Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Ouderenzorg is door marktwerking, bureaucratie en mismanagement kapotgemaakt

  •  
16-07-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2281 keer bekeken
  •  
ANP-358059866

Ouderenzorg als business- en verdienmodel met goede winstperspectieven als je de kwaliteit aan je laars lapt.

Het afvoerputje van ons zorgstelsel is de ouderenzorg, waardoor menswaardige zorg aan hulpbehoevende ouderen alleen nog bij uitzondering geleverd kan worden. Door de vergrijzing en het structurele tekort aan zorgmedewerkers zal bij ongewijzigd beleid de ouderenzorg in zijn geheel vastlopen en inhoudelijk failliet zijn.

Niet primair vanwege geldgebrek. Wel door systeemfouten in het optuigen, inrichten en vormgeven van de ouderenzorg, die onnodig veel indirecte medewerkers aan het werk houdt bij verschillende organisaties en instanties. Die verplicht voor elke hulpvraag ingeschakeld moeten worden om te beslissen of een verzoek om hulp van een oudere wel gehonoreerd kan worden. 

Een bureaucratisch en uiterst inefficiënt onoverzichtelijk geldverslindend werkend systeem dat als een doolhof werkt voor ouderen en hun mantelzorgers. Met als uitkomst dat menswaardige zorg aan veel hulp behoevende ouderen in 2023 al niet meer geleverd kan worden.

Dat ligt zeker niet aan alle zorgmedewerkers die in deze sector werkzaam zijn. Die werken zich het schompes voor hun cliënten en zijn voor hun werkzaamheden afhankelijk van besluiten die zij als zorgprofessionals niet zelf kunnen nemen maar door wet en regelgeving worden bepaald door een bizar waterhoofd aan inefficiënt werkende bureaumedewerkers. Die werkzaam zijn in het hiervoor genoemde doolhof van bureaucratisch functionerende instanties.

De negatieve impact van de marktwerking in de ouderenzorg en het getoonde mismanagement in de organisatie en inrichting van deze sector heeft zoals verwacht kon worden tot het huidige nagenoeg failliet zijn van deze sector geleid. De onoverzichtelijke lappendeken aan beslissers, verwijzers, zorgbehandelaars, thuiszorgorganisaties en andere instellingen die in deze sector werkzaam zijn zorgen er voor dat een goede en juiste afstemming van werkzaamheden bij een individuele zorgvraag traag en stroperig verloopt. Zeker als de onderlinge afstemming en samenwerking van voornoemde instanties en zorgbehandelaars niet vlot verloopt.

De overheveling van veel taken in de ouderenzorg van de centrale overheid naar gemeenten met een fikse bezuiniging op geld als bonus van deze transitie van enkele jaren geleden, toont aan hoe doelbewust de politiek en overheid de ouderenzorg in financiële zin en anderszins als afvoerputje beschouwd. Waar alle burgers als oudere en/of mantelzorger ooit mee te maken krijgen.

Ouderenzorg als business- en verdienmodel met goede winstperspectieven als je de kwaliteit aan je laars lapt en het uitvoerend zorgpersoneel slecht betaald, zou feitelijk niet meer toegestaan mogen worden. Daarmede wordt de deur naar mismanagement en het wegvloeien van zorggeld in zakken van zorgcowboys wagenwijd opengezet.

Hoogste tijd derhalve om eindelijk eens de juiste stappen te zetten in een totaal verloederd ouderenzorg systeem. Waar de gehele keten van zorg snel moet worden overgeheveld naar gemeenten inclusief ruime budgetten passend bij de vraag aan zorg. In welk systeem korte lijnen in aanvraag en uitvoering van zorg lokaal gegarandeerd zijn. Omdat gecertificeerde en gecontroleerde zorgbehandelaars grotendeels zelf besluiten kunnen nemen over verantwoorde zorg voor hun cliënten. Alleen dan kan een zelfredzame en thuiswonende oudere nog een beetje perspectief houden op een menswaardige oude dag.

Dat vooruitzicht is toch wel het minste dat in onze samenleving nooit op de tocht mag staan.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.