Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

De PVC-coalitie maakt zich afhankelijk van fundamentalisten

  •  
20-08-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De drie geheimschrijvers van het regeeraccoord rekenen op steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij
Er hoeft in de drie partijen van het gedoogaccoord maar één dissident naar voren te komen – en die lijkt er te zijn -, of het feest is afgelopen. Daarom rekenen de drie geheimschrijvers van het regeeraccoord op extra steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij. Dan klimt de meerderheid tot 78 zetels. Dat houdt ook niet over, maar het geeft een kabinet Rutte-Verhagen veel meer stabiliteit.
Dit is de nachtmerrie die zoveel Nederlanders tot PVV-stemmers maakte:
“Wij geloven, dat Allah, de barmhartige, de genadevolle , uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te houden aan de voorschriften van de islam  om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van de ongelovigen te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Allah te doen vorderen; het Woord des Korans overal te doen prediken, opdat Allah van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.”
Voor de zekerheid hier in modern Nederlands wat dit (art. 136 uit de komende Nederlandse Geloofsbelijdenis) te betekenen heeft:
“De verhouding van kerk en staat is volgens het bovenstaande een theocratische. De theocratie staat wat uitgangspunt èn richtsnoer betreft tegenover die van de neutrale staat, die de gemeenschap der moslims in haar wezen niet erkent. De staatsrechtelijke structuur waarin aan de theocratische verhoudingen gestalte wordt gegeven, bijvoorbeeld in een monarchie of een parlementaire democratie, en wat dat betekent voor de constitutie van de natie, is een kwestie van uitwerking en vormgeving in de praktijk, die hier niet aan de orde is. Duidelijk moet wèl zijn dat wij de moskee geen wereldlijke macht willen laten uitoefenen, maar dat moskee en de staat beide hun eigen verantwoordelijkheid
en werkterrein hebben, onderscheiden van elkaar, maar toch gericht op één doel.
Waar en wanneer moskee en staat elkaar wederzijds dienen in de vervulling
van ieders eigen taak ten opzichte van het volksleven, mag dat als een
teken van het rijk van Allah worden verstaan. De theocratische verhouding
van moskee en staat is voor alles een profetische: de moskee richt zich met
het Woord tot de staat, de overheid.”
Dat staat ons te wachten, als de opstellers van deze teksten stut en steun zouden worden van de Nederlandse regering. Ons land zou dan weldra een soort Iran zijn, waar de overheid ook min of meer onder toezicht van de geestelijkheid staan.
Wat erger is, dat lijkt te gebeuren, want de gedoogsteun van de PVV helpt het verhoopte CDA-VVD-kabinet aan een wel heel wankele meerderheid van één zetel.
Er hoeft in de drie partijen van het gedoogaccoord maar één dissident naar voren te komen – en die lijkt er te zijn -, of het feest is afgelopen. Daarom rekenen de drie geheimschrijvers van het regeeraccoord op extra steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij. Dan klimt de meerderheid tot 78 zetels. Dat houdt ook niet over, maar het geeft een kabinet Rutte-Verhagen veel meer stabiliteit.
De bovenstaande regels komen uit de Toelichting op het program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij.  Alleen ben ik zo vrij geweest de bijbel te vervangen door de Koran, God door Allah, SGP door “wij” of “moslims” en “kerk” door “moskee”. Dan wordt duidelijk waar de SGP voor staat. Deze partij  is al sinds de oprichting een toevluchtsoord voor  fundamentalistisch pretbedervers die een grote staat van dienst heeft met betrekking tot het sluiten van zwembaden op zondag, ook voor andersdenkenden, alsmede het ontrechten van vrouwen en haat zaaien tegen de katholieken.
Deze partij nu wordt een essentiële gedoogpartner van de PVV en onze rood wit blauwe kampioen van de scheiding tussen kerk en staat, Geert Wilders. Om het paradoxale van dit politieke feit tot uitdrukking te brengen hier nog één citaat uit de toelichting op het begionselprogramma, maar nu letterlijk en niet geïslamiseerd: “De SGP wordt verweten dat de roeping van de overheid tot bescherming der kerk en tot wering van de valse godsdienst geen voluit bijbelse fundering heeft. Ten onrechte zou de SGP zich voor deze tijd beroepen op de Oudtestamentische bedeling, toen koningen – zoals Asa, Hizkia,Josia – de reformatie van het godsdienstige leven in Juda ter hand namen,de afgodsbeelden uitroeiden en de dienst des Heeren herstelden”.
Onze lieve heer heeft rare kostgangers, moeten we het echt van hen hebben?

