Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Kraakverbod: hoe maak je criminelen

  •  
19-05-2010
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Praktisch niemand wil deze wet: de vier grote gemeentes niet, de VNG niet, de politie niet, de Raad van State heeft het voorstel afgekraakt, Monumentenzorg en eht OM zijn tegen. 
Op 1 juni zal de Eerste Kamer in meerderheid instemmen met de antikraak en leegstandswet. Dan is het nog een kwestie van vaststellen op welke datum de wet ingaat (genoemd zijn 1 oktober of 1 januari) en dan is kraken in Nederland strafbaar, en kunnen overtreders een jaar (of meer) de gevangenis in belanden.
De initiatiefnemers van de wet, Ten Hoopen (CDA), Slob (CU) en Van der Burg (VVD) hebben er lang over gedaan, wat er mede mee te maken had dat ze geen antwoorden konden formuleren op de vragen van de fracties in de Eerste Kamer wat er zo urgent was om een nieuwe wet nodig te maken. Zijn er misstanden aantoonbaar die met de huidige wetgeving niet op te lossen zijn? Die zijn er niet.
Uit het recente rapport over Kraken in Amsterdam van de VU blijkt dat de kraakbeweging vergaand is ‘gepacificeerd’, dat wil zeggen, zich houdt aan zelfopgestelde regels, rekening houdt met de buurt, en over het algemeen, als het tot ontruiming komt, geweldloos vertrekt. Waar het een enkele keer nog gaat om excessen hebben de gemeentes, justitie en politie, voldoende wetgeving achter de hand om op te kunnen treden. Vernieling is al strafbaar. Overlast ook. Waar een eigenaar van een gekraakt pand kan aantonen de woning te kunnen verhuren of verbouwen is een kort geding voldoende om de krakers er uit te krijgen. De politie die geleerd heeft de-escalerend op te treden zit volstrekt niet te wachten op deze nieuwe wet, die, volgens de woordvoerder van de PvdA, “onnodig en onnodig provocerend” is.
Toch hielden de initiatiefnemers niet op om een vijandbeeld te schilderen van krakers: ‘buitenlanders’ en ‘vandalen’. Er was sprake van ‘schrijnende gevallen’ waarbij het uiteraard niet ging over woningnood, want dat woord nam geen van de initiatiefnemers in de mond, maar over huiseigenaren die met moeite hun uitgewoonde pand terug konden krijgen, en de schade niet konden verhalen. Over de huiseigenaren, waaronder wooncorporaties, die hun bezit laten verkrotten en verpauperen, soms omdat het lucratiever is om te kunnen slopen en dure nieuwe woningen te bouwen uiteraard ook geen woord.
Maar bij navraag naar die ‘schrijnende gevallen’ konden noch de initiatiefnemers, noch de woordvoerders van rechts concrete feiten noemen: hoe lang geleden, waar, hoeveel, en hoe kwam het dan de bestaande wet in die gevallen onvoldoende zou zijn geweest? Geen antwoord. ‘Ze dringen voor’, probeerde een woordvoerder nog even: maar ook dat is onzin. De woningen die worden gekraakt staan niet voor niets al voor minstens dan een jaar leeg. Het zijn woningen waar op de reguliere woningmarkt en het distributiesysteem geen huurders of kopers voor te vinden zijn.
Uiteindelijk bleef er geen enkel argument over, dan dat de rechterzijde vindt dat je niet met je poten aan iemands bezit mag komen, ook niet als de bezitter dat bezit leeg laat staan terwijl anderen, starters, studenten, mensen met een laag inkomen, niet aan een woning kunnen komen. De wet koppelt het verbieden van kraken aan het bestrijden van leegstand. Terecht. Als er geen leegstand en geen woningnood is heb je ook geen krakers en hoef je dat niet te verbieden – dat lijkt de logische volgorde.
Maar meer dan als losse flodders om leegstand te bestrijden leverden de initiatiefnemers niet: de gemeentes werden een aantal vrijblijvende ‘instrumenten’ aangereikt die eveneens overbodig zijn – want, bijvoorbeeld, het aanleggen van een leegstandsregister kan al met de bestaande Huisvestingswet, en geen van de grote steden die de meeste krakers hebben zijn daar toe over gegaan. Het grootste probleem vormen de vele vierkante kilometers aan leegstaande kantoren en bedrijfsruimte. Veelal staan die leeg omdat de eigenaar de huur niet wil laten zakken tot een betaalbaar peil. Daar gaat de wet ook niets aan doen. Wat gemeentes wel mogen doen is een dwangsom van 7500 heffen – in het geval van grote kantoren is dat nog niet een maand huur. En gemeentes mogen zelf een voordracht doen voor een nieuwe bewoner. Big deal.
De wet gaat geen leegstand bestrijden. De wet gaat meer leegstand veroorzaken. Want nu weten vastgoedeigenaars nog dat ze moeten proberen binnen een jaar een oplossing te vinden voor hun pand, dan wel een antikraakwacht in te huren. Die noodzaak gaat grotendeels vervallen als de wet wordt ingevoerd.
Dan is het alleen nog de vraag hoeveel krakers door gaan met kraken als het illegaal is, zoals dat wel degelijk gebeurt in landen als Spanje en Italië waar kraken verboden is, en waar de kraakbeweging een veel militanter karakter heeft. Daar is dan ook heel veel vaker sprake van geweld dan in Nederland waar zelfs de krakers polderen.
En dan de uitvoerbaarheid van de wet, een van de criteria waar de Eerste Kamer naar hoort te kijken. Praktisch niemand wil die wet: de vier grote gemeentes niet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet, de politie niet, de Raad van State heeft het voorstel afgekraakt, Monumentenzorg is tegen, het College van procureurs-generaal (zeg het OM) is tegen, niemand van degenen die de wet uit moeten gaan voeren is voor. Er is geen urgentie, de bestaande wetgeving is voldoende, waar die tekort schiet is er sprake van ondercapaciteit van ambtenaren, justitie en politie, maar meer geld komt er uiteraard niet in deze tijden van bezuiniging.
De enigen die voor zijn, zijn de vastgoedbezitters die hun huizen en kantoren makkelijker leeg kunnen laten staan zo lang het ze uitkomt, de wooncorporaties die willen verdienen, en de speculanten. En de VVD en het CDA natuurlijk, daarbij aan een meerderheid geholpen door de andere ‘christelijke’ partijen. Het was een stuitend schouwspel, deze ouderwetse botsing van rechts tegen links, van bezitters tegen burgers.
Als de wet een feit is, zijn alle krakers strafbaar. Een pleidooi voor een overgangsregeling voor de krakers die nu nog geheel legaal in een kraakpand verblijven was ook al te veel gevraagd. De Amsterdamse politie mag na invoering 200 a 300 panden gaan ontruimen, dat zal feest worden.
Minister Hirsch Ballin probeerde het nog een beetje te sussen: we beginnen niet metéén met een heksenjacht, zei hij. Maar op het moment dat de wet in werking gaat hebben we er in Nederland van de ene op de andere dag anderhalf duizend criminelen bij. Daar zaten we echt op te wachten.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Maarten1984
Maarten198419 mei 2010 - 9:06

