Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Cohen over Haren: Politie en burgemeester hebben gefaald

  •  
07-03-2013
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
ANP-cohen_300.jpg
Rapport: Politie wist niets van Facebook … Voorbereiding feest onder de maat
De rellen in Haren zijn uit de hand gelopen door fouten van burgemeester Bats en de politie. Dat is de hoofdconclusie van Commissie Cohen. De politie zou ‘niets’ hebben begrepen van sociale media. Cohen presenteert vrijdag om 11.00 uur het rapport over de rellen in Haren.
UPDATE Conclusies uit het rapport ‘Project X Haren: botsing van twee werelden’
De autoriteiten hebben van meet af aan geen greep gehad op de gebeurtenissen en hadden geen heldere strategie. De burgemeester heeft geen effectief gebruik weten te maken van de instrumenten die hij tot zijn beschikking heeft: bevoegdheden en communicatie. De organisatie van de politie liet veel te wensen over, zoals de politie ook zelf al heeft vastgesteld. Briefings schoten tekort, medewerkers wisten onvoldoende wat van hen verwacht werd, op cruciale functies waren er dubbelfuncties, de communicatie tussen leidinggevenden op straat en besluitvormers verliep slecht, de omslag in sfeer op straat is niet tijdig onderkend waardoor te laat is overgeschakeld naar het worst case scenario, de opkomsttijden van de ME waren te lang. Te laat en te beperkt is gebruik gemaakt van de landelijke expertise voor het scannen en beoordelen van ontwikkelingen op internet.
Een kleine gemeente en gebrek aan ervaring hoe te handelen in onzekere en onbekende omstandigheden speelden eveneens een rol. Door de gebeurtenissen werd het gevoel van veiligheid van de bewoners en ondernemers ernstig aangetast.
Sociale media waren een snelle en zelfstandige mobiliserende kracht. Massamedia volgden wat zich in de aanloop naar “het feestje” afspeelde, maar sommige werden op de avond zelf van rapporteur tot medespeler.
Jongeren waren gefascineerd door het idee dat zij in Haren “iets bijzonders” tot stand konden brengen, iets eenmaligs waar je echt bij moest zijn: YOLO, You Only Live Once! Dat gevoel, en niet het vooruitzicht van rellen en geweld, dreef het merendeel van hen naar Haren. Hooligans speelden geen rol van betekenis. Verreweg de meeste jongeren kwamen uit de noordelijke provincies; wie denkt dat het een landelijk feestje was, heeft het mis. Velen gingen niet, vaak na indringende gesprekken met hun ouders. Alcohol speelde, zoals zo vaak, een essentiële rol bij het uit de hand lopen van de gebeurtenissen.
Aanbevelingen De grote steden in het westen van het land hebben de nodige ervaring met grootschalige openbare orde-problemen. Haren laat zien dat ze overal kunnen voorkomen. Daarom moet de Nationale Politie bezien hoe deze ervaring in het hele land kan worden opgebouwd. Ook kleine gemeenten met een beperkt ambtelijk apparaat moeten hiervoor beter toegerust worden.
In Haren speelde het gebruik van GRIP3 de organisatie en het optreden parten. Afgezien daarvan, mogen geprotocolleerde samenwerkingsvormen tussen hulpdiensten niet rigide zijn, ze moeten geen keurslijf, maar een nuttig hulpmiddel vormen.
De invoering van Nationale Politie vraagt om hernieuwde doordenking van het functioneren van de driehoek.
Openbaar Ministerie en politie hebben een groot aantal ordeverstoorders snel voor de rechter gebracht en daarmee uitstekend werk verricht. Maar het snelrecht functioneerde niet altijd goed; bezien moet worden wanneer het wel en niet gehanteerd moet worden.
De overheid moet gebruik maken van suggesties en expertise van burgers. Dat geldt al helemaal voor jongeren, met hun expertise op het gebied van sociale media.
