Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Pikant: Asscher steunt Nederlandse krant van omstreden Turkse beweging

  •  
30-03-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
asscher_300b.jpg
Gülenbeweging start weekblad voor Turkse-Nederlanders en -Vlamingen ... Hoofdredacteur: 'Geen integratie maar participatie'
Vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) laat een aantal Turkse organisaties, de Suleymanci beweging, Milli Görüs en Diyanet, onder de loep nemen. Hij wil weten of deze organisaties de integratie belemmeren. Merkwaardig genoeg lanceert hij juist zelf een Nederlandstalige krant van een andere om dezelfde reden omstreden Turkse organisatie: de Gülenbeweging.
Reden voor het onderzoek dat Asscher laat uitvoeren  is een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2012 waarin gesteld wordt dat de Turkse gemeenschap in Nederland meer naar binnen gekeerd is dan andere minderheidsgroepen.
Turkije-correspondent Peter Edel meldt op Facebook dat het volgens critici opvallend is dat de Gülenbeweging ontbreekt in het rijtje te onderzoeken organisaties. Deze beweging is omstreden, internationaal opgezet en uiterst invloedrijk. De Gülenbeweging is bovendien een belangrijke steunpilaar van premier Erdogan, of althans tot voor kort. Journalisten die in Turkije kritisch schrijven over de beweging worden gearresteerd. 
Betsy Udink schreef vorig jaar in de Volkskrant :
Het is moeilijk inzicht te krijgen in de beweging van Gülen en haar uiteindelijke doelen. Zij bestaat uit losse groepen die zeggen een softe islam aan te hangen, die plaats biedt aan andersdenkendenen en aan vrouwen die hun haren niet bedekken. Ze noemen zich voorstanders van een pluralistische democratie. In Nederland heeft de beweging scholen en internaten; in de grote Nederlandse steden zijn Gülen-verenigingen van Turkse zakenlieden en van studenten. Nooit dragen ze de naam Gülen en zelden hebben ze het woord ‘islam’ in hun titel.
Volgens Udink heerst de vrees dat de beweging ondertussen een geheime agenda koestert en uit is op het vestigen van een islamitische staat. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is een oude video-opname waarop de oprichter en leider van de beweging, de in de VS woonachtige Fethullah Gülen, die strategie uiteenzet.
De Gülenbeweging bezit in Turkije een media-imperium waaronder ook het dagblad Zaman valt. Die krant start volgende maand in Nederland en België met een weekblad. Zaman Vandaag ,  gericht op Nederlands sprekende lezers met een Turkse achtergrond.
RTEmagicC_zaman_465.jpg
Voor Asscher staat integratie hoog op de agenda maar in een interview met Flanders Today zegt hoofdredacteur Mete Öztürk dat het begrip ‘integratie’ niet altijd van toepassing is. “Wie moet er integreren? Iemand van buiten. Maar ik ben hier geboren. Als je over integratie praat voel ik me buitengesloten. Wij praten niet over integratie maar over participatie. Ik wil ook deelnemen, ik wil meebouwen aan onze gezamenlijke toekomst.”  
De woorden moeten minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, kampioen integratiedenken, op het eerste gezicht rillingen bezorgen. Ze zijn in lijn met wat premier Erdogan voorstaat: de Turkse gemeenschap in Europa moet voor alles Turks blijven. De Gülenbeweging lanceert met hetzelfde doel een weekblad gericht op derde generatie Turken die inmiddels onvoldoende Turks spreken. . Juist de vrees voor die houding is aanleiding voor het onderzoek van Asscher naar een aantal islamitische organisaties. 
In opdracht van de Tweede Kamer werd in 2010 al  onderzoek (pdf)  naar de Gülenbeweging verricht. De onderzoekers zijn niet uitgesproken negatief over de organisatie maar uiten in de conclusies wel twijfels over de ware bedoelingen van de beweging. Voor wat betreft de integratie concluderen de onderzoekers:
De Gülenbeweging is een sociaal en moreel behoudende religieuze beweging met een ondoorzichtige organisatiestructuur. Die ondoorzichtigheid wordt mede veroorzaakt door de scheiding van religieuze devotionele activiteiten, die in de besloten privésfeer plaatsvinden, en de niet-religieuze maatschappelijke activiteiten in het publieke domein. Doordat zij haar religieuze activiteiten buiten het publieke domein houdt, slaagt de beweging er uitstekend in, in geseculariseerde samenlevingen te opereren zonder zelf concessies te doen aan de religieuze overtuigingen en devoties.
Het sociale verkeer buiten de eigen groep beperkt zich veelal tot de onderwijs- en werksfeer. In internaten en dersanes wordt aangedrongen op een ernstige, naar binnen gekeerde houding en het vermijden van frivool amusement; contacten met de andere sekse worden ontmoedigd en uitgesteld tot latere leeftijd. Huwelijken worden bij voorkeur gesloten met partners die binnen de beweging of met bemiddeling van de beweging worden gevonden.
Asscher neemt op 9 april het eerste nummer van Zaman Vandaag in ontvangst.