Geachte mevrouw Meulenbelt, Ten eerste stelt u dat er geen voorbeelden van ´schijnende´ gevallen te vinden zijn. Dat weerspreek ik. Vrienden van mij hadden een huisje gekocht in één van de grote steden. Dolblij, want nu konden ze eindelijk de beiden kinderen een eigen kamer geven, tuintje erbij etc etc. Probleem echter was dat de verbouwing nogal kostbaar was, dus besloten ze het zelf te doen. Niet veel later werd bij Monique kanker ontdekt, waartegen ze de strijd niet heeft kunnen winnen. Het huis, de verbouwing, het kwam allemaal op een laag pitje te staan. Ondertussen kregen een paar krakers lucht van de ´leegstand´ en grepen hun kans. Mijn vriend kon kletsen als Brugman, de krakers hadden ´rechten´. Drank, drugs, huisdieren en inherente vervuiling. Hij moest het met lede ogen aanzien. En die politie, die kon ´helaas, meneertje´ niets voor hem doen. Uiteindelijk heeft Hans naar onorthodoxe middelen gegrepen en met een beveiligingsbedrijf de krakers uit zijn pand gezet. Kosten: 3600 Euro. Schade aan het pand+herstel +/- 20.000 - Alleen al daarom ben ik het zéér oneens met uw stellingname. Ten tweede wind ik me op over de rechtsongelijkheid die u voorstaat. Wie in groepsverband een koevoet te hand neemt kan wél zomaar een willekeurig pand bewonen. Een gehandicapte jongen van 23 moet maar wachten tot de woningbouwstichting iets beschikbaar heeft. Al deze zaken doet u af door te wijzen op de leegstand in ons land. Ook hieromtrent verwijs ik u graag naar mijn stukje over rechtsongelijkheid. De drukte op de woningmarkt is iets wat ik niet zal ontkennen. Maar waarom moeten de brutalen met de koevoet worden gedoogd, terwijl men de Maas kan dempen met jongeren die braaf thuis blijven wonen tot ze wél een woning hebben gevonden? En heeft u wel eens van ´de provincie´ vernomen? Daar kan een mens namelijk nog prima wonen, ruimtelijk en goed bereikbaar, en dat voor een goede prijs. Of moet het per se in de randstad zijn? - Tot slot nog even een zo mogelijk nóg gevoeliger onderwerp. ´Het vijandsbeeld van buitenlanders en vandalen´ Dat eerste kan me niet schelen, hoewel ik een gevoel van zoete ironie niet kan onderdrukken wanneer ik de principeiele krakers hoor klagen over een groeiend aantal buitenlanders in de ´scene´. Wat de vandalen betreft acht ik uw betoog buitengewoon slecht geïnformeerd. Voorbeeld: de politie wordt steeds vaker geconfronteerd met methoden die met geen goed fatsoen meer te onderscheiden zijn van zware geweldpleging. Zo werd tijdens een ontruiming in de Bilderdijkstraat te Amsterdam een heel arsenaal aan boobytraps aangetroffen, waarbij de politie ternauwernood aan een drama is ontsnapt. En zo kan ik u nog legio voorbeelden opnoemen van vandalisme en soms zelfs extremisme. De krakers wisten dat de glans van hun imago verdween. Men had van alles kunnen ondernemen om de gewone man (ik dus) te overtuigen van nut en noodzaak. Maar niets van dat al. En zo kwam het dat we nu op het punt staan dit privilege voor, wat voorheen maatschappelijk betrokken lieden waren, af te schaffen. Hopelijk kunt u dat begrijpen en laat u het niet na om ook dit gegeven aan uw achterban over te brengen. Tijden het congres van mijn politieke partij heb ik ingestemd met gedoogsteun aan deze nieuwe wet. Niet omdat ik iets tegen kraken of krakers heb, maar omdat de ´scene´ zijn ideologische veren is verloren, gewelddadig(er) is geworden. Ik hoop van harte dat ´Ruichoord´ als museum bewaard mag blijven. Wellicht kunt u uw connecties hiertoe oproepen. Laten we hopen dat deze wet de kraakscene tot introspectie zal dwingen, teneinde het aloude idealisme nieuw leven in te blazen. Met vriendelijke groet.

