Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Bleke performances

  •  
03-03-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
25148627122_f4b864a67d_z

© cc-foto: Khun Hans

Ook in de cultuursector wordt de roep om diversiteit luider. Zien we vanaf nu eens vaker een gemêleerde groep acteurs op de planken?
Kleurloos Onlangs ondertekenden 125 bedrijven de Charter Diversiteit. Dit initiatief stelt ten doel inclusie op de werkvloer te bevorderen. Maar welk fenomeen zorgt er toch voor dat er binnen bedrijven zo weinig kleur zichtbaar is? Ligt dit aan het feit dat we nog steevast in het zogenaamde post-kolonialisme verkeren? Functioneert de samenleving onbewust exclusief? Of is het allemaal overtrokken, en bestaat er een gezonde balans tussen man, vrouw, jong, oud, zwart en wit?
Er zijn stemmen die opgaan die pleiten voor afschaffing van het woord diversiteit. Het woord verschuift namelijk de aandacht naar een quotum, in plaats van de kwaliteit van personeel – ongeacht hun kleur. Anderen stellen dat door het beestje bij de naam te noemen er juist focus gelegd wordt op een enorme blinde vlek die heerst in de huidige samenleving. Het blijkt bijvoorbeeld dat we op het werk (onbewust) mensen aannemen die op ons lijken. ‘Diversiteit’ blijft daarmee niet meer dan een plechtig woord in een bedrijfsplan.
Minder wit Maar in de cultuursector gaat dit veranderen. De Raad van Cultuur komt in het Sectoradvies met het voorstel het quotum minder wit te maken. En daarmee beoogt het dus dat er zodoende ook meer kleur op de gestoffeerde stoeltjes plaatsneemt. De Raad stelt dat er bij producties teveel geput wordt uit de Westerse canon. En inderdaad: het effect is dat de gemiddelde theaterbezoeker vrouw, hoogopgeleid, 45+ en wit is. Moeten we er trots op zijn dat pas in het jaar 2017 Romana Vrede de eerste gekleurde actrice was die de Theo D’or in ontvangst mocht nemen? Was er in de periode sinds 1955 – sinds de prijs bestaat – werkelijk geen noemenswaardige prestatie van een gekleurde actrice te belonen?
Betekenis Theater is een machtig middel. Net als literatuur zorgt het voor een directe ervaring, een ander perspectief op een thema, simuleert het realiteit en geeft zo de mogelijkheid te ontladen. We (her)vinden onze genegeerde gedachten en kunnen soms onze eigen levensdefinitie vinden in een verhaal. Door theater repeteren we angst, menselijke verhoudingen en het leven zelf. Mogen enkel witte mensen zich deze ontwikkelingen toe-eigenen? Natuurlijk niet, maar de huidige programmering van theaters laat iets anders zien.
Identiteit Een verhaal vertellen dat niet ‘wit’ is. Een verhaal vertellen dat aansluit bij de belevingswereld van andere mensen dan de hoogopgeleide 55-jarige blanke vrouw. Te beginnen wellicht met de aanname dat wit en niet-wit daadwerkelijk verschillen. De witte man heeft andere zorgen dan een gekleurde man, gevormd door historie, traditie en wat niet al. Een tenenkrommende poging zoals die van Laurence Olivier die zich zwart schminkte voor Othello in de jaren 60 ten spijt.
‘Weer een rol als terrorist,’ is een bekende anekdote van acteur/comedian Maz Jobrani over zijn audities. Wat is het effect van de (stereo)typering van een bepaalde groep mensen? Het heeft te maken met complex en minderwaardigheid. Dat het anders kan blijkt bijvoorbeeld uit de filmhit ‘Black Panther’, die haast volledig bestaat uit niet-witte mannen en – vooral – vrouwen. Het publiek kan zich herkennen in een personage of een plotlijn. Identificatie, bekrachtiging van individu/groep, een boost van eigenwaarde, een ontwikkeling van persoonsvorming, een proces van zingeving; hebben we nog meer argumenten nodig?
De bleke theaters, getergd door het elitaire imago, hebben een kans om inclusief te zijn. Om – net als kunst – betekenis te geven aan het leven. Voor iedereen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Joyce Klassen
Joyce Klassen4 mrt. 2018 - 14:26

