Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Halbe Zijlstra op kruistocht voor zijn Avondland

  •  
20-10-2017
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
db11f67bb30cbf5d74f07409f998cb2d

© Screenshot: Pauw

De VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen
Na het lezen van het AD-stuk over Halbe Zijlstra wist ik het: hij is een epigoon van Oswald Spengler:
"Als minister van Buitenlandse Zaken zal hij zijn energie steken in het afbreken van buitenlandse verdragen, zegt zijn oude fractiewoordvoerder Henri Kruithof. In het regeerakkoord zijn daar ook afspraken over gemaakt. ‘Waar hij echt helemaal horendol van wordt, dat zijn mensenrechtenverdragen die de vrijheid van het Nederlandse handelen in de weg staan. BUPO is zo’n verdrag, maar ook EVRM.’"
BUPO is het ‘Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’ en EVRM is ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, twee van de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Let op: er zijn afspraken in het regeerakkoord om verdragen af te breken. En onthoud voor hieronder: zonder verdragen heerst er internationaal het recht van de sterkste.
Dezelfde Zijlstra riep een paar maanden geleden:
"Onze samenleving is gebouwd op de Verlichting en liberale tradities die hebben geleid tot een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof. … Voor alle verenigingen die onverenigbaar zijn met onze rechtsstaat geldt dat zij verboden moeten kunnen worden."
Zonder mensenrechten geen rechtstaat, dus volgens zijn eigen logica zou Zijlstra de VVD moeten verbieden.
Sterker nog, de ‘Commissie toetsing rechtsstatelijkheid’ onderzocht de verkiezingsprogramma’s op de punten in strijd met de rechtsstaat en VVD staat in de top 3 na PVV en WNL. (Het zegt ook iets over het Nederlandse volk als de twee grootste partijen de rechtsstaat en de mensenrechten willen ontmantelen en de leider van de corruptste partij drie keer op rij premier wordt.)
Commissie Rechtsstatelijkheid gaf oranje en rode punten. Op het rapport had VVD vier oranje punten, plannen die (kunnen) afdoen aan de rechtsstaat en twee rode punten (plannen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat).
Een van deze twee rode punten is heel zorgelijk. Je hebt als individu veel vrijheid, macht over de staat en over de machtige elite omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Maar VVD wil dit afschaffen, zoals de andere Spengler-aficionado Thierry Baudet. Volgens de Commissie Rechtsstatelijkheid betekent dit voorstel ‘een forse inbreuk op de bescherming van fundamentele rechten in Nederland zoals die momenteel wordt gewaarborgd door internationale verdragen en onafhankelijke Nederlandse en Europese rechters.’ Dus VVD is zo’n vereniging die onverenigbaar is met onze rechtsstaat en verboden zou moeten worden. Tenminste als we de logica van Zijlstra trouw zijn.
Er is een contradictie: VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen. We kunnen deze contradictie slechts oplossen als we Zijlstra als een aanhanger van Oswald Spengler zien. Historicus Bas Kromhout vertelde in een interview over de recente vertaling van zijn boek:
"Ik wil graag wijzen op een groot misverstand: Der Untergang des Abendlandes is meer dan een boek vol melancholische toekomstvoorspellingen. Er zit een moraal in. Het gaat Spengler om de ijzeren wet van de geschiedenis. Hij gelooft dat sterke rassen, die de Wille zur Macht hebben, overleven. De zwakke rassen daarentegen zijn gedoemd om ten onder te gaan. Je moet dus sterk zijn. De wil tot macht is belangrijker dan waarheid en humanistische waarden."
Ineens zie je het. Als een goed conservatief politicus, is Zijlstra gedreven door de wil tot macht. Lees Zijlstra’s stuk ‘Kwetsbare waarden’ (waar hij ook leugens verspreidt) maar na. Hij ziet de allochtonen, die vaak gekleurd zijn, als inferieur. Zij horen hier eigenlijk niet. De migranten hebben volgens hem inferieure waarden en deze zijn een gevaar voor ‘onze manier van leven’. Dus Zijlstra heeft het over de ondergang van het Avondland.
Na de Europese oorlogen waren er veel mensen staatloos geworden en men besloot in volkenrecht dat stateloosheid niet moet kunnen. VVD daarentegen wil de nationaliteit intrekken van leden van terroristische organisaties, zonder tussenkomst van een rechter. Dit is in strijd met meerdere mensenrechtenverdragen.
En ook in strijd met elke notie van rechtsstaat of eerlijke rechtszaak. Je beschuldigt een gekleurde van terrorisme, zonder tussenkomst van een rechter, je ontneemt hem zijn nationaliteit en je zet hem het land uit. Wat kan hij doen als hij daarover anders denkt? Niet naar de rechter stappen, want hij kan zich daar niet op verdragen beroepen. Niet naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, want die heeft Zijlstra inmiddels gesloopt. Niet naar het VN-Mensenrechtencomité omdat Zijlstra het BUPO heeft opgezegd.
En dit is slechts de eerste stap om de mentaliteit te veranderen en het ondenkbare acceptabel te maken: dat je minderheden mag deporteren.
En hoe wil VVD terroristen vangen? Door beschuldigingen verzameld met de sleepwet, die geheim zullen zijn voor de verdachte en zijn advocaat, zoals op Guantanamo. Daarvoor moeten mensenrechtenverdragen vernietigd worden.
Daarna zal men de sleepwet gebruiken voor industriële spionage en politieke dominantie op de Derde Wereld. Zodanig introduceert VVD de totale dominantie van de witte op de gekleurde.
VVD wil asielaanvragen in Europa stoppen, zorgen dat er geen kleurlingen met inferieure waarden meer komen, dus stukje bij beetje streeft VVD naar een raszuiver Europa, om de ondergang van het Avondland te voorkomen. Spengler galore.
Waarom komen er zoveel vluchtelingen? VVD zat in het kabinet Balkenende I, die de illegale Amerikaanse invasie in Irak steunde. Velen waarschuwden dat deze oorlog de regio in de fik zou steken en miljoenen vluchtelingen zou veroorzaken: CIA, Brent Scowcroft (National Security Advisor van vader Bush), Philip Gordon van denktank Brooking Institution, het hoofd van de Britse MI5, Gerhard Schröder, Dick Cheney en een heleboel juristen.
Maar ja, tijdens de Irakoorlog werkte Zijlstra voor Shell en er gold het Spengleriste gebod: gij zult kleurlingen doden en hun olie voor het witte ras jatten.
In dezelfde theorie past ook Zijlstra’s voorstel om dictators te knuffelen. Je houdt ergens een dictator in het zadel en hij geeft je de grondstoffen in ruil voor je wapens. Maar Zijlstra heeft nog een geniaal inzicht: dat we tirannen in het zadel moeten houden zodat zij de vluchtelingen tegen houden, die gemaakt zijn door de tirannen die wij in het zadel helpen en door de oorlogen die wij veroorzaken of bewapenen.
Dus win-win voor het witte ras, dat de aarde in de fik steekt, de natuur vergiftigt en de grondstoffen plundert. Want hoe minder kleurlingen, hoe minder consumptie en vervuiling, minder klimaatverwarming, minder concurrentie voor de schaars wordende grondstoffen.
Dit leidt tot meer terrorisme en de cirkel is rond. Wie de verklaringen van terroristen leest, van Osama bin Laden tot op heden, kent hun klachten: het Westen houdt tirannen in het zadel, rooft hun grondstoffen, schendt mensenrechten en helpt Israël om het land van de Palestijnen te jatten.
VVD helpt ook Israël met het Spengleriste kolonisatieproject waar de sterkste de zwakste verdrijft. In de jaren 1800 waren er een paar procenten Joden in Palestina, vooral migranten uit Europa. En plotseling migreerden Europeanen massaal naar Palestina, vooral omdat de verlichte liberalen toen de Joden als zwart en inferieur beschouwden. Zo schreef het Liberale Weekblad in 1938:
"De natuurlijke genegenheid, die wij de Joodsche emigranten toedragen (…) wordt hier te lande vertroebeld door die emigranten welke ons antipathiek zijn, niet omdat zij Duitsche Joden zijn, maar omdat zij Duitsche Joden zijn. Hun voorkeur voor de Duitsche taal, de Duitsche zeden, hun ophemeling van Duitschland boven Nederland, is weerzinwekkend. (…) Dezer dagen ontvingen wij een brief van een hoogstaande vrouw, die zeer veel daadwerkelijk voor de zaak der Joden en der emigranten heeft gedaan. Zij schreef ons: ik word “ziedend”, dat ik Amsterdam zie veranderen in een Duitsche stad.’ Ook de hoge ambtenaar Hirschfeld liet zich in deze zin uit: ‘Verder heeft de Duitsche jood veel en vaak zeer veel eigenschappen in zich vereenigd, die de Duitschers vaak weinig populair maakten. De vraag is wel eens gewettigd geweest of de Duitsche jood in het algemeen vaak niet bijgedragen heeft tot den slechten naam, dien de Duitschers op menig gebied gewoonlijk hebben.’ (Peter Giesen, “Land van lafaards?: geschiedenis van de angst in Nederland”)"
Dus liberalen hebben een traditie in aversie tegen vluchtelingen, die zij als inferieur beschrijven.
Maar na de WWII deden de liberalen een ideologische flip-flop: de Joden werden de superieuren en de Palestijnen werden de nieuwe ‘negers’. In zijn boek ‘De VVD en de kwestie Israël-Palestina sinds ‘Oslo’ 1993’ toont Egbert Harmsen aan dat VVD een bias tegen Palestijnen heeft. Ikzelf zag Han ten Broeke de CIDI-attaché in de Tweede Kamer worden. Zijn naam stond op een CIDI-folder als lesgever bij een pro-Israëlische propagandacursus. Hij verspreidt fake news van pro-Israëlische lobbyorganisaties over VN-rapporteurs. Hij verspreidt halve waarheden over de VN-resoluties. Tijdens de Gaza-oorlog verkocht hij een lobbyist van de World Jewish Congress aan de Tweede Kamer als deskundige.
Zijlstra’s taak voor de volgende vier jaar is om de Derde Wereld leeg te roven, zonder dat onze slachtoffers hiernaartoe komen, of aanslagen plegen. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zal hij op de Westerse verlichting en superieure waarden hameren. Dit is een retorische truc om de Westerling zich superieur te doen voelen en te laten geloven dat de superieure het recht heeft om de overlevingsmiddelen van anderen te ontfutselen. De VVD-vrijheid betekent een tribale, hiërarchische, sociaal-darwinistische wet van de jungle. De sterkste heeft de vrijheid om de zwakste als wegwerpvoorwerp te gebruiken.
De Nederlanders zijn dom. Zij willen mensenrechten afschaffen om de moslims kwijt te raken. Daarna, denken ze, zullen ze de mensenrechten opnieuw invoeren, want ze hebben immers een superieure cultuur. Maar niks is minder waar. Zonder mensenrechtenbescherming verandert Nederland in een autocratische oligarchie, waar het recht van de corruptsten heerst. Die zijn niet de 15 VVD’ers die in 2016 in opspraak kwamen. Die zijn niet de 21 VVD’ers die sinds 2008 veroordeeld zijn door een rechter. Die zijn de gewiekstere VVD’ers die buiten de radar blijven.
In een wereld met een onzekere toekomst kan men dit totalitarisme moeilijk terug draaien. Niet de kleurlingen vernietigen het Avondland, maar corrupte rechtspopulisten en een dom volk.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (108)