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Yggdrasil
Yggdrasil20 aug. 2010 - 8:57

Zo vreemd hoe je ogen je zo kunnen misleiden. Ik las bij tweekoppige fractie tweekoppig monster.

kepos
kepos20 aug. 2010 - 8:57

Goed punt, Han. Al die godsdiensten zijn net zo erg. We moeten het stuk in de grondwet over vrijheid van godsdienst veranderen in bevrijding van godsdienst!

Olivier2
Olivier220 aug. 2010 - 8:57

Overdreven, buiten proporties. Deze regering kan zoeken naar andere meerderheden als er dissidenten zijn, een andere partij zoals D66 of CU zou ook steun kunnen geven.

rgeurtsen
rgeurtsen20 aug. 2010 - 8:57

Goed stuk, Han. Toch leidt het af van de ware plaag de sociaal economische ontkenning van zwakkeren en armen, decentralisatie van socialeopvang, etc. Voor de meeste mensen komt toch eerst de boterham en gezondheid en daarna pas religie en politieke vrijheid.

Yggdrasil
Yggdrasil20 aug. 2010 - 8:57

De Volkspartij Voor Vrijheid en democratie en de Partij Van de Vrijheid laten zich, mocht dat nodig zijn, steunen door de SGP. De SGP nota bene die iedere vorm van vrijheid afwijst. Een partij waarbij het zelfs voor de leden verboden is om zelfstandig te mogen denken. De SGP laat zich sturen door geschriften van een kleine 1400 jaar geleden. Maar als deze SGP gedoogt dan wordt het in enen een welkome partner. Hoe was dat ook al eens weer met principes ? Die kun je overboord zetten.

meijerlahn
meijerlahn20 aug. 2010 - 8:57

Dat ik het in mijn meer dan 50-jarig leven nog mee moet maken dat een kabinet wordt gedoogd door TWEE ENGE PARTIJEN. Erger dan een nachtmerrie. Brrrrrrrrrrr.

Nog1web
Nog1web20 aug. 2010 - 8:57

Geweldig. Dat de SGP die bij haar oprichting al zo extreem conservatief was dat niemand met haar wilde samenwerken, een kleine eeuw later nodig is om een andere extreme partij de kans te geven mee te mogen praten. Tis jammer dat boer Koekkoek er niet meer is, die had zo mee kunnen doen.

doeidoei
doeidoei20 aug. 2010 - 8:57

Die kostgangers zijn niet zo heel veel vreemder dan die kostgangers van de CU, de vorige regeringspartner van CDA en PVDA. Om uw geheugen wat op te frissen: was het niet mevrouw Wiegman van de CU die zich prominent profileerde met het voorkomen van tests in geval ouders een zeer grote kans hadden een dochter te krijgen die lijdt aan erfelijk overdraagbare borstkanker? Daarmee wilde zij actief voorkomen dat ouders zouden kunnen kiezen voor abortus in het geval hun ongeboren op latere leeftijd uit lijfsbehoud een gehele borstamputatie zou moeten ondergaan. Dat soort naastenliefde hebben we het over. Wat gelovigen voor zichzelf vinden, vind ik prima; voor hun kinderen gaat het me vaak al te ver, en voor niet gelovigen zijn vaak de rapen gaar.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman20 aug. 2010 - 8:57

Het is eigenlijk juist heel erg logisch dat de PVV en de SGP elkaar zo goed liggen. Een partij die wil dat de Bijbel de leidraad wordt voor de wetgeving in Nederland, steunt een partij die de vrijheid van godsdienst wil schrappen. Een partij die het eigen geloof als enige wil toestaan in Nederland, steunt een partij die de "Joods-Christelijke beginselen" in de grondwet wil. Een partij die de emancipatie van vrouwen wil terugdraaien steunt een partij die artikel 1 van de grondwet wil schrappen. Een partij die het vrouwenkiesrecht wil afschaffen steunt een partij die artikel 1 van de grondwet wil schrappen. Een partij die al het onderwijs op christelijke grondslag wil, steunt een partij die islamitisch onderwijs wil afschaffen. Een partij die het ambstgebed wil invoeren steunt een partij die de vrijheid van godsdienst wil schrappen. Zowel de PVV als de SGP willen af van het verbod op discriminatie: vrouwen hebben geen plek in het openbare leven, en moslims hebben geen plek in het land! Zowel de PVV als de SGP willen af van de godsdienstvrijheid: één godsdienst zal er heersen!

