter hebben getroffen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 jan. 2014 - 15:41

Er wordt 188 miljoen per abuis uitgekeerd. Hierover schrijft Visser: "In het licht van de bovengenoemde onderzoeken, hoe vernieuwend en verstandig zou het wel niet zijn geweest als de wethouder tegen de minima had gezegd: "Houd het geld maar! " Het willekeurig uitdelen van miljoenen proberen te verkopen als verstandig beleid. Waarom belangenbehartigers van de minima toch dit soort stommiteiten begaan is me een raadsel.

vriest
vriest15 jan. 2014 - 15:41

Er word weer stevig af gegeven op de mensen aan de onderkant van de samenleving .Heerlijk toch die tweespalt saaien denkt u dat ook u niet de kans beloopt om in deze onderkant te verzeilen ,ik hoop het voor u .Maar denk wel dat indien u ooit in deze situatie verzeild raakt u aan de lijve ondervind hoe dat in werkelijkheid gesteld is .En wat het meest schandelijke is dat door dit debacle de genen die recht op die woonuitkering hebben hem ook nu nog niet hebben ontvangen maar wel de dreigbrieven over de terugbetaling voor hun was dat een leuke kerst en oud en nieuw .

BrettvBoekel
BrettvBoekel15 jan. 2014 - 15:41

Aan Piet de Geus: Rake woorden. Kan ik me helemaal in vinden!

Grootbekje
Grootbekje15 jan. 2014 - 15:41

Ik ken iemand die een betalingsregeling was overeengekomen met een energiemaatschappij, er van uitgaande dat er op de afgesproken betaaldatum geld op de rekening stond. Op verzoek van de gemeente Amsterdam zijn alle rekeningen waar mogelijk een te hoog bedrag op was gestort tijdelijk bevroren. Dit had tot gevolg dat het afgesproken termijnbedrag niet op tijd is overgemaakt aan de energieleverancier, de betalingsregeling is komen te vervallen, het openstaande bedrag direct opeisbaar werd, - plus wettelijke incassokosten (opgeteld 70 euro) die door de betalingsregeling waren teruggedraaid - en de incassoprocedure is voortgezet. De bank doet net of z’n neus bloed en de gemeente Amsterdam geeft ook niet thuis want die heeft het te druk om met in de haast geformeerde crisisteams alles op alles zetten om geld terug te halen. Arme mensen die buiten hun schuld met de gebakken peren zitten? Die hebben gewoon pech gehad. De maatschappij anno nu in een notendop.

Martin007
Martin00715 jan. 2014 - 15:41

Je kunt dit aan alle Nederlandse kiezers laten lezen. Een stuk dat nog veel verder gaat in het bashen van liberalisme is http://www.maartenonline.nl/nl/artikel/28468/de-verzorgingsstaat-werkt.html Maar zelfs als iedereen de keiharde wetenschappelijk bewezen feiten heeft gelezen, stemt nog iedereen op dezelfde asociale liberale partij. Want Nederland bestaat voornamelijk uit domme egoïsten die denken dat ze zelf nooit last zullen krijgen van neo-liberaal beleid. Maar daar gaat iedereen die geen miljonair is, snel achter komen.

3 Reacties
Zjenny
Zjenny15 jan. 2014 - 15:41

Die egoïsten zijn niet zozeer dom als wel verlamd van angst in hun denken. Verlamd van angst over de onzekerheden van het leven en paniekerig 24/7 in de weer om dat te voorkomen. ....het reptielenbrein in volle actie. Armoede en arme mensen houden hen een spiegel voor en die moet WEG! Kapot! Niet kijken!