Gaat het marokkaniseren van de cast meer Marokkaanse bezoekers trekken ? Ik betwijfel dat zeer. Heeft het spelen van witte karakters door zwarte acteurs meer zwarte bezoekers naar de theaters getrokken ? Het is allemaal weer zo theoretisch, zo dogmatisch, zo politiek-correct, zonder enig onderzoek naar wat het publiek wil. De schrijver zou dat eerst eens kunnen onderzoeken. Dit is weer zo'n voorbeeld in het rijtje zwarte piet, indiaantjes, Voetbal Inside en ander grachtengordelgetheoretiseer. Met de maatschappij heeft het niks meer te maken.

koffieleut2
koffieleut24 mrt. 2018 - 13:33

Als er te weinig vraag is naar gekleurd theater (cultuursector is meer dan dat, maar vooruit) en je vindt dit heel belangrijk, dan moet je vraag creëren. Dan ga je geen quotums opleggen voor kleurtjes, dan ga je stukken daarvoor schrijven die de tijd of de belevenis recht doen. Als de stukken goed zijn komt het publiek ook wel. Opleggen werkt niet, dat betekend alleen maar lege theaters. Ik vindt het wel een beetje vreemd dat men de laatste tijd denkt dat cultuur dient te worden gestuurd. Tot dusver heeft heeft het alleen maar erfenissen opgeleverd en vervelende politieke partijen.

Andreas J
Andreas J4 mrt. 2018 - 3:53

Dus gebrek aan deelname in deze is weer de schuld van de witte? Oef.... zijn wel hele vervelende mensen hoor die witten.

Nanno Zeegers
Nanno Zeegers3 mrt. 2018 - 23:03

Dat performances in de cultuursector minder bleek zullen worden door artiesten meer op hun oppervlakkigheid d.i. huidskleur, niet autochtone afkomst te gaan selecteren dan sec op de kwaliteit van hun performances zal logischerwijs uitsluitend een oppervlakkige kleurrijkheid geven maar kwalitatief natuurlijk juist een verblekende. Overigens heb ik altijd instemmend veelvuldig ostentatieve verdedigingen gelezen om artiesten in allerlei kunsten onafhankelijk van hun huidskleur, etniciteit, en afkomst performances te mogen geven. Onafhankelijk dus. Dat betekent als het om zwarte mensen ging dat b.v. de zwarte operazangeres Grace Bumbry, beeldhouwster Edmonia LewisKyle, Jean-Baptiste als Jean Valjean in Les Misérables (met een dramatische afloop overigens), schilder Jean-Michel Basquiat (idem), e.v.a. die je ieder individueel geen groter onrecht aan kon doen dan te wensen dat ze prominent werden door een voorkeursbehandeling net zo goed als een achterstelling om dezelfde redenen. Geen werkelijk iets voorstellende artiest zal om een dergelijke reden gepromoot of achtergesteld wensen te zijn.

1 Reactie
Nanno Zeegers
Nanno Zeegers4 mrt. 2018 - 1:23

Interpunctie-fout, het is: Edmonia Lewis en Kyle Jean-Baptiste

Auslander
Auslander3 mrt. 2018 - 20:03

De kunst is (ook in Nederland) onder de culturele uitingen het meeste op tijdgeest en hedendaagse leefstijl aangepaste onderdeel. Maar de kunst draagt ook het meeste culturele eigenheden van volkeren met zich mee. Zo is ook de kunst in het westen niet verder geïnternationaliseerd dan het westen zelf en is overwegend wit, elitair en in dienst van de westerse visie van schoonheid en expressie uitingen. Deze westerse visie is het beste waar te nemen op kunstacademies en in het overheidsbeleid inzake kunst, media en erfgoed, dus in het beleid van Raad van Cultuur zelf. Daarin is haast geen ruimte voor kunst en cultuur van migranten, in zijn geheel (diversiteit) of per bevolkingsgroep (minderheden). Jaren 2000-2010 waren de bloeiend periode in migranten kunst en cultuur. Maar vanwege het uitblijven van institutionalisering en een wankelend (structurele) ondersteuning (van overheid en andere fondsen) is na 2010 alle migranten initiatieven een voor een verdwenen of het succesvolle onder hen onder een wit beleid kwamen te staan. Dat betekende enorme achteruitgaan in stedelijke integratie van migranten die al zwakke positie hadden in overwegend conservatieve migrantencultuur. Maar da betekende ook het te niet doen van al opgebouwde diversiteit in kunst en cultuur. Nu schrijven de witte pennen van witte beleidsmakers in witte kunstsector het witte diversiteitsbeleid waarin de migranten hooguit de consumenten van kunst en cultuur van de witte meerderheid dienen te zijn! In de provincies en gemeenten is het nog slechter gesteld met de positie van de migranten/minderheden in kunst en cultuurbeleid. 100% van de “steen” en beleid is in de handen van de oude en nieuwe provinciale en gemeentelijke witte organisaties en instellingen. Het aandeel van het landelijk, provinciaal en gemeentelijk investeringen op kunst en cultuur is geen 1%, dat is dan hun verwachting van kunst en cultuur van de migranten. Men kan nergens anders de werking van institutioneel racisme en de wit privilege zo goed observeren dan in de kunstsector!

