Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Laten we de wapens omsmeden

  •  
08-11-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
wapens_300.jpeg
Die klimaatcrisis biedt de mensheid de kans om al het wapentuig om te smeden tot gereedschappen die nodig zijn om de dreiging af te wenden.
Het is bekend; de oorlogsindustrie en alles wat daar economisch gezien aan geketend zit, is de grote katalysator van onze wereldeconomie. Alle middelen die de vele legers op deze aarde ter beschikking moeten hebben om, als dat nodig is, de strijd aan te kunnen gaan – van schoeisel tot vliegdekschepen en van veiligheidsbrillen tot raketsystemen -, helpen miljoenen mensen in de diverse landen aan een belegde boterham.
Die motor is, mag gezegd, van levensbelang. En dat diezelfde motor vrijwel continu dood en verderf zaait, waar is de uitdrukking ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’ meer van toepassing, wordt dan ook door de ‘machinisten’ van deze economische machinekamer als niet meer dan een vervelend maar noodzakelijk neveneffect gezien, naïeve of misschien beter gezegd hypocriete quasi-verontwaardigde volksvertegenwoordigers die op hun achterste benen staan als weer eens onschuldige burgers het slachtoffer zijn, ten spijt.
Zo lang onze kapitalistische economie op deze wijze geordend is, zal aan die situatie geen einde komen. Oorlogen zullen steeds, stiekem of soms zelfs openlijk brutaal, (denk aan de valse voorwendselen voor de oorlog tegen Sadam Hussein destijds), door de eerder genoemde machinisten met op de achtergrond de aansturende grootverdieners worden aangejaagd. Steeds als de ene strijd op zijn einde loopt en de productiecijfers een dalende lijn gaan vertonen, wordt er wel weer elders een conflict in het leven geroepen. Machtswellustelingen, egotrippende leiders, sadistische oorlogszuchtigen en geloofsfanaten genoeg die voor dit lucratieve karretje zijn te spannen.
De enige kans om van oorlog af te komen is ofwel een herschikking van de economie, gebaseerd op een geheel nieuwe orde ofwel een alternatief voor de wapenindustrie die een vergelijkbare economische continuïteit in zich heeft. Voor wat betreft een gelijkwaardig alternatief doet zich in de klimaatcrisis wellicht nu die kans voor. Geleidelijk aan zal het toch ook tot al die gewetenloze aanstokers door moeten gaan dringen dat al die schermutselingen in geen verhouding staan tot de totale bedreiging die de klimaatontwikkeling vormt.
Meer dan driehonderd miljoen mensen wonen in een gebied dat door stijging van de zeespiegel in de nabije toekomst jaarlijks zal overstromen en daardoor nagenoeg onleefbaar zal worden. Landen of landsgebieden zoals Bangladesh, het gehele voormalige Zuid-Vietnam en steden als Mumbai, Basra, en Alexandrië komen definitief geheel of gedeeltelijk onder water, maar ook Groot-Brittannië zal moeten ervaren dat al dat gedoe rond de Brexit peanuts zal blijken te zijn als een belangrijk deel van het land gaat onderlopen, evenals dat bijvoorbeeld in Brazilië en Florida het geval zal zijn. En dan hebben we het nog slechts over dat ene aspect van de klimaatontwikkeling. In verschillende delen van de wereld is aangezicht van mensen met een mondkapje al een normaal straatbeeld geworden. Wereldsteden worden door de luchtvervuilende smog bijna onleefbaar en het is meer dan voorstelbaar dat de klimaatellende een exodus op gang brengt die de vluchtelingenstromen van de laatste jaren in zijn schaduw zal stellen.
Veel van die landen die nu door het water bedreigd gaan worden hebben in het verleden nooit de noodzaak gehad of gezien om ook maar iets aan bescherming te doen. In Engeland bijvoorbeeld is nauwelijks iets behoorlijks aan dijkbescherming gedaan en ook in grote, voor wat overstromingen betreft kwetsbare delen in de Verenigde staten heeft men een degelijke bescherming tot dusverre achterwege gelaten.
Die klimaatontwikkeling nu biedt ons, de mensheid, wellicht de kans om al het wapentuig om te smeden tot gereedschappen die nodig zijn om de klimaatdreiging af te wenden en ons te beschermen tegen het intussen al onvermijdelijke. Enorme projecten zullen van de grond moeten komen om daar waar vereist dijken en dammen aan te leggen, rivieren en kanalen om te leiden, grote noodzakelijke infrastructurele veranderingen en aanpassingen te bewerkstelligen en in het verkassen van industrieën, kantoren en mensen uit kwetsbare gebieden. Allemaal noodzakelijkheden die tegelijkertijd een kans zijn voor de wereldeconomie om de bakens te verzetten. Van dood en verderf zaaiende en destructieve oorlogsindustrie naar een constructieve aanpak van de veiligstelling van het leven op onze aarde.
Hoog tijd dat de Verenigde Naties hierover eens een grote conferentie op touw zet.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

