Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Het gemis van het grote gebaar

  •  
04-11-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
800px-Werkplaats_Kindergemeenschap_Klaslokaal_03

© cc-foto: Onderwijsgek

Dat elk kind in ons land het onderwijs krijgt waar het recht op heeft, is niet meer vanzelfsprekend.
Wanneer leerlingen met een tekening beginnen, verliezen ze zichzelf vaak in het uitwerken van de kleinste details. Dit terwijl het juist handiger is om bijvoorbeeld een landschap eerst op een globale manier in zijn geheel op papier te zetten en niet te beginnen met het tekenen van de kleine blaadjes aan een boom. Met als gevolg dat ik mezelf dagelijks diverse keren hoor zeggen dat ze moeten denken aan ‘het grote gebaar’. Werken van groot naar klein dus. Het is ze vergeven. Ze komen immers naar school om iets te leren. En dat is nog altijd een van de hoofdzaken van goed onderwijs.
Dat elk kind in ons land het onderwijs krijgt waar het recht op heeft, is echter niet meer vanzelfsprekend. Het onderwijs, dienend als fundament van onze samenleving, is namelijk al enige tijd onderhevig aan politieke betonrot. Wanneer dit euvel op tijd wordt aangepakt, is er niets aan de hand. Maar wanneer het wordt verwaarloosd zal dit fundament broos worden en kan het metaforische gebouw binnen afzienbare tijd instorten.
Het fundament van ons onderwijs is reeds geruime tijd wankel en broos. Er is sprake van een lerarentekort. Al jaren sluimert dit probleem en wordt het zoeken naar oplossingen vooruitgeschoven of doorgestreept op de politieke agenda. Waarom? Het heeft simpelweg geen prioriteit. En er is zogenaamd geen geld. De daadwerkelijke reden wordt echter niet uitgesproken. De case is namelijk te gecompliceerd geworden. De beschikbare miljarden worden al jarenlang zonder blikken of blozen uitgegeven aan kapitaalvernietigende projecten die ons land internationaal aanzien zouden moeten geven, zodat we als klein landje mogen blijven meedoen met de grootmachten om ons heen.
Dit geldt ook voor het onderwijs. Al geruime tijd scoren we verrassend goed op de mondiale ranglijsten wat betreft het aanbieden van deugdelijk onderwijs. Daar mogen we best trots op zijn. Dit succes heeft echter weinig te maken met de steun van de regering, maar meer met het verantwoordelijkheidsgevoel en de inzet van elke andere betrokkene hierin. De geïnitieerde stakingsacties zijn een gevolg van het jarenlang negeren van alle noodkreten die te maken hebben met het mogen en kunnen verzorgen van goed onderwijs. Alle ‘investeringen’ tot nu toe gingen tot voor kort naar relatief kleine vernieuwingen die zogenaamd moesten gaan zorgen voor oplossingen. Het was helaas weggegooid geld en tevens juist de inzet van verkapte bezuinigingen.
Zo werd er enkele jaren geleden bijvoorbeeld ingezet op passend onderwijs. Alle kinderen, met en zonder zorgbehoefte, gingen weer samen naar school. Hierdoor zou het speciaal onderwijs ontlast gaan worden. Het tegenovergestelde gebeurde: de klassen werden mede hierdoor veel te groot en het speciaal onderwijs kan momenteel de aanvraag van de vele zorgleerlingen niet aan. Verder werd geld uitgetrokken voor onder andere het invoeren van een rekentoets en laagdrempelige en werkdrukverhogende toekomstprojecten als #onderwijs2032 en het huidige Curriculum.nu: allen een faliekante mislukking en een goedkope belediging voor het onderwijzend personeel.
Daadwerkelijke oplossingen die het onderwijs en zijn imago zouden kunnen redden werden vervolgens genegeerd. Kleinere klassen, meer autonomie, minder lesuren, meer voorbereidingstijd en een uitbreiding van het speciale onderwijs zouden bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verminderde werkdruk, iets wat vervolgens weer zijn weerslag zal hebben op het aantrekkelijker maken van het uitstervende beroep. Laten we hopen dat, ondanks de huidige toezegging van 460 miljoen euro, eindelijk het inzicht komt dat je de onderwijstoekomst niet kan redden met het initiëren van ondoordachte en onnodige futiliteiten en een enkele zak met geld. Het wachten is nu dan ook op begrip en daadkracht, als inzet van het fundamentele ‘grote gebaar’ vanuit Den Haag.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