Ratelaar
Ratelaar15 jan. 2014 - 15:41

Ja, het socialisme werkt uitstekend. Het communisme, briljant! Oprah Winfrey heeft een vergelijkbaar experiment laten uitvoeren: http://voices.yahoo.com/a-homeless-man-blows-100000-free-money-as-seen-129377.html. 1 dakloze kun je niet representatief noemen voor een groep, maar toch. Er zal ongetwijfeld een groep zijn die door een gratis financiele injectie een positieve ontwikkeling doormaakt. Maar ik denk dat de meerderheid na de financiele injectie en goede begeleiding, na verloop van tijd weer terug bij af is. Verder vraag ik mij af na het lezen van het artikel of mevrouw Kinga ook rekening houdt met mensen die wél door slechte keuzes arm zijn geworden en dus daarmee schaarste hebben gecreeerd voor zichzelf. Die zijn er tenslotte ook, daar zijn zelfs televisie programma's over.

lembeck
lembeck15 jan. 2014 - 15:41

Ik denk dat Godzilla een punt heeft: ANGST. Men wil vooral niets te maken hebben met mensen die door de bodem gezakt zijn. Al dan niet door eigen schuld en steeds vaker NIET door eigen schuld. Maakt niet uit, Bolkenstein heeft een mooi excuus verzonnen destijds: Baan kwijt? Dan heb je je kansen niet gepakt toen die voorbij kwamen en die komen bij iedereen voorbij. Dat dit een aperte leugen was en is, maakt voor de mensen die in dit sprookje willen geloven, helemaal niet uit. Wegdenken, mensen beledigen, uitmaken voor alles dat lelijk is, de schuld geven dat ze een uitkering hebben (ook in deze tijd, als het aantal werkzoekenden nog steeds stijgt) - alles moet gedaan worden om maar niet met de echte waarheid geconfronteerd te worden. Erger, ze weigeren te lezen hoe de dingen echt zijn, want ze willen dat persé NIET weten. Deze huidige egocentrische samenleving staat en masse met de kop in het zand en houd zijn kop daar liever dan te moeten toegeven dat het tuig in Den Haag er zo'n zooi van gemaakt heeft dat het niet meer te herstellen valt. Nu de minima de hardste klappen krijgen, maar na de volgende bezuiningingsronde, waarbij bijstand en AOW (JA!!) aangepakt worden en gekort worden, is deze groep wel leeggebloed. Nu zijn de mensen aan de beurt met een modaal inkomen tot 60.000 euro per jaar bruto. Ook die groep MOET en ZAL verarmd worden. Op Teletekst las ik dat sinds 2008 de vermogens met ruim 20.000 euro gedaald zijn. Hoofdzakelijk zijn dat de woningen die in waarde gedaald zijn, maar er zit een aardig percentage bij wat betreft het inkomen. Dus iedereen met een modaal inkomen die vindt dat zij of hij de rijken in land de hand boven het hoofd moet houden, in de hoop op bescherming of iets anders zots, kan daar gevoeglijk mee stoppen. In de ogen van die mensen zijn jullie ook niet belangrijk. Vecht liever voor jezelf en probeer een solidair met elkaar te zijn. Begin met je eigen inkomensgroep. Misschien krijgen jullie het ooit nog eens door.

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

"oe vernieuwend en verstandig zou het wel niet zijn geweest als de wethouder tegen de minima had gezegd: "Houd het geld maar!" ze krijgen al een bijstandsuitkering/wao/ww/wajong uitkering met herintegratietrajecten, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, extra kindertoeslag, kwijtschelding allerlei belastingen etc etc arm kan je ze niet noemen...wel armer dan de gemiddelde Nederlanders. Daarnaast gaat het hier niet om geld dat van een boom groeit echter dat schijnt links nooit te snappen...

1 Reactie
winstonlink
winstonlink15 jan. 2014 - 15:41

Jij klinkt echt als iemand die armoede aan den lijve heeft meegemaakt. Zo inlevend, zo betrokken, zo niet-cynisch!

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

De aanname dat armoede een beperking vormt voor creativiteit blijkt wel uit het feit dat de oplossing altijd gezocht word in de portemonnee van degenen die wel iets van hun leven weten te maken.