robheus2
robheus29 nov. 2019 - 18:42

Sinds 2000 - het jaar waarin Bush met nipte stemmen meer de verkiezingen in de VS won - heeft de VS in talloze landen regime-changes uitgevoerd, oorlogen gevoerd, en zijn miljoenen mensen daar slachtoffer van, miljoenen doden en vluchtelingen. Kosten van deze operaties afgelopen 20 jaar: ruim 12 biljoen dollar. Met dat bedrag zou het klimaat probleem al bijna opgelost zijn! Lees: https://github.com/duurzamekorrewegwijk/DuurzameKorrewegwijk/blob/master/doc/uitgave/aantekeningen_energietransitie_klimaatbeleid.pdf

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2019 - 13:10

De oorlog is een uitvinding die lang geleden werd gedaan. Helemaal uitbannen lijkt me moeilijk. Naar verluidt voeren andere primaten ook oorlog. Gegevens verzameld door Jane Goodall en geanalyseerd door wetenschappers van Duke University wijzen daarop. Maar er waren natuurlijk geen profiteurs bij betrokken die geld verdienden aan de leverantie van wapens. https://www.newscientist.com/article/mg22229682-600-only-known-chimp-war-reveals-how-societies-splinter/

5 Reacties
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 14:21

"Naar verluidt voeren andere primaten ook oorlog." En wat was de reden dat onze meest primitieve voorouders ruzie met elkaar maakten? De lekkerste hapjes of de meeste vrouwtjes? Tja, die genetische erfenis komen we natuurlijk nooit te boven: het verstand is ontoereikend om de hebzucht en de driften te beteugelen en "metoo" strijdt een verloren strijd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2019 - 16:13

[ En wat was de reden dat onze meest primitieve voorouders ruzie met elkaar maakten? De lekkerste hapjes of de meeste vrouwtjes?] geen van beiden.

Woeki Hypo
Woeki Hypo9 nov. 2019 - 16:49

@Katootje, 9 november 2019 at 15:21, “Tja, die genetische erfenis komen we natuurlijk nooit te boven: het verstand is ontoereikend om de hebzucht en de driften te beteugelen” De intelligentie (IQ 130 of meer) en de (academische) wetenschap zijn toereikend om (via een (extreem eenzijdige) ideologie (van hoogopgeleiden (en financiers)) met wiskunde) als multiplicator van hebzucht en machtsmisbruik te dienen. Voorbeeld: het tegenwoordig dominante neoliberalisme met de neoliberale economie. Binnen de neoliberale economie geldt: Economie is oorlog met andere middelen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 nov. 2019 - 8:37

Helaas is de mens genetisch nauwer verwant aan de chimpansee dan aan de bonobo.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 nov. 2019 - 10:29

Dat klopt, maar de maatschappelijke structuren bij jagers-verzamelaars en andersoortige gemeenschappen zijn niet hetzelfde als bij chimpgemeenschappen.

Audio
Audio9 nov. 2019 - 11:15

In Mat. 24:6-8 zegt Jezus het volgende: En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Omdat de mens nu eenmaal geneigd is tot alle kwaad en zoals de Romeinen al wisten een wolf is, zullen er altijd oorlogen en onderdrukking zijn. Onze beschaving is maar een vernisje. Het enige wat we kunnen doen is goede wetten maken en bondgenootschappen sluiten om een zeker evenwicht in de wereld te bewaren - sic pacem para bellum.