de Boer2
de Boer25 nov. 2019 - 8:12

Het grote gebaar, dat maakt de zaaier van Millet en Van Gogh. We hebben er reproducties van aan de muur hangen, hier thuis.Met een wijds gebaar strooit de boer de kiemen over het land. In de Bijbel gaat het ook over de zaaier die uitgaat om te zaaien. En een deel van de zaden gaat verloren, een ander deel kiemt en draagt vrucht.En aan de vruchten herken je de boom. Als je dat beide toepast op het onderwijs dan is dat de taak van het onderwijs; door gestage arbeid vruchten laten voortbrengen die voedzaam zijn. en die je kunt aantonen. Niet om om de ploeg neer te leggen, in het gras van het Malieveld te knielen en jezelf diep te beklagen. Maar de Bijbel is enkel antiquarisch te verkrijgen of in sterk aangepaste vorm Net als de ethiek. door voortdurende aanpassingen wordt geteisterd. Alsof de mens van brood alleen zou leven.

2 Reacties
gimli55
gimli555 nov. 2019 - 8:43

@De Boer, Als de boer geen beschikking meer heeft over het graan om te zaaien, de regen uitblijft, er geen brandstof meer is voor de trekker om ploegen, gaat de boer ten onder. De docenten niet serieus nemen en al jaren en jaren niet luisteren is precies datgene waar dir stuk over gaat en nog steeds zijn er mensen die de zorgen bagataliseren en bepalen dat er niet geklaagd mag worden. Meestal door mensen die niet in het onderwijs werken en zich niet kunnen verplaatsen in het gevoel van onmacht en nu eindelijk de woede over de fooi, gebracht als groot succes door het instituut die hun zou moeten vertegenwoordigen. Het niet willen zien is ook een gave en daar staat in de bijbel vast ook wel een inhoudelijke opmerking over.

ton14024
ton140245 nov. 2019 - 14:27

Het veld heeft ogen.

Gerry Damen
Gerry Damen5 nov. 2019 - 7:49

Begin maar eens met de Pabo opkalefateren. Maak er een stevige opleiding van op het gebied van didactische vaardigheden, orde houden en vakinhoud. Lever leerkrachten af die stevig staan, het nut van orde en discipline inzien. Weten dat foutloos spellen en rekenen belangrijk zijn en die grote kennis hebben van o.a. jeugdliteratuur. Wees niet bang voor uitvallen van leerlingen, want een flutopleiding trekt behalve gemotiveerden voor het vak, ook gemotiveerden voor het hbo-papiertje terwijl ze daar eigenlijk niet thuishoren. Hou op mat poppen en pappen en leidt weer leerkrachten op. Combineer dat met een goed salaris en mensen zullen voor de Pabo weer in de rij staan. En dat is meteen goed voor het aanzien van het beroep want de leerkracht die een mailtje met drie spelfouten naar de ouders stuurt verliest echt aanzien en vertrouwen, hoe lief ze verder ook is. Lieve mensen komen ook in de kinderopvang prima tot hun recht.