Sociale media vragen om monitoring vanuit de overheid om evenementen zoals Project X op het spoor te komen en te duiden, maar ook om interventies om zulke evenementen in goede banen te leiden.
Via sociale media wordt van alles publiek wat eerder privaat was. Gebruikers moeten daar beter op gewezen worden, bij voorkeur door de aanbieders. Deze vervaging kan juridische gevolgen hebben; opruiende taal in een café kan een ander effect hebben dan dezelfde taal via Facebook.
Massamedia waren in Haren meer dan toeschouwer en rapporteur ; sommige werden ook speler. Dat leidde terecht tot introspectie en debat, ook in het openbaar. Dat valt toe te juichen; zo kunnen massamedia verantwoording afleggen.
De inmiddels in Nederland aanwezige feestcultuur gaat gepaard met veel alcohol. Zonder alcoholmatiging zullen rellen als in Haren, al dan niet in deze omvang, op een andere plaats, in een andere constellatie, blijven optreden, ook als het openbaar gezag voortreffelijk optreedt.
Met de kennis van nu: hoe verder na Haren Welke lessen kunnen bestuurders nu trekken uit datgene wat zich in Haren afgespeeld heeft?
Situaties als in Haren vragen om een duidelijke keuze. Ofwel het bestuur is van mening dat er een grote kans op gevaarlijke situaties bestaat en geeft daarom prioriteit aan het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Safety first. Het bestuur neemt zodanig maatregelen dat het veiligheidsrisico minimaal is en tolereert alleen feestelijke of andere initiatieven als het veiligheidsbeleid daar enige ruimte voor laat. Samen te vatten in een formule als Nee, tenzij…
Ofwel het bestuur is van mening dat de gevaren niet al te groot zijn en kiest voor een andere prioriteit. Men biedt ruimte voor feest of evenement op voorwaarde dat er wel een minimum aan veiligheidsmaatregelen is. Go with the flow. Men omarmt het eigen initiatief maar houdt wel politie of andere middelen achter de hand voor het geval er toch iets misgaat. Samen te vatten in een formule als Ja, mits…
Voor beide strategische keuzen geldt dat ze alleen succes hebben als er wordt voldaan aan een drietal voorwaarden. Ten eerste moet de gekozen strategie volstrekt helder zijn en worden uitgewerkt in een plan met specifieke maatregelen waarbij duidelijk is welke partij wat moet doen. Dit plan moet in een vroeg stadium en op eenduidige wijze aan het publiek worden gecommuniceerd. Ten tweede is het zaak dat men de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk realiseert zodat het publiek ziet dat de overheid haar werk ernstig neemt. Ten derde moet er worden voorzien in een manier waarop men van het ene scenario op het andere overschakelt wanneer de situatie zulks vereist.
Dat alles vergt een overheid die goed zicht op de maatschappelijke dynamiek heeft, die in staat is haar bevoegdheden op het gebied van veiligheid en openbare orde in te zetten, die de samenwerking met burgers en professionals zoekt en voldoende flexibiliteit heeft om haar beleid aan te passen als de realiteit daarom vraagt.
Eerder Een half jaar geleden ging het goed mis in het Groningse dorp nadat een meisje op Facebook haar feestje had aangekondigd. Duizenden mensen kwamen er op af en de situatie liep flink uit de hand. 
Uit het draaiboek van de politie dat uitlekte bleek dat de voorbereiding op het feest onder de maat was. Zo wisten agenten en hulpverleners niet waar ze naartoe moesten als het misging. Ook heeft burgemeester Bats volgens Cohen de situatie veel te laat ingeschaald.
De schade liep in de miljoenen en tientallen mensen raakten gewond. Uiteindelijk werden en 8 flex-ME’ers en 4 agenten te paard ingezet.
Het rapport is te downloaden op de website van Een Vandaag