OlavM
OlavM22 okt. 2017 - 18:47

[Zonder mensenrechtenbescherming verandert Nederland in een autocratische oligarchie, waar het recht van de corruptsten heerst. Die zijn niet de 15 VVD’ers die in 2016 in opspraak kwamen. Die zijn niet de 21 VVD’ers die sinds 2008 veroordeeld zijn door een rechter. Die zijn de gewiekstere VVD’ers die buiten de radar blijven. In een wereld met een onzekere toekomst kan men dit totalitarisme moeilijk terug draaien. Niet de kleurlingen vernietigen het Avondland, maar corrupte rechtspopulisten en een dom volk.] Scherp en heel treffend geformuleerd. Goed artikel van Mihai Martoiu Ticu! Zoals anderen hieronder al hebben betoogd: VVD-er Halbe Zijlstra zal als minister van buitenlandse zaken een ramp worden, waarschijnlijk groter dan zijn VVD-voorganger Uri Rosenthal. Internationale promotie en handhaving van mensenrechten vormen NB een officiële hoeksteen van het huidige ministerie. We hebben niet voor niets een speciale mensenrechtenambassadeur. Grondwettelijk is Nederland ook verplicht de internationale rechtsorde te bevorderen. Maar nee, Zijlstra wordt “horendol” van mensenrechtenverdragen die de vrijheid van het Nederlandse handelen –lees: handel, winstmaking en ontrechting van vluchtelingen en migranten- in de weg staan. Dat betreft dus met name het BUPO-verdrag en EVRM. Deze verdragen zijn uiterst essentieel voor handhaving van mensenrechten, en in de Nederlandse jurisprudentie speelt vooral het EVRM een pregnante rol. Die verdragen verzwakken of zelfs opzeggen zou Nederland tot een zeer laag en zelfs totalitair niveau terugbrengen. Daaraan is geen spatje overdreven. De tot uiterst rechts populisme afgedreven VVD betekent een gevaar voor het Nederlandse volk. Met “vrijheid en democratie” heeft die partij, die niet toevallig in de afgelopen periode de meeste schuinsmarcheerders en mislukte bewindslieden heeft gekend, allang niets meer te maken, hoewel ze dat wél nog steeds pretendeert. Dat is volksverlakkerij waartegen niet genoeg gewaarschuwd kan worden.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens22 okt. 2017 - 9:57

@mihai Hoe beoordeel jij dan de machtsstructuur in de SP ? Ik meen te weten dat de heren Meyer en Marijnissen daar nogal voldoen aan jouw beschrijving van een conservatieve machtspyramide. Kun je het begrip conservatief even scherp voor mij definiëren alsjeblieft ?

TwoTone
TwoTone21 okt. 2017 - 12:03

"De Nederlanders zijn dom. Zij willen mensenrechten afschaffen om de moslims kwijt te raken. " Eerste zin: ik vind de schrijver van dit stukje geloof ik niet zo leuk. Tweede zin: weer dat domme geblater van "of" "of." Of je bent ervoor dat miljarden mensen het recht hebben om in NL hun mensenrechten op te eisen incluis een stukje nl-se welvaart, of je bent de grootste racist ter wereld. De schrijver des stukje mag meer nuance en interlect van verwacht worden. Stukje verder maar niet meer gelezen........., humane mensen moeten maar eens met realistische en praktische oplossingen komen, anderen zwart maken heeft geen meerwaarde.

3 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 16:36

TwoTone "humane mensen moeten maar eens met realistische en praktische oplossingen komen, anderen zwart maken heeft geen meerwaarde. (sic)", zegt u. U bent dus niet humaan en zinloos bezig! Want wat voor zin heeft het om de schrijver zwart te maken? U neemt nota bene nog niet eens de moeite om te lezen wat de schrijver precies betoogt, laat staan dat u daar inhoudelijk de vloer mee aan veegt en aantoont waarom hij hoe Zijlstra dan zo tekort doet!

TwoTone
TwoTone22 okt. 2017 - 9:38

@zanb - grappig, de schrijvers maakt alle nederlanders zwart incluis zijlstra. Ik maak de schrijver niet zwart, ik stel hogere eisen aan de schrijver voordat ik zijn stukje helemaal wil lezen. U zou dat ook moeten doen, u verdedigt allerlei aannames van de schrijver, kunnen deze de toetsing der juistheid doorstaan ?

