Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Hoe we het klimaatdebat op een eerlijke wijze kunnen voeren

  •  
07-02-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
423px-Time_to_choose,_Berlin,_25.01.2019_(cropped)

© cc-foto: Leonhard Lenz

Wat er nu lijkt te gebeuren is dat de overheid voornamelijk met fiscale maatregelen de burgers probeert te dwingen om voor zichzelf een klimaatbeleidje op touw te zetten
Het zijn brave jongens en meisjes, de deelnemers van de scholierenstaking voor een serieus klimaatbedrijf. Ze trokken niet met vuvuzela’s en trompetten zeven maal rond het Binnenhof maar lieten het bij een gezamenlijke wandeling door de Haagse binnenstad. Natuurlijk wemelde het op radio, tv en sociale media van de zwarte zwaddernelen die vonden dat kinderen nooit of te nimmer school mochten verzuimen. Zij waren vooral geestverwanten van de partijen die het personeelsgebrek op de scholen hebben laten ontstaan, de bron van het echte en het massale verzuim. Van hen hoeven de protesterende scholieren zich niets aan te trekken.
Vers twee is of hun protest zoveel effect zal hebben. De manier waarop het klimaatdebat in Nederland wordt gevoerd is namelijk het recept voor mislukking. Dat komt omdat het in feite om drie discussies gaat die door elkaar gevoerd worden. Je moet ze uit elkaar trekken, wil er enig uitzicht zijn op een positief resultaat. In dat geval moet er antwoord gegeven worden op de volgende drie vragen:
* Is het wel zo, dat de wereld te maken heeft met een door menselijk handelen veroorzaakte opwarming? Zo ongeveer negentig procent van de klimaatwetenschappers onderschrijft deze stelling. Er komen aan de lopende band wetenschappelijke artikelen uit die deze tendens op deelgebieden onderschrijven. Er bestaan ook ontkenners maar die zijn geïsoleerd en bevinden zich vaak op de rand of ver buiten het vakgebied. Ze vinden wel luidruchtige ondersteuning bij populistische politieke ondernemers zoals Geert Wilders of Thierry Baudet. Die doen in hun rabiaatheid denken aan mensen die geloven in een platte aarde of rokers die ontkennen dat je van tabak longkanker kunt krijgen.
* Welke middelen kunnen wij in Nederland het beste toepassen om ons aandeel te nemen in de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem? Dat die oplossing op de grote hoop marginaal is, doet daarbij niet ter zake. Als elk land zich met die argumentatie aan de verantwoordelijkheid onttrekt, zal er niets gebeuren. Het gaat om de meest effectieve oplossingen tegen de laagste kosten. Dat wordt een heel technisch debat. Er zal waarschijnlijk uitkomen dat er geen middel is voor alle kwalen maar dat je van geval tot geval specifieke maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Nu eens windmolens, dan weer warmtepompen enzovoorts.
* Hoe worden de kosten verdeeld? Dat is de belangrijkste en de meest politieke vraag. De huidige overheid heeft door de privatiseringsmanie van de afgelopen decennia veel instrumenten uit handen gegeven. De beleidsmakers komen niet  veel verder dan sturen via belastingheffing. Als je gas maar duur genoeg maakt, dan nemen mensen wel een warmtepomp. Een stevige vliegtaks zal zeker zorgen voor een fikse daling van het aantal passagiers. Behandel vlees als jenever en tabak. Dit leidt er toe dat vliegen een voorrecht wordt voor de rijken en er alleen in de betere buurten nog elke dag vlees op tafel staat. Net als in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Politici die op deze manifeste onrechtvaardigheid wijzen, hebben het gelijk aan hun zijde. Het is een vals argument om ze dan voor de voeten te werpen dat ze het klimaatvraagstuk bagatelliseren. Behalve als ze dat ook expliciet doen zoals Wilders en Baudet. Het verdelingsvraagstuk is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie maar je moet het als een afzonderlijk probleem aan de orde stellen. Welke alternatieven zijn er voor deze manifeste onrechtvaardigheid? Kun je elke burger jaarlijks een rantsoen vliegkilometers geven? Zijn de opbrengsten van CO2-heffingen voldoende om gewone mensen met een huisje van zichzelf financieel te ontzorgen als de buurt van het gas af gaat? Hoe voorkom je dat de energietransitie gepaard gaat met gigantische huurverhogingen? Dit zijn bij uitstek politieke vragen waar links en rechts uiteenlopende antwoorden op hebben. Het huidige klimaatakkoord heeft wel de instemming van de industrie en het bedrijfsleven maar niet van de milieubeweging juist omdat het uitnodigt tot een onrechtvaardige verdeling van de lasten.
Wat er nu lijkt te gebeuren is dat de overheid voornamelijk met fiscale maatregelen de burgers probeert te dwingen om voor zichzelf een klimaatbeleidje op touw te zetten. En als dat voorfinanciering vereist, dan krijgt hij een lening die hij zogenaamd met zijn milieuwinst kan afbetalen. De staat privatiseert op die manier de energietransitie. Is dat geen snelweg naar het fiasco? Of kan het niet anders.
Hoe dan ook, als we de wetenschappelijke, de uitvoerings- en de verdelingsvragen niet los van elkaar behandelen, zal het klimaatdebat uitlopen op chaos.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (48)