Meer over:

leven, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

GingerTed
GingerTed7 mrt. 2013 - 17:47

Cohen: Van bijna premier naar vlooienkammer in Haren. "Mooi" hoor je de premier dan weer zeggen. Dit keer zelf ook schaterlachend en niet alleen de gehele 2e kamer.

opgeheven
opgeheven7 mrt. 2013 - 17:47

Als het gaat om ICT en internet bewijst de overheid (niet alleen de politie) keer op keer op keer er gewoon echt helemaal niets van te snappen. Ernstig en kwalijk. Het is wachten tot het een keer echt goed mis gaat. Een cyberaanval die compleet uit de hand loopt, gevoelige gegevens die in handen van vijandige staten vallen doordat we er achter komen dat er al 7 jaar een digitaal deurtje van defensie open staat je kan het zo gek niet bedenken. Als je weet dat opa Opstelten minister van veiligheid en justitie is dan weet je in ieder geval zeker dat je je geen illusies hoeft te hebben van digitale veiligheid: die is er namelijk niet.

Blisss
Blisss7 mrt. 2013 - 17:47

De burgemeester van Haren valt niets te verwijten. Hij heeft echt geregeerd en gereageerd zoals het een vvd-er betaamt. Denken dat je het zelf wel op kunt lossen. Een echte vvd-er houdt zijn eigen broek omhoog. Hulp vragen is zo zwak en afhankelijk. Zwak zijn hoort bij de watjes van de samenleving, niet bij een vvd-er. Hij is in een diepe slaap door zijn comateuse paradigma, vandaar dat hem niets te verwijten valt.

msj_meijerink
msj_meijerink7 mrt. 2013 - 17:47

"Politie wist niets van Facebook ". Hé, we hebben het hier over een dommelend plaatsje in Groningen. Dan kun je de wijze van de inschatten door de politie van het moderne bestaan dit toch verwachten?

politiekistuig
politiekistuig7 mrt. 2013 - 17:47

Deze conclusie kon je twee dagen na het hele gebeuren ook wel trekken,het had allemaal heel simpel voorkomen kunnen worden door toegangswegen af te sluiten en de trein niet te laten stoppen,als je bij de autovrije zondag in Amsterdam een paar jaar geleden zag hoe simpel het ging,hek ervoor en een paar agenten die vriendelijk meedeelden dat je rechtsomkeert kon gaan. Maar laat de politie en burgemeester Bats wel gewoon netjes zitten,op wachtgeld zetten schiet ook niet op,laat hem nog maar tien jaar burgemeester zijn die ieder keer als hij op straat loopt de ogen uit zijn kop moet schamen voor zijn falen.

KoningPruts
KoningPruts7 mrt. 2013 - 17:47

Ik heb een uur zitten kijken naar hoe een incapabele man 40 open deuren intrapt en uiteindelijk niet verder komt dan een mythologisch gebaseerde aanbeveling. Diep, diep triest. Wat er verkondigd is had een 12 jarige je kunnen vertellen. De Facebook video was tenenkrommend, evenals de hoonlach van het pluche-zittende Haren bestuur.

JoopSchouten
JoopSchouten7 mrt. 2013 - 17:47

'Dat alles vergt een overheid die goed zicht op de maatschappelijke dynamiek heeft, die in staat is haar bevoegdheden op het gebied van veiligheid en openbare orde in te zetten, die de samenwerking met burgers en professionals zoekt en voldoende flexibiliteit heeft om haar beleid aan te passen als de realiteit daarom vraagt.' Precies. Flexibiliteit, openheid en samenwerking tussen 'gezagsdragers' en burgers kan geweld voorkomen.