Yggdrasil
Yggdrasil20 aug. 2010 - 8:57

Ik quote zomaar even een stukje tekst van een schrijver hier, =========== Wat ook merkwaardig is dat u geen probleem heeft met de het betitelen van de SGP als "intolerante fundamentalisten"; terwijl gelijke bewoordingen gebruiken over de islam hier op Joop gelijk staat aan racisme, fascisme en xenofobie. ==================== Het feit dat iemand zich dat überhaupt afvraagt is een goede ontwikkeling want van vragen word je wijs, tenminste dat is bij de meeste mensen zo. Het daadwerkelijke verschil tussen de SGP en de PVV is wel dat de SGP zich in alles baseert op de Bijbel, zij leeft en zij werkt volgens de bijbel en hoe verwerpelijk dan ook, dat mag nog steeds in dit land, zo als ook de Moslims zich mogen laten leiden door de Koran en daar ligt meteen ook het grote verschil tussen de SGP en de PVV. De SGP is van de stroming die mensen wenst te bekeren om over te stappen op hun geloof, dat lukt natuurlijk voor geen meter en vandaar dat de SGP al jaren op een schamele 2 zetels staat en zolang er fundamentalisten blijven bestaan van gereformeerde huize zal men die 2 zetels blijven houden. De PVV is iets van een geheel andere orde, die worden niet gedreven door een geloof maar die worden gedreven door een haat tegen een geloof, een bepaald geloof zelfs en daar ligt ook het grote verschil, de PVV is voornemens om alle islamitische uitingen te verbieden en de belijders van dat geloof uit dit land te verwijderen. En daarom is de SGP een partij van intolerante fundamentalisten en daarom ook is de PVV een racistische en xenofobe beweging.

Milieunet
Milieunet20 aug. 2010 - 8:57

Eerst zien en dan geloven dat er een PVC Kabinet komt. De scheuren in het CDA worden groter en groter en GW heeft nog niet eens zijn toespraak gehouden op Ground Zero

ReneeO
ReneeO20 aug. 2010 - 8:57

"In search of common ground: public and social diplomacy in the 21st century" Interessante speech van Verhagen in Noordwijk, maart 2010 http://www.minbuza.nl/en/News/Speeches_and_Articles/2010/03/In_search_of_common_ground_public_and_social_diplomacy_in_the_21st_century [...] Look at how Geert Wilders has influenced the public debate in the Netherlands over the past few years. Look at what he's doing in the run-up to the June 9 elections. His method is simple: he plays people off against one another ? in a highly distasteful fashion, I might add. He is not looking to find common ground, uphold shared values or work toward constructive solutions based on these shared values. In fact, his approach is the opposite of constructive: by spreading fear and hatred, he is only destroying, not building. And in the process, he is damaging the interests of the Dutch people and the reputation of the Netherlands in the wider world. If we allow discrimination and hatred to spread, this will only lead to segregation, polarisation, escalation and eventually, confrontation. [...]

FritsGuevara
FritsGuevara20 aug. 2010 - 8:57

Een meerderheid van 76 of 78 zetels houdt wel degelijk over, namelijk 1 of 3 zetels. Gewoon een kwestie van kunnen tellen, op onderbouw lagere schoolniveau. Hoe neutraal is een staat eigenlijk? Een staat is gekozen door een en al politiek gekleurde verkiezingen. Aan de top zelf word je dus juist allesbehalve neutraal behandeld. Het is valse schijn om dan te beweren dat de ambtenaren waar je direct mee te maken hebt, neutraal zijn. Als je verder terug kijkt naar wie ze aanstuurt, dan is dat namelijk allerminst het geval. Dus waarom zou je de ene mening weren van de overheid, en de andere ruim baan laten (natuurlijk weer links). Een andere optie, die mijn voorkeur geniet, is dat de overheid zodanig terugtreedt dat een overheid niet telkens het risico loopt mensen van godsdiensten in alle opzichten van hun leven voor hun schenen te trappen, en ze eens in hun waarde te laten. Christenen vormen niet voor niets politieke partijen, waar ze dat eerst nog niet deden. Dat is omdat andere partijen voortdurend zitten te azen op de rechten en zeggenschap die christenen voor zichzelf hebben. Zo zou het ook wel eens een "soort USSR" kunnen worden in plaats van een "soort Iran", afhankelijk van wie je discrimineert en wie je ruim baan geeft.