DaanOuwens
DaanOuwens5 nov. 2019 - 6:31

Het belangrijkste probleem in het onderwijs zijn falende en niet functionerende docenten en incapabele schoolleiders. Als ik terug denk aan de tijd dat mijn eigen kind, inmiddels 21, op het lager onderwijs zat, was er sprake van een volstrekt incompetente schoolleider, een percentage docenten dat hele mooie dingen deed voor en met de kinderen en 30% misschien wel meer die er helemaal niets van bakten. Mijn eigen kind denkt nog steeds met grote afkeer terug aan een docente in de groep 3 en 4 die tegen aan pensioen aan zat en haar en enkele andere kinderen vooral treiterde niets heeft geleerd. De ellende bij dat soort dingen is dat je als ouder eerder geneigd ben de docent te geloven dan je kind. Ook mijn eigen falen dus. Maar daar zitten de problemen. Meer autonomie voor falende docenten maakt de problemen groter inplaats van kleiner. Ik vind dit tekstje kenmerkend voor het gebrek aan professionaliteit in het onderwijs. Iemand die zijn werk goed doet heeft geen enkel probleem met zelf aan te geven waar hij en zijn organisatie falen. Het kenmerk van een professional is dat hij altijd ontevreden is over zijn eigen prestatie en telkens zoekt naar manieren om het beter te doen. Die attitude is uitzondering in het onderwijs. Daarom vind ik de claim om meer autonomie te krijgen ongeloofwaardig. Het feit dat het Nederlandse onderwijs het internationaal goed doet is mede een gevolg dat het gemiddeld hoge opleidingsniveau van ouders, de relatief ruime financiën voor onderwijs en de mensen in het onderwijs die wel goed presteren. Er zijn ook scholen, en dat is vaak het onderwijs aan arme kwetsbare mensen, die vrijwel niets presteren. Er is best reden de financiën voor het onderwijs te verruimen. Ik zou ook vastleggen dat een docent minimaal 28 uur per week moet werken, regelmatig bijscholing moet krijgen en het ziekteverzuim moet fors omlaag. Onvoldoende functionerende docenten moeten ontslagen worden en mensen moeten niet van PABO tot pensioen voor de klas staan. Docenten moeten in ieder geval een aantal jaren buiten de sector werken. Dan mogen de salarissen best omhoog en de werkdruk omlaag. Maar het aan de beroepsgroep zelf overlaten om te zorgen dat het beter gaat zou onverstandig zijn. Dat gaat namelijk helemaal niets opleveren.

9 Reacties
Thuru
Thuru5 nov. 2019 - 9:53

Je kan niet iemand dwingen om meer uren te maken als men part time leraar wil blijven. Zo weet ik dat een bijna fulltime muzikant, naast dat beroep ook nog 1 dag in de week in het onderwijs zit. Dat moet gewoon kunnen.

Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 10:01

Goed om te zien @DaanOuwens dat je het niet meer hebt over de 20-jaar-en-dan-MOET-je-eruit-regel... en dit wat genuanceerd hebt in: mensen moeten niet van PABO tot pensioen voor de klas staan. Docenten moeten in ieder geval een aantal jaren buiten de sector werken. Die oplossing van je was toch niet helemaal haalbaar denk ik ;-) Overigens ben ik een voorbeeld van een leerkracht die na vijftien jaar lesgeven wat anders ben gaan doen (nou ja, het schrijfwerk deed ik altijd al naast het lesgeven, maar nu ging ik het fulltime doen). Ik ben het met je eens dat dat verfrissend kan werken. Punt is alleen dat als je wil stimuleren dat docenten een paar jaar buiten de sector gaan werken, hoe je dat voor ogen hebt. Nu is er een tekort aan leerkrachten, dus kun je altijd weer terug. Tenminste in de regio waar ik woon. Ik las pas ergens dat in veel regio's nog geen tekort is. In die regio of in een periode met een overschot neem je toch wel een heel groot risico als je je baan opzegt voor iets waar je niet voor opgeleid bent, met in het achterhoofd 'over een aantal jaren keer ik terug.' Hoe groot is dan de kans dat je de laatste ontwikkelingen in het onderwijs gemist hebt (dat heb ik zelf ervaren in de acht jaar dat ik geen les heb gegeven). En dan je terugkeer... hoe heb je dat voor ogen? In het VO begin je dan waarschijnlijk met kruimelbaantjes. Paar uurtjes inval op de ene school. Jaarcontractje op een andere school voor een paar uur. Het is niet zomaar dat je meteen een volledige aanstelling krijgt. Hoe moet je dat financieel opvangen? Je hebt vaak wel een gezin om te onderhouden.