3 Reacties
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 14:12

Alweer een gristen die terug wil naar de middeleeuwen, of liefst nog een stukje daarvoor. Geen voetbal meer, maar de leeuwenkuil als volksvermaak.

Audio
Audio9 nov. 2019 - 21:29

@Katootje Vrijwel alle democratische rechtstaten zijn vanouds christelijke landen. 9 van de 10 minst corrupte landen zijn protestants. Alle communistische en hard core socialistisch landen zijn/waren zonder uitzondering straatarm en onvrij. Vaak vielen er miljoenen doden.

Katootje2
Katootje210 nov. 2019 - 1:31

Gelukkig dat er in kapitalistisch Zuid-Amerika en Afrika iedereen blij en welvarend is en 99,99% van de bevolking een natuurlijk dood sterft aan ondervoeding, de griep, de mazelen, AIDS, malaria en de mazelen, maar nóóit aan geweld.

Gefaald
Gefaald9 nov. 2019 - 10:42

Vóór de fossiele CO2-uitstotende economie was er nooit oorlog ! Romeinen, Carthagers, Mongolen, native Americans, allemaal leefden ze als lammeren vreedzaam samen.

2 Reacties
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 14:10

Dat komt omdat ze internet hadden gevoed met zonnenergie.

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 17:04

En de tam-tam natuurlijk.

de Boer2
de Boer29 nov. 2019 - 8:54

Vrome mens, maar daarnaast geldt dat de ene mens de andere een wolf is. Dat profane gegeven moet je niet veronachtzamen want de evidentie wordt keer op keer duidelijk als je bijvoorbeeld alleen maar de JOOP bekijkt. Nou, meneer Witte, houdt die wolf maar eens tegen als je te dicht in buurt van haar welpen bent gekomen, Het (primitieve) wezen van de mens is vechten voor het eigen belang en niet samenwerking in het belang van iedereen. De Boer hoeft u de essentie van onder andere de Brexit toch niet uit te leggen? Wie de Bijbel citeert moet dus niet de passages uitzoeken die hem als een handschoen passend lijken, maar de hele Bijbel voorlezen en dan huiveren.

2 Reacties
Gandalf2
Gandalf29 nov. 2019 - 10:56

Pacifisten; zijn als schapen die hopen dat de wolf vegetarisch is geworden.

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 14:08

Wie de bijbel citeert, moet niet net doen alsof de bijbel mensen gelijk stelt met dieren. De techniek heeft in de afgelopen 100 jaar zulke grote sprongen voorwaarts gemaakt, dat er in beginsel genoeg is voor iedereen; we hoeven het alleen nog maar netjes te verdelen.

Buitenstaander
Buitenstaander9 nov. 2019 - 8:51

Mooie droom, Henk, en utopisch, maar helaas zijn er minder goedwillende mensen op de wereld die graag misbruik maken van de mooie dromen van anderen die geen wapens meer willen. Beetje zoals NL dacht in de jaren 30. Als wij niet bewapenen en vooral niet agressief overkomen, dan overkomt ons niets want iedereen ziet toch dat wij geen gewapend conflict willen… We hebben t gezien. Het heeft ook wel 'iets' naiefs vind je niet…...?

7 Reacties
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 14:02

Norm is in de jaren '30 blijven hangen. De oorlogen in Vietnam en Afghanistan hebben de grenzen laten zien die zelfs de grootste militaire macht ter wereld niet weet te overwinnen en de conflicten in Noord-Afrika en het M-O, dat je niet ongestraft meer in het potje kunt roeren zonder zelf je vingers te branden. Norm noemt zich misschien atheist, maar hij gelooft nog steeds in "goed" en "kwaad", terwijl de mensen die dat bijgeloof achter zich hebben gelaten weten dat er slechts sprake is van verstandig en dom. Norm behoort niet tot degenen die verstandig zijn geworden.