FrenkMahon
FrenkMahon7 mrt. 2013 - 17:47

Wat ik mis is de grondoorzaak. Door een fout in het gebruik van facebook wordt de uitnodiging gedeeld. Ik ben van mening dat als de media hier geen aandacht aan had besteed het nooit zo ver was gekomen. Vooral Geenstijl en de Telegraaf zijn de pluggers van dit feest geweest, zonder de rapportage zou er waarschijnlijk niets aan de hand geweest zijn. Jammer dat ze bij Geenstijl zo kleinzerig zijn dat ze de waarheid niet onder ogen durven te zien. De media moet geld verdienen maar zal ook goed met zijn macht om moeten gaan. reactie op geenstijl "Onzin, de problemen zijn veroorzaakt door de media. Als geenstijl en de telegraaf de zaak niet zo had opgeblazen was er niets aan het handje geweest. actie van geenstijl 08-03-13 | 11:06 >> -weggejorist en opgerot- Frenck Mahon | 08-03-13 | 11:01 |" Grappig dat Geenstijl dit nodeloos kwetsend vond, waarschijnlijk was de reactie te gefundeerd.

Laroi
Laroi7 mrt. 2013 - 17:47

Weer iets geleerd. De burgemeester van Haren heeft nu enkele maanden kunnen nadenken over hoe ie het de volgende keer zal doen. Een heel goede reden om hem JUIST NIET te ontslaan. Verder zou ik willen zeggen: doe eens wat meer onderzoek naar malversaties, belangenverstrengeling, machtsmisbruik, etc., kortom naar zaken die WEL aanleiding zouden moeten geven tot ontslag. Niet persé naar zaken waaruit alleen maar lering kan worden getrokken. Een schuldige aanwijzen voor reageren in een onverwachte situatie is nou eenmaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Ik zou trouwens ook nog weleens een politicus willen zien die aanbiedt wat minder te verdienen. Uit solidariteit met de mensen die worden afgeknepen. Al was het maar een percentje per maand. 't Zou met name de PvdA wat geloofwaardiger maken.

bruces
bruces7 mrt. 2013 - 17:47

P&W. Een vraag voor Cohen. Hoe kan een Burgemeester van een dorp van ca. 13.000 inwoners met een handje vol ambtenaren en technieken aan de eisen van Cohen voldoen ? Peter Rehwinkel, Burgemeester en regio-hoofd voor de politie en het hoofd Politie van de regio Groningen, zijn hoofd-verantwoordelijk en beschikken wel over voldoende mankrachten en technieken. Waarom wordt Peter Rehwinkel niet genoemd ? als opperhoofd van de politie ? Hij is het hoofd-aanspreekpunt bij calamiteiten voor deze regio. Zeer vreemd.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

en Cohen kan het weten ; ervaringsdeskundige. maar waarom heeft het rapport zo lang op zich moeten laten wachten ? en wie zaten er nog meer in de commissie ?

2 Reacties
basOoms
basOoms7 mrt. 2013 - 17:47

Waarschijnlijk meerdere hotemetoten want het rapportje kostte slechts 400.000 euro. Zo'n bedrag alleen voor Job kan ik me niet voorstellen. Alhoewel......

Candide2
Candide27 mrt. 2013 - 17:47

'en wie zaten er nog meer in de commissie ?' Kunt u dat misschien zelf opzoeken?

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Onderzoekscommissies blinken voornamelijk uit door precies zolang de tijd te nemen dat iedereen het voorval allang weer vergeten is en rapportages te presenteren waarin staat beschreven hoe ver je een koe in de reet kan kijken. Het resultaat van het onderzoek veroorzaakt in ieder geval frustraties bij een burgemeester van een dorp waar zelden of nooit iets is gebeurd en demotiveert in hevige mate de politie. En niet vergeten ..... meneer Cohen kwam aardig geruisloos de winter door.

2 Reacties
Candide2
Candide27 mrt. 2013 - 17:47

'En niet vergeten ..... meneer Cohen kwam aardig geruisloos de winter door.' U heeft een hekel aan Cohen, omdat hij van de PvdA is. We kennen uw kwalificaties over links. Maar daar gaat het hier niet over. Graag bij de les blijven a.u.b.