Gerygrr
Gerygrr5 nov. 2019 - 13:55

@DaanOuwens, Ik ben blij met uw eerste alinea en herken mij erin. Inderdaad is het niet zo, dat iedere leerkracht een goede match is met iedere leerlingen. Het is daarom goed, dat er ieder nieuw schooljaar nieuwe kansen zijn voor een prettiger relatie tussen kind en leerkracht. In mijn jaren voor de klas heb ik ervaring mogen opdoen in alle 8 groepen, hetgeen een beroep deed op verschillende vaardigheden. Die ik heus niet alle in huis had. Wat de leerkracht drijft is liefde voor kinderen en de wens hen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere volwassen leven. De autonomie van de leerkracht was daarop gericht. Wie een goede professional was vertrouwde op de eigen kennis en vaardigheden en het didactische vermogen die te kunnen overbrengen op alle je toevertrouwde kinderen. Het passend onderwijs werd ingegeven door de bezuinigingsdrift, ermee gepaard ging een tendens de leerkrachten hun autonomie te ontnemen en te verleggen naar de leerling. De normjaartaak werd ingevoerd, daarin werden per taak de uren ervoor nodig vastgelegd. Zo was ik leescoördinator voor mijn school en kreeg daar 40 uur voor op jaarbasis..... Mijn nakijkwerk moest ik maar stoppen, dat zouden de leerlingen zelf moeten doen. De door mij geanalyseerde fouten was ik gewend mee te nemen in het leerproces van individuele leerlingen, maar dat mocht niet meer. De eigen kennis en vaardigheden hadden we in de oude opleidingen, zelf haalde ik nog het hbs b diploma. Echter de eigen vaardigheden werden ondergeschikt aan het idee van de leerkracht opgeleid met allerlei competenties. De verzwaring van de fysieke eisen van het goed uitvoeren van passend onderwijs, plus alle administratieve druk heeft tot gedeeltelijke afkeuring geleid voor mijn beroep, dus vervroegde pensionering. Er speelde ook mee, dat wij oudere leerkrachten een hoger salaris verdienden en dus gretig aan de kant werden geschoven en vervangen door jonger onervaren personeel. De ervaring, die wij hadden kunnen overbrengen bij het begeleiden van nieuwe leerkrachten werd hooghartig afgewezen. Het gevolg? We zien het nu. Goedkoop is nog immer duurkoop.

ton14024
ton140245 nov. 2019 - 14:19

Peterrr, je kan een voorbeeld van een leerkracht zijn maar ook een voorbeeld vóór een leerkracht. Let aub beter op schrijffouten.

Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 14:37

Ik zal er op letten Ton. Heb je inhoudelijk ook nog iets toe te voegen op mijn reactie hierboven?

DaanOuwens
DaanOuwens5 nov. 2019 - 15:00

@ Thuru Jij schrijft; Zo weet ik dat een bijna fulltime muzikant, naast dat beroep ook nog 1 dag in de week in het onderwijs zit. Dat moet gewoon kunnen. Nou nee je kan wel iemand dwingen. Ik vind ook dat het noodzakelijk is. Dat parttime contract levert per definitie slecht onderwijs op. Ik vind in dit soort situaties de wens van de werknemer ondergeschikt aan de noodzaak contiuniteit te waarborgen van het bedrijf. Zeker in het onderwijs. @ Peterrr Jij schrijft: Goed om te zien @DaanOuwens dat je het niet meer hebt over de 20-jaar-en-dan-MOET-je-eruit-regel… en dit wat genuanceerd hebt in Ik had geen zin in voor de tachtigste keer dezelfde discussie met jou. Ze moeten er nog steeds na maximaal 20 jaar eruit maar ik heb het niet opgeschreven. Mensen die er uit zijn geweest moeten gewoon een half jaar meelopen. Desnoods 1 dag per week naast een andere baan. Ik vind sowieso dat werkgevers een serieuze inwerkperiode moeten gaan hanteren. Vaak is het waardeloos ingericht in alle sectoren. Er zijn maar een paar witte raven die het goed doen. Verder als een docent weer geheel inzetbaar is een full-time baan als hij of zij dat wil of minimaal 28 uur. De werkgever garandeert de baan en het inkomen.

Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 18:07

@DaanOuwens. Jij schrijft: "Verder als een docent weer geheel inzetbaar is een full-time baan als hij of zij dat wil of minimaal 28 uur. De werkgever garandeert de baan en het inkomen." Als je dat voor elkaar krijgt, wettelijk, dan klinkt dat heel mooi. Maar als je ziet dat werkgevers in deze tijd met veel tekorten aan personeel, nauwelijks bereid zijn om mensen in vaste dienst te nemen, dan moet ik het nog eens zien of ze dat gaan doen als er geen schaarste is. Maar goed, licht je plan nog iets meer toe. Je bent 43, hebt 20 jaar les gegeven en dan is het dus exit. Wat verwacht jij van die leerkrachten? Zij gaan solliciteren op banen waarvoor ze niet opgeleid zijn. Ze zitten al in hun eindschaal qua salaris. De kans dat ze financieel erop achteruit gaan is vrij groot. Hebben ze wel recht op een uitkering als ze niets vinden? Of is het dan dikke pech? En hoe lang moeten ze er verplicht tussenuit voordat ze weer terug mogen? Ik weet niet of dit verplichte ontslag na 20 jaar nou echt een heel doordacht plan is wat voor extra mensen en extra kwaliteit in welke beroepssector ook zorgt.

DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2019 - 5:10

@ Peterrr Jij schrijft: Maar goed, licht je plan nog iets meer toe. Je bent 43, hebt 20 jaar les gegeven en dan is het dus exit. Wat verwacht jij van die leerkrachten? Ik kom daar nog wel een keer op terug. Dat wordt een ellenlang genuanceerd verhaal. Wees je bewust van het feit dat vele mensen aan het eind van hun loopbaan een totaal ander beroep uitoefenen dan aan het begin. En die groep wordt steeds groter. Dus wat ik schets gebeurd al. Maar inderdaad docenten zullen moeten beseffen dat ook hun beroep tijdelijk is. Maar er is geen blauwdruk voor een standaard loopbaan route en volgens mij moet dat er ook nooit komen ook voor leraren niet.

Peterrr2
Peterrr26 nov. 2019 - 11:29

@Daan, dat geloof ik meteen. Maar geldt dat ook voor specifieke beroepen? Met je PABO opleiding kun je volgens mij niet zoveel buiten het onderwijs. En geldt dat voor nog wel meer opleidingen. Ik zie een huisarts ook niet zo snel na 20 jaar overstappen naar een verzekeringskantoor. Daarvoor is hij/zij niet opgeleid. Dus als hij/zij het doet is het enorme salarisvermindering, mits je ergens aan de bak komt. Dus waarom zou je dat doen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 nov. 2019 - 1:42

We gaan gewoon naar Engelse en Amerikaanse toestanden met particuliere scholen a. raison van 12000 euro per jaar per kind. Het basisonderwijs en gelijkheid enc mag daarom wel verwaarloosd worden. We krijgen opnieuw een klassenmaatschappij en daar wordt door de overheid welwillend naartoe gewerkt.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 nov. 2019 - 1:44

etc..., mag daarom...

ton14024
ton140245 nov. 2019 - 14:05

Gelijkheid verwaarlozen? Erken dat er geen gelijkheid is en zorg voor de basis.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 nov. 2019 - 9:59

Particuliere scholen zijn er al en ze leveren niet per definitie beter onderwijs. Ze hoeven zich niet aan het minimaal aantal lesuren per jaar te houden, mogen les laten geven door onbevoegde docenten en hebben geen verplicht examen. De inspectie heeft nauwelijks sancties als ze er een potje van maken.

And it's gone
And it's gone4 nov. 2019 - 23:29

Leuk geprobeerd maar er wordt al heeel veel geld aan onderwijs gegeven/besteed. Een discussie wat wel, wat niet is veel zinvoller. Het handje ophouden, een aardige zak geld krijgen en dan aangeven dat dat niet voldoende is, komt over als een kind dat dramt en steeds meer wil. Het is nooit genoeg......

1 Reactie
Pennaam
Pennaam5 nov. 2019 - 10:45

En dus komen er steeds minder leeraren. Als het niet verandert stemmen mensen gewoon met hun voeten.

Gi Raf
Gi Raf4 nov. 2019 - 22:30

''Kleinere klassen, meer autonomie, minder lesuren, meer voorbereidingstijd en een uitbreiding van het speciale onderwijs zouden bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verminderde werkdruk'' Bijna helemaal mee eens. Alleen (nog) minder lesuren, dat gaat natuurlijk niet werken. Alleen als meer onderwijzers, zeg in totaal 80%, voltijds gaat werken is het mogelijk de klassen kleiner te maken. De vraag is dus hoe krijg je parttimers met het hoogste netto uurloon zo ver dat ze meer gaan werken in plaats van thuis achter het aanrecht te lanterfanten.