Meer over:

nieuws, media

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

dino_radja
dino_radja30 mrt. 2013 - 9:52

religie zoals het hoort: achter de voordeur. Verder lijkt het gewoon net een christelijke organisatie.

nico1943
nico194330 mrt. 2013 - 9:52

De Gülenbeweging is een sociaal en moreel behoudende religieuze beweging met een ondoorzichtige organisatiestructuur. Die ondoorzichtigheid wordt mede veroorzaakt door de scheiding van religieuze devotionele activiteiten, die in de besloten privésfeer plaatsvinden, en de niet-religieuze maatschappelijke activiteiten in het publieke domein. Doordat zij haar religieuze activiteiten buiten het publieke domein houdt, slaagt de beweging er uitstekend in, in geseculariseerde samenlevingen te opereren zonder zelf concessies te doen aan de religieuze overtuigingen en devoties. Zoals SGP en CU?

nlbulletin
nlbulletin30 mrt. 2013 - 9:52

Uhm,even wachten. Dus Turkse Nederlanders zeggen: 'Ik wil ook deelnemen, ik wil meebouwen aan onze gezamenlijke toekomst' en zelfs dat is niet in orde omdat zij blijkbaar 'religieus' zijn??? Dat je als Turkse-Nederlander een Nederlandstalige krant begint zegt al genoeg over het niveau van je integratie en participatie,dus laten we alsjeblieft ophouden met zulke onzin. Waar hebben we het nou over, zulke mensen verdienen juist een medaille!

Sternenstaub
Sternenstaub30 mrt. 2013 - 9:52

Corr. 30 maart 2013 15.13: "Nu kun je het ook neoliberalisme noemen."

HanvanderHorst1
HanvanderHorst130 mrt. 2013 - 9:52

Er is geen enkele reden voor minister Asscher om het eerste nummer van Zaman Vandaag niet in ontvangst te nemen. De Zaman is een heel grote Turkse krant die ook in Nederland veel gelezen wordt. De uitgeverij heeft ook een engelstalig dagblad. Bekijk de site daarvan hier: http://www.todayszaman.com/mainAction.action Het gaat erom wat Asscher zégt als hij dat eerste nummer in ontvangst neemt. Zich niet uitlaten over de koers van de krant. Hopen dat er een brug geslagen wordt tussen Nederlanders met een Turkse achtergrond en anderen, zodat de integratie een stap vooruit gaat. Ook hopen dat er meer bladen en websites het licht zien in het kader van de diversiteit en het democratische debat in Nederland. Als hij zulke dingen zegt, is er niks aan de hand. 't is een vrij land en hoe meer mediadiversiteit des te beter.

rodevloo
rodevloo30 mrt. 2013 - 9:52

Het krantje zal niet meer bevatten dan geklaag en zielig gedoe over de westerse samenleving en hoe slecht Turken worden behandeld. Typerend is bijgevoegde foto van het krantje. Natuurlijk lekker inspelen op bepaalde sentimenten zodat de autochtonen weer de schuld zijn, en die arme zielige Turken weer meer krijgen. Volgens mij helpt dit krantje niet echt met integratie. En ja als je daar generaties over moet doen (zoals die redacteur) dan is dat eerder de fout van je voorouders en zou ik als de wiedeweerga aan de slag gaan.