2 Reacties
BillieXXX
BillieXXX15 jan. 2014 - 15:41

"De aanname dat armoede een beperking vormt voor creativiteit blijkt wel uit het feit dat de oplossing altijd gezocht word in de portemonnee van degenen die wel iets van hun leven weten te maken." Het is geen aanname maar een feit. Als je reageert op een opinie moet je het wel goed lezen! Zij die "iets maken van hun leven" hebben geluk gehad door allereerst bij ouders geboren te worden die iets te bieden hebben, ten tweede een redelijk stel hersens meegekregen hebben die door die door aansturing (opvoeding) van die ouders optimaal benut worden. Het is een feit dat voor 90% het geen eigen verdienste is in materiële zin succes te hebben in het leven. Denk aan al die bootvluchtelingen die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Ga je zo'n onzekere onderneming aan in zo'n bootje als je niet de intentie hebt iets van je leven te maken? Of zijn het pure gelukszoekers die daarvoor hun leven op het spel zetten?

pietdeg2
pietdeg215 jan. 2014 - 15:41

Het valt inderdaad op dat degenen die pleiten voor het gratis geld van een basisinkomen altijd en eeuwig degenen zijn die toch al van andermans geld leven en afhankelijk zijn van de collectieve sector. Van degenen die de collectieve sector financieren hoor je dat soort malle praatjes nooit. Wellicht omdat ze zichzelf niet op zo'n manier hoeven te rechtvaardigen? Of is het simpelweg omdat zij wel het verantwoordelijkheidsgevoel hebben en beseffen dat al die leuke dingen voor de mensen alleen maar in stand gehouden kunnen worden als het geld daarvoor eerst wordt verdiend en dat je als het even kan daar dus ook iets aan bij moet dragen? Het is toch het verschil tussen mensen die nadenken over een verdienmodel en mensen die alleen maar uitgaan van een uitgeefmodel. En heel comfortabel ook nog eens hun persoonlijke uitgeefmodel. De enige inspanning die ze zich daarvoor willen getroosten is een stukje fietsen. Luchtfietsen wel te verstaan.

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

Hoe er over armoede wordt gedacht zag ik gister tot mijn verbijstering bij BBC. Een gespreksleider juffrouw stelde dat 'Europa zeven procent van de wereldbevolking bevat, maar 55 % van de wereld uitgaven doet, dat is toch niet goed"?'. De aanwezige 'deskundigen' legden helaas niet uit dat het hoog tijd werd,dat de rest van de wereld zo rijk wordt,dat men ook daar voor menswaardige regelingen kan zorgen. Ik vrees dat een pro EU clubje de vragen had opgesteld.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2014 - 15:41

Laatste nieuws, Richard: http://www.limburger.nl/article/20140116/ANPNIEUWS01/140119072/1011 Ongelooflijk.... ALS ik al eens eten weg gooi dan met de P in, omdat ik iets slecht heb laten worden, of niet vers genoeg gekocht heb. Alles bij elkaar kom ik per jaar aan hooguit 3 kilo en daar voel ik me zeer schuldig over.

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

Klinkt nogal als wishful thinking. Heb je het programma "Een dubbeltje op zijn kant" wel eens gezien? Daar worden gezinnen die in de financiële problemen zitten geholpen, en keer op keer blijkt dat het fundamentele probleem is dat deze mensen gewoon niet goed met geld kunnen omgaan. Ze geven te veel uit aan allerlei onnodige dingen en steken zich in de schulden die ze helemaal niet kunnen afbetalen. En dat los je niet op door ze meer geld te geven.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2014 - 15:41

En die maximaal 10 gezinnen staan model voor alle mensen in de problemen?? Wat een kortzichtige gedacht weer van je, Blits Kikker. De inmiddels zes gewinnen die ik heb mogen helpen voor hun gang naar de Schuldhulpverlening hadden gewoon 'alleen maar' pech. Je generaliseert enorm. Bovendien kiest het RTL programma er graag mensen uit waarvan ze weten dat het moeilijk zal zijn ze tot rede te brengen. Dat verkoopt beter dan iemand die het gelijk goed doet, dankzij alle hulp.