RvDugt
RvDugt7 mrt. 2013 - 17:47

Sja de overheid is nog steeds in staat om de maatschappij nog wat extra kosten in de mik te douwen.

denmol
denmol7 mrt. 2013 - 17:47

"De rellen in Haren zijn uit de hand gelopen door fouten van de Groningse burgemeester Bats en de politie." Bats is geen burgemeester van Groningen maar van Haren een dorp in de provincie Groningen. Is dat nu zo moeilijk redactie?

2 Reacties
GingerTed
GingerTed7 mrt. 2013 - 17:47

Groningen is ook een provincie Dennis, net als Utrecht. Dus heb je bijvoorbeeld ook een Groningse burgermeester van Haren en de Utrechtse burgermeester van Nieuwegein. Snap je?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 mrt. 2013 - 17:47

Dus is Bats een van de vele Groningse burgemeesters, net zoals er vele Brabantse burgemeesters zijn. Is onze taal nu echt zo moeilijk Dennis?

politiekistuig
politiekistuig7 mrt. 2013 - 17:47

Dit was goedbetaalde bezigheidstherapie voor Dhr Cohen met als resultaat iets wat iedere boerenlul wel kon zeggen op de ochtend na het hele gebeuren. Dit is een zo'n typisch voorbeeld dat er bij de overheid zelf nog een hele boel bezuinigd kan worden. En wat gaan we met het resultaat doen? Onder in de la of worden er nog maatregelen genomen,zoals een verse burgemeester en een nieuwe politie-functionaris die wel daadkrachtig optreden.

1 Reactie
koos3
koos37 mrt. 2013 - 17:47

"Onder in de la of worden er nog maatregelen genomen,zoals een verse burgemeester en een nieuwe politie-functionaris die wel daadkrachtig optreden. " Dat is hetgeen een gewone burger die het rapport niet gelezen heeft uit het nieuws kan halen. Het gaat om gedetailleerde aanwijzingen over hoe politie in te zetten, met welke wapens, wie te arresteren, welke infrastructurele maatregelen, observeren van social media. Het is aan de politie de taak om dit soort gebeurtenissen te voorspellen, met een relatief kleine groep agenten tienduizenden agressieve jongeren in toom te houden, en er tevens voor te zorgen dat niemand ernstig gewond raakt. Dit is geen makkelijke taak.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai7 mrt. 2013 - 17:47

Nou dat is wel heel knappe conclusie van de slechtste burgervader van Amsterdam ooit. Wat een verrassende conclusie trouwens, dat had ik nu helemaal niet verwacht. Maar ja hij was even van de straat en het zal wel goed zijn voor z'n geschonden imago. Onbegrijpelijk dat deze slecht functionerende ex burgervader zijn oordeel mag geven over een zijn collega VVD burgemeester Bats in Haren. Heel knap zo'n conclusie dat heeft 400.000 Euro gekost, nogmaals heel verrassend!!

3 Reacties
Candide2
Candide27 mrt. 2013 - 17:47

'Nou dat is wel heel knappe conclusie van de slechtste burgervader van Amsterdam ooit.' Sorry dat ik u stoor, maar het ging over Haren. Dat geklooi van dat tuig was kosher, omdat Cohen er onderzoek naar deed en u heeft een hekel aan links.

JongLinks
JongLinks7 mrt. 2013 - 17:47

Blijkbaar geen Amsterdammer anders had u wel anders over de heer Cohen gesproken.

bruces
bruces7 mrt. 2013 - 17:47

Hij had ook kunnen kiezen voor de PVDA-burgemeester van de stad Groningen, als opperhoofd van de Politie en de regio.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Je zou verwachten dat meneer Cohen wat meer begrip had voor het falen van een mede-amateur.