Zandb
Zandb22 okt. 2017 - 17:07

TwoTone Dit beoordeel ik wel degelijk als zwart maken: " De schrijver des stukje mag meer nuance en interlect van verwacht worden. Stukje verder maar niet meer gelezen………, humane mensen moeten maar eens met realistische en praktische oplossingen komen, anderen zwart maken heeft geen meerwaarde. (sic)" Ik vind dat wanneer je iemand inhoudsloos beschuldigt van zwart maken, je zwart maakt. als je dan ook nog beweert - tenminste, zo kan je dat lezen - dat de schrijver niet humaan is.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens21 okt. 2017 - 10:38

Zijlstra's streven om de instroom van migranten in te perken gelijkstellen met white supremacism is een vorm van framing die zo ver te ver gaat dat de geloofwaardigheid van de schrijver in het geding komt. Er zijn hele legitieme redenen om de migratie te beperken zonder dat er wit superioriteitsdenken in het spel is, migratiebeperking is ook een wens van veel zwarte Nederlanders.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 16:37

Pieter Misschien wel, dat er hele goede redenen zijn. Maar de schrijver toont aan dat Zijlstra die in ieder geval niet geeft.

smit2
smit221 okt. 2017 - 8:06

Aan de ene kant Zijlstra aanvallen om zijn dictator-citaat en aan de andere kant ingrepen tegen die dictators veroordelen. Warrigheid is weer troef bij Ticu of is het zijn blinde afkeer van alles dat Westers is dat zijn schrijfhand stuurt?

5 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 11:07

Welke "ingrepen" van Zijlstra tegen "die dictators" bedoelt u?

smit2
smit221 okt. 2017 - 12:06

Begrijpend lezen Zandb, uw eigen stokpaardje

Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 16:39

smit Mijn kunnen is helaas beperkt. Maar blijkbaar ben ik niet de enige; u kunt het ook niet

smit2
smit221 okt. 2017 - 18:56

Wat u wil, zandb!

Zandb
Zandb22 okt. 2017 - 6:28

smit Nee, wat u hier aantoont.

MarjoleinS2
MarjoleinS221 okt. 2017 - 6:23

Gelukkig hebben we Sigrid Kaag, een op en top diplomate bij de VN, die Halbe Zijlstra, waar nodig, zal bijsturen op BZ. Zie bv het interview met haar in Vrij Nederland van gisteren: " Sigrid Kaag over vluchtelingen en buitenlandbeleid: ' het probleem is dat politici alleen uit zijn op korte termijn successen'

Pater
Pater21 okt. 2017 - 1:31

Over Zijlstra en de VVD kun je heel veel slechts schrijven. Niet voor niets had de Commissie Rechtsstatelijkheid belangrijke kritiek op het VVD-programma. Mihai schiet echter door, hij maakt er een karikatuur van. Jammer, omdat hij daarmee de geloofwaardigheid van de kritiek op de VVD en op Zijlstra aantast. Waar staat in het regeerakkoord dat Rutte III BUPO en EVRM wil afbreken? Sinds wanneer beoordelen we mensen op basis van citaten van fractiegenoten, dus zonder bewijs dat Zijlstra inderdaad zelf vindt wat de fractiegenoot zegt? Er zijn belangrijke bezwaren tegen de sleepwet. De sleepwet zien als instrument voor politieke dominantie op de Derde Wereld, "zodanig introduceert VVD de totale dominantie van de witte op de gekleurde" is doorgedraaide onzin.

12 Reacties
Enzo2
Enzo221 okt. 2017 - 9:06

Dat klopt wel. Ik stem VVD. Daar maak ik geen geheim van. En ik vind het ook leuk om artikelen te lezen waarin de standpunten van de VVD tegen het licht gehouden worden. Dat houdt mij ook scherp en zorgt er voor dat er een kritische blik blijft. Echter, met dit soort artikelen en ook de verdraaiing van Rutte's uitspraak elders op de site, lijkt het meer op een hysterische heksenjacht waarbij de waarheid en nuance weggevallen zijn, en de haat van de schrijfsels afspat. Het gevolg is inderdaad precies zoals je zegt: op een gegeven moment haal je je schouders op en denkt 'Oh, daar heb je ze weer -gaap-". De terechte kritiek gaat dan ten onder in de hoeveelheid bagger. Dat lijkt me geen winst.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens21 okt. 2017 - 12:02

Bij het demoniseren van rechts is kennelijk veel geoorloofd. Ticu staat daarmee in een lange linkse traditie, die in mijn bewustzijn is begonnen met de zwartmakerijen tegen Bolkestein. Hij werd indertijd tot mijn niet geringe verbazing als een fascist afgeschilderd. De linkse intelligentsia hebben zich sindsdien bij mij nog niet gerevancheerd voor die aberratie, en dhr. Ticu maakt mijn afkeer ervan weer iets groter.

TeeJee2
TeeJee221 okt. 2017 - 12:06

Wij zijn het lang niet altijd eens beste Pater, maar in deze toch zeker wel.

Van Binsbergen
Van Binsbergen21 okt. 2017 - 14:41

@Pieter Fokkens 21 oktober 2017 at 14:02 "De linkse intelligentsia hebben zich sindsdien bij mij nog niet gerevancheerd voor die aberratie, en dhr. Ticu maakt mijn afkeer ervan weer iets groter" Ik denk dat je definitie van 'intelligentsia" iets te ruim is.

Richard555
Richard55521 okt. 2017 - 15:57

Enzo en Pieter Fokkens, u vertegenwoordigd een categorie reaguurders op deze site. Ik durf te stellen dat zelfs de meeste reaguurders op deze site rechtsch zijn. U wordt door Joop in de gelegenheid gesteld om te reaguren en tenzij u zich niet aan de regels houdt wordt u niet gemodereerd. Maar weet u andersom is dat niet zo. Op sites waar "opiniemakers" het rechtsche of extreem-rechtsche geluid laten horen is een discussie door andersdenkenden totaal onmogelijk. Kijk en dat is nu het verschil tussen links en rechtsch. Dus wanneer u over overdrijving en demonisering spreekt dan stel ik dat dit in de meer dan overtreffende trap door uw soortgenoten wordt gecultiveerd. Daarmee vergeleken is links slechts een erg onhandige stoethaspel. Hoe dat komt? Nou heel simpel het gemiddeld niveau onder links is duidelijk veel hoger dan onder rechtsch. Laten we zeggen dat het fatsoen en de redelijkheid daar vele malen beter is ontwikkeld dan onder rechtsch. Rechtsch grijpt terug naar oude en slechtere tijden terwijl links eigenlijk naar de toekomst wil vandaar dat ik ook bewust de schrijfwijze daar op heb aangepast. Er bestaat geen modern rechts er is slechts sprake van oud rechtsch in een vaal nieuw jasje.

arjenZH
arjenZH21 okt. 2017 - 18:25

@Pater Volledig mee eens. @Richard Als je op GeenStijl doelt: Dat is een afvalbak van extreemrechts en PVV gedachtengoed. Je kunt niet alle anderen die niet links zijn (midden of gematigd rechts) daarmee over een kam scheren. Je superieur voelen aan een ander, ik citeer "Nou heel simpel het gemiddeld niveau onder links is duidelijk veel hoger dan onder rechtsch. Laten we zeggen dat het fatsoen en de redelijkheid daar vele malen beter is ontwikkeld dan onder rechtsch." Is dom, kortzichtig en generaliserend. En ook ontzettend onfatsoenlijk. Juist hetgeen jij mensen met een andere mening dan jijzelf juist verwijt.

smit2
smit221 okt. 2017 - 21:04

Haha, die Richard

Richard555
Richard55522 okt. 2017 - 5:38

Wijs dan maar eens een linkse site aan waar hetzelfde onfatsoen en intolerantie wordt gebezigd als op zeer veel rechtsche sites. Dat kun je niet, dus l.. niet zo. Het gaat over opmerkingen over demonisering en andersoortig rechtsch gejank terwijl juist rechtsch allochtonen en links in veel ergere mate al tig jaar demoniseert. Rechtsch is de roetzwarte pot die de linkse ketel met wat roetvegen verwijt. Er zit inderdaad een heel groot verschil in tussen sociaal denkend links en asociaal denkend rechtsch. Wat u daarvan vindt, boeien. Fijne dag nog rechtsche vrinden.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens22 okt. 2017 - 9:46

@Richard555 Als je niet tegen andersdenkenden kunt moet je niet naar een discussiesite gaan. Ik weet dat in het moderne internettijdperk de gebruikers van Google en van sociale media in een eigen bubble worden gedrongen, maar zeker voor moreel en intellectueel superieure linkse mensen ligt er dan een verantwoordelijkheid om actief buiten de gelijkgestemden om de wijde wereld in te kijken.