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind12 mrt. 2019 - 22:00

Welke ingrepen zijn nodig om om de klimaat opwarming tegen te gaan en hoe verdelen we de kosten, en opbrengsten. Want er zitten ook mooie winst of voordeel kansen in de energie transitie. Maar dan moet je bereid zijn even verder te kijken dan de maatregelen die de lobbyclubs voorstellen. Er zijn hiervoor 2 belangrijke bronnen - Het recente IPCC SR15 rapport - De PBL prijslijst voor CO2 reductie En als leidend principe de uitspraak van minister Wiebes, "Draagvlak gaat door de potemonnee" Bedrijven doen namelijk alleen iets om 2 redenen: - ze verdienen er aan - ze moeten, omdat wetten en regels dat voorschrijven Echter als ze iets heel duurs moeten, dan kan dat een vertrek, stoppen met de activiteiten of een faillissement veroorzaken. Dus regels opleggen is een belangrijk instrument, maar moet wel met enige empathie ingezet worden. Voor consumenten geldt bijna hetzelfde, zij kunnen alleen niet zomaar verhuizen naar het buitenland. En consumenten zijn in de afgelopen jaren zover uitgemolken dat de middengroepen, nu net boven het minimum loon zitten. Dat is ca 40% van de gezinnen, volgens het CPB. En het geld bij bedrijven tegen de plinten klotst. Dus we hoeven geen medelijden met bedrijven te hebben. Dan de maatregelen. Volgens de IPCC wetenschappers die rapport SR15 schreven, moeten alle grote CO2 uitstoters hun CO2 gaan afvangen, met bijvoorbeeld CCS, of een verbeterde versie daar van. Alleen al om de groei van CO2 in de lucht te stoppen. Dan gaat het om centrales, raffinaderijen, hoogovens en andere metaalfabrieken, ook voor cement, kunstmest en waterstof van fossiele brandstof.. Die moeten verplicht hun CO2 uitstoot gaan afvangen, wereldwijd. En zolang dat niet is gebeurd, houden we een gelijk speelveld met een KETEN CO2 tax. Zodat de stroom uit de Duitse kolencentrale zonder CCS, duurder is dan de stroom uit de Nederlandse centrale MET CCS. Idem voor ijzer en staal, cement, kunstmest en waterstof. Dit is pijn lijk voor bedrijven, het kost hen geld, hun prijzen zullen hoger worden, maar die strijken we een beetje glad met die keten CO2 tax. Bedrijven moeten wel blijven ondernemen voor de laagste kosten en de meeste winst. Met innovatie, niet met de laagste loonkosten, zoals nu. Ook de goedkope arbeidsmigranten zijn een voorbeeld van gebrek aan innovatie bij bedrijven. Voor alle andere bedrijven moeten de regels in de Wet Milieubeheer worden uitgebreid met: - Alle daken vol met zonnepanelen en evt warmte collectoren, voor zover nodig. Ook kassen. - Alle nieuwe bedrijfsautos elektrisch, vanaf 1 jan 2021, ook de (private) lease auto's - Bedrijven en hun medewerkers gaan samen windparken bouwen, voor eigen gebruik. Daarmee hebben ze stroom voor de kostprijs. Medewerkers helpen het bedrijf en zichzelf aan draagvlak voor dat windpark. Gezinnen mogen met voorrang een kavel windpark voor eigen gebruik kopen, en de stroom daaruit salderen. Dat mag ook een grote kavel zijn, zodat ze met die goedkope stroom, ca 4 ent per kWh, ook het huis duurzaam warm houden. Dan hebben ze geen hysterisch dure verbouwing nodig, alleen een elektrische CV ketel.

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt9 feb. 2019 - 13:35

Luister tips, https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-20-januari-2019.html https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_15155054~ed-nijpels-over-het-klimaatakkoord~.htm

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 feb. 2019 - 16:18

Han schrijft: 'Hoe worden de kosten verdeeld? Dat is de belangrijkste en de meest politieke vraag. De huidige overheid heeft door de privatiseringsmanie van de afgelopen decennia veel instrumenten uit handen gegeven. De beleidsmakers komen niet veel verder dan sturen via belastingheffing." Dat is een hele gangbare, maar desondanks merkwaardige manier van redeneren. Zou de vraag niet moeten luiden: Hoe worden de opbrengsten verdeeld? Door die privatiseringen worden namelijk overheidstaken ondergebracht bij ondernemers, die daar blijkbaar brood in zien en vervolgens wordt op die activiteiten achteraf belasting geheven, onder meer om het toenemende verschil tussen arm en rijk enigszins te corrigeren. Dat noem ik dus met recht: het paard achter de wagen spannen. De inkomsten die worden gegenereerd via de gemeenschapsvoorzieningen (nutsvoorzieningen) zouden gewoon rechtsstreeks ten goede kunnen/moeten komen aan de gemeenschappelijke financiele huishouding. Nu wordt slechts onder het mom van de vermeende effectiviteit, die het gevolg zou zijn van het winstoogmerk, een bijdrage geleverd aan het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk. Bovendien kan de burger wel kiezen tussen vliegen en andere -al dan niet milieubelastende- activiteiten, maar de burger kan er niet voor kiezen om zijn huis niet te verwarmen. Die afhankelijkheid heeft onontkoombaar tot gevolg dat de geleverde dienst het karakter krijgt van een melkkoetje, wat je het sterkste terugziet bij de prijzen van de geneesmiddelen voor levensbedreigende ziektes en de financiele diensten (banken). Het probleem zit hem dan ook niet zozeer in de markt, waar de burger de keuze moet/kan maken tussen biefstuk of vliegen, want dat is een instrument voor de distributie van goederen en diensten dat moeilijk vervangbaar is zonder (semi-)dictatoriale bevoegdheden van de overheid. Het probleem zit in het eigendom van de productiemiddelen en de discussie zou moeten gaan over de vraag in welke gevallen die handen van mogen/kunnen zijn van particulieren en in welke gevallen het beter is dat die in handen zijn van de gemeenschap. De vraag is dus niet zozeer of je het nu wel met Han van der Horst eens bent of niet, maar of de benaderinswijze wel de juiste is, -en ga voor het vervolg naar de discussie met Cliff Clavin

webmaatje
webmaatje8 feb. 2019 - 11:47

Gemeenten willen zo snel als mogelijk energieneutraal zijn. Boeren willen zoveel mogelijk geld aan hun grond verdienen. Gevolg: boeren laten met medeweten van de gemeenten zonneparken aanleggen op hun akkers. Dat levert meer op dan er voedsel verbouwen.Wat is dit voor onzin om zonnepanelen niet op daken aan te leggen? Wie zorgt er dan voor dat er genoeg voedsel is als bruikbare akkers slechts nog als energieveld worden benut? Bron: https://www.trouw.nl/groen/waarom-akkers-vol-panelen-komen-en-daken-leeg-blijven-~a55e0c7

Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2019 - 0:37

"Het verdelingsvraagstuk is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie maar je moet het als een afzonderlijk probleem aan de orde stellen." Het is ook een afzonderlijk onderwerp. Al zou je kunnen zeggen dat het feit dat arme mensen nu dagelijks vlees op het bord hebben te danken is aan de manier waarop we met milieu en dieren omgaan. Zonder roofbouw en intensieve veehouderij en luchtvervuiling was dat namelijk nooit mogelijk geweest. Wat de verdeling van de kosten betreft gaat het vaak over de vraag of de burger moet betalen of dat de industrie ook zijn deel voor zijn rekening moet nemen. Om meerdere redenen ben ik voor het laatste maar het gevolg is wel dat het in de prijs van producten wordt doorberekend, dus komt de rekening alsnog bij de burger terecht. Maar de keuze die hij krijgt voorgeschoteld is wel een veel eerlijker: koop ik iets dat verantwoord is geproduceerd (en dat om die reden duurder is, omdat de opbrengst vaak lager is) of iets dat gepaard gaat met veel kosten om de schadelijke productiemethode te compenseren. In feite zorg je er dus voor dat bij roofbouw de prijs van de roof in het product wordt doorberekend. Met als onvermijdelijk gevolg dat degenen die van roofbouw afhankelijk zijn voor een dagelijks stukje vlees op het bord toch echt ook zullen moeten minderen in plaats van verder te parasiteren op milieu en dierenleed. Maar bij het verdelingsvraagstuk speelt nog iets heel anders een rol. Nederland is namelijk helemaal geen gesloten economie maar een handels- en exportland bij uitstek. Zelf op ons beperkte en dichtbevolkte stukje grond kunnen we op behoorlijk verantwoorde wijze vlees produceren voor binnenlands gebruik. De bulk van de productie gaat namelijk naar het buitenland. Zoals veel grondstoffen (soja en dergelijke) weer uit het buitenland afkomstig zijn. Het doorberekenen van de kosten van de energietransitie in de producten (door de industrie zijn deel te laten betalen) komt uiteindelijk dus ook op het bordje van de buitenlandse consument terecht. En gaat dus ten koste van onze concurrentiepositie en ons nationale verdienmodel. Dan verdwijnen alle banen in sectoren die veel energie vreten: van de hoogovens tot de booming business van de datacentra, die vaak ook evenveel energie vreten als een middelgrote stad. Dat zou ervoor kunnen pleiten om in internationaal verband niet te ver voor de troepen uit te lopen. De vraag is echter in hoeverre dat argument geldig is. Als je naar die datacentra kijkt dan zie je het deel van de industrie aan het werk dat voorop loopt in de ontwikkelingen en waarbij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol speelt. In Noord-Holland ontstaan al datacentra die grotendeels draaien op niet-fossiele energie, bijvoorbeeld door gebruikmaking van de restwarmte van de kassen en dergelijke. Dat soort ontwikkelingen stimuleer je juist weer door fossiele brandstoffen duurder te maken. En dat zou weleens veel meer op kunnen leveren dan het instant houden van de laatste verouderde industrie. Maar dan moet er wel geld worden vrijgemaakt voor de energietransitie: dus niet zoals tot nu subsidie geven op de prijs die vervuilende industrieën voor fossiele energie betalen maar juist geld steken in het ontwikkelen van nieuwe schonere technieken. Als je naar de ontwikkelingen kijkt zie je dat ook bepaald niet liefdadige instellingen als Google volop investeren in de energietransitie. Net als overigens de belangrijkste staten en steden in het land van Trump. Hoe welvarend Nederland zal blijven is dan ook niet afhankelijk van de vraag hoe lang we hoogovens kunnen behouden als die niet aanhaken maar van de vraag hoeveel know how we hier ontwikkelen rond de energietransitie, om straks op dat gebied een exporteur te worden zoals we ook dankzij de Deltawerken een kennisexporteur zijn geworden. Dat is uiteindelijk ook wat bepaalt of er straks (o.a. middels de inkomensherverdeling die hier op grote schaal plaats vindt) nog af en toe op ieder bordje een stukje vlees ligt of dat het op een houtje bijten wordt.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 feb. 2019 - 11:01

Geen gezeik iedereen rijk zal niet tot de praktisch uitvoerbare mogelijkheden behoren denk ik en iedere dag vlees is geen mensenrecht. Noorwegen exporteert ook olie-know-how maar zou zonder olie armer zijn geweest dan Zweden nu is. Ook daar kraakt de welvaartsstaat al geruime tijd in zijn voegen. De Noorse gletsjers smelten ook.

Piet de Geus
Piet de Geus9 feb. 2019 - 1:54

"Noorwegen exporteert ook olie-know-how maar zou zonder olie armer zijn geweest dan Zweden nu is." Zoals wij armer zouden zijn geweest zonder gasbel. Maar dat staat los van hoe we het klimaatdebat nu zouden moeten voeren en hoe we in moeten zetten op de energietransitie. Dan krijg je toch echt de merkwaardige figuur dat er bij de hoogovens altijd wordt gepraat over werkgelegenheid en dat ze daarom goedkope stroom krijgen, terwijl er bij Tata Steel in IJmuiden zo'n 9.000 mensen werken. Bij ASML in Veldhoven zijn dat 10.000 doorgaans aanzienlijk hoogwaardiger banen. Zonder dat er absurde hoeveelheden gesubsidieerde fossiele energie worden geleverd. Als je de subsidie op energie omzet in stimulering van kennis en innovatie dan moet je dat wel heel dom doen wil je onder de streep geen winst aan werkgelegenheid realiseren. Het gebruik van het werkgelegenheidsargument bij het uit de wind houden van verouderde industrie is dan ook een drogredenering: met hetzelfde geld zou je elders zonder te vervuilen veel meer banen kunnen realiseren. Ik heb wat dat betreft nog wel een beleggingstip voor de overheid: in de ontwikkeling van elektrische auto's en de opslag van energie in accu's worden momenteel al vele miljarden geïnvesteerd door het bedrijfsleven, dus daar hoef je niet meer bij aan te haken. Idem wat betreft de ontwikkeling van windturbines en zonnepanelen. Dus in opwekking en opslag hoef je niet meteen te investeren. Iets anders is het transport van energie: daarbij wordt nog steeds ontzettend veel verloren, waardoor het onmogelijk is om windenergie uit Ierland qua piek te middelen met de opbrengst van zonne-energie in pakweg de Sahara. Zet dus eens flink in op het bevorderen van fundamenteel onderzoek naar supergeleiding en dergelijke, want op het transport van energie vallen nog enorme winsten te behalen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 feb. 2019 - 16:20