peteredelturkije
peteredelturkije30 mrt. 2013 - 9:52

De beslissing van minister Lodewijk Asscher om de Turkse organisaties Milli Görüs, Süleymanci en Diyanet te onderzoeken volgde op de constatering van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) enige tijd geleden dat ‘de Turks Nederlandse gemeenschap meer in zichzelf is gekeerd dan andere minderheidsgroepen’. Het SCP behoeft in dit verband nadere aandacht. Dit belangrijke adviesorgaan van de regering stond tot 11 maart van dit jaar onder directeurschap van Paul Schnabel. Laatstgenoemde is geen onbekende van de Gülenbeweging in Nederland. Zo sprak hij op een symposium dat georganiseerd werd door de tot de Gülenbeweging behorende Dialoog Academie. Op de website van het SCP wordt gewezen op het boek Breekpunt of Bindmiddel, dat handelt over ‘de kansen en de risico's van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement in het hedendaagse Nederland.’ Deze publicatie ontstond in samenwerking tussen de Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg) en de eerder genoemde Dialoog Academie. Voor Breekpunt of Bindmiddel werden bijdragen geleverd door onder andere Femke Halsema, de voormalig leider van GroenLinks (een partij die opvallend veel contacten met de Gülenbeweging kent), emeritus hoogleraar Anton Zijderveld (deed lezing bij de Dialoog Academie), oud-minister André Rouvoet van de Christen Unie (deed lezing bij de Dialoog Academie), Alaatin Erdal (CDA-fractievoorzitter in de deelgemeente Charlois in Rotterdam en parlementair redacteur van de Nederlandse editie van Zaman, een aan de Gülenbeweging verbonden krant) en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes (was aanwezig op een door de Dialoog Academie georganiseerde iftarmaaltijd). De conclusie in Breekpunt of Bindmiddel werd geschreven door voormalig SCP-directeur Paul Schabel. De redactie was in handen van Gürkan Celik (Dialoog Academie), Iris Creemers (Dialoog Academie) en SCP-afdelingshoofd Paul Dekker, die evenals Schnabel een lezing hield op een door de Dialoog Academie georganiseerd symposium. De binding met de Dialoog Academie plaatst het advies van het SCP aan minister Asscher in een merkwaardig daglicht. Met name gezien zijn beslissing om de Gülenbeweging niet op te nemen in het onderzoek naar religieuze organisaties met een Turkse achtergrond. Daarbij dient opgemerkt dat de Gülenbeweging over het algemeen moeilijk door een deur kan met andere Turkse organisaties die in dezelfde religieuze vijver vissen. Dat laatste geldt in het bijzonder voor Milli Görüs. Zo sprak Fethullah Gülen persoonlijk zijn steun uit aan de Turkse strijdkrachten toen zij in 1997 de Turkse premier en Milli Görüs-oprichter Necmettin Erbakan tot ontslag dwongen tijdens de zogenaamde ‘postmoderne coup’ van dat jaar. De recente ontwikkeling zijn een indicatie dat de animositeit tussen de Gülenbeweging en Milli Görüs in Turkije zich nu tot Nederland uitstrekt. En een indicatie dat minister Asscher zich daarbij voor het karretje laat spannen door de Gülenbeweging.

Selma2
Selma230 mrt. 2013 - 9:52

Al eerder is onderzoek naar de Gulen beweging verricht. De onderzoekers hadden geen negatieve conclusies. Joop insinueert dat deze personen vanwege hun eerdere contacten niet objectief zijn geweest. Wellicht moet Joop bij de minister aandringen om nieuw onderzoek. Dit keer geleidt door een Gulen of Islam criticus. Wellicht dat het onderzoek dan bevredigende uitkomsten biedt. Het debat over de activiteiten van de beweging is eerder breed gevoerd. Conclusie: geen reden voor zorgen. Enkele media/journalisten zoals Joop en Edel blijven hun vreeswekkende retoriek verkondigen. Ik vrees dat hier geen einde aan zal komen. Een Nederlandstalige weekkrant uitgebracht door een Turkse organisatie. Ik beschouw het als een mijlpaal voor de integratie en participatie van de Turkse gemeenschap.

Sternenstaub
Sternenstaub30 mrt. 2013 - 9:52

Participatie, integratie of assimilatie, welk woord maakt niet uit, resistence is futile. O, ging het over Turken deze keer? Maakt ook niet uit, want een andere keer gaat het weer over iemand anders, maar hetzelfde verhaal. Wie namelijk niet in Asscher en co's systeem past, valt buiten het wereldbeeld van hem en de zijnen en heeft eigenlijk geen bestaansrecht. Mooi koppel, PvdA en VVD, onderling verbonden in dehumaniserend systeemdenken. Ik heb al zo'n dertig jaar geleden een boek gekocht waarin dat robopathie wordt genoemd. Nu kun je ook neoliberalisme noemen. Absurd en abject, hoe je het ook noemt.

1 Reactie
boeie
boeie30 mrt. 2013 - 9:52

"co's systeem" wat bedoelt u eigenlijk? Ik snap werkelijk niets van uw stuk behalve dat u het ergens niet mee eens bent. Misschien kunt u het verduidelijken voor een simpele ziel als ik.