Peter502
Peter50219 mei 2010 - 9:06

Volgens mij is leegstand van bedrijfsruimtes en kantoren alleen een probleem voor de eigenaren. Het vasthouden aan hoge huren is slechts optisch: omdat financiering verkregen wordt op de huurwaarde die afgeleid wordt van de bruto huren is men ongaarne bereid die bruto huren te laten zakken. In de huidige markt is het echter, zeker voor de mindere locaties, schering en inslag om een jaar huur of meer korting te krijgen. Dat er desondanks geen huurders te vinden zijn heeft alles met de kwaliteit van het gebodene te maken en met het feit dat veel gemeentes geen rem gezet hebben in de goede tijden op ontwikkeling van commercieel onroerend goed, omdat de opbrengst van de grond een aantrekkelijk hapje is. Zie het zuidas project: Maarten van Poelgeest blijft er halsstarrig aan vasthouden terwijl zelfs daar kantoorruimte leeg staat. Het zou me niet verbazen als er de komende jaren ontwikkelaars failliet gaan. Dat betekent dat het probleem verplaatst wordt naar de banken. Het herontwikkelen van commercieel onroerend goed lijkt me een kostbare aangelegenheid zolang de markt gereguleerd blijft. Dus noch het kraken ervan, noch het verbieden van dat kraken zal dat probleem oplossen. Volgens mij is leegstand van woonruimte -althans in de grote steden- een marginaal verschijnsel en alleen in bijzondere gevallen een aantrekkelijke optie voor eigenaren. Wel leuk natuurlijk voor Duitsers, Polen, Bulgaren en ander loslopend volk dat geen zin heeft huur te betalen en daar dan een ideologisch sausje overheen gieten dat budgettair ook wel handig uitpakt. Maar dat die wet niks gaat oplossen, dat geloof ik ook wel. Het probleem zit hem -alweer- in alle kromme reguleringsvormen op de woningmarkt en de belangen van de gemeentes daarin.

RolandBru
RolandBru19 mei 2010 - 9:06

Dat wonen een basisbehoefte is wil ik niet ontkennen. Het een grondrecht noemen gaat al wat verder want dat betekent dat in het ergste geval iemand anders daarvoor moet zorgen. Ik zie niet goed waarom een leeg gebouw (dat te koop staat, op de nominatie staat om gesloopt te worden of verbouwd gaat worden tot yuppenappartementen als de crisis voorbij is): - beschouwd wordt als geschikte huisvesting voor mensen die een huis zoeken, - wederrechtelijk in bezit mogen worden genomen en - dan slechts met de grootst mogelijke moeite weer aan de eigenaar worden "teruggegeven", - vaak zwaar beschadigd. Ik heb verhalen gehoord dat krakers zich konden verdedigen tegen een eigenaar die zijn bezit kwam terugvorderen met een beroep op huisvredebreuk. Verschrikkelijk.

sam tosha
sam tosha19 mei 2010 - 9:06

Ook hier gaat het niet om de outcome maar om het (populistische) statement. De democratie is zo'n X-factor show geworden dat nagenoeg ieder idee (en als het even tegen zit0 de er op volgende wet, geponeerd wordt om een achterban te kweken. Wat de gevolgen zijn doet helemaal niet ter zaken. Mochten de gevolgen negatief uitvallen dan is het wachten op een zgn links kabinet om er de schuld van te geven.

Zibarmaa
Zibarmaa19 mei 2010 - 9:06

Er zijn genoeg voorbeelden in de grote steden van panden die men met opzet laat verkrotten om er maar een sloopvergunning voor te kunnen krijgen. Daar kan nu niks meer tegen gedaan worden. Het effect van de wet zal voornamelijk zijn dat de kraakbeweging van aard zal veranderen: Is een strafblad een probleem voor je carrière, dan begin je er niet aan. Het percentage hbo/wo-studenten onder de krakers zal sterk afnemen. Misschien is er een oplossing mogelijk als een "hoofdkraker", die het strafblad voor zijn rekening neemt, en "onderkrakers", die juridisch en ander werk doen in ruil voor de woning. Als je bij de strafbaarheid teveel de band verliest met het ethisch besef onder de bevolking, krijg je een situatie waarin het voor grote groepen in de bevolking normaal is om een strafblad te hebben: de afschrikkende werking neemt af. Een beetje wat je ziet met snelheidsboetes: veel collega's zijn er eerder trots op dan dat ze er een probleem mee hebben. Overigens is het idee dat eigendom een sociale functie kan hebben, zeer zinnig. Als ergens "Eigentum verpflichtet", dan is dat wel bij woningen Lol @ " Dat is in casu een kwalijke tendens "

paulvr2
paulvr219 mei 2010 - 9:06

De lijst van dogma's die slachtoffers vervangen wordt steeds groter en daarmee het onredelijk aantal gestraften. Vroeger sprak men van "victimless crime"met als ondertoon dat we het wel kalmpjes aan konden doen met de aanpak ervan. Nu is het inbreken op een dogma doorgaans nog crimineler dan het een ander werkelijk kwaad doen. Een teken des tijds.