11 Reacties
marcelhermus
marcelhermus3 mrt. 2018 - 20:51

Dus met andere woorden. Jij zegt dat migranten/minderheden niks kunnen zonder overheidssubsidie.

Auslander
Auslander3 mrt. 2018 - 22:11

@ cubert20 “Jij zegt dat migranten/minderheden niks kunnen zonder overheidssubsidie.” Domme opmerking. Met je mentaliteit het lijkt dat ook de witten “niks kunnen zonder overheidssubsidie.” Hou dat gejammer voor je witte medelanders in kunstsector. Er wordt landelijk meer dan 3 miljard belastinggeld uitgetrokken voor kunst en cultuur, uitgerekend per hoofdbewoner. Dus de migranten hebben er gelijke recht op. Dat is nu eenmaal hoe de zaken geregeld zijn. Bovendien ik heb het over “steen” (publieke gebouwen en andere vaste faciliteiten) en beleid (hoe en door wie de beslissingen worden genomen). Dat jij er enkel “overheidssubsidie” kan concluderen laat je verwachtingsniveau zien!

Davy ????
Davy ????4 mrt. 2018 - 9:15

@Auslander "Men kan nergens anders de werking van institutioneel racisme en de wit privilege zo goed observeren dan in de kunstsector!" Daar is het weer, institutioneel racisme en de wit privilege, en weer geen specifieke voorbeelden, alleen maar weer de algemene beschuldigingen. Waar heb je het toch over, hoe kijk jij naar de wereld / nederland? Ik vind je verhaal pertinente onzin, de culturele sector is een moeilijke sector er zijn grote bezuinigingen geweest in de cultuursector waardoor veel groepen het zwaar hebben gekregen en er zelfs mee zijn gestopt. Ik werk zelf in de cultuursector, heb met meerdere mensen gewerkt met allerlei verschillende culturele achtergronden, iedereen moet hard werken om hier wat te bereiken. Als er ergens diversiteit is is het wel in de cultuursector.

Vliet2
Vliet24 mrt. 2018 - 10:45

'100% van de “steen” en beleid is in de handen van de oude en nieuwe provinciale en gemeentelijke witte organisaties en instellingen' Er bestaan geen 'witte' organisaties en instellingen, alleen Nederlandse organisaties en instellingen. Pleit jij nou voor segregatie waarbij de bestaande organisaties aan blanken worden voorbehouden en er daarnaast voor elke bevolkingsgroep eigen gesubsidieerde instellingen komen voorbehouden aan die groepen?

Auslander
Auslander4 mrt. 2018 - 15:24

@ Vliet “Er bestaan geen ‘witte’ organisaties en instellingen, alleen Nederlandse organisaties en instellingen. Jij vertelt grapjes! Wat is het verschil tussen” er bestaan alleen ‘witte’ organisaties en instellingen in Nederlandse kunstsector” en “de Nederlandse organisaties en instellingen in kunstsector zijn wit”? “Pleit jij nou voor segregatie waarbij de bestaande organisaties aan blanken worden voorbehouden en er daarnaast voor elke bevolkingsgroep eigen gesubsidieerde instellingen komen voorbehouden aan die groepen?” Laat ik het zo zeggen: de segregatie in de kunst en cultuursector is veel beter voor migranten dan het ontbreken van migranten kunst en cultuur daarin. Wat nu het geval is. Het ideaal is natuurlijk diversiteit in infrastructuur, in manschap, in programmering, in publiek en vooral ook artistiek. Maar zover zijn we nog niet. Dus liever segregatie. Het is nog steeds beter dan niks!