2 Reacties
koos3
koos37 mrt. 2013 - 17:47

Alle burgemeesters zijn amateurs als het op zo'n grootschalig ongecontroleerd gebeuren aankomt. De fout van Bats is niet dat hij het niet wist, maar dat hij veel te lang zelf de regie naar zich toegetrokken heeft. De politie is duidelijk ook te kort geschoten, en ook daar moeten harde woorden vallen. Er had vanaf het begin een draaiboek moeten klaarliggen voor dat uitzonderlijke geval dat er werkelijk tienduizenden jongeren naar Haren zouden komen, en wat dus ook echt gebeurde. Maar ja, wie had daar rekening mee gehouden. De overheid heeft ervan geleerd, en Cohen heeft de les opgeschreven. De les is in twee woorden weer te geven: Social Media Uit het niets kunnen er ongecontroleerd grote volksmassa's in beweging komen. Ook de volksmassa's zelf hebben geen controle. De social media zijn het voertuig van contact. De overheid zal deze moeten bewaken. Nu weten we het en vergeten we het niet meer. Nu zal er politie op facebook zitten, en kijken wat er gebeurt. De gewone sensatie beluste massa-media waren trouwens olie op het vuur. Dat dubieuze journalisten live verslag geven en bij iedere trein jongeren opgewonden berichten trekt jongeren aan en jut ze op. Dit heeft met journalistiek niets te maken, maar wel met nieuws creëren door het volk op te jutten. Veel mensen die er waren waren ramptoeristen.

Candide2
Candide27 mrt. 2013 - 17:47

Cohen is een fatsoenlijk en integer mens, maar als u falen wilt noemen. Blijkbaar hebben een aantal reaguurders niet begrepen dat het over Haren gaat, in plaats van accuzuur uitstorten over Cohen.

adriek
adriek7 mrt. 2013 - 17:47

'Politie wist niets...' Lezen ze daar geen krant dan? In alle media werden zorgen uitgesproken of de zaak misschien uit de hand zou kunnen lopen. Negeren.

1 Reactie
bruces
bruces7 mrt. 2013 - 17:47

Zonder magazijnbonnetje, geen politieagenten. Heet buraucratie.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort7 mrt. 2013 - 17:47

Toch mooi: je hebt dus een onderzoek van 5 maanden nodig om in ambtenaren land een verantwoordelijke aan te wijzen. Kan iemand de kosten even Wobben?

1 Reactie
peterh2
peterh27 mrt. 2013 - 17:47

400k begreep ik. Meer dan de schade van het 'feest' zelf...

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

"Massamedia waren toeschouwer en rapporteur". Tsja, dat zijn ze altijd. Het punt is dat ze er uberhaupt over bericht hebben in de beginfase. Laten we zeggen in de eerste 24 uur nadat de foutieve feestuitnodiging op Facebook was verschenen. Hadden ze dat niet gedaan dan was 'Haren' niet gebeurd.

1 Reactie
ElChe
ElChe7 mrt. 2013 - 17:47

Je kunt dus concluderen dat de massamedia mede aanstichter zijn geweest.

Bakoe
Bakoe7 mrt. 2013 - 17:47

Volgens mij was het de schuld van rellend tuig.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 mrt. 2013 - 17:47

Cohen : "De relschoppers zijn nou degenen die écht verantwoordelijk zijn." Je bent het met hem eens.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Om voor 400K Euro achteraf een aap in zijn achterwerk te kijken, kun je best aan Cohen overlaten. Zwak rapport met zwakke antwoorden die Cohen op zijn zachts gezegd, uitvoerig uit de weg ging. Bats en Dros werden en worden in bescherming genomen. Kleine gemeent, en waren net aangetreden na een moeilijke politieke periode. Peter Rehwinkel werd niet genoemd, ie had zelf op het hoogte punt van de rellen de rem nog in de hand. Want was dat wel gebeurd dan was Rehwinkel verantwoordelijk geweest. Simme politici overleven altijd, ook ten koste van een ander!