Rondeboer
Rondeboer19 mei 2010 - 9:06

Kraken doet men gewoon omdat met voor noppes in de stad wil wonen. Waarom stellen krakers de woning niet beschikbaar aan de hoogste op de lijst van woningzoekenden? Waarom schenken ze niet een huurbedrag aan een goed doel? Het is gewoon ikke, ikke, ikke. Woningnood in Nederland? Laat me niet lachen. Dat argument gold 20 30 jaar geleden wellicht.

4 Reacties
xatr0z
xatr0z19 mei 2010 - 9:06

Laat me niet lachen.. Er zijn zo veel krakers in krakkemikkige gebouwen in dorpen. Daarnaast moet je veel geld steken in het wonen in een huis wat 10 jaar leeg heeft gestaan, gekraakt of niet. Dit komt soms zelfs tegen de huurprijs van een kamer aan, alleen is het bij krakers zo dat je er dan ook nog plotseling uit gezet kan worden. En het "beschikbaar stellen aan woningzoekenden": Dat is waar de meeste van jouw 'stadse krakers' op hameren. Ze zoeken verkrotte panden die verhuurt hadden moeten worden, knappen het op, doen uitgebreid onderzoek en schakelen de pers in. En _altijd_ onder het motto dat ze het terug zullen geven aan de sociale woningvoorraad als de corporatie in actie wil komen. Wat de vercommercialiseerde corporaties tegenwoordig vaak doen is huizen uit het goedkopere segmenten slopen of samenvoegen. Daar is dus een schrijnend tekort aan. In feite is het tekort aan betaalbare (huur)woningen in sommige grote steden nu groter dan in de jaren 80! En studenten: uit onderzoek van de LSVb blijkt dat de kamernood onder studenten nog steeds hoog is: 40% van de eerstejaars heeft na het begin van hun studie nog geen kamer gevonden. Ik hoop dat je er nu wat genuanceerder over denkt. Ga in ieder geval geen dingen roepen waar je (kennelijk) niets van meekrijgt omdat jij wel je dure huisje en 2 auto's hebt.

Yggdrasil
Yggdrasil19 mei 2010 - 9:06

De woningnood van nu zit hem niet in het aanbod maar in de prijs. U leest, neem ik aan, toch ook de kranten

sam tosha
sam tosha19 mei 2010 - 9:06

Hier in de Pijp hebben krakers een aantal woningblokken behoed voor sloop en bouw van dure koopwoningen. Het kraakverbod is er gekomen dankzij een enorme vastgoed lobby, die uit iedere m2 grond het maximale willen halen en het geen lor kan schelen dat hele stadswijken, dankzij het vervangen van betaalbare huurwoningen door dure lofts alleen nog voor de welgestelden bewoonbaar worden. (Waarvan 50% kindjes van welgestelde, die het etagetje de helft van de tijd onbewoond laten) Ondanks al het goede werk van de krakers hier, is de Pijp van een gezellig gemêleerde stadswijk verworden tot een anonieme juppen buurt, waar de straten vol staan van elkaar in de weg zittende geïrriteerde tuterende automobilisten en waar een broodje kaas een focatcho monzarella heet en het viervoudige kost.

Joeri2
Joeri219 mei 2010 - 9:06

Onlangs als student al een hypotheek voor een woning proberen te krijgen? U lijkt mij erg wereld vreemd.

HenryH
HenryH19 mei 2010 - 9:06

Veel argumenten van mijn linkse vrienden kan ik nog enigzins begrijpen, of ten minste bergrijpen hoe het kan dat iemand daar zo over denkt. Maar dit Pro-Kraak gebeuren, ik snap er geen snars van. Hoe kun je het nou goedkeuren dat iemand het bezit van een ander gijzelt, met instamming van de staat. OOk al staat een pand leeg, So What? Ik gebruik mijn fiets ook niet 24/7 maar dat betekend niet dat je hem zomaar mag stelen, omdat ik hem toch niet gebruik. Ook vastgoedhandelaren staan in hun recht, deze mensen kunnen wachten op het juiste moment om hun bezit door te verkopen, of het pand laten leegstaan tot ze een goed genoeg bod krijgen. Dat is meer dan logisch. Een 2e hands autodealer gebruikt ook niet steeds al de autos die hij/zij in het bezit heeft, en ook dit is geen reden om je een auto toe te eigenen. En we kunnen het niet verbieden, anders worden ze militanter?!?! Meent u dat nou, lekker wijken voor de potentiele agressie van een stel dieven? Piraten zijn ook heel militant, zullen we piraterij ook maar legaliseren dan? Kunnen ze de vrachtschepen gewoon leegstelen, en dan zijn ze zo lekker rustig.... Allemaal quasimoralistische redenen om diefstal te vergoeilijken.