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

mevrouw Visser Er weeleens bij nagedacht dat voor die 188 miljoen veel mensen hebben moeten werken om dit aan de overgheid af te dragen. Iemand die wil studeren kan studeren, iemand met kleine kinderen die wil werken kan werken. Daar heb je al potjes voor. Met uw domme eenzijdige visie lopen we het gevaar dat de solidariteitsgedachte verdwijnt!!

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2014 - 15:41

Beste Truus - E r . z.i j n . g e e n . B A N E N !!!!

Martin007
Martin00715 jan. 2014 - 15:41

In het begin van de jaren 80 hadden we een crisis die veel zwaarder was dan de huidige. Hoorde je van "huisuitzettingen"? Welnee. In 2012 zijn 6750 gezinnen uit hun huurwoning gezet. De huurwoning waaruit ik met mijn gezin ternauwernood heb kunnen "vluchten" is in de afgelopen 23 jaar 110% in prijs gestegen. Voor degenen die het niet snappen: dat is bovenop de inflatie, dus ECHT duurder, niet alleen in prijs gestegen. Verder. Vanaf 1977 zijn de 10% laagste inkomens gedaald met 30% DERTIG PROCENT. Ik stel het heel simpel hé? Stel, je zit in een uitkering, en het loon is nog hetzelfde als in 1977. Dan ga je van 1320 euro per maand naar 2000 euro. Nou, daar hoef je toch geen armoede van te lijden, of wel? Om een lang, heel lang verhaal kort te maken. Over 10, 15 jaar betaal je voor alle huurwoningen de marktprijs. Een twee onder een kap kost dan 1800 euro per maand. Een flatje met 1 slaapkamer kost dan 900 euro per maand. De ziektekostenverzekering gaat nog meer vermarkt worden. De KOSTPRIJS van die verzekering is 550 euro per persoon per maand. Nu al. vanaf de afschaffing van het ziekenfonds in 2006 zijn de zorgkosten meer dan verdubbeld. Inclusief inflatie. Dit komt niet door de inflatie, niet door de vergrijzing, en ook niet door het meer en duurder behandelen. Is allemaal uitgezocht. Kortom. Je kunt nog zo je best doen, als je geen architect of dokter kunt worden omdat je de studie niet kunt betalen of het verstand niet hebt, dan wens ik je veel succes. In de daklozenopvang. Er zijn heel veel mensen die werken voor een laag inkomen dat elk jaar lager wordt. Wie had er nog commentaar dat de inkomens NIET moeten worden herverdeeld?

2 Reacties
JoopSchouten2014
JoopSchouten201415 jan. 2014 - 15:41

De crisis van 2008 is onvergelijkbaar (...) en volgens de rekenmeesters van ABN/AMRO blijft het tot 2024 knokken om baan. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5273/Werk/article/detail/3572486/2014/01/06/Tot-2024-blijft-het-knokken-om-baan.dhtml

lembeck
lembeck15 jan. 2014 - 15:41

Martin - dank je wel. Heel duidelijk.

MarkHuisman
MarkHuisman15 jan. 2014 - 15:41

Dat is een beetje fact free Jan-Paul. Ik noem een heel stel zaken op waarbij de SP juist wel opkomt voor de middengroepen (do 16 januari 2014 16:46): tegen inkomensafhankelijke zorgpremie, tegen idiote huursverhogingen, tegen extra huur scheefwoners, tegen afbraak ontslagbescherming, tegen afschaffing onbelaste reiskosten, tegen de nullijn, etc. De PvdA is een ander verhaal. Die hoort in het rijtje CDA, VVD, D66: de crisis afwentelen op de lage en middeninkomens.