Gefaald
Gefaald9 nov. 2019 - 15:03

Of zoals Nederland dacht in de jaren '70 : we hebben geen wapens nodig want de DDR is geweldig. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-ons-was-de-ddr-het-beste-van-beide-duitslanden~bf8df368/

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 17:14

Tevergeefs gezocht naar de tekst: "we hebben geen wapens nodig want de DDR is geweldig." Zelfs de tekst "we hebben geen wapens nodig" of de tekst: "de DDR is geweldig" komt in het stukje in de Volkskrant niet voor. Allemaal door Gefaald uit de duim gezogen, zoals gewoonlijk.

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 17:19

Je vraagt je onwillekeurig toch af hoe lang de redactie een verspreider van "fake-nieuws" hier zijn gang zal laten gaan. Levert dat de broodnodige reacties op, of gaat het om een vriendje van van Jole?

Sam V
Sam V9 nov. 2019 - 19:23

@Katootje Gefaald citeert dan ook niet. Maar ik stel voor dat je het proefschrift “Over de muur: de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging” van Beatrice de Graaf leest. Misschien dat je dan wat minder stellig iemand beschuldigt van fake news. Hoewel ik weinig hoop koester.

Katootje2
Katootje210 nov. 2019 - 1:25

Sam V: "Gefaald citeert dan ook niet." Dat beweer ik ook niet: er staat zelfs niets in dat artikel dat er ook maar op lijkt. Op de eerste plaats kun je dat niet legitimeren door vervolgens met weer iets anders te komen en ten tweede geloof ik niet dat Beatrice de Graaf dat wel zou beweren, temeer dat je geen link naar die tekst geeft om dat te onderbouwen en tot dezelfde categorie geprivileerde leugenaars behoort als Gefaald.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 nov. 2019 - 4:00

Amerikanen voerden overal oorlog waar het om economische belangen ging, dat is zowat ieder stelsel dat niet het hunne is en hen economisch niet uitkomt. z Ze waanden zich als grootmacht onaantastbaar. Oorlogen werden immers altijd elders ( op iemand anders grondgebied) gevoerd! Tot de aanslag op de Twin Towers. Moet gezegd dat Henk Witte een dromer is maar wel iemand met de enig juiste droom.

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 nov. 2019 - 8:27

Wat een romantisch stukje dat echter vol staat van absurde dogma's. "Zo lang onze kapitalistische economie op deze wijze geordend is, zal aan die situatie geen einde komen". Klinkt lekker, kapitalisme slecht, oorlog slecht. Los kapitalisme op en al het slechte verdwijnt, misschien zelfs de griep? De schrijver geeft geen details hoe zonder kapitalisme, de wapenindustrie en oorlog verdwijnen. Dit moet ik maar dogmatisch aannemen. Er zit echter een flink hiaat in dit dogma: menselijke natuur. Helaas voor de economische idealisten: ook samenlevingen met andere economische systemen voerde oorlog. De Indianen van Noord Amerika worden vaak geroemd als mensen die in harmonie leefden, als niet kapitalisme voorbeeld, maar zeker oorlog voerden. Het merendeel van de volkeren voert oorlog en dit is zo oud als de geschiedenis. Oorlog is dus eerder een gevolg van de menselijke aard dan van een economisch systeem Om oorlog te voeren heb je nog geen eens wapenindustrie, een leger of krijgerkaste nodig. Er is niet voor niets een term milities: niet professionele soldaten die te strijde trekken en in bepaalde oorlogen professionelen soldaten de baas zijn. Verder zijn wapens zo gemaakt. Historische wapens als speren zijn er zo en dorsvlegels zijn ook prima wapens. Wie denkt dat je zonder militaire industrie geen oorlog hebt, onderschap naïef de menselijke natuur. Die is erg creatief en kan prima improviseren, zeker als het gaat om oorlogvoeren. "Machtswellustelingen, egotrippende leiders, sadistische oorlogszuchtigen en geloofsfanaten genoeg die voor dit lucratieve karretje zijn te spannen". Hmm, zou het kunnen dat dít de mensen zijn, die milities vormen (want een leger is niet noodzakelijk), bewapenen (met wat er voor handen is) en op hun medemens afsturen, in welk economisch systeem ook? Deze mensen als spin in het web en de veroorzakers van een markt die ouder is dan industrie. Ja, ik vrees dat het menselijke natuur is. Er is echter één grote 'maar', die medemens die het doelwit is, mag een niet te lastig doelwit zijn. Laten we dus maar zorgen dat we dat niet zijn en een goed leger hebben. Zoals de schrijver zelf al zegt "machtswellustelingen, egotrippende leiders, sadistische oorlogszuchtigen en geloofsfanaten genoeg" dus laten we ons maar niet aan hun genade overleveren. Zorgelijk hoe dit soort schrijfsels als zoete hap geslikt wordt. Mogelijk dat romantische idee dat als je het oude systeem omver werpt, er vanzelf een beter systeem komt. De geschiedenis toont aan dat dit zelden zo werkt. Daarnaast dat hele dogma die wapenindustrie als oorzaak benoemd in plaats van als gevolg van menselijke natuur. Wie zoet droomt, kan wel eens ruw wakker worden.