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 10:06

@Gi Raf, gisteren beweerde je dit ook al: "Alleen als meer onderwijzers, zeg in totaal 80%, voltijds gaat werken is het mogelijk de klassen kleiner te maken." Leg me nou eens uit wat het één met het ander te maken heeft. Het aantal FTE's op een school wordt bepaald aan de hand van het leerlingenaantal. Zoveel leerlingen, dan hebben we zoveel uren die we kunnen inzetten. Waar haal je de wijsheid vandaan dat als er alleen fulltimers zijn dat de klassen dan kleiner worden. Ik ken je theorie over de belastingvoordelen voor parttimers, maar daar hebben scholen toch niets mee te maken. Dat is iets tussen werknemer en belastingdienst en niet iets tussen werknemer en werkgever.

Gi Raf
Gi Raf5 nov. 2019 - 13:18

''Het aantal FTE’s op een school wordt bepaald aan de hand van het leerlingenaantal.'' Juist die regel moet dus aangepast. Meer FTE's bij hetzelfde leerlingenaantal. Hoe moeilijk kan het zijn? Op dit moment kunnen er geen kleinere klassen worden gemaakt al is het alleen maar omdat daar te weinig onderwijzers voor zijn. Dat probleem kan opgelost als dus bijvoorbeeld het aantal fulltimers verhoogd kan worden van zeg ca. 50 naar 80%. Onderwijzers die om wat voor reden dan ook liever parttime willen blijven werken kunnen dan fungeren als oproepkracht, invallen bij ziekte/zwangerschap etc. Op die manier kan het onderwijs weer efficiënt gaan draaien, enorme tijdsbesparing realiseren, kleinere klassen. Kortom de veel lagere werkdruk ligt voor het grijpen met het zelfde aantal onderwijzers. Probleem is, hoe krijg je de parttimers met hoog nettoloon per uur fulltime aan de slag voor een lager nettoloon per gewerkt uur. De tweeverdienersubsidie bedoeld om dames (m/v) aan het werk te krijgen heeft juist arbeiders uit de middenklasse werkschuw gemaakt. Dat draai je niet zomaar terug.

Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 14:40

Gi Raf 5 november 2019 at 14:18 ”Het aantal FTE’s op een school wordt bepaald aan de hand van het leerlingenaantal.” Juist die regel moet dus aangepast. Meer FTE’s bij hetzelfde leerlingenaantal. Hoe moeilijk kan het zijn? Grappig dat je in een andere discussie nog grote vraagtekens zet bij het feit dat het aantal FTE's wordt bepaald aan de hand van het leerlingenaantal en dan nu zo reageert. Ben het wel met je eens. Meer FTE's maakt de klassen kleiner, of zorgt voor extra ondersteuning. Alleen moet je daar wel geld voor over hebben en dat is helaas niet het geval. Die 460 miljoen van Slob is nauwelijks structureel, dus op basis daarvan kun je geen mensen aannemen.

Dr. Drees
Dr. Drees4 nov. 2019 - 22:17

Naast de door de auteur genoemde voorstellen : minder managers en directeuren. Heb jaren in het MBO gewerkt en zag ze komen en gaan. Toegevoegde waarde: nihil.

Thelonious Monk
Thelonious Monk4 nov. 2019 - 22:06

Beste Pascal, eerder dit jaar sloeg je de onderwijssector nog om de oren met de neoliberale slogan "Oplossen lerarentekort begint bij jezelf". Vorige maand beweerde je nog dat het probleem simpelweg viel op te lossen door hier en daar wat toelatingseisen voor toekomstige docenten te verlagen. Dan ben je niet echt de aangewezen persoon om anderen te verwijten dat ze het 'grote gebaar' niet durven maken.

Greendutch
Greendutch4 nov. 2019 - 21:49

er kan geld zijn! hoorde dit weekend de nieuwste podcast van follow the money over 'waarom schiphol zo goedkoop is?' en als ik dan hoor welke smoezen er de laatste jaren door menig politicus(a) genoemd is , vooral nu door van nieuwenhuizen / infrastructuur, om schiphol te laten groeien en dat in de omgeving daar zoveel mensen niet in mee willen (begrijpelijk toch?) dan zak ik in als ik hoor dat schiphol zo verschrikkelijk goedkoop is; luister zelf maar. dus mijn voorstel is: bereken wat je maar kunt, vooral mensen die hier alleen maar even doorheen komen en landings en opstijg kosten, en laat elke vlucht niet met €7.50 maar met €25 omhoog gaan (om te beginnen) dan kan er best veel geld aan de leraren en de kindjes besteed worden. mijn kinderen zijn al volwassen maar onderwijs is altijd mijn punt geweest i.v.m. verkiezingen. onderwijs is de basis voor onze toekomst wereldwijd. meisjes naar school , overal, beste manier om veel op te lossen.