1 Reactie
xatr0z
xatr0z19 mei 2010 - 9:06

Je trekt een verkeerde vergelijking: - Fietsen is geen geen basisbehoefte - Een fiets kun je idd lastig 'gebruiken', dan wordt 'stelen'. Bij kraken blijft het eigendomsrecht overeind, het gebruiksrecht gaat per direct naar de eigenaar als hij ook maar een klein beetje met z'n pand wil doen. - Daarnaast is het bij kraken zo dat er 1000en mensen in nederland die niet kunnen wonen, terwijl er ook ontiegelijk veel panden leeg staan. Nogal cru. Begrijp me, ik respecteer eigendom, maar vind het recht op een dak boven je hoofd BOVEN het recht om een pand onnodig te laten verkrotten gaan. Het militanter worden van de kraakbeweging is inderdaad geen argument, maar wel een voorspelling. Nederlandse krakers zijn door hun softe houding het lachertje van Europa. Nu het hier verboden is, maar mensen wel nog steeds een huis nodig hebben, wordt hetgeen krakers deden crimineel. Daar gaan ze zich dan tegen verzetten, en de rest kun je zelf wel invullen.

JoopSchouten
JoopSchouten19 mei 2010 - 9:06

Alweer zo'n onzalig besluit waar de gevolgen niet van zijn te overzien. Rechtse eendimensionaal denkende bekrompen ballen!

2 Reacties
prinsdom
prinsdom19 mei 2010 - 9:06

[..Alweer zo'n onzalig besluit waar de gevolgen niet van zijn te overzien..] Noem er eens een paar.

Rondeboer
Rondeboer19 mei 2010 - 9:06

Je bent vergeten om dom toe te voegen.

Vanes2
Vanes219 mei 2010 - 9:06

Toegegeven met woningnood heeft kraken tegenwoordig weinig te maken maar het houd de speculanten wel scherp. Een regeling die door niemand gewenst wordt kun je beter maar niet maken lijkt me. Het verzet van links is terecht want zo maak je criminelen, een beweging die haaks staat op de recente oproep tot bijvoorbeeld het decriminaliseren van hard drugs door Bolkesteijn c.s. Het justitieel apparaat is druk met zaken die de veiligheid van de burger nauwelijks beter maken. En Anja: het zijn overigens gewoon christelijke partijen (zonder quotes) ook al heb jij duidelijk een andere interpretatie van het geloof, dat is nou juist het probleem met religie.

1 Reactie
Rondeboer
Rondeboer19 mei 2010 - 9:06

"Toegegeven met woningnood heeft kraken tegenwoordig weinig te maken maar het houd de speculanten wel scherp." Dat is net zoals het afschaffen van de maximum snelheid. Dat houdt de fietsers extra scherp. Of toestaan van woninginbraak. Dat houdt de bewoners extra scherp om goede sloten op de deur te doen.

Yggdrasil
Yggdrasil19 mei 2010 - 9:06

Neem zo maar even een kraker met tegenover zich een rechtsdienaar in de vorm van een agent. De agent beukt de kraker volledig in elkaar met behulp van een wapenstok. De kraker, in een uiterste poging zich enigszins te verdedigen, geeft de agent een goedgemikte stomp in de ribbenkast en weet zich vervolgens opgesloten in de gevangenis wegens extreem geweld en doet vervolgens de complete kraakbeweging ook geen plezier omdat hij met een enkele stomp de complete kraakbeweging als een criminele, agressieve organisatie heeft weggezet, dankzij de beeldvorming. En de politiek ? Die lost het op met een economische wet.

1 Reactie
Peter502
Peter50219 mei 2010 - 9:06

Je moet even opzoeken wat er een tijdje terug voor de deur van krakerscafe Vrankrijk gebeurd is. Krakers onderling, een feest ! Kwam geen politie aan te pas.

Granosalis
Granosalis19 mei 2010 - 9:06

Hardwerkende burger: "Primaire behoefte of niet, brood stelen mag ook niet. Ook al heb je er geen geld voor." Een keurig CDA/VVD-standpunt: "Wie niet werkt zal niet eten". Nu is het wel een beetje moeilijk om bij grootschalige werkeloosheid een baan te vinden. Maar geen baan, geen eten, wat dan? Dan maar gewoon zwijgend doch eervol verhongeren? Geen huis? Dan maar in een tent: In Italië wonen mensen na een aardbeving ook minimaal anderhalf jaar in een tent! Krakers die bewust huizen ruïneren hebben niet mijn sympathie of steun, rouwdouwers die voor de sport huizen onleefbaar maken, mogen juridisch worden vervolgd. Maar voor bepaalde groepen is er inderdaad nog woningnood, die moeten dus maar bij vader en moeder blijven wonen ...? Of tot ouders/schoonouders de portemonnee kunnen of willen trekken voor een eigen stulpje? Dat kan wellicht bij gefortuneerde families, maar niet bij Jan en Mien Doorsnee. "Voor zowel het eerste als het laatste zijn betere oplossingen te vinden"; dat is dan weer keurig vrijblijvend op zijn Dee Zesenzestig's. Hardwerkende burger; we hangen aan uw lippen, wat zijn die betere oplossingen dan? Houdt die niet voor uzelf.

1 Reactie
HardwerkendeBurger
HardwerkendeBurger19 mei 2010 - 9:06

Een uitkering voor het brood, aangevuld met subsidie voor de onderdak. Mocht dat onvoldoende blijken: een door de gemeente georganiseerde vorm van onderdak. Daarmee hoeft niemand het aan de basis te ontbreken. Want dat was de discussie: onderdak zou een basis behoefte zijn. Opzich ben ik het daarmee eens. Ik zie niet in waarom er meer dan de basis gegarandeert moet worden. Verder is er weinig mis met de gedachte dat elk individu wanneer hij beter onderdak wenst, er gewoon voor gaat werken. Kraken als excuus voor de invulling van de basisbehoefte 'onderdak' vind ik in dit land ongeldig.