4 Reacties
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 13:49

DenFlexwerker - Alsof de Indianen van Noord Amerika geen ruzie maakten over de natuurlijke hulpbronnen. Alsof het deel uitmaakt van de menselijke natuur om oorlog te voeren voor de lol. De techniek heeft in de afgelopen 100 jaar zulke grote sprongen voorwaarts gemaakt, dat er in beginsel genoeg is voor iedereen; we hoeven het alleen nog maar netjes te verdelen. DenFlexwerker is een ouderwetse reflex-werker.

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 nov. 2019 - 21:03

@Katootje: ook bij voldoende natuurlijke hulpbronnen is er oorlog. Neem Nederland, het is niet zo alsof criminelen of gewelddadige mensen dus hongerige mensen zijn of zelfs maar wat te kort komen. Het Romeinse rijk werd niet gevestigd om honger tegen te gaan. Verder eens goed gekeken naar mannelijke beharing en waar die zit? Met een baard is je keel beter beschermd en borsthaar beschermd het solar plexus: kwetsbare plekken. Het feit dat vrouwen die daar niet hebben. Dat extra haar bij mannen kom je ook bij leeuwen tegen en heeft daar dezelfde functie: beschermen tegen andere mannen. Het feit dat dit zo evolutionair is gegroeid, zegt wat.

Katootje2
Katootje210 nov. 2019 - 1:37

"Het Romeinse rijk werd niet gevestigd om honger tegen te gaan." Nee, die waren hun tijd ver vooruit: die kwamen toen al de beschaving brengen. Bovendien hebben we het aan de Romeinen te danken dat we zoveel haar op ons hoofd hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2019 - 15:36

In een troep leeuwen draait het allemaal om de leeuwinnen. Zij vangen het grootste deel van het voedsel en bewaken het territorium tegen indringers – meestal andere vrouwtjes die in de buurt leven en hun eigen territorium willen uitbreiden. Dankzij die extra beharingen raken mannelijke leeuwen snel overhit. Ze dienen om er aantrekkelijk uit te zien. Vooral zwarte manen zijn populair.

Joop Schouten
Joop Schouten9 nov. 2019 - 8:19

Naast de 'machinisten' zitten aandeelhouders en daarboven de opdrachtgevers. Het is één pot nat. ('Bloed', beter gezegd.) De VN kan nog geen deuk in een pakje boter slaan.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 nov. 2019 - 6:39

Henk de Witte heeft een punt, de macht en lobbykracht van de geldverslindende oorlogsindustrie moet niet onderschat worden. Maar de realiteit is dat de wereld eerder onveiliger dan veiliger is geworden nadat veel Westerse landen investeringen in defensie hebben verwaarloosd. De afschrikkende werking blijft helaas noodzakelijk. Een mondiaal 'gebroken geweertje"-beleid zal de komende eeuwen helaas een illusie blijven.

4 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty9 nov. 2019 - 6:40

Sorry, Henk Witte zonder "de".

