Sfeerfoto van BNNVARA
BNNVARA

BNNVARA

Vóór vooruitgang, vrijheid en verandering

We denken dat het beter kan: open, gelijkwaardig en rechtvaardig. Dit bereiken we niet alleen, dus sluit jij je aan?

Hoe maken we huurprijzen eerlijker?

10 apr 2019
  •  
leestijd 3 minuten
prefab-4082213_640
Hoe houden we huurwoningen betaalbaar? 'In de vrije huursector zijn de prijzen gemiddeld hoog.'
'We verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar we verdienen weer net iets te weinig om een huisje in Amsterdam te kopen' – het is het bekende verhaal waarmee veel woningzoekenden te kampen hebben. Huren dan maar? Of maken speculanten de huursector onbetaalbaar? Voor nieuwbouwwoningen zijn er allerlei nieuwe initiatieven om huisjes melken tegen te gaan. Maar hoe houden we de bestaande huurwoningen betaalbaar?
Daarover praat Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks) in De Nieuws BV met Carola de Groot, huizenmarkteconoom bij een grote bank. GroenLinks heeft een heel plan, dat er in het kort op neerkomt dat het meer wil reguleren in de duurdere sector (nu gelden die regels alleen voor huizen tot 720 euro huur per maand, dat moet anders), belasting voor verhuurders wil veranderen (speculanten moeten meebetalen) en een verschil wil aanbrengen tussen de overdrachtsbelasting van starters en die van speculanten.
Kortom: GroenLinks wil meer reguleren bij de huurhuizen die nu overal in Nederland staan.
De huizenmarkteconoom ziet ook wel dat er problemen zijn. Vooral huizenzoekers die net te veel verdienen voor een huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning (denk: 38.000 - 45.000 euro per jaar) komen in de problemen. ‘Voor hen is het veel moeilijker geworden om aanspraak te maken op een sociale huurwoning, en op de koopmarkt. Er staan immers ontzettend weinig woningen te koop, dus er valt ook niets te kiezen. En in de vrije huursector zijn de prijzen gemiddeld hoog.’
Tot zover de overeenstemming tussen de bank en GroenLinks. ‘Maar tegelijkertijd denk ik dat in de plannen van GroenLinks de schuld te snel in de schoenen van de particuliere verhuurder wordt geschoven', vervolgt De Groot. ‘Er wordt eigenlijk gezegd: particuliere verhuurders, of speculanten, drijven de prijzen op. Starters kunnen geen plek vinden op de woningmarkt. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan valt daar nog wel wat op af te dingen. Het feit dat particuliere verhuurders een relatief hoge huurprijs kunnen vragen, heeft er alles mee te maken dat er op dit moment een enorm tekort aan woningen is.’ Bouwen dus, zegt de De Groot. Smeulders: ‘Vanuit een bank begrijp ik dit verhaal wel; die heeft natuurlijk ook belang bij de marktwerking op de woningmarkt. Zij verkopen hypotheken en daar wordt geld aan verdiend.’
De Groot ziet het in Amsterdam misgaan, met speculanten die starters verdringen van de markt. ‘In Amsterdam is wel sprake van een verdringingsprobleem. Maar in de rest van Nederland is dat effect helemaal niet gevonden. Onderzoek laat ook zien dat het aantal huurwoningen in het middensegment (met een huur van 720 - 1000 euro) de afgelopen jaren fors is toegenomen. En dat dat toch wel te danken is aan de particuliere verhuurder.’ ‘Dat zijn woningen die vroeger ónder de 720 euro zaten!’, aldus Smeulders. ‘En dan gaat iemand verhuizen en wordt de huur met honderden euro’s per maand omhoog gegooid. Dan komen er wel meer woningen in die categorie, maar dat gaat ten koste van huizen voor kleinere inkomens.’
‘Het feit dat particuliere verhuurders in bepaalde gebieden hoge huren kunnen vragen, komt gewoon omdat er een tekort is aan huurwoningen', stelt econoom De Groot. ‘Eigenlijk is de oplossing vrij simpel: er moeten gewoon meer woningen worden bijgebouwd.’
‘Er moet absoluut meer gebouwd worden’, vindt Smeulders. ‘Maar elke keer als je begint over het reguleren van de vrije huurmarkt en daarmee het aan banden leggen van de huisjesmelkers, dan is het antwoord altijd: er moet meer gebouwd worden. Ja, maar heel eerlijk: ook al gaan we maximaal bijbouwen, komt er maximaal 5 procent meer woningen bij. Als je het héél goed doet. Dan blijven voor heel veel mensen de huren te hoog. We moeten juist die bestaande woningvoorraad reguleren.’
Het initiatief van GroenLinks zal deze zomer besproken worden met de minister.

Meer over dit onderwerp