TeeJee2
TeeJee222 okt. 2017 - 15:39

@arjen U zou u eens moeten begeven in de reactie-panelen van Geenstijl. U denkt dat dat allemaal rechts-extremistische eenheidsworst is? In dat geval zit u er flink naast.

Enzo2
Enzo223 okt. 2017 - 12:00

Reactie op mijn eigen post: antwoord gevonden!

Richard555
Richard55523 okt. 2017 - 14:27

Pieter Fokkens, u mag best ander denken, maar u moet niet zeuren over demonisering of bashing van uw vrindjes. Wat ik zeg is dat het aan de andere kant vele malen erger gesteld is en dat heeft te maken met het feit dat links van nature iets meer op heeft met de medemens i.p.v. altijd alleen aan ikke te denken en inderdaad gemiddeld genomen hoger is opgeleid. Dat ontkennen zou pas echt domrechts zijn. U mag uw mening hier geven binnen gestelde kaders, dat is niet mogelijk op zeer veel rechtse sites zoals De Telegrof, Elsevier, Geen Stijl. Daar worden niet-rechtse meningen niet snel tot helemaal niet toegelaten. Op rechts wordt altijd gejankt over linkse media, nou er zijn veel meer rechtse media tegenwoordig dan linkse en de linkse media zijn wel iets pluriformer dan de rechtse. Dat zet links ook op een achterstand omdat wanneer links met gelijke munt zou terug betalen rechts roept "Zie nou wel jullie doen het ook". Dus rechts heeft een groot voordeel want ze blijven het gewoon doen en profiteren dat links het niet mag doen om niet zgn. even intolerant te zijn als rechts. Dus rechts kan op linkse sites hun vuiligheid wel kwijt en links kan geen weerwoord kwijt op rechtse sites. Misschien wordt het tijd dat links die schroom van zich afwerpt en rechtse meningen stelselmatiger gaat modereren voor een beter evenwicht. En ik hoor de bezwaren al hoor dan gaan we de discussie uit de weg en dan bevestigen we alleen onze eigen mening etc. Dan komt er nooit een dialoog etc.etc. Maar links kan alleen terrein terugwinnen door intoleranter te zijn naar de intoleranten. Het praten en zelfs het samenwerken heeft nou niet direct geholpen (dat heeft links veel stemmen gekost) dus tijd voor een andere strategie.

Henri Zwols
Henri Zwols20 okt. 2017 - 22:18

"De VVD-vrijheid betekent een tribale, hiërarchische, sociaal-darwinistische wet van de jungle" Dat betekent dus precies het tegenovergestelde van "[de VVD] wil Nederland in een totalitaire staat veranderen" Je spreekt jezelf tegen.

2 Reacties
mihai2
mihai221 okt. 2017 - 8:32

@Henri ==Je spreekt jezelf tegen.== De conservatief verdeelt de wereld in tribalistische morele cirkels. Hij koestert de onderlinge strijd om geld en macht. Enerzijds vecht hij tegen zijn broeders, anderzijds vecht hij samen met zijn broeders tegen neven, samen met zijn familie tegen anderen, samen met zijn volk tegen andere volkeren. Hoe groter de cirkel, hoe minder morele plichten. Conservatieven zijn sociaal-darwinisten: zij roepen dat de beste zal overleven. De beste individuen, klassen, culturen en landen. Deze beste alpha dogs hebben absolute vrijheid en mogen de underdogs als wegwerpvoorwerp gebruiken. De slechtste underdogs mogen uitsterven en zo evolueert de mensheid. Conservatieven houden van hiërarchie: een scherpe machtspiramide, met een sterke leider, gevolgd door een machtige elite en een machteloze onderklasse. Er is dus geen contradictie in een totalitaire tribale, hiërarchische, sociaal-darwinistische wet van de jungle.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens22 okt. 2017 - 9:55

@mihai Hoe beoordeel jij dan de machtsstructuur in de SP ? Ik meen te weten dat de heren Meyer en Marijnissen daar nogal voldoen aan jouw beschrijving van een conservatieve machtspyramide. Kun je het begrip conservatief even scherp voor mij definiëren alsjeblieft ?

Van Binsbergen
Van Binsbergen20 okt. 2017 - 20:33

Ik zie helaas meer overeenkomsten tussen Spengler en Ticu dan tussen Spengler en Zijlstra in dit stuk. Merkwaardige paranoïde complottheorieën met wat willekeurige verwijzingen, drogredenen, en ongefundeerde insinuaties. Halbe Zijlstra is een eersteklas VVD-engerd, maar je kan ook overdrijven..

8 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:25

Van Binsbergen Legt u eens uit waarom u denkt dat "Merkwaardige paranoïde complottheorieën met wat willekeurige verwijzingen, drogredenen, en ongefundeerde insinuaties." dan kenmerkend zijn voor Spengler?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 okt. 2017 - 7:53

Klopt. Ik dacht in eerste instantie dat dit stuk satirisch was bedoeld, maar vrees dat hij dit echt gelooft.

TeeJee2
TeeJee221 okt. 2017 - 9:31

@ZandB Het boek lezen is uw vraag beantwoorden.

Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 16:44

TeeJee U hebt geen idee waar u het over hebt; twee hele, hele dikke delen waar van alles en nog wat aan de orde komt in vaak duistere taal en waar iedereen iets anders in leest. Laat Van Binsbergen gewoon antwoord geven, als hij kan en durft. Hij beweert, niet ik. (Of anders doet u dat toch even!) En wat mij betreft houd u op met die kinderachtigheid.

Van Binsbergen
Van Binsbergen22 okt. 2017 - 6:26

@Zandb 21 oktober 2017 at 18:44 Ik geef toe dat mijn vergelijking niet helemaal correct was. Ik had moet zeggen "Merkwaardige, warrige theorieen, met willekeurige verwijzingen, drogredenen en ongefundeerde argumenten"

Zandb
Zandb22 okt. 2017 - 11:34

Van Binsbergen En welke "Merkwaardige, warrige theorieen, met willekeurige verwijzingen, drogredenen en ongefundeerde argumenten (sic)” had u dan precies op het oog als overeenkomend? Zolang we daar geen antwoord op krijgen, beweert u natuurlijk gewoon onzin.

TeeJee2
TeeJee222 okt. 2017 - 15:38

@ZandB In tegenstelling tot u weet ik duidelijk wel waar ik het over heb. Dat lezen waar u het zo vaak over heeft doe ik namelijk regelmatig. Mijn (digitale) boekenkast kent een zeer brede vulling. Wel typisch dat u in uw slotzin weer moet mikken op de persoon. Een duidelijk signaal dat u een gebrek aan argumenten probeert te verhullen. Nogmaals; lees u in. Dan kunt u mee praten.

Zandb
Zandb23 okt. 2017 - 8:15

TeeJee U hebt wel een idee waar u het over heeft? U meent dat als ik die twee delen doorworstel, ik weet wat Van Binsbergen bedoelt? Van Binsbergen beweert en hij toont aan. Punt uit. En als u het feit, dat ik duidelijk maak, dat u WAT MIJ BETREFT ophoudt met die flauwe kul, als een "mikken op de persoon" opvat, dan is dat uw mening die WAT MIJ BETREFT nergens op slaat. Juist uw opmerking - "Het boek lezen is uw vraag beantwoorden." - is op de persoon gemikt. Alsof niet degene die beweert dient te onderbouwen en dat u serieus meent dat het dat ik te beroerd of te dom ben om twee dikke pillen door te nemen, alleen om een antwoord te krijgen op de vraag wat Van Binsbergen dan wel niet eventueel zou kunnen bedoelen, misschien als het ware? Nou. Fijnemans.

aloha2
aloha220 okt. 2017 - 17:43

mooi deze filosofie op stamkroegniveau.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:26

Nee, dan uw reactie....