3 Reacties
Candide2
Candide27 mrt. 2013 - 17:47

'Om voor 400K Euro achteraf een aap in zijn achterwerk te kijken, kun je best aan Cohen overlaten.' U bent de islam vergeten :-(

wvdstraat
wvdstraat7 mrt. 2013 - 17:47

U schrijft volledige leuterkoek, de commissie heeft een gedegen onderzoek voor een zeer redelijk bedrag gepresenteerd. De constatering dat de huidige overheden geen flauw benul hebben van de huidige samenleving onder - vaak verder volstrekt normale - jongeren en nog minder snappen van de rol van 'social media', is van groot belang. Om die conclusie goed te onderbouwen is uiteraard veel meer tijd nodig en dat kost uiteraard wel iets. Uiteraard had dat ook door een consultancy-bureau gedaan kunnen worden, maar dan had dit rapport ca 5 miljoen gekost, was het aanzienlijk minder van kwaliteit geweest en was de voornaamste aanbeveling geweest, vooral vervolgonderzoek te laten doen, natuurlijk door hetzelfde bureau. Door de tamelijk harde werkwijze, maar wel in respectvol overleg, zijn de problemen benoemd is gaat men aan de gang. Een koopje, met een prima resultaat !

RvDugt
RvDugt7 mrt. 2013 - 17:47

ik mis wel een stukje over cohen en zijn eigen falen en de politiek die hebben er ook jaren niets aan gedaan. maar ach inovatie en scholing zijn al jaren een ondergeschoven kindje. cohen had de politie ook op peil kunnen brengen in zaken social media, sja gemiste kans. voor die 4 ton had dat er ook wel in mogen staan.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Is nu niks belangrijkers. PvdA elite, ga eens de belangen van de sociaal-democratie verdedigen. Ik weet het is moeilijk na 30 jaar W. Kok en vazallen maar het is de moeite van het proberen waard.

1 Reactie
marietjejansen
marietjejansen7 mrt. 2013 - 17:47

Je vergist je. De faalburgermeester Bats is een manager van de VVD.

lancelot2
lancelot27 mrt. 2013 - 17:47

Kind kan de was doen, daar had je echt géén €400.000,- voor hoeven te verspillen. SCHANDE!!

1 Reactie
DagnyTaggart
DagnyTaggart7 mrt. 2013 - 17:47

AAAGGH, natûrluk!

ElChe
ElChe7 mrt. 2013 - 17:47

Waar is dat feestje?

1 Reactie
imalama
imalama7 mrt. 2013 - 17:47

YOLO!

Peterman
Peterman7 mrt. 2013 - 17:47

Lijkt me toch moeilijk te accepteren dat je gefaald hebt uit de mond van Job Cohen. Maar aan de andere kan ' it takes one to know one ' .....

1 Reactie
denmol
denmol7 mrt. 2013 - 17:47

"Lijkt me toch moeilijk te accepteren dat je gefaald hebt uit de mond van Job Cohen. Maar aan de andere kan ' it takes one to know one ' ....." Ik word een beetje moet van types als jij die Cohen bashen tot hun levensdoel verheven hebben zonder te weten wat deze man in zij leven gepresteerd heeft maar alleen maar gaan voor het beeld van hem als mislukte partijleider. Als je die man wil beoordelen bekijk dan zijn scholing en arbeidzame leven en vorm dan een gemotiveerd oordeel in plaats van gratuit erkende Cohen bashers als een ongeschoolde proleet als Wilders na te blaten.

longlivemokum
longlivemokum7 mrt. 2013 - 17:47

Ik heb heel snel door sommige reacties hieronder gelezen. Laten wij toch over de inhoud van het rapport gaan a.u.b. en niet over de man met name meneer Job Cohen gaan. Bent u of bent u niet mee eens met het rapport?: daar moet het toch over gaan. Meneer Cohen voerde toch gewoon zijn opdracht uit. Wat heeft zijn kwaliteit als oud-burgemeester met het rapport te maken? Als Amsterdammer ben ik zelf hartstikke trots op wat hij bereikte heeft als burgemeester. Na het moord van Theo van Gogh was er een burgemeester nodig die de boel bij elkaar moest houden in Amsterdam, een stad met 179 nationaliteiten en dat heeft hij toen toch hartstikke goed gedaan. Ik wens jullie welterusten!