Piet de Geus 9 februari 2019 at 02:54 De Noren gaan iets verstandiger om met de oliewinsten dan de Nederlanders met hun gas maar het maakt hun economie (12%). Daarvoor vernietigden ze op grote schaal de natuur met stuwdammen en andere waterkrachtwerken. Statkraft kocht in het begin (rond 1900) zelfs watervallen op en is nu ook globaal actief. Redelijke kans dat ze nuelders de natuur om zeep helpen. Er wordt ook gewerkt aan windkracht etc. Ze roepen dapper dat het grootste windpark van Europa momenteel in midden Noorwegen wordt gebouwd. Voor zonneenergie schijnen ze in Nederland actief te zijn in Emmen (en in India). Van het klimaat hebben ze momenteel vooral last in het kader van grote moeilijk te bestrijden bosbranden. ook het smelten der gletsjers gaat zo snel dat het verschil tussen nu en zo'n 30 jaar geleden te zien is.

punt2
punt27 feb. 2019 - 18:05

90% van de wetenschappers zijn voor en 10% is tegen. Zegt mij persoonlijk helemaal niets. Tot nu toe is geen enkele voorspelling uitgekomen, Zijn geen van Al Gore’s gletsjers werkelijk verdampt. Wanneer een extreme koude een weersverschijnsel is en warmte een klimaatverandering, wanneer de effecten van el Nino of el Nina niet klimatologisch zijn maar de warmte dan weer wel... Wanneer er de afgelopen 40 jaar diverse polar vortexen hebben voorgedaan maar nu ineens deze laatste ook de laatste zal zijn zonder dat er duidelijk is wat de precieze oorzaak is en sterker nog wat de gevolgen op langere termijn zijn. Is het duidelijk dat er verwachtingen zijn.... verwachtingen zijn geen exacte wetenschap. Er is geen enkele klimaatwetenschapper die precies weet wat er wanneer gebeurt en ook niet waardoor, het zijn aanwijzingen vermoedens en zelfs het verleden geeft geeft geen duidelijk beeld. Er zijn warmere periodes geweest en veel koudere, en zelfs de klimaatwetenschappers hebben geen vaststaand idee hoe deze zijn ontstaan of wanneer ze weer voorkomen. Pas wanneer er 50% van de wetenschappers het eens is en de andere 50% niet zou het mogelijk zijn dat er inderdaad iets gebeurt. Maar er is geen wetenschapper die met 100% zekerheid een uitspraak doet.... verder dan een verwachting uitspreken komen ze niet. En tot nu toe is geen enkele verwachting volledig uitgekomen

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 18:59

Ja, het is heel erg ingewikkeld. Net zoiets die plastic-soep: alsof het iets is dat je zou kunnen eten.

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 feb. 2019 - 19:47

@ Punt (19:05u) - ik begrijp geen biet van je verhaal. Nu ja, ik begrijp één ding dan toch wel heel goed: jij snapt zelf geen sikkepit van de standpunten en de consensus van de klimatologen, van de manieren waarop de (goedbetaalde) handlangers en propagandisten van multinationals de publieke opinie beïnvloeden (en onder hen zijn helaas ook mensen met een wetenschappelijke achtergrond), en van de nuances die nu eenmaal besloten liggen in serieuze debatten over begrippen als twijfel, onzekerheid, associatie, correlatie, en causaliteit. Je zou de volgende boeken kunnen lezen: "Agnotology: The Making And Unmaking Of Ignorance", van Robert N. Proctor en Londa Schiebinger (eds.) (2008, Stanford University Press) en: "Merchants Of Doubt: How A Handful Of Scientists Obscured The Truth On Issues From Tobacco Smoke To Global Warming (2012, Bloomsbury) Daar wordt een mens wijzer van.

TwoTone
TwoTone8 feb. 2019 - 7:20

- het lijkt idd dat de polar vortexen een grote rol speelt in het ijs smelten op de noord, ook de maya s gaven dit helder aan, net als momenteel andere noordelijke volken. - de aarde warmt op, daar is wel overeenstemming op. - de discussie is meer of een piepklein landje niet te arrogant doet wanneer ze denken met solitair beleid daar invloed op uit te kunnen oefenen !

Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2019 - 13:31

"Zijn geen van Al Gore’s gletsjers werkelijk verdampt." Misschien eens een krant lezen in plaats van in je filter bubbel op Facebook te blijven hangen: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoekers-eenderde-van-de-himalaya-gletsjers-is-eind-deze-eeuw-gesmolten-~bb649652/

DePisang
DePisang7 feb. 2019 - 17:15

''Wat er nu lijkt te gebeuren is dat de overheid voornamelijk met fiscale maatregelen de burgers probeert te dwingen om voor zichzelf een klimaatbeleidje op touw te zetten'' Nogal een ongenuanceerde voorstelling van zaken. De overheid dwingt wel maar alleen de arme burgers die met de rug tegen de muur staan. De subsidie gaat alleen naar diegenen die het zich financieel kunnen veroorloven en dus de vrije keus hebben die subsidie ook op te strijken. Zoals bijvoorbeeld de Teslasubsidie die alleen voor de rijken haalbaar is en ook zo is bedoeld. Al dan niet via hun ondernemingen om die subsidie te maximaliseren. Het dwingende zit hem meer bij de paupers die geen keus hebben. Van een ''klimaatbeleidje'' op touw zetten is geen sprake als je verplicht de milieutoeslag moet betalen op gasverbruik terwijl overduidelijk is dat een energie neutrale villa met subsidie onbereikbaar is. Of extra hoge wegenbelasting op die 3e hands auto waar slechts een paar duizend kilometer mee wordt gereden met de zekerheid dat die Teslasubsidie er echt niet in zit.