MartinBeen
MartinBeen20 okt. 2017 - 17:28

Ik heb wel respect voor de VVD hoe ze toch steeds de grootste blijven en er elke verkiezingen zonder kleerscheuren vanaf komen. Hiermee zeg ik niet dat het mijn partij is.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:29

Martin Mag ik dan eens vragen; kunt u datzelfde respect ook voor een Erdogan opbrengen?

HH2
HH220 okt. 2017 - 16:43

Tamar de Waal zegt iets soortgelijks als Mihai Martoiu Ticu in het bovenstaande stuk. Ook zij is niet de minste Nederlandse denker. Alleen staat bij haar Zijlstra niet in het middelpunt, maar VVD en CDA. http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/tamar-de-waal-over-nederlandse-waarden-video

Richard555
Richard55520 okt. 2017 - 16:40

Nou dit is wel heel somber. Dit gaat niet gebeuren, maar niet omdat Halbe dit zelf niet zou willen of sommige reaguurders hier, die echt niet weten waar ze over praten als ze het hebben over aanpassen van verdragen etc. en wat daarvan de gevolgen zijn. Duidelijk reacties van de bekende onderbuikers alhier. Maar het gaat om een andere reden niet gebeuren, verdragen kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd en veel (grote) landen gaan hier echt niet in mee, maar ook de andere regeringspartijen niet dus hij wordt een Halbe Zoolstra van een minister. Puur een erebaantje om daarna op te kunnen zouten naar een baantje bij een Multinational die gebruik wil maken van zijn netwerk, niet vanwege zijn kwaliteiten. Het is namelijk een nogal middelmatige figuur met ook maar middelmatige leiderschapskwaliteiten.

3 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:32

Richard Dit wil Halbe dus wel. Dat betoogt Mihai en dat beargumenteert hij zeer goed. Of het ook gaat gebeuren, dat is een ander verhaal.

Richard555
Richard55521 okt. 2017 - 15:37

Zandb. vlgs. mij zeg ik dat ook toch!? "maar niet omdat Halbe dit zelf niet zou willen of sommige reaguurders hier" M.a.w. Halbe wil wel, maar hij zal worden afgestopt dat zeg ik.

Zandb
Zandb22 okt. 2017 - 6:30

Richard Klopt helemaal. Excuus.

Haastig
Haastig20 okt. 2017 - 16:27

"Hij ziet de allochtonen, die vaak gekleurd zijn, als inferieur." Ter ondersteuning van deze stelling zie ik graag een citaat, een (solide) onderbouwing. "Na de Europese oorlogen waren er veel mensen staatloos geworden en men besloot in volkenrecht dat stateloosheid niet moet kunnen. VVD daarentegen wil de nationaliteit intrekken van leden van terroristische organisaties, zonder tussenkomst van een rechter. Dit is in strijd met meerdere mensenrechtenverdragen." Het woord "daarentegen" suggereert dat de VVD tegen de verdragen in mensen stateloos wil maken. Graag een onderbouwing voor deze gesuggereerde stelling, volgens mij gaat het om personen met een dubbele nationaliteit die tegen NL of haar bondgenoten hebben gestreden. Kleur heeft er ook weinig mee te maken, dus ik zie ook graag een onderbouwing van de stelling dat de VVD slechts terroristen van "kleur" hun dubbele nationaliteit wil ontnemen. "VVD zat in het kabinet Balkenende I, die de illegale Amerikaanse invasie in Irak steunde." Inderdaad, VVD zat in het kabinet dat de oorlog steunde tegen dictator Hussein. Ondanks de eerste vreugde onder de bevolking, bleek het allemaal toch niet zo positief, het aanvallen van een dictator en zijn dictatoriale bewind. Vermoedelijk heeft hij ervan geleerd dat je je niet moet mengen in andermans politieke landschap. Het levert in het meest positieve gezeik op, in het slechtste geval jarenlange oorlog.

6 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:46

Haastig Waarom vindt u de onderbouwing die Mihai u presenteert niet "solide" genoeg? Wat uw tweede vraag betreft, ben ik te beroerd om dat uit te zoeken dus die laat ik aan Mihai over. Van het derde punt dat u aansnijdt, verandert u de context waarin Mihai die plaatst; de vraag "Waarom zijn hier zo veel vluchtelingen".

mihai2
mihai221 okt. 2017 - 8:50

@Haastig ==Het woord “daarentegen” suggereert dat de VVD tegen de verdragen in mensen stateloos wil maken. Graag een onderbouwing voor deze gesuggereerde stelling, == Hier het citaat uit het rapport van Commissie Rechtsstatelijkheid: "Wie zich aansluit bij een terroristische organisatie, verliest het recht om Nederlander te zijn, stelt de VVD. De nationaliteit wordt in zo’n geval ingetrokken, of iemand strafrechtelijk is veroordeeld of niet (p.14). De VVD wil internationale verdragen aanpassen, zodat ook vermeende terroristen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit stateloos kunnen worden gemaakt (p.14). Dit plan druist in tegen het universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten."

oproerkraaier
oproerkraaier21 okt. 2017 - 12:01

"Ondanks de eerste vreugde onder de bevolking" met dergelijke leugens probeert men de oorlogsmisadige aanval op Irak alsnog te legitimeren. U bent erg oneerlijk, om niet te zeggen leugenachtig.

Van Binsbergen
Van Binsbergen21 okt. 2017 - 14:38

@mihai 21 oktober 2017 at 10:50 "Dit plan druist in tegen het universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten" Dat 'universele uitgangspunt' bestaat niet, en als het bestond is het niet universeel meer omdat meerdere landen dit op dit moment -terecht- ter discussie stellen. Het is wel een universeel uitgangspunt tot het toetreden tot de krijgsmacht van een vijandige mogendheid grond kan zijn voor het ontnemen van nationaliteit, maar die regels zijn meestal opgesteld in een tijd dat er van grote internationale terroristische organisaties als IS en Al Qaeda nog geen nauwelijks notie was. De vraag of zulke regels ook zullen moeten gaan gelden voor mensen die toetreden tot zulke internationale terroristische organisatie, is in dat opzicht helemaal geen vreemde vraag. En het feit dat er dus in verschillende landen over gedebatteerd wordt, betekent dat er een van een 'universeel uitgangspunt' geen sprake meer is, als dat dat er al ooit was.

Haastig
Haastig22 okt. 2017 - 10:40

mihai 21 oktober 2017 at 10:50 Dank je wel, dat wist ik niet. Overigens weerspreekt dit dan wel weer je verhaal dat VVD tegen "gekleurden" is; het laat zien tegen bepaalde denkbeelden te zijn, ongeacht etniciteit & nationaliteit. Zo zal het dus ook gelden voor Abu Ibrahim Anwar en Tanja Nijmeijer.

Haastig
Haastig22 okt. 2017 - 11:12

oproerkraaier 21 oktober 2017 at 14:01 “Ondanks de eerste vreugde onder de bevolking” met dergelijke leugens probeert men de oorlogsmisadige aanval op Irak alsnog te legitimeren. U bent erg oneerlijk, om niet te zeggen leugenachtig." Sorry, had "deel van de bevolking" moeten staan. Ik was tegen de invasie, tegen de oorlog, ondanks het feit dat Saddam een oorlogszuchtige dictator was die het niet naliet ook zijn eigen volk te onderdrukken en zelfs sarin op een deel van hen los te laten. Mihai veroordeelt zowel het negeren van daden van dictators (door gewoon zaken te doen met het betreffende land) als het actief en met ingrijpen veroordelen van de daden van een dictator. Als we niet meer willen handelen met landen waar een dictator zit, of waar de democratie niet is zoals wij deze hebben ingericht, blijft er verdomd weinig over. Nu is het natuurlijk prima om als Europa autarkisch te worden, maar ik vrees dat nogal wat mensen gaan piepen als ze hun welvaart zien verdampen. Ook mensen die politici veroordelen ongeacht de genomen beslissing.

Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 16:23

Zijdelings verwant aan het onderwerp, maar relevant genoeg, dunkt me - het volgende bericht laat zien dat Rutte-III er alleen is voor de grote oplichters in deze wereld, en in het geheel niet voor de gewone, Nederlandse, hardwerkende, en zwaar onderbetaalde maar overbelaste burger: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/20/rutte-iii-is-een-kabinet-voor-de-hoofdkantoren-13593801-a1578060 Zo wordt ons onze toekomst, onze hoop, en onze leefomgeving (en het wereldklimaat) ordinair ontstolen. Wat vind ik die lui verachtelijk en afstotelijk.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2017 - 10:03

Ja Cliff, ik heb het gelezen. Al vechten we soms tegen de bierkaai, we gaan gewoon door! Ze zullen ons niet kunnen betichten van een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en participatie!

Haastig
Haastig20 okt. 2017 - 15:38

Nou, dat was weer een lekker potje hypothetisch filosoferen....

3 Reacties
TeeJee2
TeeJee220 okt. 2017 - 22:44

Een lekker potje open en bloot racisme bedoelt u? Ik heb zelden een tekst gelezen die zich zo sterk op huidskleur en de afkeer daarvan richt.

Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:50

Je kunt alleen maar "hypothetisch" filosoferen. Waarom kenschetst u dit artikel als "filosoferen"?

Haastig
Haastig22 okt. 2017 - 19:52

TeeJee 21 oktober 2017 at 00:44 Inderdaad, lijkt sterk op projectie.

Contramine
Contramine20 okt. 2017 - 15:32

Mijn complimenten aan de schrijver. Ik sta politiek erg ver af van Halbe Zijlstra. Dus nog tamelijk knap om een stuk over hem te schrijven, waarbij ik de neiging krijg deze politicus te gaan verdedigen. "Ineens zie je het." Inderdaad, meneer de filosoof. Het doet sterk denken aan 1847: Proudhon komt met zijn "Filosofie van de armoede" en Marx reageert snedig met "De armoede van de filosofie". meneer, kom toch eens met een betoog met zindelijke argumentatie. Nog een tip daarbij: beperk je tot een afgebakend onderwerp. Mogelijk dat het stuk dan niet meteen een hele wereldgeschiedenis en alle onrecht in de wereld verklaart, maar mogelijk snijdt het wel houdt. U werkt me net iets teveel zoals die terecht verafschuwde Oswald Spengler: naar willekeur wat zaken uit de geschiedenis bijeen plukken en dan flink op de trommel slaan en denken dat het eigen vooroordeel hiermee in bewezen waarheid is veranderd.

Sven Volvo
Sven Volvo20 okt. 2017 - 14:17

"De VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen." Na deze zin haakte ik al af en tijdens het naar beneden scrollen pikte ik onopzettelijk nog wat zinnetjes op. Zoek hulp. Echt. Zoek hulp.

22 Reacties
Zandb
Zandb20 okt. 2017 - 14:37

Sven Dan heeft u dit zeker vast niet gelezen, laat staan over nagedacht: "De Nederlanders zijn dom. Zij willen mensenrechten afschaffen om de moslims kwijt te raken." Voor u is het leven zo simpel; u leest iets waarvan u meent "Dat is onzin" en dan ìs het onzin.

Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 14:47

Je leest iets niet, en stelt vervolgens een diagnose? - opmerkelijk. Zij het dat jouw keuze van achternaam zekere vermoedens over je eerlijkheid oproept.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach20 okt. 2017 - 14:59

"Na deze zin haakte ik al af en tijdens het naar beneden scrollen pikte ik onopzettelijk nog wat zinnetjes op." En dat is dus de basis waarop je een informatief en uitstekend beargumenteerd artikel meent te kunnen afschrijven, en niet te vergeten de auteur. Wow.

Hugo van Heerewaarden
Hugo van Heerewaarden20 okt. 2017 - 15:13

@Sven Volvo . Ik ondersteun deze raad. Zoek hulp. Of vlucht. Want uw leven in dit land vol dommeriken moet welhaast ondraaglijk zijn.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart20 okt. 2017 - 15:29

Kijk 's wat leuk: een volvorijder - dus iemand die 'n een permanente staat van ontkenning compensatie zoekt voor ontelbaar veel manco's - maant iemand anders om hulp te gaan zoeken. We gaan weer gierend van de lach het weekend in.

oproerkraaier
oproerkraaier20 okt. 2017 - 15:34

Hoezo? Hij heeft gewoon gelijk. Kun je iets inbrengen dat zijn verhaal ontkracht?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 okt. 2017 - 16:55

Hij maakt zich inderdaad belachelijk met zijn overdrijvingen in het kwadraat. Deze mag er ook wezen: "Zijlstra’s taak voor de volgende vier jaar is om de Derde Wereld leeg te roven, zonder dat onze slachtoffers hiernaartoe komen, of aanslagen plegen. "

Karingin
Karingin20 okt. 2017 - 18:13

Als je gewoon het hele stuk gelezen had, had je misschien met argumenten kunnen komen die de stelling weerleggen. Maar ja, moeilijk hé, inhoud.

TeeJee2
TeeJee220 okt. 2017 - 22:30

@ZandB Dergelijke simplistische redenaties zijn ook onzin.

Haastig
Haastig21 okt. 2017 - 0:54

Karingin 20 oktober 2017 at 20:13 "Als je gewoon het hele stuk gelezen had, had je misschien met argumenten kunnen komen die de stelling weerleggen" Het zou fijn zijn als Ticu zijn stellingen eerst zou onderbouwen met waarheden ipv verzinsels en halve waarheden.

Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 5:55

Frans Wat u vindt dat vindt u. Maar Mihai onderbouwt die uitspraak toch heel aardig. Kunt u daar dan een onderbouwing tegenover zetten, die Mihai's uitspraak inderdaad maakt tot wat u er van vindt; een overdrijving in het kwadraat? Of u het kunt, geen idee. Ik ben wel bang dat het stil blijft van uw kant; u houdt het bij uw blote mening.

Karingin
Karingin21 okt. 2017 - 10:41

Haastig: Je wordt hierboven door Mihai zelf op je wenken bediend.

Sven Volvo
Sven Volvo21 okt. 2017 - 13:53

Mensen, waarom zou ik deze psychotische brei van conspirisme en haat willen weerleggen? Aan iemand voor wie de realiteit zo ver verwijderd is dat het raakvlak met zijn gedachtenwereld enkel sporadisch is ga ik geen energie besteden. En mensen die deze kolder verdedigen schat ik ook niet erg hoog in. Kom op. Serieus?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 okt. 2017 - 14:16

@Zandb Van iemand die vindt dat het de taak is van minister Zijlstra om de derde wereld leeg te roven zeg ik inderdaad dat hij zwaar overdrijft. En inderdaad, ik lees daar geen onderbouwing van. U vindt dat kennelijk wel waar, zoals u alles wat deze meneer vindt voor goed onderbouwd aanneemt. Dat laatste is een indruk van mij. Nog zoiets: Hij geeft een lang citaat uit het Liberale Weekblad uit 1938. Dat laat hij volgen door: "Dus liberalen hebben een traditie in aversie tegen vluchtelingen, die zij als inferieur beschrijven." Nu weet ik niet wie dat artikel heeft geschreven maar wat er uit naar voren komt is vooral dat de schrijver een hekel had aan Duitsers. Bij de Liberale Staatspartij was menig jood aangesloten en vervulde er bestuurlijke functies. Hoe je dan zonder verdere toelichting kan beweren dat de liberalen de joden zwart en inferieur vonden in die dagen is me een raadsel. Maar goed, ik merk dat u totaal geen moeite heeft met dit artikel van Ticu en laat het hierbij. Ik ben wel benieuwd of u de term 'overdrijving' wel eens van toepassing vindt op uitspraken van een columnist.