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 13:38

"Maar de realiteit is dat de wereld eerder onveiliger dan veiliger is geworden nadat veel Westerse landen investeringen in defensie hebben verwaarloosd." De realiteit is dat de wereld eerder onveiliger dan veiliger is geworden nadat veel Westerse landen hun militaire macht in het M-O en Noord-Afrike weer eens misbruikt hebben.

wegmetons
wegmetons9 nov. 2019 - 15:51

Daar heeft u voor eens gelijk Katootje, door het leven te redden veel veel onschuldigen is het hier inderdaad onveiliger geworden. Gelukkig zijn u en ik het eens dat we beter ons niet meer met conflicten buiten onze grenzen moeten bemoeien. Leven en laten leven of soms leven en laten sterven, dat moet u dan maar voor lief nemen dat dit het gevolg is (herinnert u zich nog de keer dat Europa+VS niet ingrepen in Afrika, u weet wel met die genocide als gevolg).

Katootje2
Katootje210 nov. 2019 - 1:44

Ja, ik kan me nog vaag iets herinnen van de puinhoop die de Fransen en de Belgen daar hebben achtergelaten en de moord van de Belgen in samenwerking met de CIA op Lumumba, waardoor Mubutu aan de macht kwam.

Andy JPL
Andy JPL9 nov. 2019 - 4:12

Tja, een beschaving wiens economisch bestel gebaseerd is op oorlogstuig en oorlogsvoering.... Dat is toch geen beschaving meer. Overigens ben ik niet zo positief. Ik ben bang dat de klimaatontwikkeling het alleen maar erger gaat maken.

TigressApril
TigressApril9 nov. 2019 - 2:12

"het gehele voormalige Zuid-Vietnam en steden als Mumbai, Basra, en Alexandrië komen definitief geheel of gedeeltelijk onder water" Dat zijn nogal voorspellingen die hier gedaan worden, in het verleden kwamen ze niet in de gestelde tijd uit. Er wordt vaak gesproken over meters zeespiegel stijging in een periode van bijvoorbeeld 10 jaar. 10 Jaar later blijkt de zeespiegel minder dan 2 cm te zijn gestegen. De krachttermen en hyperbolen zorgen er zelfs voor dat mensen er door gepassiveerd raken. Ik hoor steeds vaker opmerkingen in de trant van 'ach we kunnen er toch niks meer aan doen, het is te laat'. Als excuus om zelf niks meer te doen en toch maar lekker die vakantie naar Aruba te doen. Hun motto 'better to go out with a bang, than slowly fade'

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2019 - 11:58

Djakarta zakt al letterlijk in de modder.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 nov. 2019 - 12:00

PS onder het zand verdwijnen kan ook. De Induscivilisatie is geheel verloren gegaan.

I am Legion
I am Legion8 nov. 2019 - 20:11

Iedereen wil natuurlijk vrede op aarde zoals iedere Miss World, of die op een lager niveau, ook vaak uitroept bij haar bekroning. Probleem is dat het zowel waar is dat de enorme wapenhandel en haar belangen in regio's vooral burgeroorlogen kan veroorzaken als dat het nodig is dat de NAVO of een daartoe gevormde Coalition of the Willing bij machte dient te zijn, en met haar lidstaten bereid, onder afschrikking met potentieel ingrijpen, en indien nodig dus ook middels actief optreden en handhaven. Zeker nu Rusland en ook vooralsnog NAVO-lid (!)Turkije voor de EU serieuze veiligheidsrisico's beginnen te vormen, naast nog de door generaals, krijgsheren, en milities om macht strijdende partijen in diverse Noord-Afrikaanse landen en een vaak zelfde strijd in de Sub-Sahara, alsmede die zoals in Afghanistan, die veroorzaken dat er zonder ingrijpen of dreiging daartoe door de NAVO of de EU, is een serieus te nemen militaire macht nodig. Een EU-leger zou daartoe een goede en minder kostbare want synergetische stap zijn dan andere zonder dat dat meteen inhoudt dat er allerlei andere nationale bevoegdheden opgegegeven hoeven te worden. Het is terecht dat Trump, en voor hem al Obama, niet langer bereid is de VS grotendeels voor de NAVO-taken te laten opdraaien in kosten, materieel, en mensen. Zouden we zelf ook niet moeten willen gezien de algemene kritiek die men heeft op de VS hierbij zonder zelf waar nodig in te grijpen. Doe het maar eens beter zelf dan. De uitdaging om de klimaatcrisis aan te pakken wordt hierdoor niet in de weg gestaan. Die hangt af van, om dichtbij te beginnen, een EU-brede aanpak met gezamenlijk geldende normen en regels op allerlei gebieden en dus niet per land verschillend voor industrie, landbouw en veeteelt, visserij, en last but not least de burger zelf. Bij een aan deze normen en regels gebonden markteconomie met toezichthouders zoals iedere goede markt nodig heeft kan met het enorme potentieel van het westerse ondernemerschap verbonden met winstoogmerk de snels mogelijke overgang naar een groene samenleving plaatsvinden. Tegelijkertijd kan de EU als een van de sterkste machten van de wereld ook eisen stellen aan geïmporteerde producten want het kan natuurlijk niet zo zijn dat producerende ondernemers in de EU moeten concurreren met zich aan geen enkele eis houdende concurrenten buiten de EU.