Auslander
Auslander4 mrt. 2018 - 15:57

@ Davy “weer geen specifieke voorbeelden, alleen maar weer de algemene beschuldigingen.“ Ik zeg ik heb geen lever, je zegt adem maar, er is overal lucht! “Ik vind je verhaal pertinente onzin” Bijna een vijfde van Nederlandse bevolking heeft geheel of gedeeltelijk wortels in migratie, terwijl in de kunstsector nog minder dan 1% investering voor migranten/minderheden kunst en cultuur het geval is. Dat is natuurlijk onzin, toch? Verder hoef ik niet te zoeken voor de werking van wit privilege en institutioneel racisme. Dit is het top voorbeeld daarvoor. Noem een paar organisaties die voor diversiteitsbeleid of intercultuur in de kunst en cultuursector werken en binnen het mandaat van Raad van Cultuur vallen? Ik kan wel alle organisaties benoemen die beleidsmatig en bewust door Raad van Cultuur vernietigd zijn. Met diversiteit de culturele verscheidenheid in beleid en organisatie bedoeld wordt, anders ken ik ook vele schoonmakers, koks, portiers of technische hulpjes in dienst van kunst en cultuursector en eerder dan de witten uit de deur zijn geschopt toen de bezuinigingen kwamen. Ga maar voor je kleurgenoten slaapliedjes zingen. We zijn al een tijdje helemaal wakker en nuchter!

marcelhermus
marcelhermus4 mrt. 2018 - 19:12

Auslander. Kom even met onderzoeken die jouw meningen staven. Dan nog ben ik misschien niet meteen om, omdat ik kan vinden dat die cijfers een bepaalde oorzaak hebben die jij niet onderschrijft. Maar je bent nu gewoon heel hard met die 1% aan het strooien. Ik kan ook wel iets beweren en heel hard zeggen dat het 1% is, maar dat maakt iets nog niet waar.

Auslander
Auslander4 mrt. 2018 - 19:58

@ Vliet “Kom even met onderzoeken die jouw meningen staven.” Ik hoef geen onderzoekresultaten uitzoeken hoor. Het beleid van RvC (Raad voor Cultuur) waarin de cijfers en beoordelingen duidelijk aangeven wat er aan de hand is: geen een migrantenorganisatie in Basis infrastructuur (BIS) 2017-2020 (https://www.cultuur.nl/over-ons/algemeen/item139). Ook in vorig periode ontbraken deze organisaties. Hetzelfde is aan de hand met andere overheidsfondsen en met provincies en gemeenten. Zoek zelf uit wat hun meerjarige plannen inhouden. Als jij er een afwijking (het ondersteunen van migrantenorganisaties in kunst en cultuursector) gevonden heeft kom terug naar deze discussie! Sterkte…

Auslander
Auslander4 mrt. 2018 - 22:49

Correctie: “Auslander 4 maart 2018 at 20:58“ is niet gericht aan @ Vliet maar aan @ cubert20

marcelhermus
marcelhermus5 mrt. 2018 - 22:33

En nou moet ik in een of ander overheidswerk gaan vinden waar jouw cijfers vandaan komen. Maar als er dus geen migrantenorganisatie is dan ligt dat aan de andere mensen. Het kan nooit aan migranten zelf liggen dat er minder organisaties zijn? Overigens ik voel me totaal niet aangesproken door de meeste kunst. Voor mij is het grootste deel wat er gemaakt wordt gewoon elitaire poep. Je conclusie met onder andere die 1% heeft 1 verkeerde aanname, namelijk dat kunst bedoeld is voor iedereen. Kunst is bijna altijd een speeltje van de rijke mensen.