1 Reactie
MarkHuisman
MarkHuisman15 jan. 2014 - 15:41

Dit is een reactie op: Jan-Paul Van Barneveld, vr 17 januari 2014 12:21

WilWortel
WilWortel15 jan. 2014 - 15:41

Grotendeels eens met Piet. De Nederlandse droom is een waarheid mensen. Mijn vader is hier met een koffertje kleren gekomen. Niet verder gekomen dan groep 8. Heeft nu een koophuis (met minuscule resthypotheek) en een WO opgeleide dochter. Nee, niet door zijn hand op te houden maar door vrij te nemen van de armoede en met dubbele baantjes (wijlen mijn moeder ook) zijn kinderen naar de top gesleept. Dat is geen geluk beste mensen, dat heet keihard ploeteren! Dat werkt super motiverend voor mij. Niet dat ik denk ow ik wil niet arm zijn maar nee ik kan het gewoon niet maken om na alles wat mijn ouders voor mij gedaan hebben ff lekker uitzakken en niks doen. Nu is niet het moment om te snoeien in voorzieningen onder het mom van "zoek een baan". Maar naarmate de markt weer richting herstel gaat schouders eronder en gaan met die banaan! JIJ bent verantwoordelijk voor je eigen rijkdom. En van die van je naasten. Dat het vangnet er is is mooi, maar houd eigen verantwoordelijkheid! Dan kun je wel klagen over de overheid maar je geeft je over aan diezelfde overheid.. Nobody van make you feel inferior without your consent.. Ik ken iemand die met een MAVO advies (met een beetje geluk of anders kan ze nog huisvrouw worden was de onderbouwing!) richting de middelbare school gestuurd is. Ze ging echter niet bij de pakken neerzitten en kwam via MBO HBO WO Master (en daarnaast werken!) halverwege vorig jaar bij het kroontje op haar werk aan: doctor in de scheikundige biologie. Ze had ook een partijtje zielig kunnen doen en met vingers gaan wijzen. Maar nee ze dacht fok it ik laat zien wat ik in huis heb! Wat nu afgedaan wordt als angst is geen angst. Nee dat is wat mijn pa kan kun JIJ ook!

1 Reactie
Zjenny
Zjenny15 jan. 2014 - 15:41

Ik ken veel van dat soort doordouwers, Wil Wortel, die door de omstandigheden en dit westerse systeem toch onderuit gingen. Het gaat niet zozeer om doorzettingsvermogen en kracht om je doel te bereiken...het gaat bij armoede om zoveel meer dan dat alleen. Zie je dat?

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2014 - 15:41

In Canada ging het om het geven van een basisinkomen, een vorm van salaris op een hoger niveau dan men gewend is geweest. Dat zoiets positieve uitwerkingen heeft is nogal logisch. Maar de situatie in Amsterdam heeft daar absoluut niets mee te maken. Het gaat om een onverwachtse som gelds dat je ineens op je bankrekening aantreft. Als je het ergens mee wilt vergelijken dan is het met wat winnaars van de staatsloterij meemaken. Het is niet voor niets dat men er daar toe is overgegaan om begeleiding van de winnaars aan te bieden. De reden was dat onderzoek uitwees dat een buitenproportioneel aantal mensen die zomaar zoveel geld kregen er niet mee om wisten te gaan, vaak na relatief korte tijd alles weer kwijt waren en er ook nog allerlei nare ervaringen aan over hielden. Ik mag dan academicus zijn maar ik heb ook nog nooit van zijn leven met een grote som gelds te maken gehad. Goed, ik beschik misschien over meer mogelijkheden om me te oriënteren maar feit is dat je aan een veel hoger inkomen kunt wennen en eventueel in het begin wat fouten kunt maken die er weinig toe doen omdat er elke maand weer een nieuw salaris binnen komt. Een grote som gelds kun je maar één keer uitgeven en als je niet het overzicht of de discipline hebt om er iets duurzaams voor jezelf van te maken dan is de droom snel weer over.

1 Reactie
JoopSchouten2014
JoopSchouten201415 jan. 2014 - 15:41

'een hoger niveau dan men gewend is' Goeie. Hoeveel hoger? En in welke omstandigheden?