FritsGuevara
FritsGuevara20 aug. 2010 - 8:57

Nergens in de bijbel staat dat het christendom zich politieke macht moet verwerven. Ik verwacht dat een liberale regering die neutraliteit t.a.v. godsdienst het best kan garanderen, omdat liberalisme wars is van overheids bemoeizucht en dat tot een minimum wil beperken (het echte liberalisme tenminste).

kassakijker73
kassakijker7320 aug. 2010 - 8:57

Zoals Donner in 2006 stelde: "als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, moet die mogelijkheid bestaan. "Zo iets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is nou juist de essentie van democratie".

4 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil20 aug. 2010 - 8:57

Dat is nou juist de essentie van democratie". ======== Dat is het nou juist niet Democratie is consensus.

JoopSchouten
JoopSchouten20 aug. 2010 - 8:57

Tenzij de meerderheid van voorstanders de huidige grondwet overtreden. In dit geval zal met deze zelfde meerderheid de wet herschreven moeten worden. Dan wordt deze, normaal gesproken, eerst in een landelijke discussie aan de kaak gesteld. Ik denk dat er dan bij velen de schellen van de ogen zullen vallen en deze meerderheid uiteindelijk een minderheid wordt.

RosaLange
RosaLange20 aug. 2010 - 8:57

Staat democratie gelijk aan getalsmatige meerderheid? NEE DUS! Volgens deze opvatting is democratie een leeg begrip zijn. Vrijheid en medezeggenschap zijn centrale waarden in een vitale democratie. Een fundamentalistisch godsdienstige opvatting is dus een directe bedreiging voor de democratie, zelfs als een getalsmatige meerderheid dat wil. Vrijheid en medezeggenschap zouden geheel zouden verdwijnen en daarmee dus de democratie.

karuna2
karuna220 aug. 2010 - 8:57

Donner praat uit zijn jeweetwel. Als de meerderheid regeert uitmaakt of het een democratie is dan is Iran ook een democratie, die hebben namelijk ook verkiezingen gehouden. Het lijkt mij dat een democratie nog voor iets meer staat dan alleen de meerderheid. Een democratie laat zich onderbouwen door de Rechten van de mens en die sluit discriminatie uit. Het lijkt toch echt dat discriminatie niet uitgesloten is in Iran. Ik zie een verschil tussen: democratisch gekozen en een democratie. Ja kan dus dan democratisch de democratie wegstemmen/ondergraven als je bijvoorbeeld wilt gaan discrimineren. Ik weet niet of dit de officiële definitie is, maar ik vind hem nogal begrijpelijk en duidelijk.

JoopSchouten
JoopSchouten20 aug. 2010 - 8:57

In den beginne heeft god de wereld gekloond maar de aarde was woest en leeg en de zee was donker en zweeg en god was knetterstoned Hij sprak: "daar zij licht" en, nooit vertoond, het kostte nauwelijks kracht heeft hij de dag en nacht de zon en maan gekloond Toen is-ie goed op gang gekomen hij kloonde de hemel in de lucht en zonder vloek maar in een zucht beneden planten, struiken, bomen Daarna werd hij heerendol nog vrij beheerst tot dusverre kloonde hij miljarden sterren haast nog meer dan endemol Toch vond hij er nog iets missen hij keek het uitspansel eens aan en toen de lege oceaan en kloonde vogeltjes en vissen Zo kloonde hij diverse beesten met hun eigen geluidseffecten zijn voorkeur ging uit naar insecten dus daarvan waren er de meeste Toen was hij aan zijn climax toe iets, dat hij al heel lang wou naar zijn beeld een man of vrouw: Kees van der Staaij jezusnogantoe. ( Vrij vertaald naar een gedicht van Drs. Putemmer. http://members.multiweb.nl/putemmer/ )

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil20 aug. 2010 - 8:57

Pipo de Kloon en mamalou Ik vind um briljant

FrankS2
FrankS220 aug. 2010 - 8:57

Is niet veel anders als de PvdA met de fundamentalisten van de Christenunie.