Zandb
Zandb21 okt. 2017 - 17:08

Frans Mihai betoogt dat heel kort mijn bocht - Mihai legt het beter uit - dat Zijlstra de vluchtelingen die onze kant op komen, omdat wij wel chaos veroorzaken bv omdat we olie willen, niet willen. Als u vindt dat hij overdrijft - "zichzelf belachelijk maakt", zegt u zelfs - omdat zijn onderbouwing u niet aanstaat, dan kan dat. Toon dan aan dat die onderbouwing niet deugt. Sven U hoeft van mij niets te vinden of te zeggen of te weerleggen. Maar als u vindt dat mensen hulp nodig hebben, dan zult u toch moeten uitleggen waarom u bij dit artikel bijvoorbeeld de diagnose "psychotisch" kiest. Want wat zou het van iemand zeggen, als die anderen naar de psychiater verwijst op grond van een vluchtige - want de persoon niet gezien en het artikel niet gelezen hebbend - en niet onderbouwde "diagnose"?

Sven Volvo
Sven Volvo22 okt. 2017 - 13:57

Psychotisch, als in een wereld waarnemen die er niet is, Zandbergen. Met verwrongen gezichten, stemmen en achtervolgingswaanzin. Je weet wel.

Zandb
Zandb22 okt. 2017 - 17:13

Sven U hebt gewoon een mening die helemaal nergens op gebaseerd is; zoveel was ook zonder uw "Je weet wel...." duidelijk. Jammer.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194722 okt. 2017 - 19:12

@Zandbergen Nogmaals. Als je beweert dat dat 'dus' en 'traditie' in …"Dus liberalen hebben een traditie in aversie tegen vluchtelingen, die zij als inferieur beschrijven" onderbouwd is met 1 citaat uit een liberaal weekblad uit 1938 dan scoor je een dikke onvoldoende in redeneren en een tien met een griffel in framing. Ik snap niet dat u M. blijft verdedigen met zijn overdrijvingen. Vindt u nu echt dat de VVD streeft naar een totalitaire staat? Tussen haakjes. De voorzitter van de liberalen van voor de oorlog, Telders, stierf in een kamp. En de liberaal Boellaart overleefde de kampen. Ik merk het even op vanwege het feit dat u kennelijk geen bezwaar heeft tegen de bewering van M. dat de liberalen de joden inferieur vonden.

Haastig
Haastig22 okt. 2017 - 19:59

Karingin 21 oktober 2017 at 12:41 "Je wordt hierboven door Mihai zelf op je wenken bediend." Ja, hij heeft gelukkig 1 punt onderbouwd dat eingenlijk de rest van z'n verhaal onderuit haalt. Mihai schrijft dat Zijlstra/VVD een hekel heeft aan "kleurlingen", om vervolgens te laten zien dat de VVD geen onderscheidt maakt in etniciteit/nationaliteit, omdat ook de autochtone/etnische Nederlander niet wordt ontzien als het gaat om terrorisme/anti Nederlands gedrag. Denkbeelden, niet huidskleur.

Zandb
Zandb23 okt. 2017 - 8:32

Frans U baseert uw hele redenering op hetzelfde punt als Mihai doet. Omdat het "dus" niet klopt, klopt de rest ook niet. Mij is inderdaad dat punt wat u aan de orde stelt opgevallen. Ik heb het echter opgevat als een parallel van toen met nu. Zoals Mihai duidelijk maakt, is de VVD uit op een totalitaire staat. Daar ben ik het mee eens. Dat de VVD ook politiek correct is, zoals u aantoont, daar ben ik het ook mee eens. Ik verbaas mij er dus slechts over, dat de standpunten van Zijlstra zo kritiekloos door de coalitiegenoten en de kiezers worden ontvangen; ik vind dat wat Zijlstra - als belangrijke vertegenwoordiger van de VVD - duidelijk maakt in hoge mate onze democratische rechtsstaat bedreigt. Ik vind dat verre van overdreven. Ik vind het juist overdreven en heel gevaarlijk om te doen of het allemaal wel mee zal vallen. ps Dat een bewering iets impliceert is wat anders dan dat de mensen die dergelijke meningen verkondigen dat ook daadwerkelijk zouden nastreven. Of dat een voortschrijdend inzich ze niet op andere gedachten kan brengen. Dit n.a.v. uw opmerking wat er uiteindelijk met Telders en Boelaart gebeurde. Haastig Erg onduidelijk wat u bedoelt. Wie een totalitaire staat voorstelt, zal naar iedereen even totalitair zijn. Alleen zullen bepaalde mensen daar na- en andere mensen daar voordelen van ondervinden.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 okt. 2017 - 11:45

@Zandbergen Dat u van mening bent dat de VVD streeft naar een totalitaire staat zal ik zeker onthouden. Dat u de bewering van M., goedpraat dat liberalen van voor de oorlog de joden inferieur achten vind ik ook de moeite waard om te onthouden. Ik blijf me verbazen over het gebrek aan kritische zin bij sommige linkse mensen als een medestander aantoonbaar onzin opschrijft.

Zandb
Zandb24 okt. 2017 - 8:14

Frans U bepaalt wat u onthoudt. Ik kan er alleen maar op wijzen dat u anders interpreteert - u suggereert dat dat feitelijk aantoonbaar is, maar de werkelijkheid is, dat u er gewoon anders over denkt - en dat u mijn "misdaad" wilt onthouden. Vindt u nu ook niet dat zoiets, bij nader inzien, wat kinderachtig maar vooral veel te dreigend overkomt? "Weet u wat", sprak hij sarcastisch, "deze zin - "Ik blijf me verbazen over het gebrek aan kritische zin bij sommige linkse mensen als een medestander aantoonbaar onzin opschrijft." - zal ik onthouden en naar smaak aanpassen als ik eens verlegen zit om werkelijke argumenten."

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach20 okt. 2017 - 14:17

Dank voor dit prima artikel, Mihai! Het woord 'realpolitiek' kwam bij mij op in dit verband en dat is wel zoals jij het beschrijft: een op macht, profijt en zelfbehoud ten koste van de ander gerichte politiek, waarbij ethiek en politieke principes totaal geen rol spelen, ja zelfs in de weg staan. Hooguit worden ze zoals hier ingezet als een ideologisch sausje om het geheel mee te overgieten en aannemelijk te maken. Het woord 'sociaaldarwinisme' mag wel wat vaker in de discussie terugkomen, want dat is wel zoals Ticu aangeeft de richting waarin het gaat. Maar kapitalisme is wat dat betreft sowieso erg verwant aan fascisme: bij beide geldt het recht van de sterkste. En het 'humaniseren' ervan door sociaal-democratisch links heeft niet tot een blijvend of enigszins bevredigend resultaat geleid, en is al weer grotendeels teruggedraaid.

Martinel
Martinel20 okt. 2017 - 13:49

Juist, hiermee mijn afschuw over deze Zijlstra nog eens beter uitgelegd. Deze man wordt een drama op BZ. Begrijp nu ook steeds meer waarom ik zo'n ongelooflijke weerzin voel tegen alles wat met de VVD en Rutte als voornaamste niet-MP-van-alle Nederlanders, weghonende visieloze leider van die enge club met al haar schandalen heb. En het gaat maar door.....

henkjannes
henkjannes20 okt. 2017 - 13:46

Veel verdragen zijn hopeloos verouderd. Ingehaald door de tijd, en opzeggen hoeft geen drama te betekenen.

7 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 14:48

@ Henkjannes - vertel mee eens waarom die verdragen verouderd zijn, en nog wel: hopeloos. Dan kan ik met je praten. Nu niet.

oproerkraaier
oproerkraaier20 okt. 2017 - 15:35

Hij noemt specifieke verdragen....

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 okt. 2017 - 16:19

Ook zo knap beargumenteerd.

TeeJee2
TeeJee220 okt. 2017 - 22:29

@HanvanderHorst Vooral uw weerwoord is ook zo geweldig. Zoals altijd.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 okt. 2017 - 7:41

Bv het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951!!, sindsdien slechts marginaal geupdatet.

oproerkraaier
oproerkraaier21 okt. 2017 - 12:04

Teejee, en toch is zijn reactie onhoudelijker dan de jouwe.