BozeBlankeVrouw
BozeBlankeVrouw19 mei 2010 - 9:06

Plaatsvervangende schaamte over deze tekst mevrouw Meulenbelt. U schrijft dat de huidige wetgeving voldoet om de problematiek te kunnen beheersen : "Waar een eigenaar van een gekraakt pand kan aantonen de woning te kunnen verhuren of verbouwen is een kort geding voldoende om de krakers er uit te krijgen". Leest u dat nog eens terug...een kort geding is voldoende. Het is toch absurd dat je als rechtmatig eigenaar een kort geding aan moet spannen om het geboefte uit je pand te krijgen? > Privaateigendom is de hoeksteen van de vrijheid. Het gaat terug naar de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie die ook vandaag de dag nog in ons denken doorklinken. Wie eigendom niet respecteert heeft geen respect voor vrijheid. > Als je de geschiedenis van het begrip Eigendom gaat bekijken dan merk je dat de technisch-juridische variant beetje bij beetje wordt vervangen door een maatschappelijke variant met een politieke/ideologische missie. De eigendom wordt aan maatschappelijke doeleinden verbonden (Eigentum verpflichtet). Dat is in casu een kwalijke tendens en het is dan ook prijzenswaardig dat de wetgever deze tendens wenst om te buigen naar een striktere interpretatie van het juridische begrip. > Uw tweedeling tussen bezitters en burgers is een gekunsteld ideologische en verwerpelijke tweedeling. Bezitters zijn ook burgers met dezelfde rechten en plichten als niet bezitters. > De woningnood verbeteren door privaateigendom in te pikken is geen oplossing. Wat mij vooral zo stoort is het feit dat de krakersscene zo lieflijk wordt omschreven. Alsof het allemaal reuze meevalt en als een frivool kantje aan de jurk van onze samenleving moet worden gezien. Het is een gezwel en een gezwel laten zitten zorgt voor verdere woekering en de afbraak van een systeem. > Waar er ooit een generatie krakers is geweest die zich wellicht uit ideologische overwegingen (hoe absurd ook) bij de beweging aansloot, zie je nu vooral verveelde, onaangepaste jongelingen (vaak uit de betere milieus met genoeg geld om hun huisvesting te verzorgen) die een politieke krakersjas aantrekken om fijn legaal en legitiem hun geweldskunstjes en sociaal verzet te mogen vertonen. Dezelfde lieden die over 10 jaar keurig aangepast hun eerste huis kopen. > De wetgever zendt met deze nieuwe wet een signaal en dat is toe te juichen. Handen af van de vrijheid van privaateigendom. Wie zich op die manier a-sociaal gedraagt moet maar een poosje uit de samenleving worden verwijderd. Daar betaal ik graag aan mee.

3 Reacties
RolandBru
RolandBru19 mei 2010 - 9:06

Heerlijk om te lezen!

Joeri2
Joeri219 mei 2010 - 9:06

" Privaateigendom is de hoeksteen van de vrijheid. Het gaat terug naar de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie die ook vandaag de dag nog in ons denken doorklinken. Wie eigendom niet respecteert heeft geen respect voor vrijheid. " Wat een klets. Land is onder onderdrukking verdeeld. Landeigenaren schoten boeren en pachters dood die niet braaf elke maand hun belasting betaalde. Deze door bloed verworven eigendommen zijn stelselmatig te duur verkocht. Vastgoed eigenaren zijn vaak in het nieuws als het over maffia en wit wassen gaat. Geen prettig volk. Banken bezitten veel vastgoed, ook al niet een soort volk dat voor uw vrijheid gaat, ja vrijheid hypotheek te betalen over eigendom dat kunstmatig duur wordt gehouden. Een huis bouwen kost nog geen 50% van wat u er vandaag voor betaald. Dat is met brood of tv's b.v. wel anders.

patim
patim19 mei 2010 - 9:06

Wat heerlijk om te lezen dat er nog mensen zijn die het ethisch besef in een normaal perspectief kunnen plaatsen. Ik lees hier reacties van mensen die doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is om andermans eigendom te ontnemen onder het mom van een zogenaamde ideologie. Eng en frustrerend om te merken dat er zoveel mensen zijn die in de basis dit soort tegenstrijdige gedachten laten prevaleren boven gezond verstand. Bedankt voor de juiste toon.