Auslander
Auslander6 mrt. 2018 - 9:25

@ cubert20 “En nou moet ik in een of ander overheidswerk gaan vinden waar jouw cijfers vandaan komen.” Hahaha… Wie grote mond heeft en meningen geeft die de fundering daarvan zijn begripsniveau overstijgen, noemt men onderbuik! Volgende keer geef een kritiek als je ergens op de hoogte bent. “ik voel me totaal niet aangesproken door de meeste kunst.” De kunst is natuurlijk de “top” van elke cultuur. Wie genoegen neemt met de kruimels van cultuur, heeft natuurlijk niets met de kunst te maken. Die moet de kunst overlaten aan de herder van de kudde, de elite. “Kunst is bijna altijd een speeltje van de rijke mensen.” Nou, een kudde die zo denkt laat inderdaad de werking van de kunst over aan “elite”. De kunst laat niet alleen zien wat de culturele rijkdom is maar geeft ook een toekomstperspectief voor rijkere toekomst en middelen om huidige cultuur aangenamer maken en de verleden (o)verdraagbaar. De kunst is niet enkel een spelletje voor de elite, maar vaak broodnodig voor ons identificatie. Daarom bestaat er vele kunsten, voor ieder zijn behoefte.

punt2
punt23 mrt. 2018 - 18:17

Kunst omdat het moet wordt vervangen voor kleur omdat het moet, niet langer zijn de kwaliteiten van belang maar het strikte quotum wat gehaald moet worden. Eens kijken hoeveel kleurtjes buiten blank we zien op de diverse dansacademies, of conservatoria. Ik ben natuurlijk in mijn onschuld (of blanke schuld) er vanuit gegaan dat de beste zangeres de aria zong, dat de beste acteurs de rollen, waar ze allemaal auditie voor moesten doen, kregen. Dat de musici in het Koninklijk Concertgebouworkest de beste uit hun klas zijn. Dat de beste dirigenten op de bok stonden.... maar ik heb het mis, ze staan daar omdat ze blank zijn .....

[verwijderd]
[verwijderd]3 mrt. 2018 - 16:02

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe4 mrt. 2018 - 13:10

"Zwarte vikingen in een tv serie?" het kan maar het heeft iets gekunstelds tenzij de hele cast zwart is.

Vliet2
Vliet24 mrt. 2018 - 17:35

Hangt af van het gewenste realisme. Film is meestal realistisch bedoeld, toneel veel minder, dan kunnen Caesar net zo goed zwart en Othello blank zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 mrt. 2018 - 21:15

TV series zijn wat dat betreft vaak net film. Een veelkleurige cast in een Noorse krimi die speelt in Vadsø is onrealistisch. Je hoeft niet van ieder genre ook meteen maar een (her)opvoedingsprogramma te maken. Maar Nora in Ibsen's poppenhuis met een hijjab moet kunnen mits de voorstelling in Saoudi Arabie plaatsvindt. Moet ze hem natuurlijk wel demonstratief afwerpen aan het slot.

NicoSchouten
NicoSchouten3 mrt. 2018 - 13:36

Het is een stap vooruit om de diversiteit in huidskleuren meer te laten zien. Het is een stap achteruit de werkelijk bestaande diversiteit in huidskleuren (waar wit en zwart niet eens toe behoren) te verdoezelen door het in een wit-zwart-schema te persen.

Polar2
Polar23 mrt. 2018 - 13:17

Ik ben echt niet naar Black Panther gegaan omdat ik mijzelf kan herkennen in een bruine koning. Het argument dat mensen zich moeten herkennen in de (hoofd)personages vind ik altijd zo vreemd. In de games wereld wordt het ook vaak gebruikt, maar volgens mij is het tegendeel waar. Mensen willen juist scenario's ervaren die ze normaal niet zouden beleven.

Vliet2
Vliet23 mrt. 2018 - 12:45

Het staat iedereen vrij een eigen toneelgroep te beginnen en in het kleine circuit gaan spelen, subsidie aan te vragen, door te stoten naar de grote zalen en zo meer gekleurde mensen te trekken. De bestaande gezelschappen verplichten meer gekleurde acteurs aan te nemen zal geen ander publiek trekken en een ander soort stukken gaan spelen is een ongeoorloofde ingreep in de artistieke vrijheid van gezelschappen. En we zijn allemaal mensen met dezelfde emoties en problemen, de huidskleur van acteurs en schrijvers doen er niet toe, door wie Othello, Jago, Romeo, Julia, Porgy of Bess ook gespeeld worden, als acteurs en regie goed zijn, kunnen we allemaal meevoelen. Black Panther is een commerciële formulefilm bedacht door blanken, die de huidige identiteitsmode gebruikem om de eigen zakken te spekken.

edith verbeeten
edith verbeeten3 mrt. 2018 - 10:51

De overheid zou een actievere rol moeten spelen, waarom geen quota in toneelstukken? Zo dwing je regisseurs ook om inhoudelijk aanpassingen te maken. Traditionele theaterstukken hebben zelden rollen voor vrouwen met een hoofddoek of allochtone achtergrond. Ook zouden theaterzalen een inspanning kunnen doen om mensen van kleur naar de zalen te trekken, zo kan je hun minder laten betalen of plaatsen op de eerste rij voor hun reserveren. Door het institutioneel racisme zie je bv. nooit Marokkanen bij een opera, echt een gemist kans.