1 Reactie
Uitgekleed
Uitgekleed8 feb. 2019 - 16:53

Het is een goede zaak als banken geld uitlenen Dat klinkt onschuldig maar de wijze waarop dit nu plaatsvindt is een regelrechte misdaad. Hun syteem is oorzaak dat in dertig jaar geen grootschalige investeringen voor verbetering van het klimaat tot stand konden komen. Het klimaat koste enkel geld en bracht te weinig winst. Geld verdienden zij alleen met geld. Het is ook met leugens omkleedt. Zoals dat inflatie ontstaat door een oververhitte arbeidsmarkt en daarom de rentevoet omhoog moet. Nee de oorzaak van inflatie vindt slechts plaats nadat de rente is verhoogd met een vertraging van ongeveer anderhalf jaar. Dat de rente enkel marktgebonden is komt door die leugen. Hoe hoger de rente hoe hoger de inflatie Het is noodzakelijk dat de instantie die het geld uitleent zelf deel wordt van het risico op de investering. Dat werd dan ook in de reële economie verondersteld maar toen het fout ging bleek het dat het de mensen waren die van toeten nog blazen wisten en de hele opgeblazen financiële sector wereldwijd voor hun speculatieverliezen werd gecompenseerd, door hun tegoeden waardeloos te maken. Het platform waarop dat alles plaatsvindt is het stelsel van centrale banken. Waar alles bekokstoofd word in Basel, zogenaamd een overheidsinstelling maar ze zijn de baas van alle private banken en de BIS is een black box. Opgericht in 1930 tijdens the great depression. Alleen toegankelijk voor internationale bankiers. In big business met Nazi Duitsland de directeur was in de oorlog lid van de Nazipartij. US captains of industrie financierden daar Nazi Duitslands oorlog machine. Die bankiers waren niet in oorlog met elkaar. De oplossing voor een houdbare economie ontstaat alleen met houdbaar geld zonder veel ontwaarding. Dit kan succesvol worden toegepast met demurrage geld. Feitelijk een inflatoire maatregel nodig voor de noodzakelijke circulatie en waarmee banken zelf het risico lopen die inflatie te moeten betalen i.p.v er aan te verdienen tezamen met hun cliënten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 16:31

“De huidige overheid (sic) heeft door de privatiseringsmanie van de afgelopen decennia veel instrumenten uit handen gegeven.” Cliff Clavin: "Een kernpunt." Terecht en nu zitten we met de gebakken peren. Maar wat is de conclusie? Gaan we nu bijvoorbeeld als de donder het openbaar vervoer en de energievoorziening op gemeentelijk (en provinciaal) niveau organiseren? "En als dat voorfinanciering vereist, dan krijgt hij (de burger) een lening die hij zogenaamd met zijn milieuwinst kan afbetalen. De staat privatiseert op die manier de energietransitie." Cliff Clavin: "De privé-schuldenlast in ons land is buitengewoon hoog. Han spreekt terecht van het privatiseren van de energietransitie. (...) Het voornaamste doel van dit hele overgangsproject is om de markten, met hun profijtbeginsel, ongehinderd hun werk te laten blijven doen; bijkomend effect is dat talloze landgenoten (opnieuw) in de schulden gezet worden, en dit maakt ze weerloos en makkelijk te manipuleren. Niets aan toe te voegen. Maar er is nog een ander probleem: Als nu blijkt dat de goedkoopste en effectiefste maatregelen onherroepelijk leiden tot een krimpende economie, worden ze dan toch uitgevoerd? Die vraag is allesbehalve hypothetisch, denk maar aan dat "openbaarvervoersmodel" dat ik hier onlangs beschreef: daarmee zou het aantal (prive-)auto's rapidissimo met 80% verminderen en dat zou een enorme aanslag op de autoindustrie betekenen. Die vraag is allerminst hypothetisch als je je realiseert dat de uiteindelijk bedoeling is dat het grondstoffengebruik aanzienlijk zal worden verminderd. Minder grondstoffen betekent minder goederen, tenzij je ervan uitgaat dat de efficientie gelijke tred houdt. Die curve zie ik met spanning tegemoet. Nu weet iedereen onderhand wel dat de eerste vereiste om dit economisch model in stand te houden de "economische groei" is. Nu is het enerzijds bemoedigend dat ook de afvalverwerking bijdraagt aan het BNP, maar anderzijds betwijfel ik toch of we daar veel beter van zullen worden, want uiteindelijk is het toch ook de bedoeling dat we minder rotzooi gaan maken, dus dat houdt een keer op. Ik wil maar zeggen dat we in de toekomst het argument dat we een/die stap economisch niet gaan redden, omdat die teveel ten koste zou gaan van de economische groei, veelvuldig zullen horen. Vaak verpakt in verhalen over werkgelegenheid en andere zorgelijke zaken Stel je voor dat we het wel mooi zouden vinden zo en vaker vakantie gaan vieren. In eigen land natuurlijk.

6 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin7 feb. 2019 - 20:16

@ H.M. van der Meulen (17:31u) - dank voor je lange en aandachtige reactie. Had ik het panacée voor de urgente problemen die je voorlegt, ik zou het uiteraard onmiddellijk publiek maken. We zijn in een buitengewoon moeilijke positie gemanoeuvreerd, zoveel is zeker. Het lijkt alsof wat er ook ondernomen wordt om solide en bestendige veranderingen ten goede tot stand te brengen, de prijs die daarvoor betaald zal moeten worden erg hoog is. Je hoort regelmatig: de bescherming van het klimaat (en van vele bedreigde plante- en diersoorten, inclusief de mens zelf) kan uitsluitend mogelijk gemaakt worden door een persoonlijke gedragsaanpassing van elke mens op zichzelf; we moeten niet naar de overheid wijzen. Daar ben ik het niet mee eens. Westerse overheden (en die niet alleen) zijn beslist niet objectief, neutraal, en waarheidslievend; ze zijn in hoge mate ideologisch gedreven, en ze belijden een doctrine die in de praktijk bijdraagt tot de verdere Verelendung van ecologie en klimaat. Ze ontzien, nee, ze steunen de grootste vervuilers waar dat maar kan, en de hoge rekeningen van maar zeer beperkt effectieve overgangsmaatregelen worden bij gewone, niet zo vermogende burgers neergelegd (wat tot nieuwe, nog niet te begroten menselijke problemen zal leiden). Met andere woorden: onze regeringen begaan een heilloze weg; en ze zullen tot inkeer moeten komen. Ze misbruiken de grote verantwoordelijkheden die nu eenmaal toevallen aan democratisch gekozen groepen bestuurders; en ik durf rustig te stellen dat hun eigen presentatie en uitleg van te voeren beleid neerkomt op regelrechte misleiding, maar dan wel van een vorm die uiterst effectief is (anders zouden zoveel mensen niet keer op keer opnieuw in deze leugens trappen). (Ik word weer eens al te breedvoerig.) We zitten al lang in een patstelling, Er is in feite al decennia lang stagnatie, stasis. Die in dit geval op levensgevaarlijke achteruitgang neerkomt. En zo lang Nederlandse kiezers blijven geloven in de Vroem-Vroem-Partij en haar handlangers, zal er niets wezenlijks veranderen. (Het wordt later, en ik word moe. Misschien dat me vannacht nog een glorieus idee invalt; mocht dat gebeuren, dan meld ik dat morgen wel.)