TeeJee2
TeeJee222 okt. 2017 - 15:34

@oproerkraaier De dag dat u een keer een inhoudelijke bijdrage levert gaat bij mij de vlag uit.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon20 okt. 2017 - 13:41

Ik ben veel bezorgder over de toenemende macht van de totalitaire Europese hoven. Daarnaast wordt nationaal immigratiebeleid geregeld gefrustreerd door internationale verdragen. Deze verdragen zijn niet in beton gegoten en moeten kunnen worden geupdatet als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

3 Reacties
Zandb
Zandb20 okt. 2017 - 14:42

Gadfly U zegt: "......en moeten kunnen worden geupdatet als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven." Maar u maakt niet echt duidelijk, waarom we dat dan niet zouden kunnen. Ja, uw beweert, dat de Europese hoven "totalitair" zijn. Maar dat moet u toch wat nader toelichten. (Daarbij; als het om mensenrechten gaat, is het dan zo verkeerd, dat die "hoe dan ook" gerespecteerd worden en liever niet veranderd?)

oproerkraaier
oproerkraaier20 okt. 2017 - 15:37

Raar, ik zie dat precies andersom. Ik heb meer vertrouwen in het Europese recht dan in de huidige politieke macht in dit land.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon21 okt. 2017 - 7:34

@ Zandb 16.42 De Europese hoven beschouw ik als totalitair omdat de scheiding der machten op Europees niveau non-existent is. Zoals onlangs bleek bij de controversiele uitspraak over de door Hongarije aangevochten juridische status van het herallocatieplan.

Okke2
Okke220 okt. 2017 - 13:24

Dus kort samengevat; Halbe Zijlstra is stom, de VVD is stom, de PVV is stom, de Nederlanders zijn stom, witte mensen zijn stom en Shell is stom. dat was hem wel toch ?

2 Reacties
Zandb
Zandb20 okt. 2017 - 14:45

Okke "Dat was hem wel, toch?" Zo'n beetje wel, behalve dat u één heel belangrijk ( het belangrijkste!) aspect verdonkeremaant; Mihai beargumenteert dat heel goed.

Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 14:50

Nee, Okke - het weergeven van een adequate samenvatting van een serieus betoog is je niet gegeven. Zij het dat je gevolgtrekkingen (1), (2), (3), en (6) wel verwijzen naar de waarneembare realiteit.

Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 13:23

Uitstekend en doortimmerd betoog van Mihai Martoiu Ticu - we moeten ons niet laten misleiden door de partijnaam VVD. Met vrijheid en democratie heeft deze kiesvereniging niets (meer) te maken. De VVD van nu is een bedenksel van, en een vehikel voor de ideeën van Frits Bolkestein. Die is al lang lid van de schimmige, maar o zo invloedrijke Mont Pèlerin Society: https://de.wikipedia.org/wiki/Mont_P%C3%A8lerin_Society https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mitglied_der_Mont_Pelerin_Society De MPS werd door Philip Mirowski en Dieter Plehwe hernoemd tot "The Neoliberal Thought Collective", ze schreven er een boek over, dat niets te raden overlaat: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674033184 Het neoliberalisme van de VVD is antidemocratisch, anti-humanistisch, en staat als zodanig diametraal tegenover de waarden van de Verlichting zelf. Laat dat maar eens goed tot je doordringen. De VVD is hondsbrutaal, toxisch, en destructief. Voor elk normaal, en redelijk mens. Merijn Oudenampsen, ook bekend op Joop, schreef de volgende analyses: https://merijnoudenampsen.org/2013/05/05/de-gevaarlijke-ideeen-van-frits-bolkestein/ https://www.groene.nl/artikel/naar-rechts-naar-rechts-verder-naar-rechts https://joop.bnnvara.nl/opinies/bolkestein-de-darth-vader-van-de-nederlandse-politiek De Nederlandse kiezers moeten dit allemaal weten, maar ze lijken wel als zombies naar hun eigen ondergang te wandelen - en dat komt omdat de VVD alles weet van spin, verdachtmakingen, ontkenning, en in de figuur van Mark Rutte heeft deze partij een sluwe charmeur aan de leding. Die is in staat om gewone mensen te beroven van de vruchten van hun harde arbeid, de opbrengsten cadeau te doen aan diegenen die het toch al heel goed hebben (in materiële zin), aan die gewone mensen de zorg, het onderwijs, en de huisvesting te ontnemen, en tenslotte (de speciale gave van patiënten als Rutte) zijn slachtoffers met een kwinkslag en een grijns opnieuw aan zich te binden. Voor dit type persoonlijkheid hebben psychiaters een prima benaming bedacht. (Saillant is dat Rutte van warmte en liefde geen weet heeft - hij noemt deze belangrijkste dingen in een mensenleven: alleen maar moeilijk (hij heeft dat in zijn omgeving gezien, zegt hij erbij - kennelijk heeft hij geen persoonlijke ervaringen.) ------- Over Halbe Zijlstra: deze griezelige en gemene gladjanus wordt door de kranten ineens als een titaan op het gebied van de buitenlandse politiek afgeschilderd. De Gelderlander (AD) en ook andere kranten lijken hem een gigant met heel veel buitenlandse ervaring te vinden. Ik niet. Ik bezie zijn Shell-verleden (bij de VVD lopen nogal vele wegen naar Shell, trouwens). Een projectleider van deze multinational is toch een ander figuur als een fijngevoelig, gereserveerd diplomaat. Hoe komt het dat doorgaans verstandig lijkende media Zijlstra nu bewieroken? Dat ze bijkans kant-en-klare advertorials (infomercials) over onze politieke onderdrukkers en dieven plaatsen? Ik weet het. We hebben geen onafhankelijke grote publieksmedia meer. Die zijn zelf ook zombies geworden, die alleen kunnen napraten. Laten we het onder ogen zien: in alle westerse landen, met hun 'superieure' (= uiterst primitieve) culturen, zijn de overheden, de financiële sectoren, de mediagiganten, en de multinationals al lang met elkaar gefuseerd. Dat zijn onze elites, ze roven en stelen, ze gaan de mensenrechten buiten werking stellen, en wij hebben het nakijken. Nee. Dat allerlaatste, dat heb ik verzonnen. Want we zullen het stoppen. En als het ons niet lukt, dan doet de schepping zelf dat. Ook de VVD zal, wanneer ze niet tot bezinning komt (en er is niets wat daarop wijst) aan de gevolgen van een verwoest klimaat ten onder gaan - nog van onze levensdagen.

1 Reactie
Tante Ali
Tante Ali22 okt. 2017 - 3:21

Cliff: 'Saillant is dat Rutte van warmte en liefde geen weet heeft' Ken jij hem persoonlijk, dat je dat soort dingen kunt zeggen? Dus over een verkrachter die wordt beschuldigd door een vrouw (zie je reaponses op het artikel over Tariq Ramadan) val jij anderen aan om iemand te verdedigen van wie jij net zo goed niet weet of de beschuldiging waar is, maar over iemand als Rutte kun je gewoon de lompste dingen uit je duim zuigen. Okee, da's duidelijk. Grofweg beschuldigen mag jij van jezelf dus wel, evengoed zonder enig bewijs. Maar je brengt het als een waarheid. Knap van je. Maar nog steeds compleet ongefundeerd. Mag ik je citeren? Komt-ie: 'Jouw argumentatie is niet alleen om te huilen, ik vind de mensen die dit suggereren te weten gevaarlijk, voor onze samenleving.' Jij, Cliff, verspreidt op deze manier volkomen ongefundeerde haat, enkel gebaseerd op je politieke voorkeur. Ga vooral door anderen te demoniseren en af te schilderen als monsters. Uit zoiets is in onze recente geschiedenis tenslotte nog nooit iets lulligs voortgekomen. Toch? En ga vooral door slachtoffers van aanranders in een twijfelachtig daglicht te zetten - opnieuw gestuurd door je politieke voorkeuren. Heel indrukwekkend allemaal.

vdbemt
vdbemt20 okt. 2017 - 13:11

Dat enge gedachtengoed bij Zijlstra was mij al opgevallen.

Enzo2
Enzo220 okt. 2017 - 13:10

'Gaat het weer een beetje, mijnheer Ticu?'

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin20 okt. 2017 - 14:50

Hij maakt het prima, en ik kan het weten.