Audio
Audio4 nov. 2019 - 20:58

De meeste onderwijs verbeteringen sinds 1968 zijn verslechteringen geweest. Ambtenaren die achter een bureau theoretische concepten bedenken die in de praktijk totaal niet werken maar wel de leraren opzadelen met een gigantische administratie. Daarbij komt dan ook nog de lump sum financiering, directeuren die niet uit het onderwijs afkomstig zijn en allerlei maatschappelijke problemen die op de school worden afgewenteld. We moeten weer terug naar het traditionele frontale onderwijs en het krijtbord. De lagere school met de bovenmeester als primus inter pares. die zelf ook voor de klas staat.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens5 nov. 2019 - 6:37

@ Audio Het probleem met oude mensen is dat ze altijd zullen roepen dat het vroeger beter was. De werkelijkheid is dat zelf het onderwijs nu veel beter is dan vroeger. Kinderen verlaten het basis onderwijs met veel meer kennis en vaardigheden dan 60 jaar geleden. De kennis is breder, mondialer, zij zijn sociaal vaardiger en weerbaarder. In het grijze verleden lag de nadruk op rekenen, Nederlandse taal en mooi schrijven. Dat zijn vaardigheden waar een kind nu bij lange na niet genoeg aan heeft. Zo moeten kinderen in het basisonderwijs in ieder geval gaan starten met het leren van Engels. De opvattingen en kennis uit het verre verleden is vooral overbodige ballast waar niemand iets aan heeft. Er zijn voldoende problemen van 2019 in het onderwijs die kunnen niet opgelost worden met de oplossingen uit 1960.

LaBou
LaBou 5 nov. 2019 - 7:07

"We moeten weer terug naar het traditionele frontale onderwijs en het krijtbord. De lagere school met de bovenmeester als primus inter pares. die zelf ook voor de klas staat." Wil je nu echt zeggen dat die lui het vroeger eigenlijk best wel goed voor elkaar hadden?

Thelonious Monk
Thelonious Monk5 nov. 2019 - 8:17

@Daan "De werkelijkheid is dat zelf het onderwijs nu veel beter is dan vroeger." Dream on. De kwaliteit van het onderwijs gaat al decennia aantoonbaar achteruit. https://decorrespondent.nl/10459/het-grootste-onderwijsprobleem-is-niet-het-lerarentekort/830998927-9f52f499

MountEverest
MountEverest5 nov. 2019 - 9:35

@Daan @Labou Het is toch een droevige zaak dat leraren in het BO vaak niet eens goed kunnen spellen en rekenen en dat het daarom nodig is om reken- en spellingstoetsen af te nemen.

Peterrr2
Peterrr25 nov. 2019 - 10:12

"We moeten weer terug naar het traditionele frontale onderwijs en het krijtbord. De lagere school met de bovenmeester als primus inter pares. die zelf ook voor de klas staat." @Audio, ik zou zeggen... probeer het eens. Ben benieuwd hoe jij dan kinderen die tegenwoordig zoveel prikkels krijgen en daardoor een veel kortere spanningsboog een hele dag bij de les houdt met deze werkwijze. Ben trouwens ook benieuwd hoe je het gaat doen met kinderen die veel sneller zijn dan de rest en de kinderen die juist gebaat zijn bij een andere aanpak, extra ondersteuning, eigen leerlijnen etc. Gewoon allemaal hetzelfde laten doen? Dat is jouw oplossing? Wie sneller kan rem jij gewoon af. Wie het tempo niet bij kan benen, laat je gewoon zwemmen of afstromen naar een groep lager? Was het lesgeven maar zo simpel als jij het voor ogen hebt...

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 nov. 2019 - 10:59

Engels is al sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Het startmoment is niet wettelijk vastgelegd. De laatste evaluatie dateert bij mij weten uit 2012. In de praktijk presteren de leerlingen matig en overschatten de leerlingen hun vaardigheden schromelijk. https://www.cito.nl/-/media/Files/kennis-en-innovatie-onderzoek/ppon/cito_ppon_balans_52.pdf?la=nl-NL

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 nov. 2019 - 11:16

PS het voordeel van "early starters" is volgens ander onderzoek klein.