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 22:59

Geen dank, maar de dank is mijnerzijds, aangezien jij de inspiratie leverde en me bovendien weer eens een hoop werk uit handen nam. Het probleem is dat onze overheid is gekaapt door het bedrijfsleven en het is de hoogste tijd dat we a) die weer terug veroveren en b) er dan ook iets mee doen, -meer dan alleen maar regeltjes en wetten maken. Mijn eerste vraag is of dat nog steeds mag, of dat we tegenwoordig gedwongen zijn ons te bedienen van het (particulier -gebrek aan- intiatief) door de regelgeving in EU verband, want dat is het belangrijkste argument om voor of tegen Europa te zijn. Als wij -als gemeente- een gemeentelijke kredietbank willen beginnen, dan moet dat kunnen. Liefst natuurlijk met een lokale munt, zodat we onder elkaar goederen en diensten kunnen blijven uitwisselen als de dollar en/of de euro instort en het handelsverkeer met China wat minder goed loopt. Die miljoenen bedrijven zijn niet van ons afhankelijk, maar wij wel van elkaar. Zo gauw je kritiek hebt omdat ze de lucht en/of het water verpesten dreigen ze dat ergens anders te gaan doen, maar de meeste burgers hebben die keuze niet. Dus kies dan maar hoe je de productie en de distributie wilt inrichten. Natuurlijk zouden de aandeelhouders het liefst zien dat we werken voor de export, maar ik zou liever zien dat we op de eerste plaas werken voor onszelf.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 23:02

Het idee van de lokale munt is niet dat die de euro/dollar vervangt, maar parallel daaraan een mogelijkheid biedt om goederen en diensten op lokaal niveau uit te wisselen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 23:05

herstel: miljoenen bedrijven moet zijn miljoenenbedrijven: bedrijven die zo groot zijn dat ze niet alleen maar de lokale markt bedienen.

Bart van Oerle
Bart van Oerle8 feb. 2019 - 10:58

@H.M. van der Meulen "Het probleem is dat onze overheid is gekaapt door het bedrijfsleven" Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat geldt ook voor de EU, en hoogstwaarschijnlijk ook voor de VN dat tenslotte met geld van de Rockefellers is opgezet. Maar als dat dan het geval is waarom zouden we dan dat klimaatverhaal dat onze politieke leiders ophouden wèl vertrouwen? Het gaat tenslotte om miljarden die uitgegeven gaan worden, dat ziet het bedrijfsleven wel zitten natuurlijk. En dan wordt klimaatmeisje Greta Thunberg openlijk het woord gegeven op het World Economic Forum. De WEF, dé plaats waar wereldleiders en het internationale bedrijfsleven, dat dus ook naar mijn mening onze overheid gekaapt heeft, samekomen. En die willen dus dat de wereld ziet dat Greta daar haar toespraak mag houden? En dan moeten wij geloven dat dat allemaal uit het goede hart van die zakenmensen komt om op te komen voor moeder aarde? Je kan mij veel vertellen, maar dit gaat er bij mij niet in.

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 feb. 2019 - 14:45

Bart van Oerle - Als je mijn verhaal goed leest, dan zul je al gauw ontdekken dat dit allerminst is gebaseerd op het vertrouwen in onze politici en het bedrijfsleven. Bovendien klinkt duidelijk door dat ik zelfs wantrouwig sta tegenover de eenzijdige focus op de verandering van het klimaat en (dus) het accent verleg naar de productiemethoden en het economische systeem als oorzaak van ecologische problemen. En anders dan vele anderen lever ik niet alleen kritiek, maar ik kom bovendien met hele praktische suggesties om het probleem bij de horens te vatten. Natuurlijk ben ik niet tegen een belasting op CO2, zoals hierboven op indrukwekkende wijze door Piet de Geus wordt beargumenteert. Maar tegelijk zul je zien dat meer en meer rechtse mensen daar in mee zullen gaan om standpunten zoals het mijne uit het gezichtsveld te bannen. Als je dat hebt gesnapt kunnen we verder praten.

JannesJ2
JannesJ27 feb. 2019 - 16:26

Wat is er oneerlijk aan het volgende? [_] Dood [_] Niet dood Er is geen sprake van 'een eerlijk debat', zolang mensen zich laten beinvloeden door soundbites en oneliners. Niet in de kroeg, noch op het internet. Noch van Han. Goddomme zeg, naast 'Islamofobie' hebben *ook* veelal dezelfde (nota bene 'rechtse') "critici" zich gemanifesteert op 'het internet', wua milieu. O.a. de gebroeders Koch (USA) hebben daar een zware en uiterst negatieve invloed op gehad. Want: Geld! Die invloed heerst nog steeds, ook binnen het NL-debat. Alle gelul van types als Baudet, zijn al jaren weerlegd. En toch, nog. Jaren later denkt zelfverklaard milieu-bewust links nog eens de reeds jaren weerlegde 'argumenten' te weerleggen, met -yet, another- zoveelste drogredenering of 'opinie op basis van aannamen en verdere "getoonde domheid"'?

Sanaya Khan
Sanaya Khan7 feb. 2019 - 16:05

Eerlijk is wanneer wij, het publiek, niet dat debat zouden voeren, want wij zijn geen wetenschappers. Eerlijk zou zijn wanneer niet-wetenschappers geen antwoord geven op de eerste gestelde vraag, en bovendien de vraag en het antwoord niet politiek zou maken. Aangezien dat al niet gebeurd heeft het geen zin de rest serieus te overwegen als publiek en politiek. Niemand weet precies de mate van opwarming, en dat maakt al het verschil in zowel uitvoering als verdeling. Het enige dat men weet is dat een energietransitie op de lange termijn noodzakelijk is, voor diverse redenen. En wat we zien is dat de overheid niet is voorbereid, kijkende naar de capaciteit van Tennet bijvoorbeeld. Tegelijkertijd neemt de druk op de politiek van alle kanten toe, en worden er ad-hoc maatregelen genomen. De chaos is er al.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 feb. 2019 - 15:19

Han, over de lastenverdeling, ik denk dat de vergroening wel eens een flinke nivelleringsoperatie zal kunnen worden. Om de simpele reden dat bij de middengroepen en de rijken het meeste geld te halen valt.