1 Reactie
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 13:34

Want we moeten natuurlijk wel het verschil tussen arm en rijk ten koste van alles in stand houden.

MountEverest
MountEverest8 nov. 2019 - 19:16

"Nee, de ontwuikkelingen dwingen ons daartoe en onze enige kans is een herschikking van de economie (wat overigens reeds lang was te voorzien)" "Herschikking van de economie", is dat een eufemisme voor de terugkeer naar het communisme?

1 Reactie
Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 13:30

Niks ervan, na het neo-liberalisme geen terugkeer, maar vooruitgang. Vooruitgang naar het tijdperk van het neo-socialisme. Geen kapitalisme meer met een moralistisch sociaal-democratisch sausje, maar structurele veranderingen om de uitbuiting van mens en natuur te voorkomen, in plaats van het proberen te genezen met belasting-plakpleisters, waaronder het kapitalistische gezwel doorwoekert. Duurzame genezing dus.

Imperialist
Imperialist8 nov. 2019 - 17:25

De auteur heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het enige wat ontbreekt is de praktische vertaalslag of, in militaire termen, een marsroute. Daardoor blijft het bij een vrijblijvende utopie.

Katootje2
Katootje28 nov. 2019 - 15:54

"Die klimaatontwikkeling nu biedt ons, de mensheid, wellicht de kans ..." Nee, de ontwuikkelingen dwingen ons daartoe en onze enige kans is een herschikking van de economie (wat overigens reeds lang was te voorzien) Voor het overige niets dan complimenten voor deze column.

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander9 nov. 2019 - 8:56

@Katootje En hoe zou die 'herschikking' eruit moeten zien dan? Het bekende socialistische 'gelijkheid voor iedereen- model' ? Iets waar elke rechtgeaarde socialist -vooral degenen die, vaak in hun eigen belang, zich alleen maar wentelen in het verdelingsvraagstuk- warm van wordt.

Audio
Audio9 nov. 2019 - 11:25

@Norm Ik vermoed dat deze herschikking een sobere DDR-achtig bestaan inhoudt, geregeerd door een elite van Animal Farm achtige wezens. De DDR en andere communistische landen hadden trouwens enorme legers. De DDR kwam zelfs dicht bij de in 1945 verboden Pruisische militaire staat. Maar die legers hadden ze natuurlijk nodig om het zegenrijke communisme over deze aardkloot te verspreiden.

Katootje2
Katootje29 nov. 2019 - 13:22

Norm en Audio lijden helaas aan een enorm gebrek aan fantasie en gaan bovendien gebukt onder het vooroordeel dat anderen van hetzelfde probleem last zouden hebben. Ik stel het onbekende, maar zeer bruikbare "door iedereen naar vemogen, voor iedereen naar behoefte"-model voor. Niet iedereen arm, maar het "geen gezeik, iederen rijk" model. -