Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nevelgordijn rond het ESM verdrag

  •  
09-11-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het is verdacht stil na de Europese top. Wij, Europese burgers mogen kennelijk niet weten wat er over ons hoofd wordt gebrouwen
Het is stil na de Europese top van 26 en 27 oktober 2011. Wij, Europese burgers mogen kennelijk niet weten wat er over onze hoofden heen met betrekking tot het ESM verdrag wordt gebrouwen.
Een schriftelijke vraag van de VVD fractie  naar aanleiding van de Eurotop op 26 en 27 oktober 2011:
Over het ESM wordt gesteld dat het na november in de parlementen kan worden behandeld en zo spoedig mogelijk in werking kan treden. Betekent dit dat het ESM (veel) eerder dan tot nu toe aangenomen het EFSF zal moeten vervangen? Aan welk moment van inwerkingtreding wordt thans gedacht?
Antwoord Mr. Drs. J.C. de Jager, Minister van Financiën:  Naar verwachting zal in november politieke overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen in het ESM-verdrag. De Europese Commissie heeft voorgesteld om reeds in 2012 het ESM in werking te laten treden. Bij inwerkingtreding van het ESM zal deze de taken van het EFSF overnemen. Door de financieringsstructuur van het ESM, is het ESM efficiënter ingericht dan het EFSF. De ratificatieprocedure van het ESM-verdrag zal in Nederland in werking treden na de ondertekening van het ESM-verdrag. Hiervoor is uiteraard is een versnelde ratificatie nodig van de Staten-Generaal. (bron: Rijksoverheid, 1 november 2011)
In zijn antwoord suggereert Minister de Jager dat er wijzigingen worden aangebracht in het ESM verdrag. Hierover is geen enkele informatie van officiële zijde te vinden. De Jager schrijft dat het ESM verdrag nog gaat worden ondertekend. Het ESM verdrag is ondertekend door de ministers van Financiën van de 17 eurolanden op 11 juli 2011 en op 30 juni 2011 heeft de Jager het verdrag ter kennisgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Omdat het ESM in 2013 zou worden ingevoerd was ratificatie van het verdrag door het Nederlandse parlement geen dringend agendapunt.
Op de Eurotop is gesproken over de mogelijkheid om het EU verdrag terug te brengen van alle 27 Europese  landen naar de 17 eurolanden. Dit zou dermate vergaande gevolgen hebben,  dat deze suggestie van Merkel en Sarkozy niet als een serieuze optie kan worden beschouwd.
Volgens een diplomaat die langjarige ervaring heeft met de EU verdrag ‘business’ zouden de 17 eurolanden niet in staat zijn om de bestaande verdragen te wijzigen. Er zouden slechts toevoegingen mogelijk zijn. Dit geldt ook voor artikel 136 uit het EU verdrag, dat aan de eurolanden de ruimte geeft om zelf orde op zaken te stellen in hun financiën. Als het aan Merkel ligt wordt deze bevoegdheid overgedragen aan de EU en in het bijzonder aan het ESM.
Dus als er al iets gewijzigd zou worden aan het ESM verdrag, dan heeft dat zeker niet een democratisering van het instituut tot gevolg. En als de begrotingsdiscipline en de controle op het naleven hiervan zou komen te liggen bij het ESM, dan is dat in strijd met de artikelen 125, 126 en 136 uit het EU verdrag. Die zouden dan ook dienovereenkomstig gewijzigd moeten worden en goedgekeurd door alle 27 EU landen.
In de tekst van het verdrag zal in elk geval de invoeringsdatum wordt vervroegd naar 2012. Het officiële motief hiervoor wordt verwoord in het antwoord van de Jager op de schriftelijke vraag van de VVD. De werkelijke reden is hoogstwaarschijnlijk dat de Europese banken er dermate slecht voorstaan dat er eerder steun moet worden geboden dan in 2013, het oorspronkelijke jaar van invoering van het ESM. En die financiële hulp ‘gegeven’ door de Europese belastingbetaler kan simpeler worden verleend door het ESM dan door diens voorganger het EFSF.
Het ESM krijgt een permanent karakter en de macht om op kosten en voor risico van de Europese burgers ongelimiteerd geld uit de staatskassen te vorderen en uit te lenen. Ze beginnen met 700 miljard (2100 euro per euroburger), maar spreken nu al over 1500 à 2000 miljard die ze nodig denken te hebben.
Nee, de suggestie dat het ESM verdrag zou worden gewijzigd is op zijn zachtst gezegd onjuist. En als de gedachte van Merkel, dat dit instituut de financiën van de eurolanden kan gaan sturen ten uitvoer wordt gebracht, dan zou dat een uitbreiding van het ESM verdrag en van de macht van het ESM betekenen. Maar wel in strijd met het EU verdrag. Het is verdacht stil na de Europese top van 26 en 27 oktober 2011. Wij, Europese burgers mogen kennelijk niet weten wat er over onze hoofden heen wordt gebrouwen. Niet alleen in Nederland, ook in andere landen zoals Groot Brittannië en Duitsland vragen steeds meer mensen zich vertwijfeld af waarom de massamedia vrijwel niets communiceren over het ESM en waarom er over zo’n belangrijk onderwerp als het centraliseren van de financiële bevoegdheid geen referendum, zelfs geen volksraadpleging,  wordt gehouden.
De petitie tegen de ratificering van het ESM verdrag zal in december 2011 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Om het even of het verdrag ongewijzigd, gewijzigd of uitgebreid zal zijn.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.