clara51
clara5119 mei 2010 - 9:06

'De kip sprak peinzend tot het ei: wie was er eerder, ik of jij?' Maar niet alle levensvragen zijn gelukkig zo ingewikkeld. Van roken krijg je kanker en van leegstand krijg je krakers. Nou kun je wel net doen alsof je door de krakers wettelijk aan te pakken ook de leegstand aanpakt, maar dat is al een halve eeuw een illusie. Krakers veroorzaken de leegstand namelijk niet, ze doen er wat aan. Dus wil je echt wat veranderen, en dat moet, pak dan eerst de leegstand wettelijk aan. Maar dat gebeurt niet. Ooit was ik zelf een kraker. Eerst als student in Utrecht, later in Brabant. Mijn medekrakers en ik, onder wie (let op, gij CDA'er die dit leest!) een onvervalste priester en twee authentieke doch avontuurlijke en rebelse nonnen, namen een groot (al jaren leegstaand en vervallen) Brabants oud-seminarie in bezit. Bovendonk in Hoeven. Een ding met 225 slaapkamers en een kapel, bibliotheek en wat al niet meer. Gedurende het eerste jaar woonden mijn vriend en ik er alleen, om verdere vernielingen van het gebouw te voorkomen. Later voegden de anderen zich bij ons en kregen we het bisdom en de gemeente mee in onze plannen. We knapten het lege gebouw liefdevol op, schooiden meubilair bij elkaar en vormden er een Franciscaanse communauteit met plenty ruimte en opvang voor al wat kwam aangewaaid en aangespoeld. Een juweel van een gebouw van Cuypers uit 1907, architectonisch interessant omdat het het eerste Nederlandse gebouw was dat (in de bibliotheek) gebruik maakte van een aan het plafond hangende gaanderijenconstructie. Een gebouw dat er zonder onze bemoeienis nu ongetwijfeld niet meer zou zijn. Lees ook wat de dienst Monumenten over kraken zegt. De tactiek van CU + CDA (blijf met je poten van andermans bezit af) en VVD (blijf met je poten van ons bezit af) is al jaren dezelfde: het zwartmaken van de krakers. Vroeger noemde je ons langharig werkschuw anarchistentuig, tegenwoordig volstaat het dus, achteloos het begrip criminelen te laten vallen. Weet iedereen meteen wat je bedoelt. En dankzij de PVV zijn er nu strafeisen voorgesteld die buiten elke verhouding zijn. Daar zou ik wel eens het oordeel van juristen over willen horen. Maar krakers zijn geen criminelen, want ze houden zich doorgaans nauwkeurig aan de wet - die ze beter kennen dan menig CDA-wethouder. En wat weinigen weten: er is sinds 2009 ook een christelijke kraakbeweging die zich nadrukkelijk baseert op de bijbel. http://bit.ly/bijbelenwoningnood Zo'n christelijke groep krakers heeft bij mij om de hoek een kringloopwinkel in een al jaren leegstaande winkelstrip. Wat namelijk nooit is veranderd, is dat vele krakers tot op de dag van vandaag onvervalste idealisten zijn. Die aan mensen van allerlei slag onderdak, hulp en werk bieden, zich actief inzetten voor verbetering van wijken en buurten, kringloopwinkels, weggeefwinkels en ruilwinkels opzetten en misstanden en grondspeculatie vasthoudend aan de kaak stellen. Een vrijstaat van jonge en oude vrijbuiters die een helder en begeesterd beeld hebben van hoe de samenleving zou moeten en kunnen zijn. En die zich daar dagelijks rot voor werken. Het opmerkelijke is, ook als ze zich niet op de bijbel baseren, dat hun gedroomde (en vaak gerealiseerde) samenleving bijna één op één gelijk is aan de idealen van onze demissionaire premier. U weet wel, de mantra van allemaal samen met elkaar met z'n allen de schouders eronder zetten. Vraag: hoe komt het dan dat het CDA dit niet ziet, laat staan erkent? Antwoord: omdat het CDA geen ander gezag erkent dan dat van hun God en van de boven ons gestelde overheden en wetten. Dus alleen het eigen gezag, zeg maar. Mensen met dezelfde maatschappelijke idealen die uit een andere bron putten, tellen niet mee. (Zou dat de reden zijn dat ook het vele goede en sociaal bewogen werk dat vanuit moskeeën wordt verricht, nauwelijks opgemerkt en op waarde geschat wordt?) Dus nu gaat het CDA c.s. erin slagen die idiote antikraakwet erdoor te krijgen. Halleluja. Een bureaucratisch gedrocht dat de leegstand niet zal opheffen en waartegen VNG en gemeenten bedenkingen hebben. Maar tegelijkertijd brengt het CDA met die wet dus eigenhandig een groot aantal trouwe en fanatieke medestanders om hals. Door van de laatste echte idealisten in onze samenleving doelgericht een zootje gevaarlijke criminelen te maken. Wat ik dan zeker weet, is dat onze maatschappij binnenkort in toenemende mate aan geestelijke leegstand zal lijden. En intussen lopen, pardon: staan steeds meer (monumentale) kerken leeg.

1 Reactie
BozeBlankeVrouw
BozeBlankeVrouw19 mei 2010 - 9:06

Ciara, een verhaal vol passie en overtuiging maar hinkend op de onjuiste gedachte dat het legaal en legitiem zou moeten zijn om het privaateigendomsrecht van iemand te mogen schenden als de wetgever niet voorziet in een betaalbaar dak boven het hoofd voor iedereen. Het is niet legitiem, ook niet als je de beste politieke of religieuze bedoelingen hebt. . Wil je de woningnood en leegstand oplossen? Dan zul je via de geeigende en legale, politieke/sociale kanalen moeten opereren. Het 'recht' in eigen hand nemen is niet de juiste weg. Je wilt een leegstaand, prachtig gebouw voor de toekomst bewaren en er een goede bestemming voor vinden? Geweldig. Roep een stichting in het leven, benader de juiste instanties en het gaat lukken. . Of krakers nu witte boorden of blauwe boorden dragen, het blijven krakers. You can put lipstick on a pig, it is still a pig. Idealisten schuren soms benauwend dicht tegen terroristen aan als het aankomt op middelen die het doel heiligen. Of je me nu met een Bijbel of met een Arafatsjaal om de oren slaat, ik werp je het BW voor de voeten en vraag je om respect voor mijn en dijn omdat we dat met elkaar op die manier hebben afgesproken. Omdat een dak boven je hoofd zonder een vloer onder je voeten weinig bescherming biedt. Het recht op privaateigendom is de vloer onder onze voeten. Het inspireert, het creert en het zorgt voor welvaart en welzijn. Niet alleen voor de gepriviligeerden maar voor allen die bereid zijn om op een constructieve manier (in woord en daad) aan onze samenleving deel te nemen. Ook voor de zwakkeren die recht hebben op onze bescherming waarbij ik dan gelijk aanteken dat ik een redelijk strikte interpretatie hanteer wanneer het om de definitie van maatschappelijk zwakkeren gaat.