1 Reactie
Klaas2
Klaas220 aug. 2010 - 8:57

Waarom denk je dat er twee partijen zijn, SGP en CU?

fjacobse
fjacobse20 aug. 2010 - 8:57

--- Er hoeft in de drie partijen van het gedoogaccoord maar één dissident naar voren te komen - en die lijkt er te zijn -, of het feest is afgelopen. --- Welnee. Als historicus weet jij net zo goed als ik dat CDA-VVD in 1977 probleemloos de 4 jaar hebben uitgezeten met 6 dissidenten. Ook toen was het bindmiddel de afkeer van regeren met de PvdA. Dat blijkt een cement te zijn van een uitzonderlijke goede kwaliteit.

3 Reacties
brynnar
brynnar20 aug. 2010 - 8:57

"(...) van een uitzonderlijke goede kwaliteit." Herinnert iemand zich "Bestek '81" nog? Hèt succesnummer (NOT) van Van Agt? Mvgr - B

Klaas2
Klaas220 aug. 2010 - 8:57

---[Als historicus weet jij net zo goed als ik dat CDA-VVD in 1977 probleemloos de 4 jaar hebben uitgezeten met 6 dissidenten]--- Hoelang geleden was dat ook al weer, en hoeveel zetels had het CDA toen, en hoe lang bestond het CDA toen, kortom welke parallellen zijn er met nu?

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 aug. 2010 - 8:57

Als historicus weet ik maar al te goed dat die dissidenten scherpe grenzen stelden aan de bewegingsruimte van van Agt Wiegel. Minister Andriessen van financiën liep niet voor niets weg.

JanVG2
JanVG220 aug. 2010 - 8:57

Sorry, maar dit stelt niet veel voor. Leuk voor eigen publiek maar het imponeert het kiezerspubliek dus helemaal niet - of erger nog jaagt het naar rechts. Hebben we nog seeds niets geleerd van de Fortuyn-`revolte'? Het idee dat via de gedoogsteun van de SGP gelijk het hele programma van die partij het regeringsbeleid wordt is een persiflage van een analyse. Dit is niet meer dan een beetje stemmingmakerij .. De ideeën van de SGP zijn al jaren bekend en alle partijen in de kamer maken maar wat graag gebruik van hun steun als ze hun eigen plannen willen verwerkelijken. Zelfs - in uitzonderlijke momenten - de PvdD! (Zoals overigens al deze partijen wat graag de PVV voor hetzelfde doel gebruiken. De lijst van mede door PVV en linkse partijen ondertekende moties is niet bepaald leeg ....) Iedereen - inclusief de SGP zelf - weet dat ze weliswaar hun idealen hebben, maar dat deze nooit verwerkelijkt zullen worden omdat er in de verste verte geen meerderheid voor is. (Zoals de PvdD en GL dat wat hun ideeën betreft ook weten.) Dat verandert ook niet als zij een semi-officiële status zouden krijgen als `gedogers'. (Overigens hebben ze dat vrijwillig en zonder onderhandelingen al aangekondigd) Het is vrij duidelijk dat de invloed van de SGP klein zal zijn, maar het is wel zo dat zij zich verwant voelen aan de conservatieve trend die een VVD/CDA-regering representeren. Dat weet iedereen in Den Haag ... Blijkbaar is men van plan een harde politieke en maatschappelijke oppositie te voeren. Dat is een keuze - niet de mijne. De harde opstelling zal de partijen eerder nader tot elkaar brengen dan uit elkaar. Het is ook de vraag of het kiezerspubliek onder de indruk van dit soort harde ideologische angstpraat zal zijn. Op dit moment jaagt het eerder meer kiezers in de conservatieve hoek dan naar - ook niet echt zichtbare of uitgewerkte - alternatieven. Op deze manier is de enige hoop op een ineenstorten van de regering het wachten op een fout van (waarschijnlijk) de PVV in plaats van dat door actief handelen van de oppositiepartijen de situatie veranderd wordt en partijen en kiezers voor alternatieven gaan kiezen. Dit soort bogeyman-verkiezingsretoriek heeft historisch zelden gewerkt .. dus waarom??