1 Reactie
kingfishererik
kingfishererik7 mrt. 2013 - 17:47

Ware woorden. Ik lees een vrij gedegen rapport, een groot onderzoek van de Universiteit onder heel veel jongeren die er waren,wat ze heeft gedreven om te gaan, hoe het mis ging etc. En wat lees ik hier en in de online kranten als reacties: Cohen is een zakkenvuller die niks kon. Echt bedroevend, dat niveau en de weigering zelfs maar over de inhoud na te denken.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Het rapport lezen heeft geen zin. Wat Mr. dr. dr.h.c. M.J. Cohen opschrijft, daar zal wel geen speld tussen te krijgen zijn. Liever hou ik mij aan de feiten als het om de betrouwbaarheid gaat van deze bestuurder. Als staatssecretaris van Justitie (1998-2001) en aansluitend burgemeester van Amsterdam (2001-2010) waarbij hij het hoofd van het politieapparaat was had hij de verantwoording op zich moeten nemen toen bleek dat hij heeft gefaald bij het vroegtijdig herkennen van misdrijven die later bekend werden onder de naam de zedenzaak (20-12-2010) in Amsterdam. Ook nadat hij al fractievoorzitter van de PvdA was in de Tweede Kamer (14-10-2010) had hij zijn hoed moeten nemen. Onder zijn verantwoording heeft zijn politiecommissaris Welten ( 2004-2011 - Korps verlaten met een gouden handdruk van 250.000€ p/j tot zijn pensioen in 2020) in de organisatie gefaald door, na een melding van misbruik door een moeder in 2009, niet adequaat te reageren met een diepgaand onderzoek en kon zo nog bijna een jaar lang misdadigers hun gang gaan. Het is immoreel dat deze man, na het afgrijselijke bestuurlijke falen in de Amsterdamse zedenzaak een rapport mag schrijven en politieoptreden van anderen beoordeeld. Maar ja het is de Nederlandse politieke cultuur, falen is niet erg, ik kan doen wat ik wil en mijn vrinden houden mij steevast op koers met een riante greep uit de staatskas. Een voor jou, een voor mij, een voor jou, een voor mij, een voor jou, een voor mij, een voor jou, een voor ..........

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum7 mrt. 2013 - 17:47

Immoreel? Wat een taalgebruik zeg! Bent u toevallig een PVV'er? Ik hoop van niet. Kunt u a.u.b. soweiso met een lager toontje praten graag, gewoon als mens zoals ik en elke Nederlander? Dat is toch voor ons allemaal zelf te beoordelen of het inderdaad immoreel is of niet. Wat u net schreef is uw betoog meer niet. Is hij ooit veroordeeld? Volgens mij niet en wij leven allemaal in een democratische rechtsstaat. Hij heeft toch ook een heleboel goede dingen gedaan toen hij burgemeester was!!!! Ik wens u een heel fijne dag.

[verwijderd]
[verwijderd]7 mrt. 2013 - 17:47

Voor 15 dagen werk heeft Job volgens de Volkskrant 35.000 euro ontvangen. Dat is omgerekend naar een jaarsalaris 600.000 en dus een paar keer de Balkenende norm. Het wordt nu toch echt eens tijd dat links stopt met lullen en toch rechts vult.

1 Reactie
cormol
cormol7 mrt. 2013 - 17:47

"een jaarsalaris 600.000 " Alleen kneuzen voor wie eigenlijk het minimumloon eigenlijk nog te hoog is maken dit soort berekeningen. 15 dagen à 10 uur à 168 euro = 25.153 plus de usantiële 15% kosten = 28.926 plus 21% BTW = 35.000. Daar is dus helemaal niets mis mee.