clara51
clara5119 mei 2010 - 9:06

Je knoopt nu twee zaken aan elkaar die ik gescheiden opvoerde, Peter. Als het gaat om LEEGSTAND van bestaande panden kunnen gemeenteraadsleden nul komma niks. Dat heeft meestal niets met bestemmingsplannen te maken, maar alles met sloopvergunningen. Even verderop vermeld ik de wijziging van het bestemmingsplan destijds i.v.m. Bovendonk. Die wijziging was steeds door de raad en de provincie tegengehouden omdat dat onherroepelijk de sloop van het gebouw zou inhouden en dat wilde men niet. En wat men wel wilde, wilde de projectontwikkelaar niet. En alternatieven had men ook niet. Toen wij als krakers wel met een levensvatbaar en door de gemeenschap gedragen alternatief kwamen, was de kogel snel door de kerk. Inderdaad: wijziging bestemmingsplan. Dat was de prijs bij de deal. Ik kan er nog bij vermelden dat de projectontwikkelaar in kwestie net voordat zijn villa's werden opgeleverd failliet ging en de arme bewoners zelf voor de kosten van de bestrating en straatverlichting moesten opdraaien. Wat betreft de discussie over privaat eigendom versus maatschappelijke belangen: ja natuurlijk kun je die discussie nog gaan voeren. Wie dat gezellig vindt: ga je gang. Maar wat ik bedoelde is, dat zo'n discussie alleen nut heeft als je daarmee daarna nog alle kanten op kunt in de praktijk. Maar met het aannemen van de antikraakwet straks is er nog maar sprake van één kant. Dus laat wat mij betreft die discussie dan ook maar zitten.

1 Reactie
Peter502
Peter50219 mei 2010 - 9:06

Clara, laat ik vooropstellen dat ik geheel achter jullie actie sta waarmee jullie een monumentaal gebouw gered hebben, en geen vriend ben van ontwikkelaars die voor het snelle gewin gaan door lokale bestuurders onder druk te zetten of andere pressiemiddelen hanteren. Ik vind alleen dat er in de discussie oneigenlijke argumenten gehanteerd worden. Het is helemaal geen fundamentele discussie over eigendom. Per definitie kent dat recht beperkingen. Mijn punt is alleen : wat doen gemeentes zelf om deze situatie te voorkomen. Onlangs was een uitgebreide reportage op tv over een project in Den Helder waarbij de wensen van buurtbewoners -die de pech hadden doorsnee huurders- te zijn volkomen overruled werden middels een project dat door de gemeentebestuurders was aangezwengeld, je raaadt het al, om Den Helder " op de kaart" te zetten (als je die uitdrukking hoort, weet je al hoe laat het is). Dat een ontwikkelaar daarop inspringt valt hem dan bezwaarlijk aan te rekenen. Het is de overheid zelf die hier voortdurend steken laat vallen. Omdat ze de inkomsten uit grond niet kunnen missen, het aantrekken van kapitaalkrachtige inwoners, profileringsdrang, you name it. Dit alles vaak in een onsmakelijk (en onzakelijk !) symbiotische relatie tot de betrokken ontwikkelaar. Ik ben dan ook bijzonder nieuwsgierig naar de voorgeschiedenis van jullie project, want dat daar dingen niet klopten lijkt me zonneklaar. De grond in Amersfoort voor de Vathorst was tegen een aantrkkelijk prijsje aangekocht omdat de ontwikkelaar via een ex-ambtenaar voorinformatie had. Een ex-ambtenaar die belast is met de gronduitgifte , die bij een ontwikkelaar aan de slag gaat ? Dat stinkt natuurlijk uren in de wind. De discussie zou dus naar mijn mening verplaatst moeten worden naar de bron van deze problemen: de gemeentepolitiek. Dat we in Nederland omkomen in aftakelende bedrijfs- en kantorenparken hebben wij te danken aan de gemeentes die ieder voor zich werkten in plaats van op regionaal niveau samen te werken. Maar ja: arbeidsplaatsen creeren (nou ja) en grond verpatsen, dat is hun focus. Adriaan Geuze heeft daar veel interessants over gezegd in het VPRO programma over de toekomst van de stad. Zo, dat was het weer even.

[verwijderd]
[verwijderd]19 mei 2010 - 9:06

Mevr Meulenbelt We leven in 2010 niet in 1980!!!

1 Reactie
paulvr2
paulvr219 mei 2010 - 9:06

Je vergist je Truus: in 1980 was het verval al begonnen. 1972 zou een veel betere keuze zijn. Ook een beschaafder leven trouwens.