1 Reactie
ton14024
ton140247 feb. 2019 - 19:21

Dan moeten we rap zorgen dat voeding en verwarming een recht worden.

punt2
punt27 feb. 2019 - 15:18

Bouwbeurs... moet dat zijn Diemen voor de bio massa centrale Moos hoort niet bij Sam ...maar moet Moois zijn... Stop de tijd en twee jokers

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 feb. 2019 - 14:17

Goed stuk van Han, al had het wat mij betreft harder van toon mogen zijn - ik licht er twee citaatjes uit: "De huidige overheid (sic) heeft door de privatiseringsmanie van de afgelopen decennia veel instrumenten uit handen gegeven." Een kernpunt. Er zal een tijd komen waarin politiek-economische historici een vernietigend oordeel zullen vellen over het onrechtvaardige en antisociale wanbeleid dat vanaf de vroege jaren zeventig (USA) en begin jaren tachtig (Europa) gevoerd werd, en dat later, met name na de val van de Berlijnse Muur, door IMF, Wereldbank, en OECD wereldwijd opgelegd werd, onder het motto: "There Is No Alternative" (de criminele omgang van de Europese Trojka met Griekenland is één van talloze dieptepunten in deze hele treurige geschiedenis). De genoemde politieke doctrine werd en wordt gekenmerkt door heel ernstige obsessies: privatisering, deregulering, en "austerity". Dit monstrum blijft steeds maar opnieuw de kop opsteken, ondanks een inmiddels lange lijst van mislukkingen, crises, en bewust veroorzaakt groot menselijk lijden. In deze context kan onze overheid vrijwel vleugellam genoemd worden. Wie zijn instrumenten, zijn machtsmiddelen en zijn gezag uit handen geeft (in het geval van een vroeger bloeiende publieke sector: voor een habbekrats aan de duivel verpatst), die kan niet veel meer. Hij wordt een slaaf, in dit geval een slaaf van schathemeltjerijke firma's, die van ontwijken, ontduiken, oplichten, chantage plegen, en vervuilen hun primaire missies gemaakt hebben. Citaat twee: "Wat er nu lijkt te gebeuren is dat de overheid voornamelijk met fiscale maatregelen de burgers probeert te dwingen om voor zichzelf een klimaatbeleidje op touw te zetten. En als dat voorfinanciering vereist, dan krijgt hij een lening die hij zogenaamd met zijn milieuwinst kan afbetalen. De staat privatiseert op die manier de energietransitie. Is dat geen snelweg naar het fiasco? Of kan het niet anders." Hier is "fiasco" het sleutelwoord; van mij had er ook "ramp" mogen staan. De privé-schuldenlast in ons land is buitengewoon hoog. Han spreekt terecht van het privatiseren van de energietransitie. Ik voeg hieraan toe dat het om een grote uitsteloperatie gaat, eentje die bij lange na niet zo effectief kan zijn als onze onderdrukkers ons willen doen geloven. Het voornaamste doel van dit hele overgangsproject is om de markten, met hun profijtbeginsel, ongehinderd hun werk te laten blijven doen; bijkomend effect is dat talloze landgenoten (opnieuw) in de schulden gezet worden, en dit maakt ze weerloos en makkelijk te manipuleren. De onrechtvaardigheid van de Nederlandse klimaatakkoorden is al voldoende duidelijk gemaakt; desondanks zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog geruime tijd met reactionare politiek te maken hebben, want nogal wat stemmers lijken keer op keer opnieuw voor hun eigen toekomstige ellende te kiezen, en dat is tragisch.

2 Reacties
ton14024
ton140247 feb. 2019 - 15:10

Een voordeel, het basisloon: na een dag mestscheppen gratis varkensvoer.

Sam V
Sam V7 feb. 2019 - 15:33

Hier is iets voor te zeggen, maar erg praktisch is het niet. Wat stel je voor: de privatiseringen bij de "nutsbedrijven" terugdraaien en alle buitenlandse aanbieders van de Nederlandse markt te weren. Nog meer protectionisme? Of is het vooral een verzuchting dat de politiek de afgelopen decennia te rechts is geweest?

Uitgekleed
Uitgekleed7 feb. 2019 - 14:15

Het klimaat beleid van heden is een lachertje. De wereld op zijn kop, zoals alles wat Rutte en consorten bedenken. 30 januari las ik dat Peter Omtzicht 38 vragen had gesteld aan de Snel omdat in 2018 25000 elektrische autos zijn verkocht wat dan neerkomt op 28000 euro subsidie per auto. Met de huidige regeling is het mogelijk om een volledige elektrische Kia e-Niro te leasen voor zo'n zeven tientjes per maand. Daar zit de verzekering bij in. Het komt er op neer dat elke ton CO2 die met elektrisch rijden wordt bespaart, de schatkist 1700 euro kost. De in december geïntroduceerde Kia e-Niro met een actieradius van 385 km vanafprijs: 42510 euro. Er is al een wachtlijst van 3000 kopers. Onlangs werd Klaas Dijkhoff zijn nieuwe Kia e-Nero afgeleverd met een met rode strik er omheen omdat hij een van de eersten was.

ton14024
ton140247 feb. 2019 - 13:50

Het grootste probleem is onze zuinigheid. Geen cent te duur is onze lijfspreuk en alleen voor de beste plaatsen. Het idee dat we blij mogen zijn als we het vege lijf gered hebben komt na de zondvloed.

1 Reactie
Keilstra
Keilstra7 feb. 2019 - 14:31

Zuinigheid is juist een goede leidraad voor het nemen van maatregelen. Als 1 miljard investeren in Indiase gascentrales meer CO2-reductie oplevert dan het besteden van 1 miljard aan het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales, dan moeten we de eerste investering met ons miljard doen, en niet de tweede. Zuinigheid in de zin van geen geld over de balk gooien, geen geld besteden aan sub-optimale oplossingen voor mondiale CO2-reductie, is alleen maar een hele goede zaak. Maar helaas denken klimaatactivisten dat het klimaatprobleem een nationaal probleem is, en dat eem "schoon" Nederland voldoende is om het klimaat te redden. De nuchterheid is ver te zoeken.

korheiden2
korheiden27 feb. 2019 - 13:27

Goed stuk. Een eerlijke transitie. Er moet oog zijn voor (on)mogelijkheden. Uit vele publicaties blijkt dat oudere huizen niet warm te stoken zijn met een warmtepomp. Zoek dan dan andere mogelijkheden en laat die gasleidingen nog even liggen. Wellicht komt er straks een net voor waterstof en/of biogas. Waarom zouden auto's niet ook op (bio)gas kunnen rijden i.p.v. benzine of diesel? Waarom wordt kernenergie voortdurend uitgesloten. Het antwoord is meestal : het duurt te lang om ze te bouwen en we moeten nu handelen. Maar de windmolens en zonnepanelen, dat gaat ook nog heel lang duren voor we daarvan genoeg hebben. We moeten niets uitsluiten.