6 Reacties
Trump 2020
Trump 20203 mrt. 2018 - 12:41

Ga toch heen met uw vrijheidsbeperkende, totalitaire dwingelandij. In dit land staat het een ieder vrij om een operavoorstelling bij te wonen. In dit land speelt de overheid geen sturende rol in het creatieve proces van kunstenaars.

Davy ????
Davy ????3 mrt. 2018 - 14:03

@edith verbeeten "De overheid zou een actievere rol moeten spelen, waarom geen quota in toneelstukken?" Waarom wel? En waarom moet de overheid er zich mee bemoeien? "Zo dwing je regisseurs ook om inhoudelijk aanpassingen te maken." Waarom dwingen? Mensen hebben toch de vrijheid om een toneelstuk te maken en op de planken te brengen voor een specifiek publiek als ze dat willen, en dat gebeurt ook. "Traditionele theaterstukken hebben zelden rollen voor vrouwen met een hoofddoek of allochtone achtergrond." Weet je hoeveel toneelstukken er worden gespeeld per jaar, zat daarvan krijgen een persoonlijke draai. Je kan toch een traditioneel stuk spelen met vrouwen met hoofddoek en of allochtone achtergrond, en dat dingen gebeurt ook. "Ook zouden theaterzalen een inspanning kunnen doen om mensen van kleur naar de zalen te trekken, zo kan je hun minder laten betalen of plaatsen op de eerste rij voor hun reserveren." Waarom? Mensen van kleur kunnen toch gewoon een kaartje kopen voor voorstellingen, niemand sluit ze uit. Theaters hebben een hele diverse programmering en proberen aan een breed publiek kaarten te verkopen. Minder laten vanwege huidskleur.... Positieve discriminatie = ook discriminatie, en de eerste rij zijn meestal geen goede plaatsen. "Door het institutioneel racisme zie je bv. nooit Marokkanen bij een opera, echt een gemist kans." Ze kunnen gewoon erheen als ze willen, heeft echt helemaal niets met institutioneel racisme te maken. Dat ze niet willen en niet gaan ligt toch echt aan hun zelf. Wie houd ze tegen?

punt2
punt23 mrt. 2018 - 18:09

we gaan elk stuk vol douwen met de verplichte kleuren, of ze nou kunnen spelen en zingen of niet. Opera zangeressen staan werkeloos langs de kant want de verplichte zangeres doet de aria, of ze nou geschoold zijn of niet want quota... en dat zal me een volle zalen trekken .....

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 mrt. 2018 - 13:17

U hebt een apart gevoel voor humor mevr. Verbeeten. Wat let u het gewenste toneelstuk zelf te schrijven?

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)4 mrt. 2018 - 18:44

"Ook zouden theaterzalen een inspanning kunnen doen om mensen van kleur naar de zalen te trekken, zo kan je hun minder laten betalen of plaatsen op de eerste rij voor hun reserveren." Je mag mensen niet meer of minder laten betalen om hun huidskleur. Gaat tegen artikel 1 van de grondwet in.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)4 mrt. 2018 - 18:45

"Zo dwing je regisseurs ook om inhoudelijk aanpassingen te maken. Traditionele theaterstukken hebben zelden rollen voor vrouwen met een hoofddoek of allochtone achtergrond" Je kunt niet alles hebben in het leven. Als je zo graag een bepaalde rol wilt spelen, doe dan het kostuum aan en die hoofddoek af. Er zijn acteurs die 20 kilo moeten afvallen of aankomen voor een rol, kijk naar het enorme gewichtsverschil van Christian Bale tussen twee rollen in. Een hoofddoek afdoen voor een uurtje lijkt me geen groot offer.