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 aug. 2010 - 8:57

Nergens heb ik geschreven, dat het programma van de SGP opgenomen zal worden in het regeeraccoord. Ik heb alleen maar laten zien, wat voor een partij die SGP is en hoe de leden denken. En hoe merkwaardig het is dat de PVV, die toch beweert heel anders te denken, zich juist steun van deze intolerante fundamentalisten laat aanleunen. Verder niet. Jij zegt: dit soort dingen moet je niet schrijven, want daarmee drijf je alleen maar meer kiezers in de armen van rechts. Dat is een interessante observatie en hij past in een traditie, die van lijmen en van appeasement. Je kunt beter proberen de tegenstander in te spinnen dan dat je de snoeiharde waarheid zegt en je van hem afgrenst. Wees lief, drijf je vijanden niet bijeen. Het heeft de Tsjechoslowaakse democratische partijen niet geholpen dat zij na 1945 een coalitie vormden met de Communistische partij. Integendeel, zij plaatsten daardoor die partij in een positie, waar zij gemakkelijker de macht kon veroveren. Dat was anders ook wel gebeurd, maar toch. Zoete broodjes hebben niet geholpen. Ook de politici die Hitler in hun coalitie opnamen, slaagden er niet in de leider te temmen. Zij werden zelf op een zijspoor gezet, In beide gevallen hadden de andere partijen te maken met een zeer duidelijk formulerende tegenstander die zich zelf wel scherp afgrensde en de tegenstanders op een krachtige manier demoniseerde. Dat doet Wilders ook. Hij scheldt, hij verwijt, hij klaagt aan, of hij doet aan radiostilte, zoals nu. Zou je dan niet kunnen zeggen: nu is het afgelopen met het pappen en nathouden. Nu is het gedaan met het theedrinken. Nu wordt uitsluitend klare wijn geschonken over hem en over zijn bondgenoten en over zijn inconsequenties. Mijn stelling: de kiezers van Wilders willen de duivel uitdrijven met Beëlzebub. En het verhaal van Faust laat zien, wat er gebeurt als je je ziel aan de Satan verkoopt.

shoarmabakker
shoarmabakker20 aug. 2010 - 8:57

Wat merkwaardig, de handjes gaan hier de lucht in voor het betitelen van de SGP als "intolerante fundamentalisten" terwijl gelijke bewoordingen gebruiken over de islam hier op Joop spoorslags afgedaan wordt als racisme, fascisme, xenofobie, nazisme, etc. De hypocrisie viert weer hoogtij hier.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman20 aug. 2010 - 8:57

Is "de Islam" tegenwoordig een politieke partij? Zoals jij die politieke partij beschrijft, zou hij perfect bij de SGP en de PVV passen: ze willen allemaal hetzelfde: afschaffen van godsdienstvrijheid en afschaffen van artikel 1 van de grondwet.

[verwijderd]
[verwijderd]20 aug. 2010 - 8:57

Han, Ik blijf het vreemd vinden. Een partij die fulmineert tegen de Islam vanwege o.a. de vermeende achterstelling van de vrouwen in die ideologie, laat zich gedogen door een partij die openlijk vrouwen achterstelt in de politiek en in het huwelijk.

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman20 aug. 2010 - 8:57

Ik geloof ook niet dat Wilders zich ook maar één zier aantrekt van die vrouwen. De maatregelen die hij voorstaat zetten de deur naar een theocratie wagenwijd open (zie even verderop). Het zou me niets verbazen als dat zijn geheime agenda is, een theocratie. En dat hij om dat voor elkaar te krijgen de helaas erg vaak aanwezige xenofobe gevoelens van mensen voor misbruikt.

doeidoei
doeidoei20 aug. 2010 - 8:57

Vermeende achterstelling in die ideologie zegt u? Vermeende? Stel dat het theoretisch al zo zou zijn, dan nog is er het verschil tussen theorie en praktijk, zoals dat voor alle religies en politieke stromingen geldt. Er is m.i. geen enkele reden om de groep slachtoffers groter te maken dan die groep al is.