2 Reacties
Krek
Krek7 feb. 2019 - 15:25

"We moeten niets uitsluiten." Dat is wat Rutte ook zei in het debat. Er zijn geen taboes, maar alles moet wel goed doorgerekend worden. Zoals ook al door andere reageerders in andere stukken geschreven is: eenzijdig het bedrijfsleven belasten - zoals GL voorstaat - brengt het risico mee dat bedrijven die de keus hebben hun heil elders zullen zoeken. Het is belangrijk de ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen te (blijven) stimuleren en ook het bedrijfsleven daartoe aan te moedigen zonder de concurrentiepositie van die bedrijven aan te tasten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 17:31

"Waarom zouden auto’s niet ook op (bio)gas kunnen rijden i.p.v. benzine of diesel?" Niet genoeg koeien.

itsme3
itsme37 feb. 2019 - 13:25

"Het gaat om de meest effectieve oplossingen tegen de laagste kosten." En dat is nu precies waar het mis gaat. Het lijkt wel of dat het uitgangspunt is de minst effective oplossingen tegen de hoogste kosten. De warmtepomp is hier een voorbeeld van. Afgezien van het hoge energieverbruik van de warmtepomp en de vele nadelen (die ik in de winter helaas weer iedere dag mag ondervinden), zie ik met de beste wil van de wereld niet in wat het nut is van de overschakeling van schoon gas naar kolengestookte elektriciteit. Beter is het om je kaarten in te zetten op woningisolatie. Dat heeft wel nut.

Keilstra
Keilstra7 feb. 2019 - 13:21

Het maken van één 1-persoons vliegreis naar Shenzen en terug staat gelijk aan elke dag 100 gram vlees eten per persoon voor een gezin van 4 personen.

3 Reacties
Elias Unique
Elias Unique7 feb. 2019 - 13:56

Wat een kulvergelijking! Met vier personen elk een ons vlees verorberen kost een kwartiertje. Maximaal! Noem me een vliegtuigmaatschappij die me zo snel naar Shenzen brengt.

Keilstra
Keilstra7 feb. 2019 - 14:38

@ELias Unique Een gezin van 4 personen kan elke dag een heel jaar lang 100 gram vlees eten per persoon om dezelfde CO2-uitstoot te veroorzaken als 1 reiziger die op en neer naar Shenzen vliegt. Wat ik er mee wil zeggen is dat met name mensen die vaak verre vliegreizen maken zich dienen af te vragen of ze hun levensstijl moeten aanpassen. Ik schrok nogal van die klimaatspijbelaar bij Met het oog op morgen, die niet van plan was om minder te gaan vliegen ("Ik heb nu eenmaal familie in het buitenland") maar wel "maatregelen" van de overheid eiste. Abstracte milieudoelen zijn heerlijk, je hebt er concreet geen last van. Pas als er ook van jezelf substantiële offers worden gevraagd wordt het een werkelijke afweging.

Elias Unique
Elias Unique7 feb. 2019 - 15:13

@Keilstra: Ik begreep je eerste bericht wel, het stond er alleen zo beroerd geformuleerd.

Keilstra
Keilstra7 feb. 2019 - 13:18

Kosmopolieten die anderen oproepen tot het brengen van offers voor "het klimaat" moeten beginnen met fietsen en roeien naar hun exotische bestemmingen. Offers zijn er om gebracht te worden, vooral door degenen die ertoe oproepen.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 feb. 2019 - 13:29

Geweldig he jongen. En zo goed gevonden. Nu leun je zeker achterover in je fauteuil met je ogen dicht. Vooral dat laatste.

ton14024
ton140247 feb. 2019 - 13:39

Dus die 3400 deskundigen ruimen zelf de rotzooi maar op?

Keilstra
Keilstra7 feb. 2019 - 13:59

Beste Han, als je mij deze vraag zo stelt resp. mij dit verwijt zo maakt, dan reduceer je de discussie tot een puur persoonlijke. Ik vind ad-hominems over het algemeen niet sterk in een debat, maar goed, jij bent het dus ik ga er op in. Ik doe de kachel in huis pas aan na 18.30 uur. Ik fiets altijd naar bestemmingen in de stad (nota bene, ik gebruik dus zelfs geen tram-bus-energie !). Ik eet sinds een jaar of drie 2-3 x per week een stukje vlees in plaats van elke dag vóór die tijd. Ik douche 3-4 x per week in plaats van elke dag. Ik doe mijn ogen wel dicht 's nachts. Sorry daarvoor. Wat jij waarschijnlijk wilt vragen is of ik mij afsluit voor de problemen in de wereld. Nou, dat hangt er van af of ik ze als problemen erken. Het klimaat is voor mij een reëel probleem, maar zwarte piet niet. De ongelijkheid in de wereld is voor mij een echt probleem, maar de uitkomst van gelijke aantallen mannen en vrouwen in elke functie is voor mij absoluut geen reëel probleem. Om maar een paar willekeurige voorbeelden te noemen. Zo mag jij dus wel beweren dat ik oogkleppen op heb, maar dan alleen voor de problemen die ik als non-problemen diskwalificeer. Heb ik je zo naar wens (= helemaal petrsoonlijk) van repliek gediend ?

Krek
Krek7 feb. 2019 - 15:31

Geachte Keilstra, Het principe van 'practise what you preach' wordt hier niet zo gewaardeerd. Ik herinner me nog dat Han al een verontwaardigd artikel schreef over het afval scheiden. Dat moest de overheid maar voor 'm doen... De oplossing voor elk probleem hier, dat zijn 'de anderen'.

ton14024
ton140247 feb. 2019 - 21:04

De overheid als ´de anderen´ benoemen. ´Practise what you preach´ krijgt een verontrustende annotatie.

Jansen7
Jansen77 feb. 2019 - 13:18

Belangrijk is ook dat de coalitie is dat is niet alleen de VVD, maar ook alle 'redelijke' middenpartijen zoals D66, CDA en Christenunie tot een onderhandelingsfase kwamen waarin de industrie/bedrijfsleven heel tevreden was maar (bijna) alle milieu-organisaties niet. Alle VIER de partijen hanteren niet (genoeg) het principe dat de vervuiler moet betalen.