BNN-VARA  BNN  |  VARA

Vereniging

HomeVereniging
De Ledenvergadering BNN-VARA is het hoogste orgaan van BNN-VARA. Deze Ledenvergadering telt 30 leden: 15 leden die afgevaardigd zijn vanuit de Verenigingsraad VARA (het hoogste orgaan van Omroepvereniging VARA) en 13 leden die afgevaardigd zijn vanuit de Ledenraad BNN (het hoogste orgaan van Omroepvereniging BNN). Naast deze 28 natuurlijke personen zijn de beide omroepverenigingen BNN én VARA lid van de Ledenvergadering BNN-VARA. Deze omroepverenigingen worden vertegenwoordigd door de beide besturen. In totaal bestaat de Ledenvergadering BNN-VARA daarmee uit 30 leden. In de Ledenvergadering BNN-VARA wordt gesproken en besloten over begroting, jaarplan, jaarrekening en programmabeleid. De Ledenvergadering benoemt de Raad van Toezicht BNN-VARA, die op haar beurt het bestuur van BNN-VARA benoemt. Dit alles overeenkomstig het bepaalde in de Gedragscode goed bestuur en integriteit Publieke Omroep 2012 (hierna: Gedragscode). De Raad van Toezicht BNN-VARA heeft een goedkeurende bevoegdheid ten aanzien van onder meer begroting, jaarrekening en programmabeleid. De precieze bevoegdheden zijn terug te vinden in de Statuten van Omroepverenging BNN-VARA.